Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-45
Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 441 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM, TM
08.10.2021.
15.10.2021.
21-TA-44
Par Kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Pieņemts
Satiksmes ministrija
17.11.2021.
21-TA-43
Par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Tunisijas Republiku, no otras puses
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
13.09.2021.
21-TA-42
Par Nolīgumu par gaisa transportu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kataras Valsti, no otras puses
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Pieņemts
Satiksmes ministrija
17.11.2021.
21-TA-41
Par Kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēnijas Republiku, no otras puses
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Pieņemts
Satiksmes ministrija
21.12.2021.
21-TA-40
Prioritāro investīciju likums
Likumprojekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
09.09.2021.
21-TA-39
Par apropriācijas palielināšanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
01.10.2021.
08.10.2021.
21-TA-38
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
15.09.2021.
21-TA-36
tests
Likumprojekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
21-TA-35
Likumprojekts "Grozījums Pievienotās vērtības nodokļa likumā"

 
Likumprojekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
13.09.2021.
21-TA-34
Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
12.01.2022.
21-TA-33
Valsts atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai liellopu nozarē
Noteikumu projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
21-TA-32
Grozījumi Konkurences likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
28.09.2021.
21-TA-31
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 31. marta noteikumos Nr. 173 "Noteikumi par samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu zvejniecībā izmantojamai dīzeļdegvielai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM, TM
07.10.2021.
21.10.2021.
21-TA-30
“Par attaisnojuma dokumentu un preču piegādes dokumentu elektroniskās aprites sistēmas ieviešanu”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
24.09.2021.
21-TA-29
Par līdzfinansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM, LPS, TM, VARAM, VK
14.09.2021.
28.09.2021.
21-TA-28
Par finansējumu Rīgas konferences rīkošanai
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
10.09.2021.
21-TA-27
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 17. februāra noteikumos Nr. 152 "Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
13.01.2022.
21-TA-26
Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 1. marta rīkojumā Nr. 102 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
FM, IEM, ZM
15.09.2021.
29.09.2021.
21-TA-25
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
FM, KM, VK
30.09.2021.
07.10.2021.
21-TA-24
tests
Likumprojekts
Atsaukts
Finanšu ministrija
21-TA-22
Par faktiski veikto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu pensiju apdrošināšanai ietekmi uz personu sociālo nodrošinājumu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Labklājības ministrija
14.09.2021.
21-TA-21
Par Igaunijas un Latvijas atkrastes vēja kopprojekta ELWIND īstenošanu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
AM, FM, LPS, TM, VARAM
29.11.2021.
06.12.2021.
21-TA-20
Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 17 "Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
05.10.2021.
21-TA-19
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība"
 
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
04.10.2021.