Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
2020-TA-1066
Likumprojekts "Grozījumi Veselības aprūpes finansēšanas likumā"
Likumprojekts
Atsaukts
Veselības ministrija
AM, EM, FM, IEM, LBAS, LDDK, LM, PKC, TM, VARAM
13.02.2020.
05.06.2020.
2020-TA-1065
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""
Likumprojekts
Atsaukts
Veselības ministrija
FM, KM, LBAS, LDDK, LM, PKC, TM, VARAM
13.02.2020.
04.06.2020.
2020-TA-1062
Likumprojekts "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā"
Likumprojekts
Atsaukts
Veselības ministrija
FM, KM, LM, PKC, TM, VARAM
13.02.2020.
04.06.2020.
2020-TA-950
Konceptuāls ziņojums "Ministra noteikumu institūta ieviešanas iespējamības izvērtējums"
Konceptuālā ziņojuma projekts
Iesniegts
Tieslietu ministrija
AM, FM, IEM, LBAS, LM, LPS, PKC, SAM, VARAM, ĀM
26.03.2020.
21.05.2020.
2020-TA-858 (IP)
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2020.gada 15.maija videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
2020-TA-527 (DV)
DV. Informatīvais ziņojums "Par 2019.gadā veiktajām darbībām ar valsts materiālajām rezervēm"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
2020-TA-148
Likumprojekts "Prostitūcijas ierobežošanas likums"
Likumprojekts
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
EM, FM, IZM, LM, LPS, TM, VARAM, VK, VM, ĀM
07.09.2017.
30.01.2020.
2019-TA-2506
Informatīvais ziņojums "Par informācijas dienesta vajadzībām normatīvo regulējumu"
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Tieslietu ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, KNAB, LBAS, LDDK, LM, LPS, SAB, SAM, VARAM, VK, VM, ZM, ĀM
12.04.2018.
13.12.2019.
2019-TA-2468
Noteikumu projekts "Kultūras pieminekļu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un restaurācijas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
EM, FM, IEM, LPS, TM, VARAM, VK
18.01.2018.
10.12.2019.
2019-TA-2207
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumos Nr.308 "Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi""
Noteikumu projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
FM, LBAS, LDDK, TM, VARAM
15.06.2017.
15.11.2019.
2019-TA-2177
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.935 "Noteikumi par koku ciršanu mežā""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
17.06.2022.
2019-TA-1912
Informatīvais ziņojums "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Meliorprojekts" arhīva oriģināldokumentu digitalizācijas nepieciešamību un glabāšanas izmaksu izvērtējumu"
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
EM, FM, KM, PKC, TM, VARAM, VK
30.05.2019.
07.10.2019.
2019-TA-1670
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kosovas Republikas valdības nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu"
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, IEM, TM, ĀM
23.05.2019.
11.09.2019.
2019-TA-1235
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem Iekšlietu ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu uzlabošanai"
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
FM, LBAS, LRVK, TM
18.04.2019.
28.06.2019.
2019-TA-1015 (IP)
Konceptuāls ziņojums "Par VAS "Latvijas Loto" interaktīvo azartspēļu darbību"
Konceptuālā ziņojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
2019-TA-910
Likumprojekts "Par Protokolu, ar kuru groza Latvijas Republikas un Vācijas Federatīvās Republikas 1997. gada 21. februāra līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem"
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Pieņemts
Finanšu ministrija
16.03.2023.
2019-TA-806
Noteikumi par publisko ūdeņu nomu
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.10.2022.
2019-TA-794
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2017.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.41 1.§ "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2018., 2019. un 2020.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" izstrādes procesā"" 18.punkta izpildi"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM, VK, VM
29.04.2019.
29.04.2019.
2018-TA-2603
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Pakistānas Islāma Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākuma nodokļiem, ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tās protokolu"
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Pieņemts
Finanšu ministrija
15.11.2023.
2018-TA-1701
Likumprojekts "Par Pamatnolīgumu par partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Malaizijas valdību, no otras puses"
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Atsaukts
Ārlietu ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LM, SAM, TM, VARAM, VM, ZM
20.08.2018.
20.08.2018.
2018-TA-1148
Informatīvais ziņojums "Par situāciju cilvēkiem paredzēto zāļu ievešanas un izvešanas kontrolē un uzraudzībā"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
FM, PKC, TM, VK, ZM
26.04.2018.
14.06.2018.
2018-TA-244
Informatīvais ziņojums "Par Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas reorganizācijas iespējām"
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Finanšu ministrija
VK
07.02.2018.
07.02.2018.
2017-TA-2859
Informatīvais ziņojums "Par izdienas pensiju politikas sakārtošanu"
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Labklājības ministrija
AM, FM, IEM, IZM, KM, KNAB, PKC, SAB, TM, VM, ĀM, ĢP
22.12.2017.
22.12.2017.
2016-TA-1237
Likumprojekts "Par Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Austrumāfrikas valstu kopienas partnervalstīm, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses"
Likumprojekts
Atsaukts
Ārlietu ministrija
EM, FM, IEM, IZM, KM, LM, SAM, TM, VARAM, VM, ZM
14.06.2016.
14.06.2016.
2016-TA-898
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības nolīgumu par tiešo starptautisko dzelzceļa satiksmi"
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
AM, FM, IEM, TM, ĀM
05.05.2016.
05.05.2016.