Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 16. februāra noteikumos Nr. 104 "Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē"
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Nepieciešama normatīvā akta pilnveide epidemioloģiskās drošības jomā atbilstoši aktuālajām mūsdienu prasībām ārstniecības iestādēs un antimikrobiālās rezistences (turpmāk - AMR) uzraudzības jomā Ministru kabineta 2016. gada 16. februāra noteikumos Nr. 104 "Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē"(turpmāk – Noteikumi Nr. 104).
Mērķa apraksts
Precizēt noteikumu redakciju atbilstoši mūsdienu epidemioloģiskajām prasībām ārstniecības iestādēs un nodrošināt  atbilstošu epidemioloģisko uzraudzību AMR jomā.
Politikas jomas
Sabiedrības veselība; Veselības politika
Teritorija
-
Norises laiks
16.10.2023. - 13.11.2023.
Informācija
Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.3. apakšpunktam sabiedrībai ir dota iespēja piedalīties publiskajā apspriešanā.
Priekšlikumu iesniegšanai par noteikumu projektu aicinām izmantot TAP portālu.
Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • Ārstniecības iestādes
Skaidrojums un ietekme
-
Sagatavoja
Karina Grase (VM)
Atbildīgā persona
Aiga Balode (VM)
Izsludināšanas datums
12.10.2023. 09:24

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts