Sabiedrības līdzdalība

PAZIŅOJUMS:
VRAA informē, ka saistībā ar tehniskiem darbiem 21.02.2024 laikā no plkst. 21:00 līdz plkst. 23:30 var būt traucēta vienotās pieteikšanās moduļa darbība. To laikā portālā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas un parakstīšanās pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 436 "Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība"
Līdzdalības veids
Diskusija/apspriede
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Pašreizējais regulējums Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumu Nr.436 "Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība" (turpmāk - Noteikumi Nr.436) ir neskaidrs attiecībā uz zāļu paraugu ievešanas un izvešanas kārtību. 

Jāprecizē arī ievesto zāļu uzraudzības kārtība, jo  Ministru kabineta 2021. gada 14. decembra noteikumi Nr.820 (prot. Nr.80 27. §) "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumos Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība"” nosaka ar 01.01.2023. prasību pēc licences muitas noliktavai, kurās uzglabājas zāles ilgāk par 72 stundām, kā arī noteikts pienākums Veselības inspekcijai kontrolēt muitas noliktavas un zāļu pagaidu uzglabāšanas vietas.
Mērķa apraksts
Projekta mērķis ir precizēt Noteikumu Nr.436 normas par zāļu paraugu ievešanu un izvešanu, kā arī precizēt muitas noliktavu un pagaidu uzglabāšanas vietu uzraudzības kārtību saistībā arī ar citiem normatīvajiem aktiem, un aktualizēt arī citas normas, veicot nepieciešamās izmaiņas un tehniskus grozījumus. 
Politikas jomas
Farmācija
Teritorija
-
Sanāksmes vieta
MS Teams
Norises laiks
21.04.2022. 10:00 - 12:00
Informācija
Sabiedriskā apspriede paredzēta attālināti. Priekšlikumu iesniegšanai par Ministru kabineta noteikumu projektu un pieteikšanos dalībai sabiedriskajai apspriedei, aicinām izmantot TAP portālu.
Pieteikšanās termiņš
19.04.2022.
Fiziskās personas
Juridiskās personas
Skaidrojums un ietekme
-
Sagatavoja
Ingūna Mača (VM)
Atbildīgā persona
Boriss Kņigins (VM)
Izsludināšanas datums
30.03.2022. 11:30