Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, "zaļo" infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” 2.2.3.2. pasākuma "Vides izglītību veicinoši pasākumi sabiedrības informētībai un prasmju attīstībai" īstenošanas noteikumi
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Lai īstenotu Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” 2.2.3.2. pasākuma “Vides izglītību veicinoši pasākumi sabiedrības informētībai un prasmju attīstībai” projektu iesniegumu pirmās atlases kārtu ir nepieciešams izstrādāt normatīvo bāzi investīciju atbalsta pasākuma īstenošanai.
Mērķa apraksts
Tiesību akta projekta mērķis ir veicināt vispārēju sabiedrības informētību un izglītošanu par bioloģiskās daudzveidības un klimata jautājumiem, kā arī vispārējiem vides procesiem, uzlabot sabiedrības vides apziņu, veicot dabas un vides izglītības centru (kas ir arī tūrisma objekti) infrastruktūras pilnveidi un attīstību, nodrošinot mūsdienīgu saturu un metodes, kas veicinātu sabiedrības izpratni par bioloģisko daudzveidību, klimata jautājumiem un vispārējiem vides procesiem.
Politikas jomas
Vides politika
Teritorija
Nacionālie parki Latvijā – Ķemeru NP, Gaujas NP, Rāznas NP un Slīteres NP.
Norises laiks
11.09.2023. - 27.09.2023.
Informācija
-
Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • Dabas aizsardzības pārvalde
Skaidrojums un ietekme
-
Sagatavoja
Viesturs Frišfelds (VARAM)
Atbildīgā persona
Zanda Kristapsone (VARAM)
Izsludināšanas datums
12.09.2023. 08:55

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts