Sabiedrības līdzdalība

22-TA-102
Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.-2027. gada plānošanas perioda īstenošanas vadības kārtība
Publiskā apspriešana
21.06.2022. - 06.07.2022.
Iekšlietu ministrija
22-TA-98
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 788 "Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību"
Publiskā apspriešana
21.01.2022. - 04.02.2022.
Labklājības ministrija
22-TA-90
Grozījums Civillikumā
Publiskā apspriešana
12.01.2022. - 25.01.2022.
Labklājības ministrija
22-TA-86
Grozījumi Preču zīmju likumā
Publiskā apspriešana
02.05.2022. - 16.05.2022.
Tieslietu ministrija
22-TA-83
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 438 "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi"
Publiskā apspriešana
16.03.2022. - 31.03.2022.
Ekonomikas ministrija
22-TA-74
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumos Nr. 308 "Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi"
Publiskā apspriešana
18.01.2022. - 01.02.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-73
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 14. februāra noteikumos Nr. 143 "Beramkravu kuģu drošas kraušanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
12.01.2022. - 25.01.2022.
Satiksmes ministrija
22-TA-64
Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumos Nr. 295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa"
Publiskā apspriešana
12.01.2022. - 27.01.2022.
Satiksmes ministrija
22-TA-58
Grozījumi Valsts meža dienesta likumā
Publiskā apspriešana
13.01.2022. - 28.01.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-57
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu"
Diskusija/apspriede
21.11.2022. - 06.12.2022.
Veselības ministrija
22-TA-54
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 18. jūnija noteikumos Nr. 328 "Prasības kautuvēm, kurās nokauto dzīvnieku gaļu mazā daudzumā realizē vietējā tirgū"
Publiskā apspriešana
16.03.2022. - 30.03.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-53
Grozījums Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā
Publiskā apspriešana
07.03.2022. - 21.03.2022.
Tieslietu ministrija
22-TA-51
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 30. janvāra noteikumos Nr. 83 "Noteikumi par valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai vai tirdzniecībai, kā arī tās maksāšanas kārtību"
Publiskā apspriešana
18.02.2022. - 04.03.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-48
Sertificēšanas institūcijas pārskata par valsts deleģēto uzdevumu izpildi satura, iesniegšanas un izskatīšanas noteikumi
Publiskā apspriešana
06.01.2022. - 20.01.2022.
Tieslietu ministrija
22-TA-35
Noteikumi par privātās izglītības iestādes mācību procesā iesaistīto izglītojamo sociālajām mērķa grupām un līguma slēgšanu par pašvaldības piedalīšanos iestādes uzturēšanas izdevumu finansēšanā
Publiskā apspriešana
14.01.2022. - 28.01.2022.
Labklājības ministrija
22-TA-19
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 276 "Apcietināto un notiesāto personu veselības aprūpes īstenošanas kārtība"
Publiskā apspriešana
03.02.2022. - 17.02.2022.
Tieslietu ministrija
22-TA-17
Par Pasaules Pasta konvenciju un tās Noslēguma protokolu
Publiskā apspriešana
05.01.2022. - 18.01.2022.
Satiksmes ministrija
22-TA-13
Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Trešo papildprotokolu
Publiskā apspriešana
04.01.2022. - 18.01.2022.
Satiksmes ministrija
22-TA-11
Aprites uzraudzības un kontroles kārtība ES mēslošanas līdzekļiem ar CE zīmi
Publiskā apspriešana
18.02.2022. - 04.03.2022.
Zemkopības ministrija
21-TA-1827
Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas „Latvijas skolas soma” īstenošanai no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim
Publiskā apspriešana
03.01.2022. - 16.01.2022.
Kultūras ministrija
21-TA-1825
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumos Nr. 421 "Medību noteikumi""
Publiskā apspriešana
31.12.2021. - 14.01.2022.
Zemkopības ministrija
21-TA-1813
Par finansējumu līguma par sabiedriski svarīgu funkciju veikšanas atbalsta saistību uzlikšanu SIA "Ventspils lidosta" izpildes nodrošināšanai
Publiskā apspriešana
03.01.2022. - 17.01.2022.
Aizsardzības ministrija
21-TA-1804
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 24. maija noteikumos Nr. 411 "Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība"
Publiskā apspriešana
29.12.2021. - 12.01.2022.
Satiksmes ministrija
21-TA-1803
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 133 "Noteikumi par niršanu jūrā ierobežotās teritorijās"
Publiskā apspriešana
27.12.2021. - 14.01.2022.
Aizsardzības ministrija
21-TA-1802
Grozījums Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā
Publiskā apspriešana
27.12.2021. - 14.01.2022.
Aizsardzības ministrija