Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
21-TA-265
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumos Nr. 715 "Labturības prasības kažokzvēru turēšanai"
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Sabiedriskajos mēdijos izplatītā informācija par būtiskiem labturības prasību pārkāpumiem kažokzvēru novietnēs.
Mērķa apraksts
Aktualizēt spēkā esošos Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumus Nr. 715 “Labturības prasības kažokzvēru turēšanai”, precizējot prasības, nosakot darbinieku apmācības par veiktajiem pienākumiem pirms katra perioda, kas saistīti ar dzīvnieku sagūstīšanu, pārvietošanu, pārošanu, kucēnu atšķiršanu un tamlīdzīgām darbībām; noteikts ieviest kažokzvēru novietnēs videonovērošanas sistēmu, lai pievērstu lielāku uzmanību darbinieku veiktajiem pienākumiem un to uzvedības novērošanai, laicīgi novēršot un izslēdzot cietsirdīgu attieksmi pret dzīvniekiem; noteikts novietnēs kūtsmēslu izvākšanas periodiskums, tīrīšana, mazgāšana un dezinfekcija.
Politikas jomas
Lauksaimniecības dzīvnieku, kultūraugu, meža un zivju resursu ilgtspējīga apsaimniekošana
Teritorija
Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politikas joma.
Norises laiks
08.10.2021. - 22.10.2021.
Informācija
Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam sabiedrībai dota iespēja rakstiski sniegt viedokli par noteikumu projektu tā izstrādes stadijā.
Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • visi uzņēmumi
Skaidrojums un ietekme
Uzlabot kažokzvēru labturību un novērst cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, novietnēm izstrādājot labas prakses vadlīnijas, nodrošinot darbinieku apmācības un veicot videonovērošanu.
Nozare
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība
Nozaru ietekmes apraksts
Noteikumu projektā noteiktais tiesiskais regulējums attiecas uz Pārtikas un veterināro dienestu un piecām kažokzvēru novietnēm, kas ir reģistrētas Pārtikas un veterinārā dienesta veterināro uzraudzības objektu reģistrā.
Sagatavoja
Onera Madara (ZM)
Atbildīgā persona
Matuzale Zanda (ZM)
Izsludināšanas datums
07.10.2021. 16:49

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts