Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2017-UZD-2133
Likums
Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums
p.n.38.p.
Finanšu ministrija
30.11.2021.
08.09.2021.
2017-UZD-2055
Rīkojums
2017-MK.RIK-391, 31.07.2017., MK rīkojums, Par finansējuma piešķiršanu Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves darbu veikšanai Pils laukumā 2, Rīgā, telpu nomas maksas, labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai
Migrēts
Kultūras ministrija
31.01.2023.
08.09.2021.
2017-UZD-2048
Protokols
2017-MK.PROT-37#16, 25.07.2017., MK sēdes protokollēmums, Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Ainažu ostas laukums", Ainažos, Salacgrīvas novadā, nodošanu Salacgrīvas novada pašvaldībai bezatlīdzības lietošanā"
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.12.2017.
08.09.2021.
2017-UZD-2008
Protokols
2017-MK.PROT-36#3, 18.07.2017., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumos Nr.160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi""
2.
Ekonomikas ministrija
01.08.2021.
08.09.2021.
2017-UZD-2002
Protokols
2017-MK.PROT-36#33, 18.07.2017., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par atskurbināšanas pasākumiem pašvaldībās"
2.1.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.02.2022.
08.09.2021.
2017-UZD-1853
Likums
Grozījumi Bāriņtiesu likumā
43.1p.5.d.
Labklājības ministrija
01.07.2025.
08.09.2021.
2017-UZD-1799
Noteikumi
2017-MK.NOT-353, 20.06.2017., MK noteikumi, Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un tā piemērošanas kārtība
14.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.05.2024.
08.09.2021.
2017-UZD-1681
Protokols
2017-MK.PROT-29#82, 06.06.2017., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 49.§) 5.punktā dotā uzdevuma izpildi"
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.12.2017.
08.09.2021.
2017-UZD-1680
Protokols
2017-MK.PROT-29#82, 06.06.2017., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 49.§) 5.punktā dotā uzdevuma izpildi"
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.12.2017.
08.09.2021.
2017-UZD-1561
Rīkojums
2017-MK.RIK-269, 31.05.2017., MK rīkojums, Par Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plānu 2017.–2020.gadam
6.
Veselības ministrija
01.06.2021.
08.09.2021.
2017-UZD-1544
Noteikumi
2017-MK.NOT-228, 03.05.2017., MK noteikumi, Pārstāvības nodrošināšanas kārtība starptautisko ieguldījumu strīdu izskatīšanā
13.
Valsts kanceleja
31.12.2023.
08.09.2021.
2017-UZD-1540
Rīkojums
2017-MK.RIK-245, 24.05.2017., MK rīkojums, Par Valsts nodokļu politikas pamatnostādnēm 2018.-2021.gadam
1.8.
Finanšu ministrija
30.06.2024.
08.09.2021.
2017-UZD-1523
Rīkojums
2017-MK.RIK-257, 24.05.2017., MK rīkojums, Par Energoefektivitātes politikas alternatīvo pasākumu plānu enerģijas galapatēriņa ietaupījuma mērķa 2014.-2020. gadam sasniegšanai
6.
Ekonomikas ministrija
01.07.2022.
08.09.2021.
2017-UZD-1464
Likums
Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā
20.p.2.d.
Zemkopības ministrija
01.01.2023.
08.09.2021.
2017-UZD-1423
Protokols
2017-MK.PROT-25#30, 16.05.2017., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Augstākās izglītības pārvaldības modernizācijas un jaunā augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešanas gaita un rezultāti"
5.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.07.2018.
08.09.2021.
2017-UZD-1272
Rīkojums
2017-MK.RIK-201, 25.04.2017., MK rīkojums, Par konceptuālo ziņojumu "Par jauna vienota valsts iestāžu administratīvā centra Jelgavā, Garozas ielā 31, izveidei izmantojamo finansēšanas modeli"
4.
Iekšlietu ministrija
01.03.2018.
08.09.2021.
2017-UZD-1215
Likums
Par Vienotās patentu tiesas izveides nolīgumu
3.p.
Tieslietu ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2017-UZD-822
Likums
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums
15.p.
Finanšu ministrija
31.12.2023.
08.09.2021.
2017-UZD-723
Likums
Grozījums Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā
21.p.3.2d.
Valsts kanceleja
31.12.2025.
08.09.2021.
2017-UZD-652
Noteikumi
2017-MK.NOT-121, 07.03.2017., MK noteikumi, Pārstāvības kārtība starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās
8.
Ārlietu ministrija
01.07.2023.
08.09.2021.
2017-UZD-477
Protokols
2017-MK.PROT-7#42, 14.02.2017., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu un speciālās tehnikas iegādi, papildu nepieciešamo personālu esošo struktūrvienību nepārtrauktas darbības nodrošināšanai, kā arī depo ēku būvniecību, pārbūvi vai atjaunošanu un papildus nepieciešamo finansējumu 2018.gadam un turpmākajiem gadiem"
7.
Iekšlietu ministrija
01.03.2018.
08.09.2021.
2017-UZD-429
Rīkojums
2017-MK.RIK-78, 14.02.2017., MK rīkojums, Konceptuāls ziņojums "Par advokātu procesa ieviešanu atsevišķās civillietu kategorijās"
5.
Tieslietu ministrija
01.01.2025.
08.09.2021.
2017-UZD-341
Likums
Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā
13.p.7.d.
Labklājības ministrija
01.10.2023.
2017-UZD-247
2.
Zemkopības ministrija
30.12.2019.
2017-UZD-246
2.
Zemkopības ministrija
30.12.2019.