Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2020-UZD-1154
Likums
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums
p.n. 11.p. 6.apakšp.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.09.2023.
08.09.2021.
2020-UZD-1152
Likums
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums
p.n. 29.p.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.05.2026.
08.09.2021.
2020-UZD-1143
Likums
Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu likums
P.n.7.p.
Kultūras ministrija
31.12.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-1141
Likums
Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu likums
5.p.2.d.
Kultūras ministrija
30.04.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-1140
Likums
Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu likums
5.p.1.d.
Kultūras ministrija
31.12.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-1131
Rīkojums
2020-MK.RIK-345, 25.06.2020., MK rīkojums, Par jauna doktorantūras modeļa ieviešanu Latvijā
4.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.12.2024.
08.09.2021.
2020-UZD-1130
Rīkojums
2020-MK.RIK-345, 25.06.2020., MK rīkojums, Par jauna doktorantūras modeļa ieviešanu Latvijā
4.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-1058
Protokols
2020-MK.PROT-41#60, 16.06.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par nacionālās koncertzāles projekta īstenošanas gaitu un turpmāko virzību" un rīkojuma projekts "Par nacionālās koncertzāles projekta īstenošanu"
Migrēts
Ekonomikas ministrija
31.10.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-1054
Protokols
2020-MK.PROT-41#58, 16.06.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par sociālo uzņēmumu darbību un attīstību"
2.
Labklājības ministrija
01.09.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-1053
Protokols
2020-MK.PROT-41#56, 16.06.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par blokķēdes tehnoloģijas izmantošanas iespējām kases aparātos un citās ierīcēs ēnu ekonomikas mazināšanas nolūkos"
2.
Finanšu ministrija
01.03.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-1052
Protokols
2020-MK.PROT-41#55, 16.06.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par informācijas sistēmu pielāgošanu elektronisko rēķinu saņemšanai un apstrādei nodokļu administrēšanas vajadzībām"
2.
Finanšu ministrija
01.03.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-1049
Rīkojums
2020-MK.RIK-341, 18.06.2020., MK rīkojums, Par nacionālās koncertzāles projekta īstenošanu
4.
Kultūras ministrija
31.12.2021.
2020-UZD-1038
p.n. 10.p.
Veselības ministrija
15.08.2023.
08.09.2021.
2020-UZD-1034
Protokols
2020-MK.PROT-40#33, 09.06.2020., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""
4.
Veselības ministrija
10.08.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-1032
Protokols
2020-MK.PROT-40#18, 09.06.2020., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.943 "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība""
2.
Veselības ministrija
30.09.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-994
Protokols
2020-MK.PROT-39#4, 04.06.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2019.gada 13.septembra sēdē (prot.Nr.41 1.§ 23.2.apakšpunkts) noteiktā uzdevuma izpildi"
4.
Tieslietu ministrija
01.07.2026.
08.09.2021.
2020-UZD-959
Likums
Grozījumi Izglītības likumā
14.p. 36.1 d.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.05.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-957
Likums
Grozījumi Vispārējās izglītības likumā
p.n. 46.p.
Izglītības un zinātnes ministrija
30.04.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-955
Rīkojums
2020-MK.RIK-288, 29.05.2020., MK rīkojums, Par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības koordinācijas dienesta (AFCOS) darbības stratēģiju un pasākumu plānu 2020.–2022. gadam
4.
Finanšu ministrija
30.09.2023.
08.09.2021.
2020-UZD-945
Protokols
2020-MK.PROT-36#24, 26.05.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par 4.2.1.1.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" ieviešanai turpmāk nepieciešamo finansējumu akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" vadības izmaksu un maksas par izmantoto kapitālu segšanai"
2.
Ekonomikas ministrija
01.12.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-944
Protokols
2020-MK.PROT-36#2, 26.05.2020., MK sēdes protokollēmums, Protokollēmuma projekts "Par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) sagatavotajā gala ziņojumā "Tiesiskums komercdarbībai un iekļaujošai izaugsmei Latvijā" ietverto rekomendāciju iekļaušanu "Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plānā 2019.–2022.gadam""
2.
Ekonomikas ministrija
31.12.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-915
Protokols
2020-MK.PROT-34#31, 19.05.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2021.gada 31.janvārim un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2020.gada 31.janvārim"
10.
Izglītības un zinātnes ministrija
30.07.2020.
2020-UZD-907
7.1.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
05.07.2020.
2020-UZD-906
5.4.
Satiksmes ministrija
21.12.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-897
Protokols
2020-MK.PROT-34#31, 19.05.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2021.gada 31.janvārim un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2020.gada 31.janvārim"
3.5.
Ekonomikas ministrija
25.10.2020.