Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2016-UZD-1115
Rīkojums
2016-MK.RIK-292, 16.05.2016., MK rīkojums, Par konceptuālu ziņojumu "Par Latvijas pievienošanos Eiropas Padomes Konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu"
4.
Labklājības ministrija
01.09.2017.
08.09.2021.
2016-UZD-1053
Likums
Grozījumi Sporta likumā
15.p.7.d.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.08.2019.
17.01.2022.
2016-UZD-1013
MP iniciatīva
2016-REZ-1.1.1/17-431, 03.05.2016., MP rezolūcija (iniciatīvā), Valsts kancelejas direktoram Mārtiņam Krieviņam Lūdzu regulāri sekot līdzi Satversmes tiesas nolēmumiem, nepieciešamības gadījumā informējot atbildīgās institūcijas par konstatētajām nepilnībām, un reizi gadā sagatavot Ministru kabineta informatīvo ziņojumu par normatīvajiem aktiem, kas ir tikuši apstrīdēti Satversmes tiesā, izklāstot lietas būtību, tiesas lēmumu un galvenos secinājumus, kam valsts pārvaldei vajadzētu pievērst uzmanību. Ministru prezidents Māris Kučinskis (paraksts*) *Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu Datums skatāms laika zīmogā Nr.1.1.1/17
Migrēts
Valsts kanceleja
31.01.2023.
08.09.2021.
2016-UZD-797
Rīkojums
2016-MK.RIK-248, 06.04.2016., MK rīkojums, Par Valsts policijas attīstības koncepciju
4.
Tieslietu ministrija
01.07.2017.
08.09.2021.
2016-UZD-748
Likums
Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā
4.p.6.d.4.p.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
01.02.2022.
08.09.2021.
2016-UZD-635
Likums
Grozījumi Dzelzceļa likumā
p.n.50.p.
Satiksmes ministrija
01.03.2023.
08.09.2021.
2016-UZD-546
Likums
Tiesu ekspertu likums
10.p.4.d.
Veselības ministrija
30.06.2016.
08.09.2021.
2016-UZD-442
Likums
Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums
15.p.2.d.
Ārlietu ministrija
31.01.2023.
08.09.2021.
2016-UZD-328
Rīkojums
2016-MK.RIK-129, 09.02.2016., MK rīkojums, Par Enerģētikas attīstības pamatnostādnēm 2016.–2020.gadam
4.
Ekonomikas ministrija
01.10.2021.
08.09.2021.
2016-UZD-261
Protokols
2016-MK.PROT-4#91, 26.01.2016., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par Latvijas valsts rīcību, izvērtējot 2013.gada 21.novembrī Zolitūdē notikušās traģēdijas cēloņus, un turpmākajām darbībām, kas veiktas normatīvo aktu un valsts pārvaldes un pašvaldību darbības sakārtošanā, lai nepieļautu līdzīgu traģēdiju atkārtošanos, kā arī par darbībām minētās traģēdijas seku novēršanā galaziņojumā ministrijām noteikto uzdevumu izvērtējumu"
10.2.1.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.12.2019.
08.09.2021.
2016-UZD-217
Rīkojums
2016-MK.RIK-35-IP, 20.01.2016., MK rīkojums, Konceptuāls ziņojums "Par valsts austrumu robežas kontroli un aizsardzību"
6.
Iekšlietu ministrija
01.10.2022.
08.09.2021.
2016-UZD-20
Likums
Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību
28.2p.4.d.
Finanšu ministrija
15.03.2023.
08.09.2021.
2016-UZD-19
Likums
Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību
21.p.1.d.
Finanšu ministrija
01.10.2022.
08.09.2021.
2016-UZD-18
Likums
Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību
28.p.
Finanšu ministrija
15.04.2023.
08.09.2021.
2016-UZD-17
Likums
Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību
16.3 p. 2.d.
Finanšu ministrija
04.10.2022.
08.09.2021.
2015-UZD-3462
Rīkojums
2015-MK.RIK-393, 16.07.2015., MK rīkojums, Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnēm 2015.–2020. gadam
2.4.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
31.12.2018.
08.09.2021.
2015-UZD-3422
Protokols
2015-MK.PROT-66#68, 08.12.2015., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Air Baltic Corporation" biznesa plānu"
3.
Satiksmes ministrija
31.12.2022.
08.09.2021.
2015-UZD-3306
Rīkojums
2015-MK.RIK-743, 30.11.2015., MK rīkojums, Par Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm nepieciešamo būvju (ēku) Iekšlietu ministrijas ēku kompleksā uz zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 087 0368 001) Čiekurkalna 1.līnijā 1 k-1, Rīgā (attīstības II posms - būvniecības 2.kārta (10.korpuss – daudzlīmeņu autostāvvieta), 3.kārta (15.korpuss – biroju ēka) un 6.kārta (11.korpuss – sporta komplekss)) būvniecību
5.2.
Iekšlietu ministrija
30.03.2022.
08.09.2021.
2015-UZD-3245
Protokols
2015-MK.PROT-60#2, 17.11.2015., MK sēdes protokollēmums, Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""
3.
Ekonomikas ministrija
28.06.2019.
08.09.2021.
2015-UZD-2938
Rīkojums
2015-MK.RIK-663, 27.10.2015., MK rīkojums, Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskajā holokausta piemiņas aliansē
2.
Ārlietu ministrija
30.01.2023.
08.09.2021.
2015-UZD-2912
Protokols
2015-MK.PROT-55#19, 20.10.2015., MK sēdes protokollēmums, Protokollēmuma projekts "Par Valsts kontroles revīzijas lietā Nr.5.1-2-17/2012 konstatēto problēmu novēršanu"
1.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.03.2018.
08.09.2021.
2015-UZD-2755
Rīkojums
2015-MK.RIK-611, 05.10.2015., MK rīkojums, Par Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnēm 2015.–2020.gadam
4.
Zemkopības ministrija
01.10.2021.
08.09.2021.
2015-UZD-2370
Protokols
2015-MK.PROT-38#42, 11.08.2015., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja būvniecības projektu"
3.
Kultūras ministrija
01.09.2020.
08.09.2021.
2015-UZD-2213
Noteikumi
2015-MK.NOT-440, 28.07.2015., MK noteikumi, Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātājs nav pašvaldības
10.
Kultūras ministrija
01.03.2022.