Ministrijām dotie uzdevumi

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
08.09.2021.
2021-UZD-1240
Protokols
2021-MK.PROT-51#101, 06.07.2021., MK sēdes protokollēmums, Atbildes projekts Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai (par atbalstu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai uzlabot ārvalstu investīciju piesaisti)
2.
Ekonomikas ministrija
30.11.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1239
Protokols
2021-MK.PROT-51#99, 06.07.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Rīgas pilsētas teritorijā veselības aizsardzības vajadzībām"
3.
Veselības ministrija
13.09.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1238
Protokols
2021-MK.PROT-51#97, 06.07.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" infrastruktūras sakārtošanu"
3.
Veselības ministrija
13.09.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1237
Protokols
2021-MK.PROT-51#96, 06.07.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Valsts policijas funkciju nodrošināšanai nepieciešamo transportlīdzekļu nomu 2022.gadam un turpmākajiem gadiem"
3.
Iekšlietu ministrija
13.09.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1236
Protokols
2021-MK.PROT-51#95, 06.07.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par starpinstitūciju darba grupas izveidi Latvijas pieteikuma Arktikas padomes novērotājvalsts statusam gatavošanai un iesniegšanai"
4.
Ārlietu ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1235
Protokols
2021-MK.PROT-51#93, 06.07.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības programmas "Radošā Eiropa" (2021-2027) informatīvā biroja darbības īstenošanu"
4.
Kultūras ministrija
01.06.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1234
Protokols
2021-MK.PROT-51#84, 06.07.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par 2021.gadā papildus nepieciešamo valsts budžeta līdzfinansējumu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā"
3.
Kultūras ministrija
13.03.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1232
Protokols
2021-MK.PROT-51#83, 06.07.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Rīcības programmu zivsaimniecības attīstībai 2021.-2027.gadam"
2.
Zemkopības ministrija
13.09.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1231
Protokols
2021-MK.PROT-51#81, 06.07.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Elastīgā darba organizācija valsts pārvaldē"
6.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
15.12.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1230
Protokols
2021-MK.PROT-51#80, 06.07.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts kapitālsabiedrību rīcībā atstātās peļņas atspoguļošanas kapitālsabiedrības bilances posteņos problemātiku un risinājumiem"
2.2.
Pārresoru koordinācijas centrs
01.03.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1229
Protokols
2021-MK.PROT-51#80, 06.07.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts kapitālsabiedrību rīcībā atstātās peļņas atspoguļošanas kapitālsabiedrības bilances posteņos problemātiku un risinājumiem"
2.1.
Pārresoru koordinācijas centrs
01.09.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1228
Protokols
2021-MK.PROT-51#79, 06.07.2021., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""
4.
Izglītības un zinātnes ministrija
13.08.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1227
Protokols
2021-MK.PROT-51#76, 06.07.2021., MK sēdes protokollēmums, Rīkojuma projekts "Par sliežu ceļa posma Liepāja-Ventspils slēgšanu"
3.
Satiksmes ministrija
01.07.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1226
Protokols
2021-MK.PROT-51#2, 06.07.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas ārējās robežas stiprināšanas risinājuma izvērtējumu un turpmāko rīcību"
15.
Satiksmes ministrija
30.06.2023.
08.09.2021.
2021-UZD-1225
Protokols
2021-MK.PROT-51#2, 06.07.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas ārējās robežas stiprināšanas risinājuma izvērtējumu un turpmāko rīcību"
14.
Aizsardzības ministrija
01.06.2024.
08.09.2021.
2021-UZD-1224
Protokols
2021-MK.PROT-51#2, 06.07.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas ārējās robežas stiprināšanas risinājuma izvērtējumu un turpmāko rīcību"
5.
Iekšlietu ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1223
Protokols
2021-MK.PROT-51#2, 06.07.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas ārējās robežas stiprināšanas risinājuma izvērtējumu un turpmāko rīcību"
4.
Satiksmes ministrija
31.12.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1221
Rīkojums
2021-MK.RIK-491, 07.07.2021., MK rīkojums, Par Vakcinācijas aptveres palielināšanas plānu pret Covid-19 infekciju
5.
Veselības ministrija
01.11.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1220
Rīkojums
2021-MK.RIK-508-IP, 09.07.2021., MK rīkojums, Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības
5.
Veselības ministrija
09.09.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1189
Likums
Grāmatvedības likums
23.p. 3.d.
Finanšu ministrija
01.07.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1186
Likums
Grāmatvedības likums
15.p. 3.d.
Finanšu ministrija
01.07.2022.
2021-UZD-1185
14.p. 4.d.
Finanšu ministrija
01.07.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1184
Likums
Grāmatvedības likums
12.p. 4.d.
Finanšu ministrija
01.07.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1183
Likums
Grāmatvedības likums
11.p. 13.d.
Finanšu ministrija
01.07.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1182
Likums
Grāmatvedības likums
10.p. 3.d.
Finanšu ministrija
01.07.2022.