Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.1. reformu un investīciju virziena “Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija” investīcijas 2.1.2.1.i. “Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas” projekta “Vienotā saziņas platforma, dokumentu krātuve un dokumentu pārvaldības platformu integrācija” pases, centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Lai iesniegtu iebildumus / priekšlikumus ir jāpieslēdzas kā juridiskas personas pārstāvim!
Projekta ID
22-TA-3833
Tiesību akta nosaukums
Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.1. reformu un investīciju virziena “Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija” investīcijas 2.1.2.1.i. “Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas” projekta “Vienotā saziņas platforma, dokumentu krātuve un dokumentu pārvaldības platformu integrācija” pases, centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu
Tiesību akta veids
Rīkojuma projekts
Atbildīgā ministrija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Politikas jomas
Eiropas Savienības fondi un citi ārvalstu finanšu instrumenti; Digitālās transformācijas politika

Saskaņošana

Pieprasīts
Sniegšanas termiņš
04.01.2023.
18.01.2023.
06.01.2023.
13.01.2023.
02.02.2023.
09.02.2023.
15.02.2023.
22.02.2023.
12.04.2023.
19.04.2023.
16.05.2023.
22.05.2023.
26.05.2023.
02.06.2023.