Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 par “Priekšlikumu Padomes lēmumam par pagaidu ārkārtas pasākumiem Latvijas, Lietuvas un Polijas labā”

Projekta ID
21-TA-1673
Tiesību akta nosaukums
Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 par “Priekšlikumu Padomes lēmumam par pagaidu ārkārtas pasākumiem Latvijas, Lietuvas un Polijas labā”
Tiesību akta veids
ESVIS projekts
Atbildīgā ministrija
Iekšlietu ministrija
Politikas jomas
Iekšlietu politika; Iekšlietu politika; Iekšlietu politika; Iekšlietu politika
Saskaņojumi
-

Sēdes/Sanāksmes

Datums
Nosaukums
Statuss
Protokols
14.12.2021. 12:00
Ministru kabineta 14.12.2021. sēde (sēdes sākums plkst.12.00)
Pieņemts