Tiesību aktu projekti

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-2196 (IP)
Par  Ministru kabineta 2022. gada 3. februāra rīkojuma Nr. 61 "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības" atzīšanu par spēku zaudējušu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-2195
Par nekustamā īpašuma 5/8 domājamo daļu Beberbeķu 7. līnijā 3, Rīgā, nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
30.08.2022.
22-TA-2194 (IP)
Par atļauju Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam uzņemties papildu saistības un īstenot projektus, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumenta
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
22-TA-2193
Par politikas plānošanas dokumentu un informatīvo ziņojumu attēlošanu Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis" sistematizētajā tīmekļa vietnē www.likumi.lv
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Pārresoru koordinācijas centrs
09.09.2022.
22-TA-2192
Par Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas, Igaunijas Republikas Ārlietu ministrijas un Lietuvas Republikas Ārlietu ministrijas saprašanās memoranda par ceļošanas ierobežojumu atcelšanu starp Latviju, Igauniju un Lietuvu autotransportam, dzelzceļa, gaisa un jūras transportam un sadarbību šajā jomā Covid-19 krīzes laikā izpildi
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
14.07.2022.
22-TA-2191
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr.  606 "Noteikumi par karavīra un zemessarga uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
23.09.2022.
22-TA-2190
Par valsts atbalsta programmas Nr.SA.33324 “Nākamās paaudzes tīkli lauku teritorijās” ietvaros  izbūvētās optiskā tīkla “vidējās jūdzes” infrastruktūras uzturēšanai nepieciešamo izmaksu segšanu
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
28.09.2022.
05.10.2022.
22-TA-2189
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumos Nr. 885 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
24.08.2022.
22-TA-2188
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības pētniecības ministru 2022. gada 22. jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-2187
Noteikumi par algu subsīdijas atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos
Noteikumu projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
FM, LDDK, LTRK, TM, VM
12.07.2022.
26.07.2022.
22-TA-2186
Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
28.09.2022.
22-TA-2185
Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai
Noteikumu projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
FM, LDDK, LTRK, TM
12.07.2022.
26.07.2022.
22-TA-2184
Informatīvais ziņojums “Par turpmāku atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem saimnieciskās darbības veicējiem”
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
FM, LDDK, LTRK, TM, VM
11.07.2022.
25.07.2022.
22-TA-2183
Par nepieciešamo papildu finansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai 2022. gadā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Satiksmes ministrija
13.10.2022.
22-TA-2182
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 8. jūnija noteikumos Nr. 339 "Noteikumi par primāri sniedzamā atbalsta nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
15.07.2022.
22-TA-2181
Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
14.07.2022.
22-TA-2180 (IP)
Informatīvais ziņojums par 2022. gada 11. jūlija Euro grupas un 2022. gada 12. jūlija Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmes izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
22-TA-2178
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 16. oktobra noteikumos Nr. 709 "Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Izglītības un zinātnes ministrija
20.05.2023.
22-TA-2176
Par atļauju Tieslietu ministrijai (t.sk. Datu valsts inspekcijai) uzņemties papildu saistības un īstenot projektu, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumenta
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Tieslietu ministrija
28.07.2022.
22-TA-2175
Par nacionālās pozīcijas projektu
ESVIS projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
22-TA-2173
Epidemioloģiskās drošības pasākumi cilvēka imūndeficīta vīrusa infekcijas (HIV) un AIDS izplatības ierobežošanai
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
22.02.2023.
22-TA-2172
Par valsts nekustamā īpašuma Dārza ielā 12, Lielvārdē, Ogres novadā pārdošanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
03.08.2022.
22-TA-2171
Ministru kabineta rīkojums "Par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" 2023. gada budžeta apstiprināšanu"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
05.09.2022.
22-TA-2170
Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
EM, FM, LDDK, LLPA, LPS, TM, VARAM, VM
29.07.2022.
12.08.2022.
22-TA-2169
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. februāra noteikumos Nr. 84 "Noteikumi par atsevišķu bīstamu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
27.09.2022.