Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
2021-TA-2053
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Platones ielā 5, Rīgā, daļas pirkšanu projekta “Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve “Rail Baltica” koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu” īstenošanai"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, TM
08.07.2021.
26.08.2021.
2021-TA-2046
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2020. gada 18. augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 49 46. §) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2021. gadam" izstrādes procesā" 8.3. apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi"
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
FM, IEM, LPS, TM, VARAM, VK
08.07.2021.
25.08.2021.
2021-TA-2043
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Ādažu novada pašvaldības īpašumā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
01.07.2021.
24.08.2021.
2021-TA-2040
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 8. janvāra noteikumos Nr. 1 "Zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības noteikumi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM, TM
27.05.2021.
24.08.2021.
2021-TA-2037
Informatīvais ziņojums "Par prognozētām izmaiņām darbaspēka un būvmateriālu izmaksās būvniecības nozarē un to ietekmi uz tautsaimniecību 2021.- 2025."
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
24.08.2021.
24.08.2021.
2021-TA-2026
Plāna projekts "Cilvēku tirdzniecības novēršanas plāna 2021.- 2023.gadam"
Plāna projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
EM, FM, IZM, KM, LM, LPS, PKC, TM, VM, ĀM, ĢP
03.06.2021.
23.08.2021.
2021-TA-2025
Likumprojekts "Ieguldījumu brokeru sabiedrību likums"
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
EM, TM
04.03.2021.
23.08.2021.
2021-TA-2024
Likumprojekts "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
EM, TM
04.03.2021.
23.08.2021.
2021-TA-2023
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
EM, TM
23.08.2021.
23.08.2021.
2021-TA-2022
Likumprojekts "Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu likums"
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
10.11.2021.
2021-TA-2020
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās būves Tukumā, Tukuma novadā, nodošanu Tukuma novada pašvaldības īpašumā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
LPS, SAM, TM, VARAM
01.07.2021.
23.08.2021.
2021-TA-2019
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Daugavpilī, nodošanu SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" valdījumā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
EM, LPS, TM, VARAM
01.07.2021.
23.08.2021.
2021-TA-2013
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
EM, TM
04.03.2021.
23.08.2021.
2021-TA-2011
Likumprojekts "Grozījumi Zemes pārvaldības likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LPS, SAM, TM
11.03.2021.
23.08.2021.
2021-TA-2010
Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM, IEM, TM, VM, ĢP
27.05.2021.
20.08.2021.
2021-TA-2009
Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" 2022.gada budžeta apstiprināšanu"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, TM
22.07.2021.
20.08.2021.
2021-TA-2008
Noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.720 "Noteikumi par karavīru un zemessargu paplašinātās pirmās palīdzības mācību kursa programmu, kārtību, kādā nodrošina apmācību paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanā, un kārtību, kādā ārvalstīs apgūtu mācību kursu atzīst Latvijas Republikā, kā arī paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanai paredzētā aprīkojuma, medicīnisko materiālu un medikamentu uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtību""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM, TM, VM
18.03.2021.
20.08.2021.
2021-TA-2007
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.557 "Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM, TM, VM
20.08.2021.
20.08.2021.
2021-TA-2003
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 588 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" īstenošanas noteikumi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LPS, TM
20.08.2021.
20.08.2021.
2021-TA-2000
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu konglomerātu likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
EM, TM
04.03.2021.
19.08.2021.
2021-TA-1999
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
EM, TM
04.03.2021.
19.08.2021.
2021-TA-1998
Likumprojekts "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
EM, TM
04.03.2021.
19.08.2021.
2021-TA-1997
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
EM, TM
04.03.2021.
19.08.2021.
2021-TA-1990
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.119 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
FM, IEM, LBAS, LM, VARAM
01.07.2021.
19.08.2021.
2021-TA-1985
Informatīvais ziņojums "Par ugunsdrošības un civilās aizsardzības risku novērtēšanas instrumentu, tā izveidošanas un uzturēšanas izmaksām"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
AM, FM, LPS, PKC, TM, VARAM
13.05.2021.
18.08.2021.