Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-319
Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
13.01.2022.
21-TA-318
Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Dārza ielā 18-36, Bauskā, Bauskas novadā, nodošanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
27.09.2021.
21-TA-316
Par Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu padomi
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
02.04.2022.
21-TA-315
Likumprojekts "Grozījumi Zvejniecības likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, IEM, LPS, TM, ZM
15.10.2021.
22.10.2021.
21-TA-314
Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 26 "Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, TM
22.09.2021.
27.09.2021.
21-TA-313
Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 2022. gadā
 
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
04.10.2021.
21-TA-312
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. aprīļa rīkojumā Nr. 236 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
18.10.2021.
21-TA-311
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
TM
22.09.2021.
27.09.2021.
21-TA-310
Grozījumi Izglītības likumā 
Likumprojekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
29.09.2021.
21-TA-308
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra rīkojumā Nr. 631 "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Atsaukts
Valsts kanceleja
21-TA-306
Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, TM
30.09.2021.
05.10.2021.
21-TA-305
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM
08.11.2021.
11.11.2021.
21-TA-303
Speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtība
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
AM, FM, IEM, TM
29.04.2022.
11.05.2022.
21-TA-302
Par Latvijas Republikas statistiskajiem reģioniem un tajos ietilpstošajām administratīvajām vienībām
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, LLPA, LPS, TM, VARAM
13.10.2021.
27.10.2021.
21-TA-300
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 17 “Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām”"
 
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
04.10.2021.
21-TA-299
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumos Nr. 1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, LFNA, LM, LTRK, TM, VARAM, ZM
12.10.2021.
19.10.2021.
21-TA-296
Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.133 “Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu””
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
06.10.2021.
21-TA-295
Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2021. - 2023. gadam
Plāna projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
AM, EM, FM, IEM, KM, LLPA, LM, LPS, PKC, TM, VARAM, VM, ZM, ĀM
14.10.2021.
04.11.2021.
21-TA-294
Par neformālās Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikasministru padomes 2021. gada 21.-23. septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
21-TA-293
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai, kuriem piešķirams valsts budžeta aizdevums”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, TM
24.09.2021.
27.09.2021.
21-TA-292
Par transportlīdzekļa vadīšanu apreibinošu vielu ietekmē sodītas personas uzvedības korekcijas programmas noteikumi
 
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
17.11.2021.
21-TA-291
Ministru kabineta noteikumi ,,Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.134 „Personu apliecinošu dokumentu noteikumi””
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
06.10.2021.
21-TA-290
Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
27.05.2022.
21-TA-289
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
25.09.2021.
21-TA-288
 Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības saglabāšanu Valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams""
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Labklājības ministrija
07.06.2022.