Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-261
Par nekustamā īpašuma “Smilškalni" , Aiviekstes pagastā, Aizkraukles novadā, daļas pirkšanu valsts galvenā autoceļa A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Patarnieki) pārbūves projekta īstenošanai

 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, TM
04.10.2021.
18.10.2021.
21-TA-260
Par Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas un Daugavpils tehnikuma reorganizāciju un Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma izveidošanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, TM
09.12.2021.
16.12.2021.
21-TA-259
Informatīvais ziņojums par vienmērīgu sociālo pakalpojumu tīkla
attīstību pašvaldībās un vienotas pieejas veidošanu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā iedzīvotājiem


 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Labklājības ministrija
01.10.2021.
21-TA-258
Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
07.01.2022.
21-TA-256
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 26 "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
09.11.2021.
15.11.2021.
21-TA-255
Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
28.01.2022.
21-TA-254
Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 3.oktobra noteikumos Nr.600 “Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra maksas pakalpojumu cenrādis”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
21.09.2021.
21-TA-253
Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Pārresoru koordinācijas centrs
FM, IEM, KM, TM
29.09.2021.
06.10.2021.
21-TA-251
Par nekustamā īpašuma “Jauntreidas”, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, daļas pirkšanu
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
20.09.2021.
21-TA-249
Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra noteikumos Nr.45 "Numerācijas pārvaldīšanas kārtība, izveidojot un uzturot numerācijas datubāzi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22.09.2021.
21-TA-248
Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
01.11.2021.
21-TA-247
Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
04.10.2021.
21-TA-245
„Par valsts nekustamā īpašuma Apšu ielā 40, Grobiņā, Dienvidkurzemes novadā, pārdošanu” 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
11.10.2021.
25.10.2021.
21-TA-244
Par starpreģionu sadarbības programmas URBACT IV 2021.–2027. gadam projektu
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, KNAB, LDDK, LLPA, LM, LPS, LTRK, PKC, SAM, TM, VK, VM, ZM, ĀM
05.11.2021.
12.11.2021.
21-TA-243
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM, TM
05.10.2021.
12.10.2021.
21-TA-242
Ministru kabineta rīkojums “Par grozījumiem Ministru kabineta 2020.gada 13.augusta rīkojumā Nr. 442 “Par Satiksmes ministrijas ilgtermiņa saistībām valsts galvenā autoceļa "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" publiskās un privātās partnerības projekta īstenošanai”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, TM
26.11.2021.
03.12.2021.
21-TA-241
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM, TM, VM
17.09.2021.
22.09.2021.
21-TA-239
Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Priedaines skvērs", Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā, nodošanu Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
20.09.2021.
04.10.2021.
21-TA-235
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
FM, VM
17.09.2021.
20.09.2021.
21-TA-234
Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par solidaritātes pasākumiem gāzes piegādes drošības aizsardzībai
 
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
22.09.2021.
21-TA-232
Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" peļņas daļu par 2020. gadu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
06.04.2022.
21-TA-231
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 908 "Kārtība, kādā piemēro pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām un Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO), un kārtība, kādā atmaksā akcīzes nodokli par Latvijas Republikā iegādātajām akcīzes precēm un piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Finanšu ministrija
17.06.2022.
21-TA-229
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
21-TA-228
Rīkojuma projekts "Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2021. gada septembrim-decembrim"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LIZDA, LPS, TM
24.09.2021.
27.09.2021.
21-TA-226
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumos Nr.377 “Latvijas Antidopinga biroja nolikums”"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
20.09.2021.