Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-1130
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM
16.11.2021.
24.11.2021.
21-TA-1129
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM
09.11.2021.
12.11.2021.
21-TA-1128
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
FM
23.11.2021.
30.11.2021.
21-TA-1127 (IP)
Informatīvais ziņojums“Par ārvalstu palīdzības stratēģiskās komunikācijas jomā pieņemšanu ar Covid-19 ierobežošanu saistītās epidemioloģiskās drošības integrētās komunikācijas kampaņas izplatīšanai”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Valsts kanceleja
21-TA-1123
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM
17.11.2021.
24.11.2021.
21-TA-1122 (IP)
Par atteikumu atļaut saglabāt Latvijas pilsonību
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
21-TA-1121
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 791 "Noteikumi par kārtību, kādā Valsts robežsardze izsniedz un anulē speciālās caurlaides, un speciālo caurlaižu paraugiem"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
19.06.2022.
21-TA-1120
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 4. jūnija noteikumos Nr. 301 "Noteikumi par robežapsardzības informācijas sistēmā iekļaujamās informācijas apjomu, glabāšanas termiņiem un piekļuves tiesībām"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
09.02.2022.
21-TA-1119
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 23. jūlija rīkojumā Nr. 517 "Par humānās palīdzības sniegšanu Lietuvai"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
FM, VM
10.11.2021.
25.11.2021.
21-TA-1118
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
14.11.2021.
24.11.2021.
21-TA-1117 (IP)
Atbildes raksts Satversmes tiesai lietā Nr. 2021-40-0103 "Par Aizturēto personu turēšanas kārtības likuma 7. panta ceturtās daļas 2. punkta un Ministru kabineta 2006. gada 10. janvāra noteikumu Nr. 38 "Noteikumi par īslaicīgās aizturēšanas vietā ievietoto personu uztura, mazgāšanas un personīgās higiēnas līdzekļu nodrošinājuma normām" 4. pielikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 95. panta otrajam teikumam"
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
21-TA-1116
Par nekustamā īpašuma “Rozīši”, Babītes pagastā, Mārupes novadā, daļas pirkšanu valsts vietējā autoceļa V10 Babītes stacija-Vārnukrogs pārbūves projekta īstenošanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
13.01.2022.
21-TA-1115
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
09.11.2021.
21-TA-1114 (IP)
Par informatīvā ziņojuma “Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes, t.sk. aizsardzības ministru sanāksmi, Briselē, Beļģijā, 2021. gada 15. un 16. novembrī” iekļaušanu šī gada 09. novembra Ministru kabineta sēdes darba kārtībā
ESVIS projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
21-TA-1113
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
21-TA-1112
Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2021. gada 15. novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
21-TA-1111 (IP)
Par nepieciešamajiem pasākumiem, lai nodrošinātu tiesas lēmuma izpildi
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
21-TA-1110
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 105 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
TM
25.11.2021.
30.11.2021.
21-TA-1109 (IP)
Par ārvalstu tiešā ieguldījuma Vācijas Federatīvajā republikā izvērtēšanu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
21-TA-1108
Par apropriācijas pārdali neatliekamu pasākumu īstenošanai labklājības nozarē
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM
09.11.2021.
12.11.2021.
21-TA-1107
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumos Nr. 104 "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-1106 (IP)
Papildus paskaidrojuma projekts lietā Nr.A420251021
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1105
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
11.11.2021.
21-TA-1104 (IP)
Paskaidrojuma projekts lietā Nr.A420260121
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1103
Par Valsts aizdevuma līguma starp Latvijas Republiku un Gulbenes novada pašvaldību pārtraukšanu un Gulbenes novada pašvaldībai valsts piešķirtā aizdevuma pirmstermiņa atmaksu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.02.2022.