Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-1228 (IP)
Latvijas Republikas nostāja uz Eiropas Komisijas 2021.gada 29.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/0465
Latvijas Republikas nostājas projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
21-TA-1226
Informatīvais ziņojums “Par 2021. gada jūnija un jūlija ilgstošā karstuma radītajiem zaudējumiem akvakultūras uzņēmējdarbībai”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Zemkopības ministrija
22.11.2021.
21-TA-1225
Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 162 "Autoceļu aizsargjoslu noteikšanas metodika"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
31.01.2022.
21-TA-1224 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr. A420264121
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1223 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr. A420264421
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1222
Abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu apmaksas kārtība
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
07.07.2022.
21-TA-1221
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 9. februāra noteikumos Nr. 119 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Tieslietu ministrija
23.05.2022.
21-TA-1220 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420262821
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1219
Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2021. gada 19.novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-1218
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 22. jūnija noteikumos Nr. 422 "Valsts atbalsta Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai cūkkopības nozarē piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
FM, TM
17.11.2021.
26.11.2021.
21-TA-1217
Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija rīkojumā Nr. 267 "Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM, TM
13.11.2021.
17.11.2021.
21-TA-1216 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr. A420265121
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1215 (IP)
Paskaidrojumi administratīvajā lietā Nr. A420268321
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1213
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 22. jūnija noteikumos Nr. 422 "Valsts atbalsta Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai cūkkopības nozarē piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
21-TA-1212 (IP)
Paskaidrojumi administratīvajā lietā Nr. A420265921
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1211
Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
21.02.2022.
21-TA-1210 (IP)
Paskaidrojumi administratīvajā lietā Nr. A420263721
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1209 (IP)
Paskaidrojumi administratīvajā lietā Nr. A420264521
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1208 (IP)
Par atļauju Aizsardzības ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības, lai veiktu iemaksas Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programmas projekta "Virtuālās realitātes apmācību simulators" ietvaros 2022.–2023. gadā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
21-TA-1207 (IP)
Paskaidrojumi administratīvajā lietā Nr. A420264721
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1204 (IP)
Paskaidrojumi Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420265821
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1203 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr. A420264921
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1202
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Atsaukts
Tieslietu ministrija
21-TA-1201
Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, IEM, LBAS, SAM, TM
08.08.2022.
15.08.2022.
21-TA-1200
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. janvāra rīkojumā Nr. 55 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
22.11.2021.
29.11.2021.