Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-193
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, LPS, TM
20.10.2021.
27.10.2021.
21-TA-192
Ministru kabineta  noteikumu projekts "Nacionālie antidopinga noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
20.09.2021.
21-TA-190
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 458 "Noteikumi par kapitāla ieguldījumiem komersantos, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
11.10.2021.
21-TA-189
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 458 "Noteikumi par kapitāla ieguldījumiem komersantos, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība"
 
Noteikumu projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
21-TA-188
Par Zāļu valsts aģentūras 2022. gada budžeta apstiprināšanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM, TM
03.11.2021.
10.11.2021.
21-TA-187
Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plāns 2021.-2023.gadam
Plāna projekts
Saskaņošana
Kultūras ministrija
FM, IEM, IZM, LLPA, LPS, PKC, TM, VARAM, VK, VM
22.03.2022.
29.03.2022.
21-TA-186
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1. pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM, LLPA, TM, VM
15.12.2021.
22.12.2021.
21-TA-185
Civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļu sertificēšanas noteikumi
 
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
29.10.2021.
21-TA-184
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 2. februāra noteikumos Nr. 103 "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
11.01.2022.
21-TA-183
Grozījumi Administratīvās atbildības likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, KNAB, LBAS, LLPA, LM, LPS, LRVK, NEPLP, SAM, SPRK, TB, VARAM, VM, ZM, ĀM, ĢP
15.03.2022.
01.04.2022.
21-TA-182
Par zemes vienību piekritību vai piederību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
11.03.2022.
21-TA-181
Grozījumi likumā “Par kopīgās maģistra studiju programmas “Stratēģiskā robežu pārvaldība” īstenošanu”
 
Likumprojekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
LIZDA
16.09.2021.
21-TA-180
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 11. augusta noteikumos Nr. 518 “Kārtība, kādā tiek piešķirts un anulēts valsts ģimnāzijas statuss”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
24.11.2021.
21-TA-178
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3. pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM, LPS, TM, ZM
06.12.2021.
13.12.2021.
21-TA-176
Par nekustamā īpašuma Krišjāņa Barona ielā 99C, Rīgā, pārņemšanu valsts īpašumā un ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”” pamatkapitālā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
17.09.2021.
21-TA-175
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumos Nr. 446 "Noteikumi par lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programmu"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
11.01.2022.
21-TA-174
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
20.09.2021.
21-TA-173
Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1037 "Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem un kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
29.12.2021.
21-TA-172
Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 468 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2. pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM, LPS, TM
17.11.2021.
26.11.2021.
21-TA-170
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 8. janvāra noteikumos Nr. 9 "Lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības garantiju programmas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
19.04.2022.
21-TA-169
Informatīvais ziņojums “Par finansiālo palīdzību Latvijai no Eiropas Savienības Solidaritātes fonda Covid-19 seku mazināšanai”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
14.10.2021.
21-TA-168
Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 345 “Valsts ieņēmumu dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
17.09.2021.
21-TA-167
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM
21.09.2021.
24.09.2021.
21-TA-166
Par nekustamā īpašuma Ganību ielā 6, Rūjienā, Valmieras novadā, pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
10.11.2021.
16.11.2021.
21-TA-164
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas valsts simtgades programmas iniciatīvu pēctecības nodrošināšanu"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM, LPS, TM, VK
06.12.2021.
13.12.2021.