Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-296
Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.133 “Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu””
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
06.10.2021.
21-TA-295
Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2021. - 2023. gadam
Plāna projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
AM, EM, FM, IEM, KM, LLPA, LM, LPS, PKC, TM, VARAM, VM, ZM, ĀM
14.10.2021.
28.10.2021.
21-TA-294
Par neformālās Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikasministru padomes 2021. gada 21.-23. septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
21-TA-293
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai, kuriem piešķirams valsts budžeta aizdevums”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, TM
24.09.2021.
27.09.2021.
21-TA-291
Ministru kabineta noteikumi ,,Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.134 „Personu apliecinošu dokumentu noteikumi””
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
06.10.2021.
21-TA-289
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
25.09.2021.
21-TA-286
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 836 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
FM, IZM, LBAS, LDDK, LPS, PKC, TM
13.10.2021.
27.10.2021.
21-TA-285
Informatīvais ziņojums „Par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2021. gada 28. septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
21-TA-283
Par prezentācijas nosūtīšanu Ministru kabineta 2021. gada 21. septembra sēdes 4.2. jautājumam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
20.09.2021.
21-TA-281
Rīkojuma projekts “Par finanšu
līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta
programmas “Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
20.09.2021.
21-TA-280
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 13 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM
21.09.2021.
24.09.2021.
21-TA-279
Par prezentāciju nosūtīšanu Ministru kabineta 2021. gada 21. septembra sēdes 4.1. jautājumam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
20.09.2021.
21-TA-278
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 12 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM
20.09.2021.
23.09.2021.
21-TA-277
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumos Nr. 686 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1. pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
FM, LBAS, LPS, PKC, TM, VARAM
18.10.2021.
01.11.2021.
21-TA-275
Par Latvijas Republikas 2020. gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem un Valsts kontroles atzinumu
 
MK sēdes protokollēmuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
30.09.2021.
21-TA-274
Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 24.septembra instrukcijā Nr.6 "Kārtība, kādā reģistrē, piesaka un iesniedz pieprasījumu atbalsta saņemšanai Eiropas Savienības Strukturālo reformu atbalsta programmā"
Instrukcijas projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
24.09.2021.
21-TA-273
Par Eiropas Savienības Patērētāju aizsardzības ministru 2021. gada 23.-24. septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
21-TA-272
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 15 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM
20.09.2021.
23.09.2021.
21-TA-271
Par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes  2021. gada 28. septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
EM, ĀM
20.09.2021.
23.09.2021.
21-TA-267
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 1. marta rīkojumā Nr. 130 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM
20.09.2021.
23.09.2021.
21-TA-266
Informatīvais ziņojums par iekšējā audita darbību ministrijās un iestādēs 2020.gadā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
11.10.2021.
21-TA-264
Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
21.09.2021.
24.09.2021.
21-TA-263
Par juridisko personu maksātnespējas procesa dokumentu nodošanu glabāšanā arhīvā
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Tieslietu ministrija
23.09.2021.
21-TA-261
Par nekustamā īpašuma “Smilškalni" , Aiviekstes pagastā, Aizkraukles novadā, daļas pirkšanu valsts galvenā autoceļa A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Patarnieki) pārbūves projekta īstenošanai

 
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM
04.10.2021.
18.10.2021.
21-TA-260
Par Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas un Daugavpils tehnikuma reorganizāciju un Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma izveidošanu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, TM
14.10.2021.
28.10.2021.