Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-259
Informatīvais ziņojums par vienmērīgu sociālo pakalpojumu tīkla
attīstību pašvaldībās un vienotas pieejas veidošanu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā iedzīvotājiem


 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Labklājības ministrija
01.10.2021.
21-TA-258
Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, LPS, TM, VARAM, VK
22.09.2021.
27.09.2021.
21-TA-256
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 26 "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
15.10.2021.
29.10.2021.
21-TA-255
Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
FM, TM
11.10.2021.
25.10.2021.
21-TA-254
Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 3.oktobra noteikumos Nr.600 “Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra maksas pakalpojumu cenrādis”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
21.09.2021.
21-TA-253
Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā
Likumprojekts
Izskatīts
Pārresoru koordinācijas centrs
FM, IEM, KM, TM
29.09.2021.
06.10.2021.
21-TA-251
Par nekustamā īpašuma “Jauntreidas”, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, daļas pirkšanu
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
20.09.2021.
21-TA-249
Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra noteikumos Nr.45 "Numerācijas pārvaldīšanas kārtība, izveidojot un uzturot numerācijas datubāzi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22.09.2021.
21-TA-247
Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
04.10.2021.
21-TA-245
„Par valsts nekustamā īpašuma Apšu ielā 40, Grobiņā, Dienvidkurzemes novadā, pārdošanu” 
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
11.10.2021.
25.10.2021.
21-TA-244
Par starpreģionu sadarbības programmas URBACT IV 2021.–2027. gadam projektu
 
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, KNAB, LDDK, LLPA, LM, LPS, LTRK, PKC, SAM, TM, VK, VM, ZM, ĀM
20.10.2021.
27.10.2021.
21-TA-243
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM, TM
05.10.2021.
12.10.2021.
21-TA-242
Ministru kabineta rīkojums “Par grozījumiem Ministru kabineta 2020.gada 13.augusta rīkojumā Nr. 442 “Par Satiksmes ministrijas ilgtermiņa saistībām valsts galvenā autoceļa "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" publiskās un privātās partnerības projekta īstenošanai”
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM
15.10.2021.
29.10.2021.
21-TA-241
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”
Noteikumu projekts
Iesniegts
Zemkopības ministrija
FM, TM, VM
17.09.2021.
22.09.2021.
21-TA-239
Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Priedaines skvērs", Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā, nodošanu Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā
 
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
20.09.2021.
04.10.2021.
21-TA-235
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
FM, VM
17.09.2021.
20.09.2021.
21-TA-234
Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par solidaritātes pasākumiem gāzes piegādes drošības aizsardzībai
 
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
22.09.2021.
21-TA-232
Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” peļņas daļu par 2020.gadu
 
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, PKC, TM
20.09.2021.
04.10.2021.
21-TA-228
Rīkojuma projekts "Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2021. gada septembrim-decembrim"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LIZDA, LPS, TM
24.09.2021.
27.09.2021.
21-TA-226
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumos Nr.377 “Latvijas Antidopinga biroja nolikums”"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
20.09.2021.
21-TA-224
Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijai 2021.gadā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
23.09.2021.
21-TA-223
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas
"Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
FM
20.09.2021.
20.09.2021.
21-TA-222
Par akciju sabiedrības "Latvenergo" vispārējo stratēģisko mērķi
 
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Ekonomikas ministrija
FM, PKC, TM
30.09.2021.
14.10.2021.
21-TA-221
Informatīvais ziņojums par papildu vakcīnas devas Covid-19 vakcinācijai iespējamo ieviešanu Latvijā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
17.09.2021.
21-TA-220
Par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” peļņas daļu par 2020. gadu
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Satiksmes ministrija
FM, PKC, TM
17.09.2021.
24.09.2021.