Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-219
Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2022. gada budžeta apstiprināšanu.
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
17.09.2021.
21-TA-218
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 373 "Kārtība, kādā sertificē civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu apmācību sniedzējus"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM
19.10.2021.
02.11.2021.
21-TA-217
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 23. februāra rīkojumā Nr. 110
"Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Izglītības un zinātnes ministrija
18.10.2021.
21-TA-216
Par Latvijas Republikas valdības un Čīles Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM, ĀM
19.10.2021.
26.10.2021.
21-TA-214
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. janvāra rīkojumā Nr. 56
"Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Izglītības un zinātnes ministrija
15.10.2021.
21-TA-213
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
18.10.2021.
25.10.2021.
21-TA-212
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
18.10.2021.
25.10.2021.
21-TA-207
Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
08.10.2021.
21-TA-204
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 18. jūnija noteikumos Nr. 267 "Noteikumi par publisku dokumentu legalizāciju ar apliecinājumu (apostille)"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
20.09.2021.
21-TA-202
Par nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai ap Jansu novērošanas torni
 
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
AM, FM, LPS, TM, VARAM
27.09.2021.
11.10.2021.
21-TA-201
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.janvāra noteikumos Nr.5 "Lauksaimniecības dzīvnieku vispārīgās labturības prasības"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
05.10.2021.
21-TA-200
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 385 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LLPA, LM, LPS, TM
27.09.2021.
11.10.2021.
21-TA-199
Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2022. gada budžeta apstiprināšanu.
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
17.09.2021.
21-TA-198
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumos Nr. 471 "Parakstu vākšanas tiešsaistes sistēmu drošības un tehniskās prasības"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
CVK, FM, TM
20.09.2021.
04.10.2021.
21-TA-197
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, IEM, LLPA, LPS, TM
21.10.2021.
28.10.2021.
21-TA-196
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumos Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, IEM, LLPA, LPS, SAM, TM
20.10.2021.
27.10.2021.
21-TA-193
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, LPS, TM
20.10.2021.
27.10.2021.
21-TA-192
Ministru kabineta  noteikumu projekts "Nacionālie antidopinga noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
20.09.2021.
21-TA-190
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 458 "Noteikumi par kapitāla ieguldījumiem komersantos, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
11.10.2021.
21-TA-188
Par Zāļu valsts aģentūras 2022. gada budžeta apstiprināšanu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM, TM
18.10.2021.
25.10.2021.
21-TA-187
Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plāns 2021.-2023.gadam
Plāna projekts
Saskaņošana
Kultūras ministrija
FM, IEM, IZM, LPS, PKC, TM, VARAM, VK, VM
17.09.2021.
01.10.2021.
21-TA-186
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1. pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
FM, LLPA, TM, VM
30.09.2021.
21.10.2021.
21-TA-185
Civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļu sertificēšanas noteikumi
 
Noteikumu projekts
Iesniegts
Satiksmes ministrija
08.10.2021.
21-TA-184
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 2. februāra noteikumos Nr. 103 "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, IEM, TM, ĀM
21.10.2021.
05.11.2021.
21-TA-182
Par zemes vienību piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
28.09.2021.
12.10.2021.