Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-346
Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Kazahstānas Republikas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
07.10.2021.
21-TA-345
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, LPS, TM
20.10.2021.
27.10.2021.
21-TA-344
Par valsts nekustamā īpašuma pārdošanu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
FM, TM
27.09.2021.
12.10.2021.
21-TA-343
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 211 "Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
07.04.2022.
21-TA-342
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumos Nr. 116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, LBA, LTRK, TM
19.08.2022.
02.09.2022.
21-TA-341
Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādņu 2014.- 2020.gadam īstenošanas gala ietekmes novērtējums
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Labklājības ministrija
LPS, PKC
27.09.2021.
27.09.2021.
21-TA-338
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumos Nr. 186 “Kārtība, kādā kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība un maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedz informāciju kontu reģistram un kontu reģistra informācijas lietotāji saņem kontu reģistra informāciju”
 
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
30.09.2021.
21-TA-337
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 29. septembra noteikumos Nr. 800 "Kārtība, kādā iesniedz un izskata pilno un saīsināto ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, LDDK, LTRK, TM
26.07.2022.
02.08.2022.
21-TA-336
Par ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu darbības nodrošināšanu
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
FM, SAM, TM
20.10.2021.
27.10.2021.
21-TA-335
Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
20.04.2022.
21-TA-334
E-lietas koplietošanas risinājumu platformas likums
Likumprojekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
24.09.2021.
21-TA-333
Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
07.06.2022.
21-TA-332
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Jūras administrācija” maksas pakalpojumu cenrādis
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, IEM, LBAS, TM, VARAM, VK, ZM
22.11.2021.
29.11.2021.
21-TA-331
Par valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu un kompetenču konsolidāciju
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
24.09.2021.
21-TA-330
Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 25. septembra noteikumos Nr. 612 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, LLPA, LM, TM
06.10.2021.
13.10.2021.
21-TA-329
Informatīvais ziņojums “Par Sankciju koordinācijas padomes darbību 2020.gadā”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23.09.2021.
21-TA-328
Informatīvais ziņojums “Par Sankciju koordinācijas padomes darbību 2020.gadā”
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Ārlietu ministrija
22.09.2021.
21-TA-327 (DV)
Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 19.marta rīkojumā Nr.179 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
21-TA-326
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 3. maija noteikumos Nr. 279 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.6. pasākuma "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, LM, LPS, TM
06.10.2021.
13.10.2021.
21-TA-325
Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 29. septembra noteikumos Nr. 800 „Kārtība, kādā iesniedz un izskata pilno un saīsināto ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos””.
Noteikumu projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
21-TA-324
Preču un pakalpojumu loteriju likums
 
Likumprojekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
EM, LDDK, LM, LTRK, TM, VM
11.08.2022.
18.08.2022.
21-TA-323
Grozījumi Energoefektivitātes likumā
Likumprojekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
FM, LBAS, LLPA, LM, LPS, Latvenergo, TM, VARAM, ZM
19.10.2021.
26.10.2021.
21-TA-322
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1019 "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
07.10.2021.
21-TA-321
Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai Salienas pagastā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
08.10.2021.
21-TA-320
Ārstniecības likums
Likumprojekts
Pieņemts
Veselības ministrija
29.11.2021.