Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-1495
Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.4. reformu un investīciju virziena "Digitālās infrastruktūras transformācija" 2.4.1.1.i. investīcijas "Pasīvās infrastruktūras izbūve Via Baltica koridorā 5G pārklājuma nodrošināšanai" īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, KNAB, LM, PKC, TM, VARAM, VK, VM, ZM, ĀM
03.11.2022.
10.11.2022.
22-TA-1494
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, PKC, TM
13.05.2022.
27.05.2022.
22-TA-1493
Grozījumi energoefektivitātes likumā.
Likumprojekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
22-TA-1492
Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 7. oktobra rīkojumā Nr. 563 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
02.06.2022.
22-TA-1490
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 15. marta noteikumos Nr. 172 "Noteikumi par informāciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
09.05.2022.
22-TA-1489
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
10.05.2022.
22-TA-1488
Par prioritārajam pasākumam "Sports - valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana nemainīgā līmenī, investīcijas valsts nozīmes sporta būvēs" investīcijām valsts nozīmes sporta būvēs paredzētā finansējuma sadalījumu 2022. gadā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
25.05.2022.
22-TA-1487
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 975 "Latvijas pilsonības zaudēšanas un atjaunošanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
05.08.2022.
22-TA-1486
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Veselības ministrija
FM
06.05.2022.
11.05.2022.
22-TA-1485
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Investīcijas akvakultūrā"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
29.08.2022.
22-TA-1484
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 12. marta noteikumos Nr. 168 "Noteikumi par izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
10.05.2022.
22-TA-1483
 Par sliežu ceļa posma Saurieši-Ērgļi slēgšanu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, LPS, TM, VARAM, ZM
30.05.2022.
13.06.2022.
22-TA-1482
Par operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa nodošanu Borispoles slimnīcai Ukrainā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
20.05.2022.
22-TA-1481
Par operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa nodošanu Borispoles slimnīcai Ukrainā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
20.05.2022.
22-TA-1480
Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.-2027.gadam īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
14.06.2022.
22-TA-1479
Par Ministru kabineta 2016. gada 2. februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 5 26. §) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 436 "Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība"" 3. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu
MK sēdes protokollēmuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
26.05.2022.
22-TA-1478
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 4. februāra noteikumos Nr. 86 "Noteikumi par atbalstu mākslas, izklaides un atpūtas nozaru komersantiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
09.05.2022.
22-TA-1476
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 13. marta noteikumos Nr. 172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
19.09.2022.
22-TA-1475 (IP)
Par viedokļa sniegšanu administratīvajā lietā Nr. A420165522 
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
22-TA-1474
Par Jēkaba Straumes iecelšanu par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieku
Saeimas lēmumprojekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
17.05.2022.
22-TA-1473
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 28. augusta noteikumos Nr. 596 "Dabas parka "Engures ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
26.05.2023.
22-TA-1472
Informatīvais ziņojums “Par pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūvi uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu, Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežas infrastruktūras izbūves ekspertīzi un īpašuma tiesību sakārtošanas gaitu”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
FM
06.05.2022.
13.05.2022.
22-TA-1471
Par nekustamā īpašuma Viļānu ielā 15 A, Rēzeknē pirkšanu Rēzeknes militārās bāzes paplašināšanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
28.06.2022.
22-TA-1470
Par Ministru kabineta virzīta Daugavpils Universitātes padomes locekļa apstiprināšanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
16.05.2022.
22-TA-1469
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.1.1.3.i. investīcijas "Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā" īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
08.06.2023.