Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-1468
Par Ministru kabineta virzīta Liepājas Universitātes padomes locekļa apstiprināšanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
10.05.2022.
22-TA-1467
Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.2. reformu un investīciju virziena "Augstskolu pārvaldības modeļa maiņas nodrošināšana" 5.2.1.r. reformas "Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma" 5.2.1.1.i. investīcijas "Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti" pirmās kārtas "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas grants" īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
19.12.2022.
22-TA-1466
Modernizācijas fonda darbības kārtības noteikumi un daudzgadu darbības programma
Noteikumu projekts
Pieņemts
Klimata un enerģētikas ministrija
06.07.2023.
22-TA-1465
Par nekustamā īpašuma Marijas ielā 4, Rīgā, pārņemšanu valsts īpašumā Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, PKC, TM
25.05.2022.
01.06.2022.
22-TA-1464
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
03.05.2022.
22-TA-1463
Par ēku Loču ielā 7, Rīgā, 1/3 domājamās daļas pārdošanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
03.08.2022.
22-TA-1462
Informatīvais ziņojums "Par ārkārtas Eiropas Savienības enerģētikas ministru padomes 2022. gada 2. maijā izskatītajiem jautājumiem"
ESVIS projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
22-TA-1461
Latvijas Republikas nacionāla pozīcija "Par Latvijas rūpniecībai kritiski svarīgām izejvielām un komponentēm"
ESVIS projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
22-TA-1460
Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 3. maija noteikumos Nr. 256 "Valsts policijas koledžas maksas pakalpojumu cenrādis"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
VK
09.02.2023.
22-TA-1459
Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā
Likumprojekts
Atsaukts
Tieslietu ministrija
22-TA-1458
Par valsts nekustamā īpašuma 333 East 50th Street, Ņujorkā, Amerikas Savienotajās Valstīs, ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitālā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
04.07.2022.
22-TA-1457
Grozījumi Vispārējās izglītības likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
06.06.2022.
22-TA-1456
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumos Nr. 850 "Nacionālā veselības dienesta nolikums"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
23.01.2024.
22-TA-1455
Rīgas brīvostas pārvaldes nolikums
Noteikumu projekts
Atsaukts
Satiksmes ministrija
22-TA-1454
Noteikumi kļudainie, nevar dzēst
Noteikumu projekts
Atsaukts
Finanšu ministrija
22-TA-1453
Noteikumi par reliģisko organizāciju un to iestāžu gada pārskatiem un grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
13.06.2022.
22-TA-1452
Ministru kabineta noteikumu projekts "Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas noteikumi"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Izglītības un zinātnes ministrija
11.06.2024.
22-TA-1451
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 381 "Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
25.08.2022.
22-TA-1450
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumos Nr. 276 "Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
07.07.2022.
22-TA-1449
Par apropriācijas pārdali
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
19.05.2022.
22-TA-1448
Grozījumi Būvniecības likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
30.11.2022.
22-TA-1447 (IP)
Par 2022. gada 3.maija Euro grupas paplašinātajā formātā un neformālās Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmes videokonferences režīmā izskatāmajiem jautājumiem.
ESVIS projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
22-TA-1446
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
09.05.2022.
22-TA-1445
Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, TM
08.05.2022.
10.05.2022.
22-TA-1444
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
03.05.2022.