Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-871
Satiksmes un rūpniecisko objektu vides trokšņa pārvaldība
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
EM, FM, LBAS, LDDK, LLPA, LPS, SAM, TM, VM
27.04.2023.
09.05.2023.
21-TA-869
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. aprīļa noteikumos Nr. 205 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.1. pasākuma "Klasteru programma" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, TM
06.12.2021.
13.12.2021.
21-TA-868
Valsts ieņēmumu dienesta sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju sagatavotais informatīvais ziņojums par Latvijas Pašvaldību savienības izteikto problēmjautājumu izvērtējumu
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Finanšu ministrija
EM, LLPA, LPS, TM, VARAM
11.10.2022.
18.10.2022.
21-TA-867
Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
EM, LDDK, LM, LPS, LTRK, SAM, TM, ZM
28.10.2021.
02.11.2021.
21-TA-866
"Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo atsevišķus tabakas izstrādājumus, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
10.11.2021.
21-TA-865
Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā
Likumprojekts
Iesniegts
Zemkopības ministrija
21.08.2023.
21-TA-864
Valsts atbalsta sniegšanas kārtība kultūras un mediju nozarei nodokļu likumdošanas izmaiņu radītās ietekmes amortizēšanai
Noteikumu projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM, TM
27.10.2021.
01.11.2021.
21-TA-863
Par
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Finanšu ministrija
21-TA-862
Ministru kabineta noteikumu projekts “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība atklātu projektu konkursa veidā pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 2014.–2020. gada plānošanas perioda pārejas laikā 2021. un 2022. gadā” 
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
04.02.2022.
21-TA-861
Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm nosūtīšanas dalībai starptautiskajās misijās un operācijās noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
01.11.2021.
21-TA-860
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumos Nr. 173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, LLPA, LPS, LRVK, TM, VARAM
01.12.2021.
08.12.2021.
21-TA-859
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
01.11.2021.
21-TA-858
“Par valsts mikromobilitātes infrastruktūras attīstību”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Satiksmes ministrija
31.01.2022.
21-TA-857
Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 631 "Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
21-TA-856
Par Valsts autoceļu sakārtošanas programmas 2014.–2023. gadam izpildi, valsts reģionālo un vietējo autoceļu būvniecības stratēģiju līdz 2027. gadam, kā arī valsts autoceļu tīkla izvērtējumu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Satiksmes ministrija
25.07.2022.
21-TA-855
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 26. februāra noteikumos Nr. 94 "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu šķirņu ciltsgrāmatas un krustojuma cūku ciltsreģistra kārtošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM, TM
24.11.2021.
08.12.2021.
21-TA-854 (IP)
Informatīvais ziņojums “Par Saeimai 2021.gadā iesniedzamo ziņojumu par likuma “Par nodokļiem un nodevām” 22.3 panta praktiskās piemērošanas gaitu un rezultātiem”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
21-TA-853
Grozījums Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumos Nr. 242 "Satiksmes ministrijas nolikums"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, TM, VK
03.12.2021.
15.12.2021.
21-TA-852
Par finansējuma nodrošināšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nepieciešamo nekustamo īpašumu apsaimniekošanai 2022. gadā
MK sēdes protokollēmuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM
01.12.2021.
08.12.2021.
21-TA-851
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
01.11.2021.
21-TA-850 (IP)
Informatīvais ziņojums par jaunas Eiropas Savienības aģentūras – Eiropas iestādes cīņai pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu (AMLA) – izveidi un Latvijas kandidatūras izvirzīšanu aģentūras mītnes vietai
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
21-TA-849
Vides trokšņa stratēģisko karšu un rīcības plānu vides trokšņa pārvaldībai izstrādes noteikumi
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
EM, FM, LBAS, LDDK, LLPA, LPS, SAM, TM, VM
23.02.2023.
02.03.2023.
21-TA-848
Par apropriācijas pārdali starp Iekšlietu ministrijas budžeta programmām, apakšprogrammām un pasākumiem
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
FM
02.11.2021.
09.11.2021.
21-TA-847
Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 3. aprīļa noteikumos Nr. 152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM, LM, TM
17.11.2021.
03.12.2021.
21-TA-846
Par finansējuma piešķiršanu Jēkabpils novada domei
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM, TM
03.11.2021.
16.11.2021.