Tiesību aktu projekti

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-1006 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr. A420254621
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1005
Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par valsts aģentūras „Civilās aviācijas aģentūra” 2022.gada budžeta apstiprināšanu”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, TM
13.11.2021.
30.11.2021.
21-TA-1004
Likumprojekts "Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.-2027. gada plānošanas perioda vadības likums"
Likumprojekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
07.03.2022.
21-TA-1003
Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 26. janvāra noteikumos Nr. 68 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu" 8.3.6.1. pasākuma "Dalība starptautiskos pētījumos" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
11.01.2022.
21-TA-1002
Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Leona Paegles ielā  19A-38, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LPS, TM
09.11.2021.
24.11.2021.
21-TA-1001
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma 2021.–2027.gadam
Plāna projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
11.11.2021.
21-TA-1000
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 631 "Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Klimata un enerģētikas ministrija
KP, VEA
11.08.2022.
21-TA-999
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM
08.11.2021.
11.11.2021.
21-TA-998
Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
24.02.2023.
21-TA-997
Par apropriācijas palielinājumu Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammā 41.01.00 "Iemaksas Eiropas Savienības budžetā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
08.11.2021.
21-TA-996
hjhjh
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Finanšu ministrija
21-TA-995
Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 11.00.00 "Demogrāfijas pasākumi"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, PKC
04.11.2021.
05.11.2021.
21-TA-994
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 13 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM
05.11.2021.
10.11.2021.
21-TA-993
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 14 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM
05.11.2021.
10.11.2021.
21-TA-992 (IP)
Informatīvais ziņojums par vakcīnu izlietojumu un izlietojuma prognozēm, un vakcīnu atlikumiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-991
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 18. marta rīkojumā Nr. 176 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM
05.11.2021.
10.11.2021.
21-TA-990
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās darbu 2020.gadā"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
03.11.2021.
21-TA-989
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 16 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM
05.11.2021.
10.11.2021.
21-TA-988
Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
09.11.2021.
21-TA-987
Ministru kabineta noteikumu projekts “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai finanšu instrumentu veidā”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
09.11.2021.
21-TA-986
Konceptuālais ziņojums „Par profesionālās izglītības programmu finansēšanu”
Konceptuālā ziņojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
08.12.2021.
21-TA-985
Caurlaižu, ar kurām ir tiesības neievērot atsevišķas ceļu satiksmes noteikumu prasības,  izsniegšanas, lietošanas, kontroles un anulēšanas kārtība
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
25.08.2023.
21-TA-984
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumos Nr. 169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
06.06.2022.
21-TA-983
Iepriekšējās darbības pārbaudes veikšanas kārtība, civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpes locekļa identitātes kartes un lidostas identitātes kartes izsniegšanas un anulēšanas kārtība
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
03.12.2021.
21-TA-982
Lūdzu DZĒST!
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija