Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
2021-TA-2155
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" pamatkapitālā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM, PKC, TM
08.09.2021.
08.09.2021.
2021-TA-2154
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumos Nr.514 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1.specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1.pasākuma “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” īstenošanas noteikumi”"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LM, LPS, TM
08.09.2021.
08.09.2021.
2021-TA-2153
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""
Likumprojekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
EM, FM, LDDK
01.04.2021.
08.09.2021.
2021-TA-2152
Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
FM
08.09.2021.
08.09.2021.
2021-TA-2151
Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā"
Likumprojekts
Iesniegts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
02.05.2022.
2021-TA-2150 (IP)
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2021.gada 15.jūlija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/0071
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
2021-TA-2149 (IP)
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2021.gada 15.jūlija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/0088
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
2021-TA-2148 (IP)
Informatīvais ziņojums "Par elektroenerģijas un dabasgāzes cenu pieauguma iemesliem un turpmākajām prognozētajām tendencēm"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
2021-TA-2147
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
AM, FM, IEM, TM, VK
17.06.2021.
08.09.2021.
2021-TA-2146
Noteikumu projekts "Valsts izglītības satura centra maksas pakalpojumu cenrādis"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LBAS, TM, VARAM
27.05.2021.
08.09.2021.
2021-TA-2145
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Jūrmalas pilsētā pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
19.11.2020.
08.09.2021.
2021-TA-2143
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Jūrmalā valstij piederošās 451/4000 domājamās daļas pārdošanu"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
12.08.2021.
08.09.2021.
2021-TA-2142 (IP)
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2021.gada 26.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/0296
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Kultūras ministrija
2021-TA-2141 (IP)
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2021.gada 26.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/0295
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Kultūras ministrija
2021-TA-2140
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM
07.09.2021.
07.09.2021.
2021-TA-2139
Par atbildības noteikšanu par "Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ārvalstu subsīdijām, kas izkropļo iekšējo tirgu"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
07.09.2021.
07.09.2021.
2021-TA-2138
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 30.maija noteikumos Nr.295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, IEM, TM
12.08.2021.
07.09.2021.
2021-TA-2136
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
07.09.2021.
07.09.2021.
2021-TA-2130
Rīkojuma projekts "Par Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
FM, TM, ĀM
06.09.2021.
06.09.2021.
2021-TA-2128
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM
06.09.2021.
06.09.2021.
2021-TA-2126
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.908 "Arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtība""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
AM, FM, KNAB, LBAS, LDDK, LM, SAB, TM
27.05.2021.
06.09.2021.
2021-TA-2125
Informatīvais ziņojums par kontrolējošo valsts institūciju rīcību saistībā ar dzīvoklī Merķeļa ielā 8, Rīgā patvaļīgi ierīkoto hosteli, institūciju savstarpējās sadarbības aspektiem, kā arī priekšlikumi uzraudzības procesu pilnveidojumiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
24.03.2022.
2021-TA-2124
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.293 "Demogrāfisko lietu padomes nolikums""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM, IEM, LBAS, LPS, TM
22.07.2021.
06.09.2021.
2021-TA-2123
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Asaru prospektā 61, Jūrmalā zemes gabala daļas (705 m²) nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai – nodibinājumam Centra "Vaivari" attīstības fonds -bezatlīdzības lietošanā uz noteiktu laiku"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
EM, FM, TM
01.07.2021.
06.09.2021.
2021-TA-2122
Rīkojuma projekts "Par Aizkraukles novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Krievānu ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM, LPS, TM
12.08.2021.
06.09.2021.