Tiesību aktu projekti

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-283
Par prezentācijas nosūtīšanu Ministru kabineta 2021. gada 21. septembra sēdes 4.2. jautājumam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
20.09.2021.
21-TA-282
Latvijas Nacionālā dabas muzeja maksas pakalpojumu cenrādis
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
27.01.2022.
21-TA-281
Rīkojuma projekts “Par finanšu
līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta
programmas “Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
20.09.2021.
21-TA-280
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 13 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM
21.09.2021.
24.09.2021.
21-TA-279
Par prezentāciju nosūtīšanu Ministru kabineta 2021. gada 21. septembra sēdes 4.1. jautājumam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
20.09.2021.
21-TA-278
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 12 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM
20.09.2021.
23.09.2021.
21-TA-277
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumos Nr. 686 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1. pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM
14.12.2021.
21.12.2021.
21-TA-276
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 4. augusta noteikumos Nr. 454 "Noteikumi par publiskas personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūtiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Pārresoru koordinācijas centrs
18.01.2022.
21-TA-275
Par Latvijas Republikas 2020. gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem un Valsts kontroles atzinumu
 
MK sēdes protokollēmuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
30.09.2021.
21-TA-274
Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 24.septembra instrukcijā Nr.6 "Kārtība, kādā reģistrē, piesaka un iesniedz pieprasījumu atbalsta saņemšanai Eiropas Savienības Strukturālo reformu atbalsta programmā"
Instrukcijas projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
24.09.2021.
21-TA-273
Par Eiropas Savienības Patērētāju aizsardzības ministru 2021. gada 23.-24. septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
21-TA-272
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 15 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM
20.09.2021.
23.09.2021.
21-TA-271
Par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes  2021. gada 28. septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
EM, ĀM
20.09.2021.
23.09.2021.
21-TA-270
NEPAREIZS Par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes  2021. gada 28. septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
 
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
21-TA-269
Grozījumi Sodu reģistra likumā
Likumprojekts
Iesniegts
Tieslietu ministrija
03.11.2023.
21-TA-267
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 1. marta rīkojumā Nr. 130 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM
20.09.2021.
23.09.2021.
21-TA-266
Informatīvais ziņojums par iekšējā audita darbību ministrijās un iestādēs 2020.gadā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
11.10.2021.
21-TA-265
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumos Nr. 715 "Labturības prasības kažokzvēru turēšanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
04.02.2022.
21-TA-264
Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
21.09.2021.
24.09.2021.
21-TA-263
Par juridisko personu maksātnespējas procesa dokumentu nodošanu glabāšanā arhīvā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Tieslietu ministrija
23.09.2021.
21-TA-262
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 82 "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
LMIB
08.11.2022.
21-TA-261
Par nekustamā īpašuma “Smilškalni" , Aiviekstes pagastā, Aizkraukles novadā, daļas pirkšanu valsts galvenā autoceļa A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Patarnieki) pārbūves projekta īstenošanai

 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, TM
04.10.2021.
18.10.2021.
21-TA-260
Par Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas un Daugavpils tehnikuma reorganizāciju un Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma izveidošanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, TM
09.12.2021.
16.12.2021.
21-TA-259
Informatīvais ziņojums par vienmērīgu sociālo pakalpojumu tīkla
attīstību pašvaldībās un vienotas pieejas veidošanu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā iedzīvotājiem


 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Labklājības ministrija
01.10.2021.
21-TA-258
Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
07.01.2022.