Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-239
Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Priedaines skvērs", Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā, nodošanu Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
20.09.2021.
04.10.2021.
21-TA-237 (IP)
Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par atļauju saglabāt līdzdalību nacionālajai drošībai nozīmīgā komercsabiedrībā"
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
21-TA-236
Par 2021. gada 11.-17. oktobra Pasaules Bankas grupas un Starptautiskā Valūtas fonda pilnvarnieku valdes gada sanāksmēs izskatāmajiem darba kārtības jautājumiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
23.09.2021.
28.09.2021.
21-TA-235
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
FM, VM
17.09.2021.
20.09.2021.
21-TA-234
Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par solidaritātes pasākumiem gāzes piegādes drošības aizsardzībai
 
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
25.09.2022.
21-TA-233 (IP)
Par ziedojuma pieņemšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” veselības aprūpes attīstības centra izveidei
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-232
Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" peļņas daļu par 2020. gadu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
06.04.2022.
21-TA-231
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 908 "Kārtība, kādā piemēro pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām un Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO), un kārtība, kādā atmaksā akcīzes nodokli par Latvijas Republikā iegādātajām akcīzes precēm un piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
17.06.2022.
21-TA-230
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 25 "Prasības veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta izsniegšanai"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
21-TA-229
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
21-TA-228
Rīkojuma projekts "Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2021. gada septembrim-decembrim"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LIZDA, LPS, TM
24.09.2021.
27.09.2021.
21-TA-227 (IP)
Par dzeloņstiepļu žoga ierīkošanu uz Latvijas Republikas valsts ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
21-TA-226
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumos Nr.377 “Latvijas Antidopinga biroja nolikums”"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
20.09.2021.
21-TA-224
Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijai 2021.gadā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
23.09.2021.
21-TA-223
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas
"Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
FM
20.09.2021.
20.09.2021.
21-TA-222
Par akciju sabiedrības "Latvenergo" vispārējo stratēģisko mērķi
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, PKC, TM
30.09.2021.
14.10.2021.
21-TA-221
Informatīvais ziņojums par papildu vakcīnas devas Covid-19 vakcinācijai iespējamo ieviešanu Latvijā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
17.09.2021.
21-TA-220
Par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” peļņas daļu par 2020. gadu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, PKC, TM
17.09.2021.
24.09.2021.
21-TA-219
Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2022. gada budžeta apstiprināšanu.
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
17.09.2021.
21-TA-218
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 373 "Kārtība, kādā sertificē civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu apmācību sniedzējus"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM
19.10.2021.
02.11.2021.
21-TA-217
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 23. februāra rīkojumā Nr. 110
"Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
18.10.2021.
21-TA-216
Par Latvijas Republikas valdības un Čīles Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Pieņemts
Satiksmes ministrija
24.01.2022.
21-TA-214
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. janvāra rīkojumā Nr. 56
"Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
15.10.2021.
21-TA-213
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
24.11.2021.
01.12.2021.
21-TA-212
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
18.10.2021.
25.10.2021.