Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-211
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumos Nr. 299 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
30.12.2021.
21-TA-210
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
16.06.2022.
21-TA-209 (DV)
Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par rīcības plānu ķīlnieku atbrīvošanas, smagu un sevišķi smagu noziegumu izdarījušo personu aizurēšanas gadījumos (plāns "SADARBĪBA")"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
21-TA-208 (IP)
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalības starptautiskajā izstādē “EXPO 2020 Dubai” progresa ziņojums"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
21-TA-207
Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
08.10.2021.
21-TA-206
Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
16.09.2021.
21-TA-205 (IP)
Latvijas Republikas nostāja uz Eiropas Komisijas 2021.gada 23.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/0299
 
Latvijas Republikas nostājas projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
21-TA-204
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 18. jūnija noteikumos Nr. 267 "Noteikumi par publisku dokumentu legalizāciju ar apliecinājumu (apostille)"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
20.09.2021.
21-TA-203 (IP)
Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2021.gada 23. jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/0293
Latvijas Republikas nostājas projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
21-TA-202
Par nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai ap Jansu novērošanas torni
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
AM, FM, LPS, TM, VARAM
27.09.2021.
11.10.2021.
21-TA-201
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.janvāra noteikumos Nr.5 "Lauksaimniecības dzīvnieku vispārīgās labturības prasības"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
05.10.2021.
21-TA-200
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 385 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LLPA, LM, LPS, TM
09.11.2021.
15.11.2021.
21-TA-199
Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2022. gada budžeta apstiprināšanu.
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
17.09.2021.
21-TA-198
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumos Nr. 471 "Parakstu vākšanas tiešsaistes sistēmu drošības un tehniskās prasības"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
CVK, FM, TM
20.09.2021.
04.10.2021.
21-TA-197
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”
Noteikumu projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
FM, IEM, LLPA, LPS, TM
21.10.2021.
28.10.2021.
21-TA-196
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumos Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, IEM, LLPA, LPS, SAM, TM
20.10.2021.
27.10.2021.
21-TA-195
Grozījumi Izglītības likumā
Likumprojekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
AM, EM, FM, KM, LIZDA, LM, LPS, SAM, TM, VARAM
29.10.2021.
16.11.2021.
21-TA-194 (IP)
Latvijas Republikas nostāja uz Eiropas Komisijas 2021.gada 23.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/0297
 
Latvijas Republikas nostājas projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
21-TA-193
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, LPS, TM
20.10.2021.
27.10.2021.
21-TA-192
Ministru kabineta  noteikumu projekts "Nacionālie antidopinga noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
20.09.2021.
21-TA-191 (IP)
Latvijas Republikas nostāja uz Eiropas Komisijas 2021.gada 23.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/0301
Latvijas Republikas nostājas projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
21-TA-190
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 458 "Noteikumi par kapitāla ieguldījumiem komersantos, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
11.10.2021.
21-TA-189
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 458 "Noteikumi par kapitāla ieguldījumiem komersantos, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība"
 
Noteikumu projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
21-TA-188
Par Zāļu valsts aģentūras 2022. gada budžeta apstiprināšanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM, TM
03.11.2021.
10.11.2021.
21-TA-187
Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plāns 2022.-2023.gadam
Plāna projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
25.07.2022.