Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
2021-TA-1762
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM, TM
14.07.2021.
14.07.2021.
2021-TA-1751
Informatīvais ziņojums "Par Veselības ministrijas priekšlikumu īstenošanu plāna vakcinācijas pret Covid-19 aptveres palielināšanai"
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Veselības ministrija
14.07.2021.
14.07.2021.
2021-TA-1740
Informatīvais ziņojums "Par turpmāku atbalstu Covid-19 vistiešāk skartajām nozarēm"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
13.07.2021.
13.07.2021.
2021-TA-1712
Informatīvais ziņojums "Par VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" valsts galvotā aizdevuma projekta "VSIA Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" attīstība" izpildi"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
07.07.2021.
07.07.2021.
2021-TA-1707
Informatīvais ziņojums "Par SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" valsts galvotā aizdevuma projekta "Infrastruktūras sakārtošana un optimizācija" izpildi"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
06.07.2021.
06.07.2021.
2021-TA-1702
Informatīvais ziņojums "Par VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" valsts galvotā aizdevuma projekta "Jaunā korpusa 1.kārtas būvniecība" izpildi"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
06.07.2021.
06.07.2021.
2021-TA-1693
Pamatnostādņu projekts "Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
06.05.2022.
2021-TA-1588
Informatīvais ziņojums "Par valsts piešķirto dotāciju pašvaldībām to vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai, kuras īsteno pamatizglītības programmas, lai bērniem izglītības iestādēs nodrošinātu kvalitatīvu un uzturvielām bagātu ēdienu"
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Veselības ministrija
FM, IZM, LM, LPS, VARAM, ZM
28.06.2021.
28.06.2021.
2021-TA-1559
Ziņojums par epidemioloģiskās drošības draudiem saistībā ar Covid-19 infekciju (2020-UZD-1038)
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
22.06.2021.
22.06.2021.
2021-TA-1558
Informatīvais ziņojums "Par Zobārstniecības amalgamas lietošanas pakāpeniskas samazināšanas plāna 2019.-2020.gadam ietekmes izvērtējumu"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
21.06.2021.
21.06.2021.
2021-TA-1504
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 17.jūnija noteikumos Nr.294 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261 – 15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija"""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
AM, FM, IEM, LM, LPS, TM, VM
24.09.2020.
17.06.2021.
2021-TA-1503
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.310 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231–15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
AM, FM, IEM, LM, LPS, TM, VARAM, VM
24.09.2020.
17.06.2021.
2021-TA-1500
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas eksporta, kultūras un publiskās diplomātijas programmu Latvijas dalības sagatavošanai viesu valsts statusā Frankfurtes grāmatu tirgū"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Kultūras ministrija
09.09.2021.
2021-TA-1498
Notekumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.332 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221 – 15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
AM, FM, IEM, LM, LPS, TM, VM
24.09.2020.
17.06.2021.
2021-TA-1496
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201 – 15 "Būvju ugunsdrošība""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
AM, FM, IEM, LM, LPS, TM, VM
24.09.2020.
17.06.2021.
2021-TA-1491
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 200 – 20 "Vispārīgas prasības būvēm""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
AM, FM, IEM, LM, LPS, TM, VARAM, VM
24.09.2020.
16.06.2021.
2021-TA-1489
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Pils ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
01.10.2020.
16.06.2021.
2021-TA-1442
Informatīvais ziņojums "Par samazinātu darbaspēka nodokļu likmju piemērošanu sezonālajos darbos nodarbināto ienākumam"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
01.02.2022.
2021-TA-1441
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM
08.12.2021.
13.12.2021.
2021-TA-1392
Likumprojekts "Elektronisko sakaru likums"
Likumprojekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
AM, EM, FM, IEM, KNAB, LDDK, LM, LPS, SPRK, TM, VARAM, VM, ĀM
10.09.2020.
09.06.2021.
2021-TA-1385
Informatīvais ziņojums "Par Bulduru Dārzkopības vidusskolas darbības modeli"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Zemkopības ministrija
08.11.2022.
2021-TA-1361
Informatīvais ziņojums "Par atbalsta programmas "Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja" pagarinājumu"
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Kultūras ministrija
FM, TM
07.06.2021.
07.06.2021.
2021-TA-1309
Likumprojekts "Par Protokolu, ar ko groza Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības 2012.gada 30.janvāra vienošanos par nekustamo īpašumu objektu Jūrmalā un Maskavā nodošanas noteikumiem"
Likumprojekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23.11.2021.
2021-TA-1283
Informatīvais ziņojums "Par Plāna nepilngadīgo aizsardzībai no noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību 2019.-2020.gadam izpildi"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Tieslietu ministrija
IEM, IZM, LM, PKC, VM, ĢP
28.05.2021.
28.05.2021.
2021-TA-1281
Noteikumu projekts "Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Veselības ministrija
08.09.2022.