Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
2021-TA-2143
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Jūrmalā valstij piederošās 451/4000 domājamās daļas pārdošanu"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
12.08.2021.
08.09.2021.
2021-TA-2142 (IP)
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2021.gada 26.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/0296
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Kultūras ministrija
2021-TA-2141 (IP)
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2021.gada 26.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/0295
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Kultūras ministrija
2021-TA-2140
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM
07.09.2021.
07.09.2021.
2021-TA-2139
Par atbildības noteikšanu par "Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ārvalstu subsīdijām, kas izkropļo iekšējo tirgu"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
07.09.2021.
07.09.2021.
2021-TA-2138
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 30.maija noteikumos Nr.295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, IEM, TM
12.08.2021.
07.09.2021.
2021-TA-2136
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
07.09.2021.
07.09.2021.
2021-TA-2130
Rīkojuma projekts "Par Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
FM, TM, ĀM
06.09.2021.
06.09.2021.
2021-TA-2128
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM
06.09.2021.
06.09.2021.
2021-TA-2126
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.908 "Arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtība""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
AM, FM, KNAB, LBAS, LDDK, LM, SAB, TM
27.05.2021.
06.09.2021.
2021-TA-2125
Informatīvais ziņojums par kontrolējošo valsts institūciju rīcību saistībā ar dzīvoklī Merķeļa ielā 8, Rīgā patvaļīgi ierīkoto hosteli, institūciju savstarpējās sadarbības aspektiem, kā arī priekšlikumi uzraudzības procesu pilnveidojumiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
24.03.2022.
2021-TA-2124
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.293 "Demogrāfisko lietu padomes nolikums""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM, IEM, LBAS, LPS, TM
22.07.2021.
06.09.2021.
2021-TA-2123
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Asaru prospektā 61, Jūrmalā zemes gabala daļas (705 m²) nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai – nodibinājumam Centra "Vaivari" attīstības fonds -bezatlīdzības lietošanā uz noteiktu laiku"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
EM, FM, TM
01.07.2021.
06.09.2021.
2021-TA-2122
Rīkojuma projekts "Par Aizkraukles novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Krievānu ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM, LPS, TM
12.08.2021.
06.09.2021.
2021-TA-2121
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Daugavpils ielā 16A, Dagdā, Krāslavas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
01.07.2021.
06.09.2021.
2021-TA-2120
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
EM, LBAS, LDDK, TM
12.08.2021.
06.09.2021.
2021-TA-2119
Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm līdz 2021. gada 1. augustam (pusgada ziņojums)"
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Finanšu ministrija
24.09.2021.
2021-TA-2118
Likumprojekts "Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
EM, LBAS, LDDK, TM, ZM
12.08.2021.
06.09.2021.
2021-TA-2117
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM, TM
12.08.2021.
06.09.2021.
2021-TA-2115
Informatīvais ziņojums "Par projekta "Konsultē vispirms" īstenošanu un rezultātiem"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
AM, FM, IEM, KM, LM, PKC, TM, VARAM, VK, VM, ZM
17.06.2021.
03.09.2021.
2021-TA-2114
Noteikumu projekts "Ministru kabineta virzītu valsts augstskolas padomes locekļu atlases, izvirzīšanas un atsaukšanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, KM, LDDK, LPS, PKC, TM, VK, VM, ZM
02.09.2021.
02.09.2021.
2021-TA-2113
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 20. augusta noteikumos Nr.372 "Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
AM, EM, FM, IEM, LBAS, LDDK, TM, VK
08.07.2021.
02.09.2021.
2021-TA-2112
Rīkojuma projekts "Par valsts augstskolu tipiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
14.09.2021.
2021-TA-2111
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 11.00.00 "Demogrāfijas pasākumi" uz Izglītības un zinātnes ministrijas un Sabiedrības integrācijas fonda budžetu""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, TM
02.09.2021.
02.09.2021.
2021-TA-2110
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
02.09.2021.
02.09.2021.