Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
2021-TA-688
Grozījumi Bāriņtiesu likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
26.01.2023.
2021-TA-687
Grozījumi Civillikumā
Likumprojekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
26.01.2023.
2021-TA-686
Likumprojekts "Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā"
Likumprojekts
Atsaukts
Tieslietu ministrija
FM, LM, LPS, PKC, VARAM
30.07.2020.
22.03.2021.
2021-TA-685
Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību"
Likumprojekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
26.01.2023.
2021-TA-684
Likumprojekts "Grozījums Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"
Likumprojekts
Atsaukts
Tieslietu ministrija
FM, LBAS, LM, LPS, PKC
30.07.2020.
22.03.2021.
2021-TA-683
Grozījumi Kredītiestāžu likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
26.01.2023.
2021-TA-682
Grozījums Notariāta likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
26.01.2023.
2021-TA-681
Grozījumi Zemesgrāmatu likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
26.01.2023.
2021-TA-679
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""
Likumprojekts
Atsaukts
Tieslietu ministrija
FM, LBAS, LM, LPS, PKC
30.07.2020.
22.03.2021.
2021-TA-678
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu""
Likumprojekts
Atsaukts
Tieslietu ministrija
FM, LM, LPS, PKC
30.07.2020.
22.03.2021.
2021-TA-580
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā"
Likumprojekts
Atsaukts
Iekšlietu ministrija
AM, FM, KNAB, SAM, TM, VARAM, ĀM, ĢP
10.12.2020.
10.03.2021.
2021-TA-509
Likumprojekts "Imigrācijas likums"
Likumprojekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
AM, EM, FM, IZM, KM, LDDK, LM, LPS, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, ĀM, ĢP
02.07.2020.
03.03.2021.
2021-TA-503
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 "Ēku būvnoteikumi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
AM, FM, IEM, LPS, SAM, TM, VARAM, ZM
12.11.2020.
02.03.2021.
2021-TA-451
Rīkojuma projekts "Par Rīgas Juridiskās augstskolas Satversmes apstiprināšanu"
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
VK
24.02.2021.
24.02.2021.
2021-TA-337
Likumprojekts "Līgums par augstākās izglītības kvalifikāciju automātisku atzīšanu"
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
17.12.2021.
2021-TA-334 (DV)
DV. Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Ārlietu ministrijai Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Apvienoto Nāciju Organizācijā ēkas Amerikas Savienotajās valstīs nomas maksas izdevumu segšanai"
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Ārlietu ministrija
2021-TA-333 (DV)
DV. Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Ārlietu ministrijai vēstniecības Amerikas Savienotajās Valstīs ēku rekonstrukcijas un nomas maksas izdevumu segšanai"
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Ārlietu ministrija
2021-TA-306
Informatīvais ziņojums "Par krājaizdevu sabiedrību turpmākās attīstības perspektīvām Latvijā"
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Finanšu ministrija
10.02.2021.
10.02.2021.
2021-TA-203
Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Veccensoņi" Asares pagastā, Aknīstes novadā, nodošanu Aknīstes novada pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
24.11.2022.
2021-TA-151
Rīkojuma projekts "Par Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienesta izveidošanu un darbības uzsākšanas nodrošināšanu"
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Pārresoru koordinācijas centrs
FM, IEM, IZM, LM, LPS, TM, VARAM, VK, VM
13.09.2021.
20.09.2021.
2021-TA-62
Informatīvais ziņojums "Par Ministru prezidenta 2020.gada 26.jūnija rezolūcijas Nr.2020-1.1.1./52-52 izpildi"
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Satiksmes ministrija
FM, TM, VARAM
12.01.2021.
12.01.2021.
2021-TA-42
Likumprojekts "Grozījumi Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AM, EM, FM, LPS, SAM, TM, ZM, ĀM
11.06.2020.
08.01.2021.
2020-TA-2623
Likumprojekts "Grozījumi Augu aizsardzības likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
25.10.2023.
2020-TA-2620
Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23.10.2023.
2020-TA-2594
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.631 "Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
AM, FM, IEM, LPS, SAM, TM, VARAM, VK, ZM, ĀM
30.07.2020.
21.12.2020.