Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Grozījumi Izglītības likumā
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Līdzšinējā mācību valodas pieeja mazākumtautību izglītības programmās nav pilnībā nodrošinājusi valsts valodas kvalitatīvu apguvi visos izglītības posmos. Lai nodrošinātu iespējas maksimāli efektīvi piedalīties sabiedriskajā dzīvē un sekmēt turpmākas izglītības iegūšanu, mazākumtautību skolēniem ir vienlīdz svarīgi apgūt arī valsts valodu, jo valstij ir jānodrošina labākais veids un iespējas ikvienam integrēties sabiedrībā un efektīvi līdzdarboties kultūras, sociālajā un ekonomiskajā dzīvē. Pretējā gadījumā, nepietiekamas valsts valodas zināšanas var ierobežot integrāciju sabiedrībā un traucēt veiksmīgas profesionālās karjeras veidošanu. 
Mērķa apraksts
Likumprojekta mērķis ir īstenot secīgu pāreju uz mācībām valsts valodā vispārējās izglītības pirmsskolas un pamatizglītības pakāpē, lai veicinātu sekmīgu pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanu visās Latvijas izglītības iestādēs un nodrošinātu mazākumtautību valodas un kultūrvēstures apguvi atbilstoši Latvijas Republikas Satversmei un starptautiskajām saistībām, kā arī pilnveidot regulējumu par svešvalodu lietojumu profesionālajā vidējā izglītībā. 
Politikas jomas
Izglītības un zinātnes politika; Profesionālās izglītības sistēmas attīstība; Valsts valodas attīstība; Vispārējās izglītības sistēmas attīstība
Teritorija
Latvija
Norises laiks
08.04.2022. - 22.04.2022.
Informācija
-
Fiziskās personas
  • skolēni
  • pirmsskolas vecuma bērni
  • pedagogi, vecāki
Skaidrojums un ietekme
-
Juridiskās personas
  • nevalstiskās organizācijas
  • pašvaldības, izglītības iestādes
Skaidrojums un ietekme
-
Sagatavoja
Alla Pūķe (IZM)
Atbildīgā persona
Anita Muižniece (IZM)
Izsludināšanas datums
08.04.2022. 17:53

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts
Aivis Narvels
Ieviest ar steigu un uzreiz visās klasēs!
08.04.2022. 20:24
Vladimirs Buzajevs - Vladimirs Buzajevs
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
 
09.04.2022. 11:42
Fiziska persona
Ieviest pēc iespējas ātrāk. 30 gadi bija gana ilgs laiks lai pārlorganizētos uz valsts valodu. 
ja tas nav izdarīts, tad cilvēks to nav vēlējies. 
ja nevēlas, tad neviena valsti un tās izaugsmes iespējas kopīgiem spēkiem. 
Negrib mācīties, lai droši dodas tur kur atļauj mācīties kādā valodā vēlas. 
09.04.2022. 15:27
Fiziska persona
Ieviest nekavējoši. ATBALSTĀMS.
09.04.2022. 19:41
Fiziska persona
 Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
09.04.2022. 22:29
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
09.04.2022. 22:32
Konstantīns Ošmjans
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
09.04.2022. 22:41
Agate Beinarde - Veselības aprūpes speciālists
Atbalstu valsts mācības valsts valodā! 
09.04.2022. 22:45
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
09.04.2022. 22:50
Fiziska persona
Uzskatu, ka nepieciešams sākt pāreju uz mācību apguvi valsts valodā jau 2022.-/2023. m.g.
10.04.2022. 07:44
Fiziska persona
Likumprojekts ir noraidāms. Likumprojekta anotācijā skaidri  norādīja pati ministrija: “LĪDZŠINĒJĀ mācību valodas pieeja mazākumtautību izglītības programmās NAV pilnībā NODROŠINĀJUSI valsts valodas kvalitatīvu apguvi visos izglītības posmos”. Līdzšinējā pieeja = pakāpeniska valsts valodas proporcijas palielināšana visos izglītības līmeņos. Tas nozīmē, ka šī pieeja ir kļūdaina un nedarbojās un to NEDRĪKST turpināt un kur nu vēl palielināt. Ir jāveic rūpīga analīze, jāsaprot beidzot, ka pirms mācīties kādā valodā, šo valodu ir jāiemācās, nevis jāgaida, kad tā pati iemācīsies.  Jāizstrādā tam piemērotus materiālus un metodikas, jānotestē tās, jāsaprot kā un cik ilgā laikā var iemācīt šo valodu bērniem, pieaugušajiem, jāsagādā šos materiālus un kvalitatīvus pasniedzējus un KVALITATĪVI JĀMĀCA valsts valoda. Bet vienkārši likt visiem lasīt un klausīties skolas programmu latviski (nemaz nedomājot, vai bērni saprot pasniedzamos priekšmetus)– tā nav 21.gadsimta civilizēta pieeja, bet gan vācu baronu viduslaiku metode. Kas Jums ir svarīgāks – topošie izglītotie pilsoņi vai kārtējo reizi diskriminēt pamatiedzīvotāju daļu, kas runā mazākumtautību valodās?
 
10.04.2022. 07:46
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
10.04.2022. 07:51
Andrejs Gailāns
Noraidīt.
Esošā kārtība jau sniedz mazākumtautību bērniem iespēju apgūt latviešu valodu pilnībā.
​​Šī sistēma bija izstrādāta ievērojot gan bērnu, gan skolotāju intereses. 
Jaunais ierosinājums neatrisinās nevienu no izvirzītajiem mērķiem un sekmēs izglītības kvalitātes pasliktināšanai latviešu skolās, jo krievu bērniem būs jāizskaidro mācību materiāli ilgāk un rūpīgāk, bremzējot mācību procesu visai klasei.
Visbeidzot, skolotāju izslēgšana politisko vai jebkādu citu iemeslu dēļ pasliktinās mācību procesu vēl vairāk - valstī nav tik daudz skolotāju, un izglītības sistēma nespēs tos saražot pietiekami daudz.
Secinājums: labāk pieturēties pie esošās sistēmas, jo tai jau nepietiek cilvēku resursu.
10.04.2022. 08:33
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
10.04.2022. 08:42
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesa (lieta Nr.56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.4120/2022).
10.04.2022. 09:55
Fiziska persona

Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesa (lieta Nr.56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.4120/2022). Ir jāatrisina latviešu valodas skolotāju trūkums , latviešu valoda mazākumtautību skolās netiek pasniegta kvalitatīvi, ir jāmaina metodiskie materiāli un pasniegšanas metode. Tas ir noziegums pret mazākumtautību bērniem, kuriem ir liegts mācīties dzimtajā valodā. 
10.04.2022. 10:03
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
10.04.2022. 10:51
Sergejs Kovaļovs
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
10.04.2022. 11:01
Viktorija Baranova
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
10.04.2022. 11:06
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
10.04.2022. 11:12
Aleksandrs Baškatovs
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
10.04.2022. 11:19
Fiziska persona
Nepiekrītu likumprojektam.2018.g.reforma jau liecina par sliktiem mācību rezultātiem. Mācību materiālu grūti saprast, vecākiem nepārtraukti jāsēž un jātulko bērnam mācību grāmatas, jo bērns nespēj pārtulkot tādu apjomu un tādus sarežģitos teikumus. 
10.04.2022. 11:36
Larisa Tazova
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
10.04.2022. 11:39
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
10.04.2022. 11:50
Fiziska persona
Atsaukt
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
10.04.2022. 12:24
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
10.04.2022. 12:57
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
10.04.2022. 13:12
Olga Gubkina
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
10.04.2022. 13:19
Aleksejs Kapustins
Likumprojekta pamatojums nav balstīts uz pētījumiem, kad pierādītu, ka tas spēj sasniegt izvirzītos mērķus. Tieši pretēji, neatkarīgie pētījumi liecina, ka mācības dzimtajā valodā veicina labāku disciplīnu apguvi. Kamēr nav veikti kaut līdzšinējās Latvijas pieredzes pētījumi, šis likumprojekts ir noraidams. 
Otrkārt, likumprojekts neparedz izmaiņas pasniedzēju sagatavošanas sistēmā, kas atrisinātu pasniedzēju trūkuma problēmu. Tieši pretēji, likumprojekts novedīs pie tā, ka trūkums vien palielināsies.
10.04.2022. 13:33
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
10.04.2022. 13:36
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesa (lieta Nr.56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.4120/2022). Papildus ir jāatrisina latviešu valodas skolotāju trūkums, jo šobrīd konstatēts, ka priekšmeti latviešu valodā mazākumtautību skolās netiek pasniegti kvalitatīvi, vienlaikus jāmaina metodiskie materiāli un pasniegšanas metode. 
10.04.2022. 14:12
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
10.04.2022. 14:23
Daņiils Beņins
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
10.04.2022. 14:30
Daņiils Beņins
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
10.04.2022. 14:32
Olga Kaliņina
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta №. 4120/2022)
10.04.2022. 15:08
Fiziska persona
Uzskatu atstāt iespēju saņemt izglītību dzimtajā valodā pilnā apmērā līdz 10klasei
10.04.2022. 15:11
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
10.04.2022. 18:41
Fiziska persona
Nepiekrītu likumprojektam. Bērniem jāmācās dzimtajā valodā.
10.04.2022. 18:47
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
10.04.2022. 18:56
Fiziska persona
Nepiekrītu likumprojektam! Bērniem jāmācās dzimtā valodā, bet ar padziļinātu valsts valodas apguvi!
10.04.2022. 18:56
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)

Nav pamatojuma ticēt, ka jauna pieeja palielinās valsts valodas apguves/izglītības kvalitātes līmeni. 
Atstāt bilingvālo izglītību, saglabājot mazākumtautību intereses. 50% sākumskolā, 80% pamatskolā un 100% latviešu valodas vidusskolà ir pietiekoši, lai skolēni apgūtu latviešu valodu, bet tajā pašā laikà secīgi integrētos apmācībās latviešu valodā.  
10.04.2022. 19:04
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
10.04.2022. 19:23
Marina Dervu - Privātpersona
Neatbalstu mazākumtautību cilvēku diskrimināciju 
10.04.2022. 19:35
Fiziska persona
Ieviest ar steigu un uzreiz visās klasēs!
10.04.2022. 20:04
Fiziska persona

Ieviest nekavējoši. ATBALSTĀMS.
10.04.2022. 20:10
Andrejs Papans
Atsaukt likumprojektu
10.04.2022. 20:46
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
10.04.2022. 21:29
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
10.04.2022. 21:33
Beāte Inanmišika
Atsaukt līkumproektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par ieprekšejo skills reformat posmu : Eiropas Cilvēktiesību tiesā ( lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā ( lieta Nr. 4120/2022 ) 
10.04.2022. 22:07
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
10.04.2022. 22:48
Žanna Škuļova
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
10.04.2022. 23:59
Fiziska persona

Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesa (lieta Nr.56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.4120/2022). Ir jāatrisina latviešu valodas skolotāju trūkums , latviešu valoda mazākumtautību skolās netiek pasniegta kvalitatīvi, ir jāmaina metodiskie materiāli un pasniegšanas metode.
11.04.2022. 00:03
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
11.04.2022. 06:16
Jekaterina Kuzņecova
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
11.04.2022. 07:30
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas.
11.04.2022. 07:48
Jekaterina Saveļjeva
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
11.04.2022. 08:40
Fiziska persona
Atsaukt līkumproektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par ieprekšejo skills reformat posmu : Eiropas Cilvēktiesību tiesā ( lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā ( lieta Nr. 4120/2022 
11.04.2022. 09:40
vecāki
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas.

Pēc Kovida attālinātās apmācības pirmās un otrās klases bērniem ir stress un ļoti daudz problēmas un mācīšanās problēmas.
Un šaja situācija: mācīšanās valodā, kas nav dzimtā valoda,izglītības kvalitāte tikai pasliktināsies!!
Vispirms:
-Ir jāatrisina latviešu valodas skolotāju trūkums
-ir jāmaina metodiskie materiāli un pasniegšanas metode.
Tas ir noziegums pret mazākumtautību bērniem, kuriem ir liegts mācīties dzimtajā valodā
11.04.2022. 09:46
Fiziska persona
Atbalstu pāreju uz mācībām tikai valsts valodā visās izglītības pakāpēs. 
11.04.2022. 10:08
Ilona Grahoļska
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
11.04.2022. 10:15
Ilona Grahoļska
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
11.04.2022. 10:16
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
11.04.2022. 10:22
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
 
11.04.2022. 10:46
Fiziska persona
Lūdzu atstāt sistēmu , kā ir šobrīd bet palielināt latviešu valodas stundu skaitu dārziņos. Skolās jau šobrīd pirmajā klasē ir 5 latviešu valodas stundas pret 3 krievu valodas stundām. 
11.04.2022. 11:25
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
11.04.2022. 12:18
Vladimirs Leinis - vecaki
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lemumu pieņemšanai par sūdzībam par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību komitejā(lieta Nr.56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā(lieta Nr.4120/2022)
11.04.2022. 12:35
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
11.04.2022. 13:09
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesa (lieta Nr.56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022).Ir jāatrisina latviešu valodas skolotāju trūkums, latviešu valoda mazākumtautību skolās netiek pasniegta kvalitatīvi, ir jāmaina metodiskie materiāli un pasniegšanas metode. Tas ir noziegums pret mazākamtautību bērniem, kuriem ir liegts mācīties dzimtajā valodā.
11.04.2022. 13:26
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
 
11.04.2022. 13:45
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
Katrām bērnām jāmācas dzimtā valodā!!!
 
11.04.2022. 14:31
Oksana Sāre
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas.Šis likumprojekts  ir kaitīgs  mazākumtautību bērniem gan no psiholoģiska, gan no zināšanu kvalitātes  viedokļa. Izskatās, ka tas ir tīri politisks  lēmums.
11.04.2022. 15:20
Olga Klagiša
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
11.04.2022. 15:47
Fiziska persona

Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
11.04.2022. 16:17
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
11.04.2022. 16:39
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
11.04.2022. 16:58
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
11.04.2022. 17:00
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
11.04.2022. 17:01
Fiziska persona
Noraidīt likumprojektu.
Iebildumi:
1) nav drošu datu, kas apliecinātu, ka bērni no mazākumtautības skolām būtu sliktāk iekārtojušies darba tirgū. Ir otrādi - darbā netiek pieņemti cilvēki, kas neprot krievu valodu;
2) mazākumtautību vecāki apmaksā izglītību ar nodokļiem;
3) nav pieņemts  lēmums par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022);
4) Latvijai kā demokrātiskai valstij un ES dalībvalstij jāievēro mazākumtautības tiesības, t.sk. uz izglītību, tradicijām, kultūras saglabāšanu;
5) valodas zināšanas nenozīmē lojalitāti, piespiedu ieviešana mazina to vēl vairāk. Turklāt pašlaik ar visām digitālām iespējām bērnu var pieteikt apmācībai jebkurā citā valstī. Vai Latvijas valsts ir gatava, ka mazākumtautību bērni mācīsies, izmantojot tās pašas Krievijas apmācības programmas? Jau tagad ukraiņu bērni turpina apgūst skolas programmas no Ukrainas, atrodoties Latvijā. Kas būs, ja kaut daļa no viņiem paliks Latvijā? Diemžēl tie, kas raksta "ja kaut kas nepatīk, var brauc no latvijas", nedomā, ka ne tikai darbspējīgie krievvalodīgie, bet arī latvieši jau aizbrauca un brauc prom no Latvijas. Daba nemīl tukšumu, un tas tiks aizpildīts. Jautājums - ar ko?

 
11.04.2022. 17:08
Fiziska persona
Noraidīt likumprojektu.
Šis likumprojeks ir vērsts pret mazākumtautību bērniem. Beidziet mocīt bērnus, viņu vecākus un skolotājus!
Ir citas prioritātes, kur jūsu ministrijai ir jāpiestrādā:
latviešu valodas mācību metodikas uzlabošana,
izglītības saturs, 
un, pats galvenais, kvalificētu skolotāju trūkums !
11.04.2022. 17:26
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
11.04.2022. 17:42
Valdis Čeičs
Krievu valoda kā mācību valoda skolā.
 Pieprasījums un piedāvājums. 
1. Pieprasījums.
1.1.Krievu valoda kā mācību valoda ir vajadzīga dažādu mazākumtautību skolēniem, kuri kopā mācās vienā skolā.  Tomēr liela daļa no viņiem nav un neuzskata sevi par krieviem. Krievu valoda ir viņu mācīšanās līdzeklis. Viņu interese par krievu valodu ir tikai racionāli motivēta, tāpēc viņi var, ja spēj, atteikties no tās.  Secinājums:  pieprasījumu pēc krievu valodas lietošanas mācībās vajag strukturēt un analizēt.
1.2.  Tas, ka pieprasījums pēc krievu valodas  kā mācību valodas lietošanas , ir sociāli un etniski strukturēts, rada  galveno problēmu – cik NEKRIEVISKAI ir jābūt krievu valodai, lai tā būtu noderīga  dažādu mazākumtautību skolēnu izglītošanai. Joprojām krievu valoda tiek uztverta un izprasta pārsvarā kā  etniska. Taču tā ir viena no starptautiski lietojamām valodām. Tāpēc ir jāmaina nevis krievu valodas  statuss skolā, bet tās saturs.  
1.3. Ja netiks būtiski grozīts krievu valodas kā skolēnu mācību valodas saturs, pastāvēs  citu mazākumtautību kulturālās un etniskās rusifikācijas apdraudējums, kā arī viņu etniskās identitātes zaudēšanas risks. Tas pats attiecas arī uz krievu literatūras mācīšanu saistībā ar  iepriekšminētajiem apdraudējumiem. Šajā mācību priekšmetā riski ir vēl lielāki, jo  valoda veido konkrēta etnosa  lingvistisko pasaules ainu. Kā Bībelē – vispirms bija vārds. 

2. Piedāvājums. 
2.1. Ir jāsaglabā  skolās iespēja mācīties krievu valodā, taču tas ir jādara racionāli un  saturiski neitrāli.  Tas pats attiecas uz mācību priekšmetu „Literatūra” un citiem ar jomu „Māksla” saistītajiem mācību priekšmetiem.  Šajā izglītības satura jomā ir jāmāca un jāmācās pasaules literatūra, māksla, kultūra. 
Atbilstoši konkrētai situācijai klasē ir jādod priekšroka to mazākumtautību literatūras un mākslas mācīšanai, kuri to vēlas. Protams, arī krievu tautības skolēniem  ir tiesības apgūt  savas tautas kultūru un mākslu. Taču  kopīgās mācību stundas nedrīkst būt krieviskas, kaut gan  to saturā var būt ietverti labāko krievu rakstnieku, gleznotāju, tēlnieku, aktieru u.c. darbu  fragmentiem.  Viss , ko vēlas papildus, arī jāmācās ir papildus. 
2.2.  Latviešu valoda mazākumtautību skolēniem, kuri ir izvēlējušies mācībās  lietot krievu valodu,  arī ir jāmāca, kā OFICIĀLĀ valoda. Tās saturam ir jābūt racionālam, sociāli noderīgam, GALVENOKĀRT literārās valodas normām  atbilstošam. Nedrīkst pārvērst latviešu valodu, kas skolā tiek mācīta kā oficiālā valoda, par    leksisko, sintaktisko, stilistisko iespēju  valodu, vai arī šo iespēju izmantošanai ir jābūt stingri ierobežotai, jo visas šīs latviešu valodas bagātības ir latviešu  garīgais un kulturālais mantojums un etniskās identitātes pamats. Galvenais arguments – nepieciešams stingrs pamats latviešu valodai kā OFICIĀLAJAI valodai. 
2.3. Latviešu valodas kā oficiālās valodas mācīšanai mazākumtautību skolās ir jābūt  gramatiski, leksiski saskaņotai visos mācību priekšmetos un visos vecuma posmos. Mācot katru priekšmetu  šādi saskaņotā valodā tiks nodrošināta iespēja to apgūt gan teorētiski, gan praktiski. Palīdzība skolēniem, kuri ir vāji  apguvuši oficiālo valodu -  ir jābūt dažādām iespējām uzlabot tās prasmi un lietojumu izglītības ieguvē. Paņēmieni var būt dažādi:  iespēja atkārtoti kārtot eksāmenus, arī valsts pārbaudes darbus,  iespēja   uzdevumus izpildīt  krievu valodā, bet prezentēt tos oficiālajā valodā.  Var tikt izmantota arī tulkošanas metode. 
Šāda piedāvājuma galvenais mērķis ir  saglabāt  skolēnu motivāciju mācīties un  nodrošināt iespēju iegūt stabilas latviešu kā oficiālās valodas zināšanas un prasmes, kā arī nodrošināt reālu iespēju  lietot iegūtās zināšanas un prasmes sociāli nozīmīgās sabiedrības dzīves jomās. 
 
11.04.2022. 17:58
Jevgeņija Krjukova
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022).
11.04.2022. 18:20
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
11.04.2022. 18:28
Vecāks
Atsaukt likumprojektu, jo tas nav adekvāts un nav saskaņā ar bērnu interesēm!
11.04.2022. 18:35
Olga Paršina
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
11.04.2022. 18:42
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
09.04.2022. 22:32
Konstantīns Ošmjans
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
09.04.2022. 22:41
Agate Beinarde - Veselības aprūpes speciālists
Atbalstu valsts mācības valsts valodā! 
09.04.2022. 22:45
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
09.04.2022. 22:50
Fiziska persona
Uzskatu, ka nepieciešams sākt pāreju uz mācību apguvi valsts valodā jau 2022.-/2023. m.g.
10.04.2022. 07:44
Fiziska persona
Likumprojekts ir noraidāms. Likumprojekta anotācijā skaidri  norādīja pati ministrija: “LĪDZŠINĒJĀ mācību valodas pieeja mazākumtautību izglītības programmās NAV pilnībā NODROŠINĀJUSI valsts valodas kvalitatīvu apguvi visos izglītības posmos”. Līdzšinējā pieeja = pakāpeniska valsts valodas proporcijas palielināšana visos izglītības līmeņos. Tas nozīmē, ka šī pieeja ir kļūdaina un nedarbojās un to NEDRĪKST turpināt un kur nu vēl palielināt. Ir jāveic rūpīga analīze, jāsaprot beidzot, ka pirms mācīties kādā valodā, šo valodu ir jāiemācās, nevis jāgaida, kad tā pati iemācīsies.  Jāizstrādā tam piemērotus materiālus un metodikas, jānotestē tās, jāsaprot kā un cik ilgā laikā var iemācīt šo valodu bērniem, pieaugušajiem, jāsagādā šos materiālus un kvalitatīvus pasniedzējus un KVALITATĪVI JĀMĀCA valsts valoda. Bet vienkārši likt visiem lasīt un klausīties skolas programmu latviski (nemaz nedomājot, vai bērni saprot pasniedzamos priekšmetus)– tā nav 21.gadsimta civilizēta pieeja, bet gan vācu baronu viduslaiku metode. Kas Jums ir svarīgāks – topošie izglītotie pilsoņi vai kārtējo reizi diskriminēt pamatiedzīvotāju daļu, kas runā mazākumtautību valodās?
 
10.04.2022. 07:46
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
10.04.2022. 07:51
Andrejs Gailāns
Noraidīt.
Esošā kārtība jau sniedz mazākumtautību bērniem iespēju apgūt latviešu valodu pilnībā.
​​Šī sistēma bija izstrādāta ievērojot gan bērnu, gan skolotāju intereses. 
Jaunais ierosinājums neatrisinās nevienu no izvirzītajiem mērķiem un sekmēs izglītības kvalitātes pasliktināšanai latviešu skolās, jo krievu bērniem būs jāizskaidro mācību materiāli ilgāk un rūpīgāk, bremzējot mācību procesu visai klasei.
Visbeidzot, skolotāju izslēgšana politisko vai jebkādu citu iemeslu dēļ pasliktinās mācību procesu vēl vairāk - valstī nav tik daudz skolotāju, un izglītības sistēma nespēs tos saražot pietiekami daudz.
Secinājums: labāk pieturēties pie esošās sistēmas, jo tai jau nepietiek cilvēku resursu.
10.04.2022. 08:33
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
10.04.2022. 08:42
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesa (lieta Nr.56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.4120/2022).
10.04.2022. 09:55
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesa (lieta Nr.56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.4120/2022). Ir jāatrisina latviešu valodas skolotāju trūkums , latviešu valoda mazākumtautību skolās netiek pasniegta kvalitatīvi, ir jāmaina metodiskie materiāli un pasniegšanas metode. Tas ir noziegums pret mazākumtautību bērniem, kuriem ir liegts mācīties dzimtajā valodā. 
10.04.2022. 10:03
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
10.04.2022. 10:51
Sergejs Kovaļovs
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
10.04.2022. 11:01
Viktorija Baranova
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
10.04.2022. 11:06
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
10.04.2022. 11:12
Aleksandrs Baškatovs
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
10.04.2022. 11:19
Fiziska persona
Nepiekrītu likumprojektam.2018.g.reforma jau liecina par sliktiem mācību rezultātiem. Mācību materiālu grūti saprast, vecākiem nepārtraukti jāsēž un jātulko bērnam mācību grāmatas, jo bērns nespēj pārtulkot tādu apjomu un tādus sarežģitos teikumus. 
10.04.2022. 11:36
Larisa Tazova
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
10.04.2022. 11:39
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
10.04.2022. 11:50
Fiziska persona
Atsaukt
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
10.04.2022. 12:24
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
10.04.2022. 12:57
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
10.04.2022. 13:12
Olga Gubkina
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
10.04.2022. 13:19
Aleksejs Kapustins
Likumprojekta pamatojums nav balstīts uz pētījumiem, kad pierādītu, ka tas spēj sasniegt izvirzītos mērķus. Tieši pretēji, neatkarīgie pētījumi liecina, ka mācības dzimtajā valodā veicina labāku disciplīnu apguvi. Kamēr nav veikti kaut līdzšinējās Latvijas pieredzes pētījumi, šis likumprojekts ir noraidams. 
Otrkārt, likumprojekts neparedz izmaiņas pasniedzēju sagatavošanas sistēmā, kas atrisinātu pasniedzēju trūkuma problēmu. Tieši pretēji, likumprojekts novedīs pie tā, ka trūkums vien palielināsies.
10.04.2022. 13:33
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
10.04.2022. 13:36
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesa (lieta Nr.56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.4120/2022). Papildus ir jāatrisina latviešu valodas skolotāju trūkums, jo šobrīd konstatēts, ka priekšmeti latviešu valodā mazākumtautību skolās netiek pasniegti kvalitatīvi, vienlaikus jāmaina metodiskie materiāli un pasniegšanas metode. 
10.04.2022. 14:12
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
10.04.2022. 14:23
Daņiils Beņins
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
10.04.2022. 14:30
Daņiils Beņins
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
10.04.2022. 14:32
Olga Kaliņina
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta №. 4120/2022)
10.04.2022. 15:08
Fiziska persona
Uzskatu atstāt iespēju saņemt izglītību dzimtajā valodā pilnā apmērā līdz 10klasei
10.04.2022. 15:11
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
10.04.2022. 18:41
Fiziska persona
Nepiekrītu likumprojektam. Bērniem jāmācās dzimtajā valodā.
10.04.2022. 18:47
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
10.04.2022. 18:56
Fiziska persona
Nepiekrītu likumprojektam! Bērniem jāmācās dzimtā valodā, bet ar padziļinātu valsts valodas apguvi!
10.04.2022. 18:56
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)

Nav pamatojuma ticēt, ka jauna pieeja palielinās valsts valodas apguves/izglītības kvalitātes līmeni. 
Atstāt bilingvālo izglītību, saglabājot mazākumtautību intereses. 50% sākumskolā, 80% pamatskolā un 100% latviešu valodas vidusskolà ir pietiekoši, lai skolēni apgūtu latviešu valodu, bet tajā pašā laikà secīgi integrētos apmācībās latviešu valodā.  
10.04.2022. 19:04
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)

10.04.2022. 19:23
Marina Dervu - Privātpersona
Neatbalstu mazākumtautību cilvēku diskrimināciju 
10.04.2022. 19:35
Fiziska persona
Ieviest ar steigu un uzreiz visās klasēs!
10.04.2022. 20:04
Fiziska persona
Ieviest nekavējoši. ATBALSTĀMS.
10.04.2022. 20:10
Andrejs Papans
Atsaukt likumprojektu
10.04.2022. 20:46
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
10.04.2022. 21:29
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
10.04.2022. 21:33
Beāte Inanmišika
Atsaukt līkumproektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par ieprekšejo skills reformat posmu : Eiropas Cilvēktiesību tiesā ( lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā ( lieta Nr. 4120/2022 ) 
10.04.2022. 22:07
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
10.04.2022. 22:48
Žanna Škuļova
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
10.04.2022. 23:59
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesa (lieta Nr.56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.4120/2022). Ir jāatrisina latviešu valodas skolotāju trūkums , latviešu valoda mazākumtautību skolās netiek pasniegta kvalitatīvi, ir jāmaina metodiskie materiāli un pasniegšanas metode.
11.04.2022. 00:03
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
11.04.2022. 06:16
Jekaterina Kuzņecova
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
11.04.2022. 07:30
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas.
11.04.2022. 07:48
Jekaterina Saveļjeva
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
11.04.2022. 08:40
Fiziska persona
Atsaukt līkumproektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par ieprekšejo skills reformat posmu : Eiropas Cilvēktiesību tiesā ( lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā ( lieta Nr. 4120/2022 
11.04.2022. 09:40
vecāki
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas.

Pēc Kovida attālinātās apmācības pirmās un otrās klases bērniem ir stress un ļoti daudz problēmas un mācīšanās problēmas.
Un šaja situācija: mācīšanās valodā, kas nav dzimtā valoda,izglītības kvalitāte tikai pasliktināsies!!
Vispirms:
-Ir jāatrisina latviešu valodas skolotāju trūkums
-ir jāmaina metodiskie materiāli un pasniegšanas metode.
Tas ir noziegums pret mazākumtautību bērniem, kuriem ir liegts mācīties dzimtajā valodā
11.04.2022. 09:46
Fiziska persona
Atbalstu pāreju uz mācībām tikai valsts valodā visās izglītības pakāpēs. 
11.04.2022. 10:08
Ilona Grahoļska
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
11.04.2022. 10:15
Ilona Grahoļska
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
11.04.2022. 10:16
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
11.04.2022. 10:22
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
 
11.04.2022. 10:46
Fiziska persona
Lūdzu atstāt sistēmu , kā ir šobrīd bet palielināt latviešu valodas stundu skaitu dārziņos. Skolās jau šobrīd pirmajā klasē ir 5 latviešu valodas stundas pret 3 krievu valodas stundām. 
11.04.2022. 11:25
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
11.04.2022. 12:18
Vladimirs Leinis - vecaki
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lemumu pieņemšanai par sūdzībam par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību komitejā(lieta Nr.56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā(lieta Nr.4120/2022)
11.04.2022. 12:35
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
11.04.2022. 13:09
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesa (lieta Nr.56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022).Ir jāatrisina latviešu valodas skolotāju trūkums, latviešu valoda mazākumtautību skolās netiek pasniegta kvalitatīvi, ir jāmaina metodiskie materiāli un pasniegšanas metode. Tas ir noziegums pret mazākamtautību bērniem, kuriem ir liegts mācīties dzimtajā valodā.
11.04.2022. 13:26
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
 
11.04.2022. 13:45
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
Katrām bērnām jāmācas dzimtā valodā!!!
 
11.04.2022. 14:31
Oksana Sāre
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas.Šis likumprojekts  ir kaitīgs  mazākumtautību bērniem gan no psiholoģiska, gan no zināšanu kvalitātes  viedokļa. Izskatās, ka tas ir tīri politisks  lēmums.
11.04.2022. 15:20
Olga Klagiša
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
11.04.2022. 15:47
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
11.04.2022. 16:17
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
11.04.2022. 16:39
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
11.04.2022. 16:58
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
11.04.2022. 17:00
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
11.04.2022. 17:01
Fiziska persona
Noraidīt likumprojektu.
Iebildumi:
1) nav drošu datu, kas apliecinātu, ka bērni no mazākumtautības skolām būtu sliktāk iekārtojušies darba tirgū. Ir otrādi - darbā netiek pieņemti cilvēki, kas neprot krievu valodu;
2) mazākumtautību vecāki apmaksā izglītību ar nodokļiem;
3) nav pieņemts  lēmums par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022);
4) Latvijai kā demokrātiskai valstij un ES dalībvalstij jāievēro mazākumtautības tiesības, t.sk. uz izglītību, tradicijām, kultūras saglabāšanu;
5) valodas zināšanas nenozīmē lojalitāti, piespiedu ieviešana mazina to vēl vairāk. Turklāt pašlaik ar visām digitālām iespējām bērnu var pieteikt apmācībai jebkurā citā valstī. Vai Latvijas valsts ir gatava, ka mazākumtautību bērni mācīsies, izmantojot tās pašas Krievijas apmācības programmas? Jau tagad ukraiņu bērni turpina apgūst skolas programmas no Ukrainas, atrodoties Latvijā. Kas būs, ja kaut daļa no viņiem paliks Latvijā? Diemžēl tie, kas raksta "ja kaut kas nepatīk, var brauc no latvijas", nedomā, ka ne tikai darbspējīgie krievvalodīgie, bet arī latvieši jau aizbrauca un brauc prom no Latvijas. Daba nemīl tukšumu, un tas tiks aizpildīts. Jautājums - ar ko?

 
11.04.2022. 17:08
Fiziska persona
Noraidīt likumprojektu.
Šis likumprojeks ir vērsts pret mazākumtautību bērniem. Beidziet mocīt bērnus, viņu vecākus un skolotājus!
Ir citas prioritātes, kur jūsu ministrijai ir jāpiestrādā:
latviešu valodas mācību metodikas uzlabošana,
izglītības saturs, 
un, pats galvenais, kvalificētu skolotāju trūkums !
11.04.2022. 17:26
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
11.04.2022. 17:42
Valdis Čeičs
Krievu valoda kā mācību valoda skolā.
 Pieprasījums un piedāvājums. 
1. Pieprasījums.
1.1.Krievu valoda kā mācību valoda ir vajadzīga dažādu mazākumtautību skolēniem, kuri kopā mācās vienā skolā.  Tomēr liela daļa no viņiem nav un neuzskata sevi par krieviem. Krievu valoda ir viņu mācīšanās līdzeklis. Viņu interese par krievu valodu ir tikai racionāli motivēta, tāpēc viņi var, ja spēj, atteikties no tās.  Secinājums:  pieprasījumu pēc krievu valodas lietošanas mācībās vajag strukturēt un analizēt.
1.2.  Tas, ka pieprasījums pēc krievu valodas  kā mācību valodas lietošanas , ir sociāli un etniski strukturēts, rada  galveno problēmu – cik NEKRIEVISKAI ir jābūt krievu valodai, lai tā būtu noderīga  dažādu mazākumtautību skolēnu izglītošanai. Joprojām krievu valoda tiek uztverta un izprasta pārsvarā kā  etniska. Taču tā ir viena no starptautiski lietojamām valodām. Tāpēc ir jāmaina nevis krievu valodas  statuss skolā, bet tās saturs.  
1.3. Ja netiks būtiski grozīts krievu valodas kā skolēnu mācību valodas saturs, pastāvēs  citu mazākumtautību kulturālās un etniskās rusifikācijas apdraudējums, kā arī viņu etniskās identitātes zaudēšanas risks. Tas pats attiecas arī uz krievu literatūras mācīšanu saistībā ar  iepriekšminētajiem apdraudējumiem. Šajā mācību priekšmetā riski ir vēl lielāki, jo  valoda veido konkrēta etnosa  lingvistisko pasaules ainu. Kā Bībelē – vispirms bija vārds. 

2. Piedāvājums. 
2.1. Ir jāsaglabā  skolās iespēja mācīties krievu valodā, taču tas ir jādara racionāli un  saturiski neitrāli.  Tas pats attiecas uz mācību priekšmetu „Literatūra” un citiem ar jomu „Māksla” saistītajiem mācību priekšmetiem.  Šajā izglītības satura jomā ir jāmāca un jāmācās pasaules literatūra, māksla, kultūra. 
Atbilstoši konkrētai situācijai klasē ir jādod priekšroka to mazākumtautību literatūras un mākslas mācīšanai, kuri to vēlas. Protams, arī krievu tautības skolēniem  ir tiesības apgūt  savas tautas kultūru un mākslu. Taču  kopīgās mācību stundas nedrīkst būt krieviskas, kaut gan  to saturā var būt ietverti labāko krievu rakstnieku, gleznotāju, tēlnieku, aktieru u.c. darbu  fragmentiem.  Viss , ko vēlas papildus, arī jāmācās ir papildus. 
2.2.  Latviešu valoda mazākumtautību skolēniem, kuri ir izvēlējušies mācībās  lietot krievu valodu,  arī ir jāmāca, kā OFICIĀLĀ valoda. Tās saturam ir jābūt racionālam, sociāli noderīgam, GALVENOKĀRT literārās valodas normām  atbilstošam. Nedrīkst pārvērst latviešu valodu, kas skolā tiek mācīta kā oficiālā valoda, par    leksisko, sintaktisko, stilistisko iespēju  valodu, vai arī šo iespēju izmantošanai ir jābūt stingri ierobežotai, jo visas šīs latviešu valodas bagātības ir latviešu  garīgais un kulturālais mantojums un etniskās identitātes pamats. Galvenais arguments – nepieciešams stingrs pamats latviešu valodai kā OFICIĀLAJAI valodai. 
2.3. Latviešu valodas kā oficiālās valodas mācīšanai mazākumtautību skolās ir jābūt  gramatiski, leksiski saskaņotai visos mācību priekšmetos un visos vecuma posmos. Mācot katru priekšmetu  šādi saskaņotā valodā tiks nodrošināta iespēja to apgūt gan teorētiski, gan praktiski. Palīdzība skolēniem, kuri ir vāji  apguvuši oficiālo valodu -  ir jābūt dažādām iespējām uzlabot tās prasmi un lietojumu izglītības ieguvē. Paņēmieni var būt dažādi:  iespēja atkārtoti kārtot eksāmenus, arī valsts pārbaudes darbus,  iespēja   uzdevumus izpildīt  krievu valodā, bet prezentēt tos oficiālajā valodā.  Var tikt izmantota arī tulkošanas metode. 
Šāda piedāvājuma galvenais mērķis ir  saglabāt  skolēnu motivāciju mācīties un  nodrošināt iespēju iegūt stabilas latviešu kā oficiālās valodas zināšanas un prasmes, kā arī nodrošināt reālu iespēju  lietot iegūtās zināšanas un prasmes sociāli nozīmīgās sabiedrības dzīves jomās. 
 
11.04.2022. 17:58
Jevgeņija Krjukova
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022).
11.04.2022. 18:20
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
11.04.2022. 18:28
Vecāks
Atsaukt likumprojektu, jo tas nav adekvāts un nav saskaņā ar bērnu interesēm!
11.04.2022. 18:35
Olga Paršina
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
11.04.2022. 18:42
© Valsts kanceleja 2021
TAP portāla lietotāju atbalsta dienests
tālr.: 67082960, e-pasts: tap.atbalsts@mk.gov.lv
Versija 0.1.0
Privātuma politika
11.04.2022. 18:54
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta N56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
11.04.2022. 19:16
Vladimir Korkin
Atsaukt likumproektu no izskatišanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībam par iepriešējo skolu reformas posmu:Eiropas Cilvēktiesību tiesā ( lieta Nr.56928/19 un ANO Cilvēktiesību komitejā ( lieta Nr.4120/2022).
11.04.2022. 20:23
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
11.04.2022. 20:40
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
11.04.2022. 20:52
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
11.04.2022. 21:04
Fiziska persona
Nepiekrītu likumprojektam! Bērniem jāmācās dzimtā valodā, bet ar padziļinātu valsts valodas apguvi!
11.04.2022. 21:10
Vecāks
Noraidīt šo likumprojektu.
Šis likumprojekts ir pret mazākumtautību bērnu interesēm. Vismaz sākumskolā, bet labāk arī visā pamatskolā,bērniem ir jāsaņem informācija dzimtajā valodā. Vispirms ir jāveic iepriekšējās 2018.  gada reformas analīze no speciālistu (pedagogu, logopēdu, psihologu ) puses nevis jāuzspiež šādi dīvainie politiskie lēmumi.
11.04.2022. 21:32
Fiziska persona
Atsaukt.
 
11.04.2022. 21:50
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
11.04.2022. 21:52
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022).
Mani bērni (1.un 4.klase) diemžēl nevar īsti saprast matemātiku, dabaszinības, soc.zinības un tml., viņi tulko caur googletranslate uzdevumus... un protams mammai ir daudz darba ar tulkošanu... vairāk jāizmanto citu valstu tēmu paskaidrojumi... 
11.04.2022. 21:58
Elena Nedashkovskaya
 Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
11.04.2022. 22:07
Jurijs Kuļiks
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
11.04.2022. 22:19
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
11.04.2022. 22:24
Fiziska persona
Nepiekrītu likumprojektam! Bērniem ir jānodrošina iespēja apgūt vismaz pamatizglītību dzimtajā valodā, bet ar padziļinātu latviešu valodas apguvi. Bērni, kas nāk no mazākumtautību ģimenēm, izjūt lielu slodzi mācīties jaunus priekšmetus latviešu valodā, kas pēc būtības priekš viņiem ir svešvaloda. Bērni nepārzin latviešu valodu tāda līmenī, lai varētu pilnībā pāriet uz visu priekšmetu apguvi latviešu valodā. No sākuma ir jāiemācās tā latviešu valodā. Kāda jēga lasīt tekstu latviešu valodā, piemēram, dabaszinībās, sociālajās zinībās, vēsture, fizikā, un neko no tā nesaprast? Tā ir mazākumtautību bērnu diskriminācija un piespiešana! Ar varu mīlēts nebūsi!!! Šeit var izveidoties bīstama situācija, ka tiks panākts pretējs gaidītajam effekts - mazākumtautību bērni šādu grūtību dēļ sāks ienīst latviešu valodu, nevis gribēs to iemācīties un būt šīs valsts patrioti. Bez tam lielākā nasta tiek uzlikta uz skolēnu vecāku pleciem. Skolotāji tik grūž mājas darbus, bet bērni, nezinot pietiekama līmenī latviešu valodu, katru reizi vēršas pēc palīdzības pie vecākiem. Pēc personīgās pieredzes varu pateikt, ka šis ir par pamatu bērnu asarām (bērns nesaprot, ko no viņa prasa latviešu valodā) un konfliktiem ar vecākiem.
Ņemot vērā minēto, uzskatu, ka ir jāatstāj spēkā esošā izglītības sistēma!
11.04.2022. 22:55
Fiziska persona
Ieviest ar steigu un uzreiz visās klasēs!
11.04.2022. 23:05
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesa (lieta Nr.56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.4120/2022). Ir jāatrisina latviešu valodas skolotāju trūkums , latviešu valoda mazākumtautību skolās netiek pasniegta kvalitatīvi, ir jāmaina metodiskie materiāli un pasniegšanas metode. Tas ir noziegums pret mazākumtautību bērniem, kuriem ir liegts mācīties dzimtajā valodā. 
11.04.2022. 23:12
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022).
11.04.2022. 23:13
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)

Noraidīt likumprojektu attiecībā pret pirmsskolas speciālām mācību iestādēm un pirmsskolas un sākumskolas logopēdiskām programmām. Šādās iestādēs mācās un mēģina apgūt primārās valodas prasmes, bieži vien, bērni ar samazinātām kognitīvām funkcijām. Mācības norīt grūti, tomēr, daudziem dinamika ir pozitīva. Lai bērnu attīstība un mācības turpinātos produktīvi, ir jādod īpašiem bērniem iespēja mācīties dzimtā mazakumtautību valodā. Veseli bērni izjūt grūtības sākumskolā, sakarā ar sarežģītu tekstu tulkošanu un nepieskaņotu bērnu vecumam uzdevumu izpildi. Ko darīs bērns, kuram ir dzirdes problēmas, kurš līdz šim momentam mācījies savā dzimtā valodā, tikai ap 6 gadiem iemācījās skaitīt līdz 10, ar grūtībam izpilda komandas?  Un tagad pēkšņi viņam būs jāieiet vidē kur viņš nav spējīgs izteikt domas, rakstīt, lasīt tekstus. Atbilde ir acimredzama - visus savus resursus bērns veltīs neviss programmas apguvei, bet koncntrēšanai uz teiktā, materiāla tulkošanai. Rezultātā - atteikšanās no mācībām! Un jā, mēs macāmies latviešu valodu pirmsskolas izglītības iestādē!
12.04.2022. 00:06
Jeļena Veide
Atbalstu pārēju, bet tikai tad, kad būs nodrošināta kvalitatīva izglītība. Šobrīd trūkst skolotāju. 30 gadu laikā netika sagatavoti skolotāji, kas varētu nodrošināt mazakumtautību skolas ar mācībām latviešu valodā. Nepieciešams papildus atbalsts, papildus pedagogi, kuru nav! Tagadējā sistēmā šāda pāreja nav iespējama, nezaudējot kvalitāti!
12.04.2022. 02:38
Valērija Isajeva
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
12.04.2022. 07:48
Fiziska persona

Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
12.04.2022. 08:16
Olga Voltere
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
12.04.2022. 08:19
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu
12.04.2022. 08:43
Fiziska persona
Noraidu likumprojektu.
"Līdzšinējā mācību valodas pieeja mazākumtautību izglītības programmās nav pilnībā nodrošinājusi valsts valodas kvalitatīvu apguvi visos izglītības posmos", un ar šādu diskriminējošu un pret bērnu tiesību vērstu likumprojektu arī to nenodrošinās.
Bērniem ir jāmācās dzimtajā valodā ar padziļināto latviešu valodas apguves programmu.
12.04.2022. 08:46
Olga Fejere
Noraidīts!Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas.
12.04.2022. 08:58
Fiziska persona
Noraidu likumprojektu.
Bērniem ir jāmācās dzimtajā valodā ar padziļināto latviešu valodas apguves programmu.
12.04.2022. 09:08
Ilona Klints
Noraidu likumprojektu.
Bērniem ir jāmācās dzimtajā valodā ar padziļināto latviešu valodas apguves programmu.
12.04.2022. 09:12
Fiziska persona
Likumprojekts noraidams. Spēkā esošais regulējums netika izvērtēts. Par spēkā esošo regulējumu tika iesniegtas prasības tiesās:  Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022). Kamēr nav veikti kaut līdzšinējās Latvijas pieredzes pētījumi, šis likumprojekts ir noraidams. 
Likumprojekts neparedz izmaiņas pasniedzēju sagatavošanas sistēmā, kas atrisinātu pasniedzēju trūkuma problēmu.
12.04.2022. 09:41
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
12.04.2022. 10:06
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
12.04.2022. 10:21
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu.
Likumprojekta pamatojums nav balstīts uz pētījumiem, kas pierādītu, ka tas spēj sasniegt izvirzītos mērķus. Tieši pretēji, neatkarīgie pētījumi liecina, ka mācības dzimtajā valodā veicina labāku disciplīnu apguvi.
Otrkārt, likumprojekts neparedz izmaiņas pasniedzēju sagatavošanas sistēmā.
12.04.2022. 10:22
Fiziska persona
Es uzskatu, ka tiesiskā, demokrātiskā valstī nav iespējams pieņemt šo un līdzīgus likumus. Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā Savienības pamats ir
nacionālā daudzveidība un ikvienas tautas un nācijas tiesību ievērošana.
Latvijas Republikas Satversme nosaka:
89. Valsts atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības saskaņā ar šo Satversmi, likumiem un Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem.
Par to tikai runā tādas starptautiskās organizācijas kā Eiropas Cilvēktiesību tiesa (lieta N. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komiteja (lieta Nr. 4120/2022)
91.Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas.
Ar šo likumu jūs diskriminējat bērnu tiesības pēc viņu tautības! Atkal tiek sniegti pierādījumi Eiropas Cilvēktiesību tiesas un ANO Cilvēktiesību komitejas
lietās.
92. Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Ikviens uzskatāms par nevainīgu, iekams viņa vaina nav atzīta saskaņā ar
likumu. Nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā ikvienam ir tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu. Ikvienam ir tiesības uz advokāta palīdzību.
Ne viena vien tiesa vēl nav pieņēmusi nevienu lēmumu atņemt bērniem tiesības mācīties dzimtajā valodā!
95. Valsts aizsargā cilvēka godu un cieņu. Spīdzināšana, citāda cietsirdīga vai cieņu pazemojoša izturēšanās pret cilvēku ir aizliegta. Nevienu nedrīkst
pakļaut nežēlīgam vai cilvēka cieņu pazemojošam sodam.
Pazemojošo attieksmi pret krievu bērniem pilnībā parāda tādu likumu pieņemšana kā šis likums.
106. Ikvienam ir tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai. Piespiedu darbs ir aizliegts. Par piespiedu
darbu netiek uzskatīta iesaistīšana katastrofu un to seku likvidēšanā un nodarbināšana saskaņā ar tiesas nolēmumu.
Mums ir likums, kas aizsargā tiesības izvēlēties darbu atbilstoši iespējām un kvalifikācijai. Bet izrādās, ka bērnu izglītošana mūsu valstī ir spiesta mācīties
svešā, nē sava dzimtā valodā.
110. Valsts aizsargā un atbalsta laulību — savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības. Valsts īpaši palīdz bērniem invalīdiem,
bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības.
Satversme aizsargā ģimeni, bet tāds likums kā šis pilnībā traucē ģimenei, pasaka ģimenei, kādā valodā jāmācas viņu bērnam!
112. Ikvienam ir tiesības uz izglītību. Valsts nodrošina iespēju bez maksas iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību. Pamatizglītība ir obligāta.
Krievi it nodokļu maksātāji, maksā tieši tādus pašus nodokļus kā citi cilvēki. Bet Atmodas laikos, atņemot pilsonību trešdaļai iedzīvotāju, Latvijas varas
iestādes izmanto viņu nodokļus, nesaņēmušas mandātu no šiem cilvēkiem uz varu, bet rīkojs ar viņu nodokļiem.
114. Personām, kuras pieder pie mazākumtautībām, ir tiesības saglabāt un attīstīt savu valodu, etnisko un kultūras savdabību.
Jā, mazākumtautībām ir tiesības pēc satversmes, bet tādi likumi kā šis likums viņām tādas tiesības atņem!

Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 12.protokols 1.panta.
Vispārējs diskriminācijas aizliegums
1. Jebkuru likumā noteikto tiesību izmantošana ir jānodrošina bez jebkādas diskriminācijas dzimuma, rases, ādas krāsas, valodas, reliģijas, politisko vai
citu uzskatu, nacionālās vai sociālās izcelsmes, piederības nacionālajām minoritātēm, mantiskā stāvokļa, dzimšanas vai jebkāda veida diskriminācijas
dēļ. cits iemesls.
2. Nevienu valsts iestāde nedrīkst diskriminēt šā panta 1. punktā minēto iemeslu dēļ.
12.04.2022. 10:25
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
12.04.2022. 10:32
Irina Jakovska - PRIVATPERSONA
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
 
12.04.2022. 11:48
Olga Ņikuļina - PRIVATPERSONA
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
 
12.04.2022. 11:49
Anželika Priedīte
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu:Eiropas Cilvēktiesību tiesā ( lieta Nr.56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā ( lieta Nr. 4120/22)
12.04.2022. 11:50
Liāna Karale - PRIVATPERSONA
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
 
12.04.2022. 11:54
Romans Jefanovs
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
12.04.2022. 13:19
Sergejs Ņesterenko
Atsaukt
12.04.2022. 14:28
Fiziska persona
 Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas (uzskatu ka likumprojekts pārkāpj Latvijas pilsoņu konstitucionālās pamattiesības uz izglītību , kā arī pārkāpj attiecīgo ES likumdošanu).
12.04.2022. 15:06
Dmitrijs Kravčenko
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas kā neadekvātu un diskriminējošu.
12.04.2022. 15:23
Fiziska persona
Piekrītu! Nav iespējama pilnvērtīga integrācija, ja tiks turpināts līdzšinējais izglītības modelis. Mazākumtautību skolās nav iespējams audzināt pilnvērtīgus valsts pilsoņus, jo liela daļa no pedagogiem propagandē citas vērtības. Šis izglītības modelis turpina veco kārtību, kad Latvijā cilvēki dzīvo divās atšķirīgās informatīvās telpās. Cerība ir tikai jaunajā paaudzē! Ar steigu ir jāpārtrauc skolu, kā arī bērnudārzu dalīšana pēc nacionalitātes! 
Šis dalījums ir padomju laika atlieka, kas palikusi no okupācijas.
Katrs Latvijas iedzīvotājs ir brīvs, lai koptu savu nacionālo valodu, kultūru ģimenē, biedrībās, ansambļos, pulciņos un citur. Tas arī tiek atbalstīts valsts līmenī! Valsts skolām ir jābūt tikai valsts valodā!
12.04.2022. 15:30
Jānis Eņģelītis
Ieviest pēc iepējas ātrāk.30 gadi bija pietiekošs laiks.
Priekšlikums:Nepilsoņa statuss manu prāt ir apkaunojums Valstij,vai iespējams noteikt termiņu kura laikā jāsakārto savas attiecības ar valsti vai pēc šī termina beigam jāpamet valsts.Biļetēm varam saziedot.
12.04.2022. 18:52
Fiziska persona
Esmu pret likumprojektu. 
12.04.2022. 18:52
Fiziska persona
Apstādināt virzību!!! 
12.04.2022. 18:54
Fiziska persona
Es uzstājos pret šo likumprojektu.
Izglītības primārais mērķis ir bērnu attīstība un zināšanu iegūšana. Šis likumprojekts minētajam mērķim neatbilst, tieši pretēji – rada gan bērniem, gan viņu vecākiem papildus stresu un pazemina zināšanu līmeni.
12.04.2022. 19:32
Jevgeņijs Drizļionoks
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
12.04.2022. 19:38
Fiziska persona
neatbalstu
12.04.2022. 19:42
Fiziska persona
Noraidīt.
Esošā kārtība jau sniedz mazākumtautību bērniem iespēju apgūt latviešu valodu pilnībā.
12.04.2022. 19:49
Nikolajs Pozdņakovs
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
12.04.2022. 19:50
Jurijs Ludāns
Atsaukt
12.04.2022. 19:51
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022).
Izglītība dzīmtā valodā veicina dzīļāku mācību materiālu apgūšanu, kas rādis nākotnē profesionāļu pieaugumu valstī dažādās saimniecīskajās nozarēs un jomās. Latviešu valoda mazumtautības skolās jau šobrīd pasniegta teicamā līmenī. 
12.04.2022. 19:58
Fiziska persona
Ievēst!
12.04.2022. 20:06
Vecāks
Pret! Apturēt likumprojektu, kas iet pretrunā ar demokrātiskiem principiem! 
12.04.2022. 20:09
Fiziska persona
Esmu par to, lai izglītība būtu krievu valodā. Esmu par to, lai ģimenes var izvēlēties, kādā valodā bērns mācīsies.
12.04.2022. 20:14
Fiziska persona
Noradīt izskatīšanu un turpmāko virzību
 
12.04.2022. 20:25
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto likumprojektu.
12.04.2022. 20:29
Fiziska persona
Noradīt izskatīšanu un turpmāko virzību. 
12.04.2022. 20:29
Fiziska persona
Neatbalstu un nepiekrītu, ka būs sasniegts izvirzītais mērķis. Turklāt nebūs ievērotas mazākumtautību cilvēku tiesības uz izglitības saņemšanu dzimtajā valodā. Eiropas Cilvēktiesību Tiesa un ANO cilvēktiesību komiteja nosoda izglītības iegūšanas dzimtajā valodā ierobežošanu. Valsts valodu ir iespējams iemācīties kvalitatīvi tad, kad skolās ir pieejami latviešu valodas skolotāji pietiekamā daudzumā un kvalifikācijā. Citi priekšmeti efektīvāk ir apgūt dzimtajā valodā. Izglītības iegūšana dzimtajā valodā ir neatņemama kultūras sastavdaļa un tās ierobežošana ir nepieļaujamā mazākumtautību diskriminācija!
12.04.2022. 20:33
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu. Uzskatu, ka vismaz 1. - 4. klašu bērniem ir jābūt iespējai mācīties savā dzimtajā valodā, pretējā gadījumā zināšanu apgūšana kļūst pārāk sarežģīta. Tajā pat laikā bērni mācās arī latviešu valodu, kuras pasniegšanas kvalitāti ir noteikti jāuzlabo, labāk motivējot un izglītojot skolotājus, nevis aizliedzot mācības mazakumtautību valodās. Pakapēniska pāreja uz mācībām latviešu valodā var tikt veikta 5. - 9. klasēs. Šīs pārejas programma jāsastāda, izpētot dažadus bilingvālas mācības aspektus (piemēram, bilingviem abas valodas saskaitot vārdu krājums veidojas tikpat liels, bet atsevišķi katrā valodā sanāk mazāks, nekā viņu monolingvāliem vienaudžiem). Pilnīgi pāriet uz mācībam latviešu valodā (neskaitot protams attiecīgas mazakumtautības valodas un literatūras stundas) var vidusskolā. Vēl gribu īpaši izcelt, ka jāpieverš uzmanība skolotāju profesionālismam, motivācijai, pietiekami labu darba apstākļu veidošanai utt., kā arī labāk jāizpēta bilingvālas apmācības īpašības, jo tieši šie faktori, manuprāt, ir noteicošie. Uz ar mazākumtautību skolu saistītiem jautājumiem nedrīkst skatīties emocionāli, jo neviens taču negrib izdarīt kaitējumu bērniem. Jāatceras, ka mērķis ir labi integrēta sabiedrība, un lai to tiešām sasniegt, ir jādoma racionāli.
12.04.2022. 20:42
Fiziska persona
Neatbalstu! 
Mēs te esam dzimuši, maksājam nodokļus- no kuriem valsts eksistē ... un mūsu bērniem jābūt tiesībai mācīties dzimtā valodā. Ja nebūs ne skolas, ne bezmaksas medicīnas ( kuras nav uz šodienu❗️) tad baidos ka vairāki aizbrauks no valsts prom ... un kurš tad apmaksas visus mūsu ierēdņus?
12.04.2022. 20:48
Irina Seņina
Pirmkārt:
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022). 
Otrkārt: vai valsts ir pietiekoši daudz resursu lai nodrošinātu latviešu pedagogus visiem izglitojamiem? Pašlaik jau veidojas iztrūkums pedagogu vidē, tajā skaitā pirmsskolas izglītības programmās. 
Treškārt: kropļot mazākumtautību izglītības programmu, kas pašlaik jau neizskatas glīta, ir līdzīgi šaušanai savā kājā. Visi, es uzsveru-visi! krievu tautības bērni-skolnieki perfekti runa un brīvi komunicē valsts valodā! Tāpēc nostāja, ka šis nepārdomāts un "zaļš" likumprojekts veicinās skolnieku valsts valodas apguvi 💯‼️zemtekstā tēmē uz pavisām ko citu-bet tieši-diskrimināciju‼️
12.04.2022. 20:57
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu!!! Pietiek eksperimentēt un ņirgāties par bērniem, vecākiem un skolotājiem!
12.04.2022. 20:57
Irina Seņina
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
12.04.2022. 21:04
Fiziska persona
Neatbalstu un nepiekrītu, ka būs sasniegts izvirzītais mērķis. Turklāt nebūs ievērotas mazākumtautību cilvēku tiesības uz izglitības saņemšanu dzimtajā valodā. Eiropas Cilvēktiesību Tiesa un ANO cilvēktiesību komiteja nosoda izglītības iegūšanas dzimtajā valodā ierobežošanu. Valsts valodu ir iespējams iemācīties kvalitatīvi tad, kad skolās ir pieejami latviešu valodas skolotāji pietiekamā daudzumā un kvalifikācijā. Citi priekšmeti efektīvāk ir apgūt dzimtajā valodā. Izglītības iegūšana dzimtajā valodā ir neatņemama kultūras sastavdaļa un tās ierobežošana ir nepieļaujamā mazākumtautību diskriminācija!
12.04.2022. 21:09
Fiziska persona
Atsaukt, apstādināt virzību, noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību, neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu.
12.04.2022. 21:09
Fiziska persona
Noradīt izskatīšanu un turpmāko virzību
12.04.2022. 21:23
Fiziska persona
 Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
12.04.2022. 21:23
Fiziska persona
Neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu.
12.04.2022. 21:32
Fiziska persona
Esmu pret šo likumprojektu, lūdzu to noraidīt. Viena lieta - ir latviešu valodas zināšana un spēja brīvi komunicēt un paust viedokli, vērsties uz valsts organizācijām, lasīt valsts likumus utt. Cita lieta - pārzināt valodu kā savu dzimto, spēt domāt un mācīties. Kādēļ spiest to darīt? Kāds tam noluks? Piemēram, Čehijā man bērns var apmeklēt savu dzimto valodas bērnudārzu un tādu pati skolu, tas ir atļauts valsts limenī - runa iet par privāto izglītību. Manā dzimtā valstī Latvijā manam bērnam nav tādas iespējas, pat privāti. Kaut kāds murgs un liekas ka diemžēl tas izdarīts mērķtiecīgi. Ļoti zēl par tādu attieksmi pret savējiem.
12.04.2022. 21:34
Nadežda Dzedone
Neatbilstu .
12.04.2022. 21:39
Fiziska persona
Par to, lai Latvijā  pariet  uz vienu vienīgu  valsts valodu un tā  ir Latviešu  valodu! 

1) Ğimenē runājām  kādā valodā  gribam,
2)  internets nav Latvija, lūdzu  neapspiest cilvēkus ar valodām! 
3) Darījuma kontakti, tikai un vienīgi  valsts valodā. 
4) Izglītības  ziņā Lai iet pēc  plāna kā tas bija pakāpeniski  veidojies jau n tos gadus un protams  ka 1 klase tikai valsts valodā  visi priekšmeti! 
5) varētu  grozīt  likumu sakarā  ar Ukrainas  bērniem. Atvērt  Daugavpilī  Ukraiņu - Latviešu/bilingvālo-vidusskolu  Bet ne bērnu dārzu.   Mums Latvija ir jalatvisko, nevis  jākrievisko vai ukrainizē.
Un runājot  par svešvalodu   krievu valodas vietā.  Viennozīmīgi   spāņu  vai portugāļu  valodu! Nekādu ukrainas valodu!  Un to saka tas kuru Saeima pēc  pilsonības uzskata par Baltkrievu!   Un paldies  Dievam , ka es mācījos  Latviešu  skolā  un man nav problēmu!  DIEVS SVĒTI  LATVIJU! 
12.04.2022. 21:41
Fiziska persona
Pret!!!
12.04.2022. 21:41
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesa (lieta Nr.56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.4120/2022). Ir jāatrisina latviešu valodas skolotāju trūkums , latviešu valoda mazākumtautību skolās netiek pasniegta kvalitatīvi, ir jāmaina metodiskie materiāli un pasniegšanas metode. Tas ir noziegums pret mazākumtautību bērniem, kuriem ir liegts mācīties dzimtajā valodā.
12.04.2022. 21:42
Vladislavs Dāvids Leonovičs
Neatbilst. 
12.04.2022. 21:43
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto likumprojektu
12.04.2022. 21:44
Andrejs Tugarinovs
Atsaukt likumproektu, jo tas pretcilvecisks. Bernu psiholoĝiska veselība ir primara. 
12.04.2022. 21:46
Fiziska persona
Neatbalstu. Skolā jau pietiek latviešu valodas
12.04.2022. 21:51
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesa (lieta Nr.56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.4120/2022). Uzskatu ka mācīties bilingvāli ka notiek tagad, ir daudz efektīvāk,  jo bērns uzreiz gan iemācās latviešu valodu gan sāk domāt paralēli 2 valodas. 
12.04.2022. 21:51
Fiziska persona
 Šo projektu atstāt bez virzības. Tas aizskar mazākumtautību bērnu tiesības
12.04.2022. 21:57
Fiziska persona
Neatbalstu!
12.04.2022. 21:59
Marija Berezjaka
Neatbalstu likumprojektu! Cilvēkam jābūt izvēlei, tā ir valsts demokrātija. 
Bet valsts valoda jāmācas.
12.04.2022. 22:06
Fiziska persona
Noraidu likumprojektu.
"Līdzšinējā mācību valodas pieeja mazākumtautību izglītības programmās nav pilnībā nodrošinājusi valsts valodas kvalitatīvu apguvi visos izglītības posmos", un ar šādu diskriminējošu un pret bērnu tiesību vērstu likumprojektu arī to nenodrošinās.
Bērniem ir jāmācās dzimtajā valodā ar padziļināto latviešu valodas apguves programmu.
12.04.2022. 22:12
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
12.04.2022. 22:14
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesa (lieta Nr.56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.4120/2022). Ir jāatrisina latviešu valodas skolotāju trūkums , latviešu valoda mazākumtautību skolās netiek pasniegta kvalitatīvi, ir jāmaina metodiskie materiāli un pasniegšanas metode. Tas ir noziegums pret mazākumtautību bērniem, kuriem ir liegts mācīties dzimtajā valodā.
12.04.2022. 22:14
Andris Skalbergs
Likumprojektu atbalstu 100%. Katrā valstī primāri ir jāmācās un jāzin valsts valoda!
12.04.2022. 22:27
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
12.04.2022. 22:51
Fiziska persona
Esmu pret šo likumprojektu.
12.04.2022. 22:53
Fiziska persona
Nepiekrītu šim likumproektam.
12.04.2022. 22:57
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
12.04.2022. 23:04
Fiziska persona
Atsaukt
12.04.2022. 23:12
Fiziskā persona
Nepiekrītu likumprojektam.2018.g.reforma jau liecina par sliktiem mācību rezultātiem. Mācību materiālu grūti saprast, vecākiem nepārtraukti jāsēž un jātulko bērnam mācību grāmatas, jo bērns nespēj pārtulkot tādu apjomu un tādus sarežģitos teikumus. Ja bērnam ir grutības mācībās, tad viņam ir ļoti grūti mācīties ne savā dzimtajā valodā. Būsim respektēt iespēju katram apgūt zināšanas savā dzimtajā valodā.  Latviešu valodu bērni apgūs labāk, ja nebūtu spriedzes sajūta skolā. Dodiet bērniem mierīgi mācīties!
12.04.2022. 23:35
Fiziska persona
Lūdzu atsaukt likumprojektu
12.04.2022. 23:36
Natālija Gorjunova
Atsaukt 
12.04.2022. 23:59
Privātpersona
Mēs  neesam Krievija. Mums ir jāver   angļu  skolas un jāakceptē   kā  otro kopīgo valodu Europas  savienībā!  Kā saka nepatīk valoda nepatīk  Europas  savienības likumi . Lūdzu maini  dislokāciju. Man nepatīk  vīrs  es šķiros!  Es necenšos  vīru izmainīt.
kāpēc  Jūs  mazākums cenšaties iet pret Eirosavienības likumu?  Kā mēs  Latviju pacelsim, ja mēs  pieprasām  zināt  valsts valodu no angļiem?   Common ... mēs  esam EU mums jābūt  ne tikai kopējai  valutai, bet valodai arī.  Un forši  es tagad   slāvs asinīs.  Bet sirdi Latvietis ar Indijas piejaukumu sastridejos ar krieviem, jo redz viņi  Runā  latviski  mēs  sapratīsim. Ja saprot, tad lai Runā  pastā valsts valodā!     Tiešām  ne kauna ne goda! 😑😑😑
13.04.2022. 00:04
Fiziska persona
Nepiekritu! Nekada gadijuma
13.04.2022. 00:05
Fiziska persona
Aicinu atsaukt likumprojektu nekavējoties un turpmāk atļaut bērniem mācīties dzimtajā valodā, vienlaicīgi paaugstinot latviešu valodas apmācības kvalitāti! Esmu pārliecināta, ka šis jautājums atrodas TIKAI un VIENĪGI mazākumtautības skolu un bērnudārzu bērnu vecāku un mazākumtautību pārstāvju kompetencē jo aizskar viņu bērnu intereses! Ir zinātniski pierādīts, ka apmācība dzimtajā valodā kvalitatīvi veicina cilvēka domāšanu, spēju analizēt un radoši attīstīties, kas savukārt ļaus nākotnē produktīvi un auglīgi strādāt Latvijas labā. Jau šobrīd latviešu valodas stundas notiek 5 reizes nedēļā, proti, katru dienu, kas priecē un sola augstu valodas līmeni. Gribās atgādināt, ka mazākumtautību pārstāvji, kas pēc OSP bāzes datiem tikai Rīgā sastāda vairāk kā pusi, arī ir Latvijas neatņemama daļa, kas maksā nodokļus, tādējādi, viņu bērniem ir tiesības, proti, tiesības mācīties dzimtajā valodā, kā tas jau notiek visās civilizētajās Eiropas valstīs. 
13.04.2022. 01:40
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
13.04.2022. 02:00
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto likumprojektu.
13.04.2022. 06:55
Sanda Mukāne
Atsaukt,atcelt likumprojekta izskatīšanu,pieteikšanu!?Mums ir tiesības izvēlēties savu bērnu apmācības valodu!Ja mēs gribētu,lai mūsu bērni mācās tikai latviešu valodā,sūtītu mācīties skolā kurā macību process notiek latviski!
13.04.2022. 07:27
Fiziska persona
Noraidīt!
Mazāktautību skolu skolēnu zglītības kvalitāte tikai pasliktināsies! 
13.04.2022. 07:46
Fiziska persona
Ieviest apmācību valsts valodā. Kurā valstī vēl ir mācības citā valodā, izņemot valsts valodu. Imigrantiem ir citas atbalsta programmas valsts valodas apguvei.
13.04.2022. 07:58
Fiziska persona
Neatbalstu jaunu likumprojektu. Atstāt krievu valodas un literatūras stundas skolās kā obligātās, pēc izvēles.Dot bērniem iespēju mācīties savā dzimtajā valodā, bet izstrādāt tādu latviešu valodas mācību programmu, lai pabeidzot skolu krievvalodīgie bērni būtu konkurentspējīgi valodu zināšanu apektā. Manuprāt jauna paaudze tāpat labi zina valsts valodu, beidzot skolu. Atstāt mierā pedagogus!!! Tāpat pedagogu trūkums pēc obligātās vakcinācijas. Un tas izskatīsies pēc diskriminācijas ! Ne visiem bērniem valoda padodas tik labi. Kā var mācīt jaunus, sarežģītus priekšmetus valodā, kuru bērns vēl tikai māca. Tas ir absurds!!!
13.04.2022. 08:06
privatpersona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
13.04.2022. 08:09
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
 
13.04.2022. 08:11
Fiziska persona
Atsaukt, noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību. Neatbalstu. Esmu pret izstrādāto likumprojektu. 
13.04.2022. 08:20
Viktorija Kolmakova
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)!!! 
13.04.2022. 08:27
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu!
13.04.2022. 08:42
Privatpersona
Nepiekrītu likumprojektam.2018.g.reforma jau liecina par sliktiem mācību rezultātiem. Mācību materiālu grūti saprast, vecākiem nepārtraukti jāsēž un jātulko bērnam mācību grāmatas, jo bērns nespēj pārtulkot tādu apjomu un tādus sarežģitos teikumus.  Ļoti samazinājas bērna ācību materiala saprašana.
13.04.2022. 08:43
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesa (lieta Nr.56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.4120/2022)
13.04.2022. 08:46
Fiziska persona
Atsaukt
13.04.2022. 08:47
Fiziska persona
Nepiekrītu , jo Mācību materiālu grūti saprast, vecākiem nepārtraukti jāsēž un jātulko bērnam mācību grāmatas, jo bērns nespēj pārtulkot tādu apjomu un tādus sarežģitos teikumus. Ja bērni nesaprot materiālu, tad viss mācību process kļuva neinteresānts un pazūd interese vispār mācīties.
13.04.2022. 08:49
Fiziska persona
Noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību 
13.04.2022. 08:55
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto likumprojektu.
13.04.2022. 09:06
Olga Čuviļova
Neatbalstu
 
13.04.2022. 09:08
Fiziska persona
Noraidīt likumprojektu.
Šis likumprojeks ir vērsts pret mazākumtautību bērniem. 
Ir citas prioritātes, kur jūsu ministrijai ir jāpiestrādā:
latviešu valodas mācību metodikas uzlabošana,
izglītības saturs, 
un, pats galvenais, kvalificētu skolotāju trūkums !
13.04.2022. 09:10
Fiziska persona

Nepiekrītu likumprojektam. Bērniem jāmācās dzimtajā valodā. 
13.04.2022. 09:19
Darja Kopilova
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)

esmu mācījusies krievu skolā latgalē un brīvi runāju latviski. gribu to pašu saviem bērniem. 
13.04.2022. 09:25
Fiziska persona
Noraidīt. Jo lielāks spiediens no valsts puses, jo lielāka pretreakcija. Tā ir vardarbības izpausme pret "atšķirīgajiem". 
13.04.2022. 09:32
Irina Solončuka
Atsaukt likumprojektu jo strādājot skolā ka valodas skolotāja redzu ka tas nav nepaciešami ne bērniem un nav iespējami īstenot, ņemot vērā skolotājas trūkumu. Krievu bērni tik un tā apguva latviešu valodu nepaciešamajā līmeni un ir/būs integrēti sabiedrībā. Ne  visi eksešojie reformi ir pašlaik veiksmīgi realizēti, bet jauna ietekme ne tikai valodu bet zināšanas līmeni. Politiska situācija nedrīkst ietekmēt ne uz vienu Latvijas bērnu tiesību apgūt zināšanas. 

 
13.04.2022. 09:34
Fiziska persona
Atsaukt līkumprojektu! Es par bilingvālas izglītības sistēmas saglabāšanu Latvijā.
13.04.2022. 09:42
Fiziska persona
NEATBALSTU!
13.04.2022. 09:42
Privātpersona
Noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību.
13.04.2022. 09:49
Fiziska persona
Esmu kategoriski pret likuma projektu. Cerams, ka veselais saprāts uzvarēs.
13.04.2022. 09:52
Fiziska persona
Ir noraidams
13.04.2022. 09:54
Vecāks/ LR pilsonis
Ieviest nekavējoties, mācībām jābūt valsts valodā! Atbilstoši Satversmes likuma 4.pantam valsts valoda Latvijas Republikā ir latviešu valoda!  Šādam likumprojektam pat nebūtu jābūt publiski apspriežamam, jo kā var redzēt no iebildumiem, tad iebildumu aģitētāji ir tikai krievvalodīgie, kuri pat 30 gadu laikā nav bijuši spējīgi iemācīties valsts valodu. 
13.04.2022. 09:58
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto likumprojektu bērniem jāzin arī krievu valodu tas paplašina viņas redzesloku.
13.04.2022. 10:07
Andrejs Narnickis
Latvijā valsts valoda ir latviešu. Mācībām arī ir jābūt tikai latviešu valodā.
13.04.2022. 10:11
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu. 
 
13.04.2022. 10:12
Fiziska persona
Esmu pret izstradato likumprojektu!!
13.04.2022. 10:13
Jeļena Bērziņa
Atsaukt, apstādināt virzību, noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību, neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu.
13.04.2022. 10:15
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022).
13.04.2022. 10:17
Fiziska persona
Neatbalstu, jo uzskatu,ka šis likumprojekts nedos manam bērnam apgūt mācību priekšmetus un samazina viņa konkurētspēju. 
13.04.2022. 10:18
Larisa Kuzņecova
Atsaukt, apstādināt virzību, noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību, neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu .  
13.04.2022. 10:19
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto likumprojektu!
13.04.2022. 10:20
Fiziska persona
 Atsaukt, apstādināt virzību, noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību, neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu и тд.
13.04.2022. 10:22
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto likumprojektu.
13.04.2022. 10:23
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
13.04.2022. 10:25
Fiz. persona
Noraidīt izskatīšanu in turpmāko virzību 
13.04.2022. 10:27
Fiziska persona
Esmu pret uzstrādāto likumprojektu, kas sašķels tautu vēl vairāk. 
Tik strauja pāreja ir neapdomāts solis, kas ietekmēs izglītības kvalitāti un bērnu psiholoģisko attīstību.
13.04.2022. 10:27
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022).

Skolotāji mazākumtautību skolās neprot valsts valodu tādā līmenī, lai kvalitatīvi pasniegt specifisku informāciju latviešu valodā. 
Projekta īstenošanai katram bērnam jānodrošina personīgs tulks un visiem skolotājiem latviešu valodai jābūt dzimtai!  
13.04.2022. 10:29
Fiziska persona
Esmu PRET likumprojekta.
13.04.2022. 10:30
Fiziska persona
Neatbalstu un esmu pret izstrādāto likumprojektu 
13.04.2022. 10:31
Fiziska persona
Esmu PRET likumprojekta.
13.04.2022. 10:33
Fiziska persona
Neatbalstu. Krievi arī maksā nodokļus, tāpēc arī viņiem ir tiesības, lai bērni zinātu dzimto valodu. Ierosinu palielināt latviešu valodas skolotāju skaitu mazākumtautību skolās. Viņu ļoti pietrūkst, tāpat kā citus skolotājus. Ierosinu Izglītības ministrijai atrisināt sakumā problēmu ar skolotāju trūkumu skolās.
13.04.2022. 10:34
Fiziska persona
Sakumā bērnudārzos ir jāorganizē normāla apmācība. Šobrīd mazākumtautību bērnudārzos bērni latviešu valodu nemācās, latviešu audziātāju  šajos bērnudārzos nav. Tikai viesskolotājs. Līdz ar to bērnam krievvalodīgā ģimenē nav iespēju apgūt valodu, lai uzsāktu skolas gaitas latviešu valodā. Man ir 3 bērni un es redzu kā viņi cieš. Puse no skolas laika tiek veltīta valodas izpratnei, nevis priekšmetam. Tas ir šoks, bērni sāk ienīst skolu.

Jāsaglabā krievu valoda un literatūra krievu bērniem. Pretējā gadījumā tas radīs negatīvu attieksmi ģimenēs un vēl vairāk sašķels sabiedrību. Mēs, krievvalodīgie Latvijas iedzīvotāji, maksājam nodokļus vienlīdzīgi ar visiem pārējiem. Un mēs vēlētos cieņu pret mūsu valodu un kultūru. Neskatoties uz pasaules notikumiem.
13.04.2022. 10:35
Fiziska persona
Neatbalstu izvirzīto likumprojektu
13.04.2022. 10:36
Fiziska persona
Atsaukt, apstādināt virzību, noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību, neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu.
13.04.2022. 10:38
Fiziska persona
Atsaukt, apstādināt virzību, noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību, neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu.
13.04.2022. 10:40
Jūlija Krugļikova

Atsaukt , apstādināt virzību, noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību, neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu
13.04.2022. 10:45
Fiziska persona
Atsaukt, apstādināt virzību, noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību, neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu.

Man bija iespēja mācīties dzimtajā krievu valodā, un es gribu, lai mani bērni mācās savā dzimtajā valodā, kur ir jūsu demokrātija? kur ir izvēles brīvība vismaz bērniem?
 
13.04.2022. 10:45
Fiziska persona
Nekādā gadījumā. Bērniem ir jāmācās savā valdodā. 
13.04.2022. 10:45
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr.56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2023)
13.04.2022. 10:47
Fiziska persona
Atsaukt!!!! Mes paši lemsim kurā valda mācīties!!!! Esmu pret. 
13.04.2022. 10:48
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022
13.04.2022. 10:53
Fiziska persona
Esmu PRET izstrādāto likumprojektu, jo skolotāju trūkuma dēļ nav iespējas realizēt to pienācīgā kvalitātē. Latviešu valodu skolā bērni neapgūst ne tāpēc, ka pārāk daudz krievu valodas, bet tāpēc, ka apmācības kvalitāte latviešu valodai ir zema. 
13.04.2022. 10:58
Aleksandrs Fiļipovs
Cilvēkiem, kuri ir izauguši jau pēc neatkarības atgūšanas, problēmu ar valsts valodu nav, problēmu noteikti nebūs arī mūsdienas bērniem. Tie, kuriem ir grūtības ar valodu, vidusskolu jau sen ir pabeiguši.

Likumprojektu noraidīt.
13.04.2022. 11:01
Fiziska persona
Esmu pret izstradato likumprojektu
13.04.2022. 11:05
Aleksandra Vovčenko
Šāds likumprojekts neiztur nekādu kritiku! Esmu kategoriski pret izstrādāto likumprojektu.  Lūdzu nekavējoties to atsaukt, apstādināt virzību, noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību.
13.04.2022. 11:10
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto likumprojektu
13.04.2022. 11:11
Maksims Tahtamirovs
Neatbalstu.
13.04.2022. 11:13
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas
 
 
13.04.2022. 11:19
Fiziska persona
Apturiet šo likumprojektu! 2004.gadā Latvija iestājās ES, lai visi dzīvotu pēc kopējiem izstrādātajiem likumiem. Redzu ka tā tagad nav. Man un maniem bērniem atņem dzimto valodu. Tas ir vardarbība! Apturiet vardarbību!
13.04.2022. 11:20
Fiziska persona
Atteikts!  37 % русскоязычных хотят лишить и уже лишили образования на их родном языке. Мало того, хотят окончательно лишить знаний русской культуры, исключив из процесса образования русский язык и литературу. Никто не спорит, что государственный язык надо учить и учить хорошо. Государство взяло на себя определённые обязательства в отношении некоренных народов (37 %!), но не выполняет их. Вы, господа, боретесь не за латышский язык, а против русских и русской культуры.
13.04.2022. 11:20
Fiziska persona
Likumprojekts ir noraidāms. Likumprojekta anotācijā skaidri  norādīja pati ministrija: “LĪDZŠINĒJĀ mācību valodas pieeja mazākumtautību izglītības programmās NAV pilnībā NODROŠINĀJUSI valsts valodas kvalitatīvu apguvi visos izglītības posmos”. Līdzšinējā pieeja = pakāpeniska valsts valodas proporcijas palielināšana visos izglītības līmeņos. Tas nozīmē, ka šī pieeja ir kļūdaina un nedarbojās un to NEDRĪKST turpināt un kur nu vēl palielināt. Ir jāveic rūpīga analīze, jāsaprot beidzot, ka pirms mācīties kādā valodā, šo valodu ir jāiemācās, nevis jāgaida, kad tā pati iemācīsies.  Jāizstrādā tam piemērotus materiālus un metodikas, jānotestē tās, jāsaprot kā un cik ilgā laikā var iemācīt šo valodu bērniem, pieaugušajiem, jāsagādā šos materiālus un kvalitatīvus pasniedzējus un KVALITATĪVI JĀMĀCA valsts valoda. Bet vienkārši likt visiem lasīt un klausīties skolas programmu latviski (nemaz nedomājot, vai bērni saprot pasniedzamos priekšmetus)– tā nav 21.gadsimta civilizēta pieeja, bet gan vācu baronu viduslaiku metode. Kas Jums ir svarīgāks – topošie izglītotie pilsoņi vai kārtējo reizi diskriminēt pamatiedzīvotāju daļu, kas runā mazākumtautību valodās?
13.04.2022. 11:22
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto likumprojektu.
13.04.2022. 11:24
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
13.04.2022. 11:25
Ilona Naumoveca
Noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību!!!
13.04.2022. 11:28
Fiziska persona
Mums ir brīvība valsts,un mes esam eiropas savieniba. Berniem vajag macos sava dzimta valoda,bet latviešu,angļu , vacu un citi valodi vajag iemacities.
13.04.2022. 11:31
Fiziska persona
Neatbalstu!
13.04.2022. 11:46
Andrejs Rubahovs
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
13.04.2022. 11:47
Fiziska persona
Оставьте русский язык в школах!
13.04.2022. 11:56
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
13.04.2022. 11:57
Fiziska persona
Noraidāms.
13.04.2022. 11:57
Fiziska persona
Atsaukt proektu no izskatišanas lìdz lèmunu pieņemšanai par sudzìbām par iepriekšeju skolu reformas posmu: Eiropas cilvēktiesību tiesā (Lieta Nr.56928/19) un ANO cilvēktiesību komitejā(Lieta Nr.4120/2022).
13.04.2022. 12:04
Fiziska persona
Nepiekrītu likumprojektam! Bērniem jābūt tiesībām uz izgītību dzimtāja valodā!
13.04.2022. 12:07
Skolēnu vēcāks
Likumprojekta pamatojums nav balstīts uz pētījumiem, kas pierādītu, ka jaunie noteikumi spēj sasniegt izvirzītos mērķus. Tieši pretēji, uzskatu, ka mācības dzimtajā valodā veicina labāku disciplīnu apguvi. 
Tāpēc likumprojekts ir noraidams. 
Otrkārt, likumprojekts neparedz izmaiņas pasniedzēju sagatavošanas sistēmā, kas atrisinātu pasniedzēju trūkuma problēmu. Šis fakts paaugstina bažas par jauna likumprojekta dzīvotspēju.
13.04.2022. 12:07
Fiziska persona

Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
13.04.2022. 12:08
Deniss Suvorovs
Esmu pret!!! Nav jābabaidas no krievu valodas, tā ir skaista, bagāta un dzīvotspējīga. Vēlos lai mans bērns mācītos dzimtājā valodā. Pusmilijons krievvalodīgo dzīvo Latvijā, pasaulē ap 300 milijoni. 
13.04.2022. 12:16
Oļegs Nikolajevs
Atsaukt, apstādināt virzību, noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību, neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu.
 
13.04.2022. 12:20
Jevgenija Homčenko
Neatbalstu
13.04.2022. 12:21
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas! Bērniem jāmācās dzimtā valodā!
13.04.2022. 12:22
Oksana Sluhinska
Atsaukt, apstādināt virzību, noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību, neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu 
13.04.2022. 12:22
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
13.04.2022. 12:32
Fiziska persona
Atsaukt. Jo nav pietiekoši skolotāju, nav strādājošas metodes, bērni pēc diviem gadiem attalinàtas apmacības neapguva programmu, un ievàdot tagad papildus grūtības-zaudes vel gadus un zinàšanas. Ta ir diskriminàcija un cilvēktiesību pārkapums. Tas nav humàni pret berniem, kuri nemacijas ka pienakas jau 2 gadus, bet stressoja. Vel ir jautājums par bērniem ar īpāšīvām-ne visiem valoda iet tik viegli un vienkarši-viņiem tad vajag papildus-laiku, amacību, speciālas programmas, apmacītus pedagogus. Vai tadas opcijas ir paredzetas? Ļoti šaubos
13.04.2022. 12:35
Fiziska persona
Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

​​​​​​​Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!

13.04.2022. 12:37
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto likumprojeku. Ir nepieciešama kvalitatīva programma, materiāli un pasniedzēji, lai bērni iemācītu valsts valodu. Uz doto brīdi bērnus nemāca, bet tikai pārbauda.
13.04.2022. 12:40
Anastasija Čoka
Bērniem ir jāmāca savu dzimtu valodu un nedrīkst to atņemt!! 
13.04.2022. 12:43
Vecaki
Esmu pret likumprojektu
13.04.2022. 12:48
Fiziska persona
Neatbilstu!!! Esmu pret izstrādāto projektu! 
13.04.2022. 12:49
Fiziska persona
Atsaukt, apstādināt virzību, noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību, neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu !
13.04.2022. 13:05
Svetlana Frolova-Koņuševska
Neatbalstu
13.04.2022. 13:06
Rihards Amirovs
Es uzskatu izveli macities krievu vai jebkura cita valoda par neatnemamo tiesibu kura piemit jebkurai isti demokratiskai sabiedribai,kur cilveki un valdiba cien viens otru ,rupejas un aizsarga intereses. Es ari uzskatu Ka sito pamattieibu atnemsana tuvina musu valsti diktaturas rezimam,kur cilvekiem tiek atnemta elementara briviba izteikties,macities un but pilnvertigai sabiedribas dalai.
13.04.2022. 13:07
Ksenija Beinaroviča
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
13.04.2022. 13:13
Fiziska persona
Neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu.
13.04.2022. 13:20
Vita Basenko
Labdien! 
Es par lai būtu skolas krievu valodā,lai bērni zin vairāk valodās,un zin arī literatūru.
Un arī vēsturi,tādu kāda ir Nevis izdomāt jaunu.
13.04.2022. 13:20
Fiziska persona
Mūsu bērniem ir jābūt iespējai mācīties dzimtajā krievu valodā.
13.04.2022. 13:27
Fiziska persona
NEATBALSTU!
13.04.2022. 13:27
Nataļja Galeca
Esmu pret izstrādāto likumprojektu!
13.04.2022. 13:48
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto likumprojektu
13.04.2022. 13:55
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto likumprojektu. Tas ir noziegums pret bērniem, kuriem ir liegts mācīties dzimtajā valodā. Ir necilvēcīgi apspiest mācību procesā milzīgo krievvalodīgo bērnu skaitu Latvijā! 
13.04.2022. 13:56
Aļona Menberga
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta №. 4120/2022)
13.04.2022. 14:01
Sergejs Potapovs
Es nepiekritu, es negribu
13.04.2022. 14:05
Svetlana Frolova
Atsaukt, apstādināt virzību, noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību, neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu.
13.04.2022. 14:13
Anna Kapust
Atsaukt, apstādināt virzību, noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību, neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu
13.04.2022. 14:20
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
13.04.2022. 14:29
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022
13.04.2022. 14:37
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022).
13.04.2022. 14:46
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto likumprojektu, noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību.
13.04.2022. 14:48
Olga Kameļa
Esmu pret izstrādāto likuma projektu. Vajag noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību. Bērni pārvalda valsts valodu un nav nepieciešams veikt izmaiņas.
Mums ir daudz citas problēmas, piemēram, pietrūkst skolotāju, visie piedāvātie jaunumi - izmaiņas beidzot iznīcinās izglītību kā tādu. 
13.04.2022. 14:52
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto likumprojektu, jo uzskatu, ka mani bērni var iegūt kvalitatīvu izglītību, tikai mācoties savā dzimtajā valodā (mums tā ir krievu valoda). Uzdevuma veikšana latviešu valodā prasa vairākas reizes vairāk laika un pūļu, bērns nogurst, raud, zūd interese mācīties, bieži nākas izlaist pulciņus un pastaigas svaigā gaisā.
13.04.2022. 14:58
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto likumprojektu, noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību. Demokrātiskā valstī jānodrošina ne tikai valsts valodas, literatūras un kultūras apguvi, bet arī mazākumtautības valodu, literatūru un kultūru. 
13.04.2022. 15:01
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto likumprojektu.
Bērniem jābūt iespēja mācīties dzimtajā valodā. 
13.04.2022. 15:08
Valentīna Gerbutova
Esmu pret izstrādāto likumprojektu, noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību. Demokrātiskā valstī jānodrošina ne tikai valsts valodas, literatūras un kultūras apguvi, bet arī mazākumtautības valodu, literatūru un kultūru.
13.04.2022. 15:09
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
13.04.2022. 15:27
Fiziska persona
esmu pret izstrādāto likumproektu
13.04.2022. 15:48
Vitālijs Oblakovs
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022
13.04.2022. 15:51
Fiziska persona
Neatbalstu
13.04.2022. 15:58
Privātpersona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas. Zināt vairāk un padziļināti valodas ir bagātība.
13.04.2022. 15:58
Fiziska persona
Atsaukt! Esmu pret izstrādāto likumprojektu!
pietiek ar bilingvālo apmācību. Visiem, kam vajag, var iemācīt latviešu valodu! 
13.04.2022. 16:07
Olga Skačkova
Bērniem ir jāmācās dzimtajā valodā.Pat Padomju laikos latviešu bērniem nav liedzot savas dzimtās valodas.Pārtrauciet sēt naidu starp nācijām.Atstājiet bērnus mierā,viņiem tas vispirms ir stress ATSAUKT
13.04.2022. 16:10
Privātpersona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
13.04.2022. 16:13
Fiziska persona
Noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību.
13.04.2022. 16:15
Anna Doikova
Mēs vēlamies, lai bērni mācās savā dzimtajā valodā!
Atsaukt, apstādināt virzību, noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību, neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu. 
13.04.2022. 16:19
Fiziska persona
Es esmu pret šo likumorojektu.
Tā skar mana bērna tiesības apgūt zinašanas sava dzimtā valodā.  Līdz šīm bridim nav effektīvas latviešu valodas mācīšanas metožu. Mācibu grāmatas saturs nav pārdomāts, daudz  kļūdu. Ka Latvijas valsts nodokļu maksatājs vēlos, lai mans bērns saņem izglītību sava dzimtājā valodā. Lai bērnam būtu iespēja apgūt savu valodu un literatūru. Lai zinašanas  būtu augstā līmenī. Tagādeji skolnieki ir Latvijas nākotne. 
13.04.2022. 16:36
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
13.04.2022. 16:39
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
13.04.2022. 16:56
vecāki
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)

Ne pilsoņiem, ne iebraukušajiem bēgļiem nav iespējas uzreiz uzsākt mācības latviešu valodā, jo valsts valodas apmācības programma ir palikusi ļoti zemā līmenī (salīdzinot ar mūsu kaimiņu programmām no tās pašas Skandināvijas), stingri nepietiek latviešu valodas skolotāju. Rezultātā bērna visaptverošas attīstības vietā dažādās disciplīnās izglītība kādā posmā tiks sašaurināta līdz vienam priekšmetam, kuru viņš joprojām nevarēs pilnībā apgūt. Tā vietā, nevis pēkšņi reaģētu uz ārējiem stimuliem, pretī jāpiedāvā gatavo programmu, kas aptver gan iedzīvotāju intereses, gan tās nodrošināšanas reālās iespējas.
13.04.2022. 17:12
Fiziska persona
Atsaukt, apstādināt virzību, noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību, neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu
13.04.2022. 17:14
Pāvels Doikovs
Mēs vēlamies, lai bērni mācās savā dzimtajā valodā! Es maksāju nodokļus un man ir tiesības izvēlēties.
Atsaukt, apstādināt virzību, noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību, neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu. 
13.04.2022. 17:15
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu.Nav nepieciešamības makslīgi integrēt mazākumtautību bērnus, jo jaunieši veiksmīgi integrējas arī bez izglitības reformas. Strauja parēja uz latviešu valodu tikai pasliktinās bērnu izglitības līmeni, jo nedz pasniedzēji, nedz atbiltoša metodika nav sagatavota.
13.04.2022. 17:41
Jeļena Fedjučenko
Neatbalstu - es esmu mate un es esmu PRET izstrādāto likumprojektu.
13.04.2022. 17:44
Oļegs Sičovs
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19)
13.04.2022. 17:47
Fiziska persona
Atsaukt likumproektu no izskatīšanas. Nepiekrītu. 
13.04.2022. 17:56
Aleksandrs Timčenko
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
13.04.2022. 17:58
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
13.04.2022. 17:59
Oksana Fiļina - Skolēna vecāki
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
13.04.2022. 18:04
Fiziska persona
Atsaukt!!!!
13.04.2022. 18:09
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
13.04.2022. 18:16
Olga Majere
Nepiekrītu. Ne bērni, ne bērnu vecāki, ne skolotāji tam nav gatavi. Vajag vairāk apmācības latviešu valodai visam saistītam grupām. Labāk izvirzīt likumu, kurš paredz apmaksāt papildus stundas latviešu valodai gan bērniem, gan skolotājiem!
13.04.2022. 18:19
Jeļena Rudzīte
Esmu pret. Macīt valodu un macīties svešā valodā ir dažadas lietas. Pēc bernu pieredzes ļoti zems zinašanas līmenis visos priekšmetos. Bērni nevar macīties patstavīgi, vajag vecāku palidzība.
13.04.2022. 18:19
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu
13.04.2022. 18:28
Valērijs Vorobjovs
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
13.04.2022. 18:43
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
13.04.2022. 18:50
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
13.04.2022. 18:59
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
13.04.2022. 19:02
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
13.04.2022. 19:03
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
 
13.04.2022. 19:05
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
13.04.2022. 19:05
Oksana Kuželeva
Nepiekrītu likumprojektam.2018.g.reforma jau liecina par sliktiem mācību rezultātiem. Mācību materiālu grūti saprast, vecākiem nepārtraukti jāsēž un jātulko bērnam mācību grāmatas, jo bērns nespēj pārtulkot tādu apjomu un tādus sarežģitos teikumus
13.04.2022. 19:08
Fiziska persona
Kategoriski PRET grozījumiem! Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
13.04.2022. 19:16
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
13.04.2022. 19:18
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu 
13.04.2022. 19:28
Jeļena Zeiliša-Daņilkova
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022
13.04.2022. 19:30
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesa (lieta Nr.56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.4120/2022). Ir jāatrisina latviešu valodas skolotāju trūkums , latviešu valoda mazākumtautību skolās tiek pasniegta kvalitatīvi, bet ir jāmaina metodiskie materiāli. Tas ir pārkapums pret mazākumtautību bērniem, kuriem ir liegts mācīties dzimtajā valodā. Jādomā par sabiedrību un Tautu kopumā, par kopējo  vienoto nakotni! 
13.04.2022. 19:44
Fiziska persona
NORAIDĪT šo likumprojektu.
Šis likumprojekts ir pret mazākumtautību bērnu interesēm, bremzē viņu attīstību un padara zināšanu iegūšanu neiespējamu.

Uzskatu, ir jāveic cītīga analīze, jāsaprot, ka pirms mācīties kādā valodā, šo valodu ir jāiemācās, nevis jāgaida, kad tā pati iemācīsies citu mācību priekšmetu (fizikas, ķīmijas u.c.) stundu laikā. Jāizstrādā tam piemērotus materiālus un metodikas, jānotestē tās, jāsaprot kā un cik ilgā laikā var iemācīt šo valodu bērniem, pieaugušajiem, jāsagādā šos materiālus un kvalitatīvus pasniedzējus un KVALITATĪVI JĀMĀCA valsts valoda.
Vienkārši likt visiem lasīt un klausīties skolas programmu latviski (nemaz nedomājot, vai bērni saprot pasniedzamos priekšmetus) nav 21.gadsimta civilizēta pieeja. 
 
13.04.2022. 19:46
Fiziska persona
Nepiekrītu, likumprojektam.
Jālabo pieeju pie latviešu valodas pasniegšanas gan skolā gan pirmsskolas izglītības iestādē. 
Bērniem kuri mācās krievu valodā, nebūs problēmu ar latviešu valodu, ja tiks mainīta programma un izstrādāti kvalitatīvi  mācību materiāli. 
13.04.2022. 19:50
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu
13.04.2022. 19:52
Fiziska persona
Neatbalstu
13.04.2022. 19:54
Fiziska persona
Noraidīt izskatīšanu un tālāko virzību.
13.04.2022. 19:55
Fiziska persona
Я хочу чтобы мой ребенок получал образование на родном языке, а это русский.ПОТОМУ как только на родном языке лучше усваивается программа.А латышский язык выучить можно и так. Я мать двоих детей и хочу иметь УМНЫХ ДЕТЕЙ.
13.04.2022. 19:59
Nataļja Jakušonoka
Esmu pret izstradato likumprojektu!
13.04.2022. 19:59
Fiziska persona
Esmu pret izstrãdãto likumprojektu
13.04.2022. 19:59
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022
13.04.2022. 19:59
Fiziska persona
Neatbalstu,esmu pret izstrādāto likumu.
13.04.2022. 20:00
fiziska persona
 Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
13.04.2022. 20:02
Fiziska persona
Atsaukt, apstādināt virzību, noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību, neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu.
13.04.2022. 20:02
Fiziska persona
Neatbalstu un esmu pret izstrādāto likumprojektu. Lūdzu noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību.
13.04.2022. 20:03
Jeļena Bašarina
Nepiekrītu likumprojektam.2018.g.reforma jau liecina par sliktiem mācību rezultātiem. Mācību materiālu grūti saprast, vecākiem nepārtraukti jāsēž un jātulko bērnam mācību grāmatas, jo bērns nespēj pārtulkot tādu apjomu un tādus sarežģitos teikumus. Nepiekritu!!!
13.04.2022. 20:05
Fiziska persona
Atsaukt, esmu pret izstrādāto likumprojektu.
13.04.2022. 20:06
Fiziska persona
Iebildu!
13.04.2022. 20:07
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)

Nav pamatojuma ticēt, ka jauna pieeja palielinās valsts valodas apguves/izglītības kvalitātes līmeni. 
Atstāt bilingvālo izglītību, saglabājot mazākumtautību intereses. 
 
13.04.2022. 20:10
Gražina Stolovska
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
13.04.2022. 20:11
Nataļja Gavrilova
Nepiekrītu likumprojektam! Bērniem jāmācās dzimtā valodā, bet ar padziļinātu valsts valodas apguvi!

 
13.04.2022. 20:11
Fiziska persona
Atsaukt, apstādināt virzību, noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību, neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu 
13.04.2022. 20:12
Fiziska persona
Atsaukt, apstādināt virzību, noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību, neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu.
13.04.2022. 20:12
Vadims Korotkevičs
Atsaukt likumprojektu 
13.04.2022. 20:13
Privātpersona
Atsaukt.
Tas ir Satversmē noteikto tiesību uz izglītību pārkāpums.
13.04.2022. 20:15
Jaundubultu vidusskola
Atsaukt, apstādināt virzību, noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību, neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu 
13.04.2022. 20:22
Fiziska persona
Nepiekrītu likumprojektam!
13.04.2022. 20:25
Fiziska persona
Русский язык необходим в школах русскоязычных и детских садах! 
13.04.2022. 20:26
Fiziska persona
Atsaukt ....likumproektu
13.04.2022. 20:28
Eduards Petrovs
Atsaukt, apstādināt virzību, noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību, neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu.
13.04.2022. 20:29
Fiziska persona
Uzskatu atstāt iespēju saņemt izglītību dzimtajā valodā pilnā apmērā līdz 10klasei.
13.04.2022. 20:29
Aleksei Naumenko
Kategoriski pret stulbo ideju no nekompetentiem cilvēkiem
13.04.2022. 20:30
Fiziska persona
Uzskatu, ka ir jāatsauc un jāapstādina likumprojekta virzību.
Es neatbalstu un esmu pret likumprojektu. 
​​​​​​ Tas ir prettiesiski un aizskar krievu valodā runājošo cilvēku tiesības, kuru īpatsvars Latvijā ir ap 30% - aizliegt saņemt izglītību savā dzimtā valodā. Bērniem ir tiesības agūt savas dzimtās valodas gramatiku pilnā apmērā, kā arī iepazīties ar krievu literatūru. 
Attiecīgi arī uzskatu, ka krievu valoda jāatstāj arī pirmsskolās. 
Bērniem un viņu vecākiem ir jāatstāj izvēle - kurā valodā vigi vēlas mācīties.
​​​​​​Uzskatu, ka šis likumprojekts neveicinās krievvalodīgo cilvēku integrāciju sabiedrībā.
​​​​Neatņemiet  trešai daļai no Latvijas iespēju rakstīt un runāt  savā valodā! 
13.04.2022. 20:31
Fiziska persona
Es esmu pret izstrādāto likumprojektu!

Каждый ребёнок имеет право получать образование на родном языке!
13.04.2022. 20:33
Ņina Anspoka
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
13.04.2022. 20:34
Fiziska persona
Atsaukt,apstādināt virzību, noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību,neatbalstu,esmu pret izstrādātu likumprojektu.
13.04.2022. 20:34
Tatjana Golubicka
Atsaukt, apstādināt virzību, noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību, neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu.
13.04.2022. 20:36
Fiziska persona
Likumprojekta pamatojums nav balstīts uz pētījumiem, kad pierādītu, ka tas spēj sasniegt izvirzītos mērķus. Tieši pretēji, neatkarīgie pētījumi liecina, ka mācības dzimtajā valodā veicina labāku disciplīnu apguvi. Kamēr nav veikti kaut līdzšinējās Latvijas pieredzes pētījumi, šis likumprojekts ir noraidams. 
Otrkārt, likumprojekts neparedz izmaiņas pasniedzēju sagatavošanas sistēmā, kas atrisinātu pasniedzēju trūkuma problēmu. Tieši pretēji, likumprojekts novedīs pie tā, ka trūkums vien palielināsies.
13.04.2022. 20:39
Gaļina Magera
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
13.04.2022. 20:40
Fiziska persona
Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!
13.04.2022. 20:42
Lidija Petrova
ATSAUKT !!!
Apstādināt virzību, noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību, neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu !!!
13.04.2022. 20:43
Fiziska persona
Neatbalstu. Esmu pret šo likumprojektu un tā virzību!
13.04.2022. 20:48
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
13.04.2022. 20:50
Jevgeņijs Artjuhs
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
13.04.2022. 20:52
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesa (lieta Nr.56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.4120/2022).
Ir jāatrisina latviešu valodas skolotāju trūkums ,
latviešu valoda mazākumtautību skolās netiek pasniegta kvalitatīvi, ir jāmaina metodiskie materiāli un pasniegšanas metode.
Tas ir noziegums pret mazākumtautību bērniem, kuriem ir liegts mācīties dzimtajā valodā. 
ja nav skolotāju - nebūs kas māca - sakonēji ir jāveicina skolotāju skaita pieaugumu un tad ja ir iespējams plānot reformu.
Neaizmirst par bērniem, kuriem valodas attīstības problēmas, vismaz līdz 4 klasei saglabāt iespēju saņemt saprotāma veidā izglītību
13.04.2022. 20:53
Fiziska persona
Neatbalstu
13.04.2022. 20:54
Fiziska persona


Likvidēt mazākumtautību iespējas apgūt izglītību dzimtajā valodā? 
Nav atbalstams! 
Kategoriski NĒ! 
Jo šis likumprojekts var apdraudēt LATVIJU! 
Vai Nacionālā Apvienība uzaicina, ielūdz Putinu uz Latviju? 
Vai Nacionālā Apvienība vēlas redzēt, kā NATO spēki karotu pret Putina spēkiem Latvijas zemē? 
Kas notiks ar Latviju, ar mūsu mājām un civiliedzīvotājiem? 

 
13.04.2022. 20:54
Fiziska persona
Likumprojekts ir noraidāms. Likumprojekta anotācijā skaidri  norādīja pati ministrija: “LĪDZŠINĒJĀ mācību valodas pieeja mazākumtautību izglītības programmās NAV pilnībā NODROŠINĀJUSI valsts valodas kvalitatīvu apguvi visos izglītības posmos”. Līdzšinējā pieeja = pakāpeniska valsts valodas proporcijas palielināšana visos izglītības līmeņos. Tas nozīmē, ka šī pieeja ir kļūdaina un nedarbojās un to NEDRĪKST turpināt un kur nu vēl palielināt. Ir jāveic rūpīga analīze, jāsaprot beidzot, ka pirms mācīties kādā valodā, šo valodu ir jāiemācās, nevis jāgaida, kad tā pati iemācīsies.  Jāizstrādā tam piemērotus materiālus un metodikas, jānotestē tās, jāsaprot kā un cik ilgā laikā var iemācīt šo valodu bērniem, pieaugušajiem, jāsagādā šos materiālus un kvalitatīvus pasniedzējus un KVALITATĪVI JĀMĀCA valsts valoda. Bet vienkārši likt visiem lasīt un klausīties skolas programmu latviski (nemaz nedomājot, vai bērni saprot pasniedzamos priekšmetus)– tā nav 21.gadsimta civilizēta pieeja, bet gan vācu baronu viduslaiku metode. Kas Jums ir svarīgāks – topošie izglītotie pilsoņi vai kārtējo reizi diskriminēt pamatiedzīvotāju daļu, kas runā mazākumtautību valodās?
13.04.2022. 20:55
Fiziska persona
Atsaukt, kategoriski pret
13.04.2022. 20:57
Fiziska persona
Neatbalstu
13.04.2022. 20:58
Fiziska persona
Atsaukt, apstādināt virzību, noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību, neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu и тд.
 
13.04.2022. 21:00
Fiziska persona
Apstādināt virzību
13.04.2022. 21:01
Vecāks
Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!
Skolas nav sagatavotas reformai, nav skolotāju. 
Maztautībam ir tiesības uz izglītību dzimtājā valodā.
Ir bērni arī valodas traucējumiem, kas notiks ar viņiem?
13.04.2022. 21:02
Tatjana Dmitrijeva
Atbalstu mācības latviešu valodā. Latviešu valoda ir Latvijas valsts valoda. Katras valsts iedzīvotājiem ir jāciena savas mītnes zemes valsts valodu. 
13.04.2022. 21:03
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesa (lieta Nr.56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.4120/2022). Ir jāatrisina latviešu valodas skolotāju trūkums , latviešu valoda mazākumtautību skolās netiek pasniegta kvalitatīvi, ir jāmaina metodiskie materiāli un pasniegšanas metode.
13.04.2022. 21:05
Olga Starčenkova
Nepiekrītu. Nav sagatavoti kvalitātīvi mācību līdzekļi. Izglītības kvalitāte krīt katru gadu, trūkst skolotāji.
13.04.2022. 21:05
Fiziska persona
 Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
13.04.2022. 21:10
Tatjana Kašina
Atsaukt,  neatbalstu likumprojektu! 
13.04.2022. 21:11
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto likumprojektu.
13.04.2022. 21:11
Fiziska persona
Neatbalstu, tas ir diskrimināciju pret mazākumtautību bērniem!
Vispirms:
-Ir jāatrisina latviešu valodas skolotāju trūkums
-ir jāmaina metodiskie materiāli un pasniegšanas metode. 
13.04.2022. 21:14
Dmitrijs Dmitrijevs
Es uzskatu, ka valsts apmaksātu pirmsskolas izglītību, pamatizglītību un vidējo izglītību ir jāsniedz vienīgi latviešu  valodā. Latvijas Republikas teritorijā valsts valoda ir latviešu valoda, tātad arī obligātajai, valsts apmaksātajai izglītībai ir jābūt valsts valodā. Tādējādi tiks nodrošināta veiksmīga jauniešu integrācija darba tirgū un sabiedrībā. Izglītību valsts valodā (latviešu valodā) visās pirmskolas izglītības iestādēs, pamatskolās un vidējās izglītības iestādēs varētu nodrošināt jau ar 2022./2023. mācību gadu. Tā būtu apsveicama rīcība.
Izņēmums varētu būt Ukrainas bēgļu bērni, jo pašreizējā situācijā būtu neētiski Ukrainas bēgļu bērniem uzspiest obligātu latviešu valodas apguvi bērnudārzos, pamatskolās un vidējās izglītības iestādēs. Iespēju robežās būtu vēlams Ukrainas bēgļu bērniem sniegt izglītību ukraiņu valodā. Talkā varētu nākt digitālās e-mācību platformas. Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijai ir cieši jāsadarbojas ar Ukrainas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju (ukraiņu valodā: Міністерство освіти і науки України; Ukrainas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapa: mon.gov.ua/ua), lai nodrošinātu sekmīgu un abpusēju sadarbību. Pašlaik norisinās karš, un mums ir jābūt saprotošiem un iecietīgiem pret bēgļiem no Ukrainas.
Latvijas Republika ir mūsdienīga, neatkarīga un demokrātiska valsts, tāpēc nevajadzētu atstāt novārtā mazākumtautības Latvijā. Saskaņā ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas publikāciju 2020. gada 3. novembrī Latvijas teritorijā dzīvo dažādas mazākumtautības: krievi, baltkrievi, ukraiņi, poļi, lietuvieši, ebreji, romi, vācieši un igauņi (avots: km.gov.lv/lv/mazakumtautibas?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F). Par šo mazākumtautību cilvēktiesībām būtu arī jāpadomā. Kā risinājums varētu būt, fakultatīvo mazākumtautību mācību priekšmetu ieviešana. Fakultatīvo mazākumtautību mācību priekšmetu apguve būtu brīvprātīga un daļēji valsts subsidēta, šie fakultatīvie mazākumtautību mācību priekšmeti nekādīgi neietekmētu pamatpriekšmetu apguvi. Daļu mācību maksas sedz skolēna vecāki, bet daļu mācību maksas sedz valsts. Varētu ieviest tādus fakultatīvos mazākumtautību mācību priekšmetus kā mazākumtautības kultūra un mazākumtautības valoda. Piemēram, krieviem tā būtu krievu kultūra un krievu valoda, bet baltkrieviem tā būtu baltkrievu kultūra un baltkrievu valoda. Piemēram, romiem tā būtu romu kultūra un romu valoda. Nodarbības varētu notikt sestdienās ārpus ierastās mācību nedēļas. Kopējais šo fakultatīvo mazākumtautību mācību priekšmetu apjoms varētu būt  četras akadēmiskās stundas nedēļā. Ērtības dēļ var izmantot e-mācību platformas: «Uzdevumi.lv» vai «ЯКласс» (yaklass.ru).
Lai nodrošinātu latviešu nācijas pastāvēšanu un Latvijas Republikas ilgtspējīgu attīstību, ir jāspēcina latviešu valodas lietošana sabiedrībā. Daudzi jaunieši, rakstot zinātniski pētnieciskos darbus (ZPD), saskaras ar to, ka trūkst zinātniskā literatūra latviešu valodā. Šī problēma skar arī studentus augstskolās. Angļu valodā ir pieejama augstvērtīga un daudzveidīga zinātniski pētnieciskā literatūra (lai arī liela daļa literatūras ir pieejama vienīgi par maksu), tomēr jaunieši skaras ar grūtībām, jo ir grūtības interpretēt un pareizi lietot zinātniskos terminus latviešu valodā. Bieži sanāk latviešu valodu piesārņot ar anglicismiem neziņas dēļ. Tādēļ pieejamajam mācību literatūras klāstam latviešu valodā ir jābūt krietni plašākam. Un šai literatūrai ir jābūt brīvi pieejamai un bezmaksas. Ļoti būtiski būtu nodrošināt jauniešus ar Office 365 (Microsoft Office) abonementu. Piemēram,  Microsoft Word ir augstvērtīgs teksta redaktors, kas ļauj pārbaudīt pareizrakstību. Tas var ļoti atvieglot ne tikai latviešu valodas apguvi, bet arī svešvalodu apguvi. 
13.04.2022. 21:14
Olga Nefedova
Esmu pret izstrādāto likuprojektu.
13.04.2022. 21:14
Fiziska persona
Neatbalstu 👎👎👎
13.04.2022. 21:14
Fiziskā persona
 Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
13.04.2022. 21:16
Kristīne Eriņa-Sitnova
Я против полного перевода школ на латышский язык!
13.04.2022. 21:17
Fiziska persona
Neatbalstu
13.04.2022. 21:19
Fiziska persona
Pilnīgi neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu! 
13.04.2022. 21:19
Fiziska persona
Atsaukt 
13.04.2022. 21:22
Fiziska persona
Ieviest pēc iespējas ātrāk. 30 gadi bija gana ilgs laiks, lai integrētos. 
13.04.2022. 21:23
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
13.04.2022. 21:25
Aleksejs Demjaņenko
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
13.04.2022. 21:26
Fiziska persona
 Atsaukt
13.04.2022. 21:31
Fiziska persona
Pieprasu atsaukt likumprojektu. Nav aprēķināts vai nepietrūkst pedagogu amatu skaits, kas nodrošinās izglītojamiem kvalitātīvu izglītību.
Satversmes 112.pants garantē ikvienam tiesības uz izglītību. Valsts pienākums izveidot izglītības pieejamību, piekļuvi izglītībai, izglītības pieņemamību, izglītības piemērotību.
13.04.2022. 21:31
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
13.04.2022. 21:31
Fiziska persona
Neatbalstu! 
13.04.2022. 21:32
Fiziska persona
Atsaukt, Neatbalstu, Pret izstrādāto!!!

Šobrīd mācos skolā un vēlos mācīt krievu valodu, neatņemiet man šo iespēju!
13.04.2022. 21:32
Marina
Atsaukt, apstadināt virzību. Noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību. 
13.04.2022. 21:36
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
13.04.2022. 21:36
Jurijs Zaharenko
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
13.04.2022. 21:38
Leonìds
Atsaukt likumprojektu no izskatìsanas. 
13.04.2022. 21:39
Fiziska persona
Steidzīgi atsaukt likumprojektu. Dot skolēniem tiesības mācīties viņu dzimtajā valodā, vienlaicīgi nodrošinot vairāk bezmaksas iespēju kvalitatīvi mācīties valsts valodu.
13.04.2022. 21:41
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta N56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022).  
13.04.2022. 21:43
Fiziska persona
Atsaukt,apstādināt virzību,notaidīt izskatīšanu un turpmāko virzību,neatbalstu esmu pret izsttādāto likumproektu
13.04.2022. 21:43
Tatjana Staņko
Noraidīt izskatīšanu!!!
13.04.2022. 21:46
Fiziska persona
Nepiekrīt!
13.04.2022. 22:01
Fiziska persona
Neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu, jo uzskatu projektu par diskriminējošu pret bērniem. Dažas valodas ir mūsu vērtība!!! 
13.04.2022. 22:04
Fiziska persona
Noraidīt izskatīšanu un turpmāko likumprojekta virzību.
13.04.2022. 22:15
Juliana Majorova
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas!
Nepiekrītu likumprojektam!
Bērniem jāmācās dzimtā valodā, bet ar padziļinātu valsts valodas apguvi!
Likumprojekts ir diskriminējošs un pret bērnu tiesībām vērsts!
13.04.2022. 22:20
Fiziska persona
Atsaukt, apstādināt virzību, noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību, neātbalstu un esmu pret izstrādāto likumprojektu
13.04.2022. 22:20
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā ( lieta Nr.56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā ( lieta Nr.4120/2022)
13.04.2022. 22:21
Grigorijs Sabarņa
Noraidīt līkumprojektu par izglītības parēju uz latviešu valodu.
Ir jādoma par izglitības kvalitāti. Tagad jau ir liels skolotāju trūkums.
Lūdzu risiniet citas, daudz svarīgākās problēmas.
13.04.2022. 22:23
Fiziska persona
Neatbalstu
13.04.2022. 22:24
Fiziska persona
I do not support the bill! STOP descriminating minority children and their education in their motherland-Latvia!!!
13.04.2022. 22:25
Fiziska persona
Esmu pret!
13.04.2022. 22:25
Fiziska persona
Noraidīt likumproektu
13.04.2022. 22:29
Fiziska persona
Neatbalstu. Jāseko XX gs. 20. gadu piemēram, kad Latvijā pastāvēja minoritāšu skolas. Nevajag sodīt Latvijas minoritātes par Krievijas politiku.
13.04.2022. 22:32
Dina Smuškoviča
Esmu pret izstrādāto likumprojektu 
13.04.2022. 22:33
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto likumprojektu
13.04.2022. 22:34
Fiziska persona
 Neatbalstu projektu, jo - vairāk valodu zini, jo lielāks Cilvēks esi
13.04.2022. 22:49
Arina Guseva
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022
13.04.2022. 22:53
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto likumprojektu, lūdzu noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību. 
13.04.2022. 22:58
Fiziska persona
День добрый. Мы считаем обязательным изучение государственного языка, но не таким радикальным способом. Дети должны постепенно, учась на своём родном языке, овладевать латышским языком. Тем самым вливаясь в латышское общество. Такие поправки могут вызвать не только психологический стрес у детей, но и отторжение любых неродных языков.
Labdien. Mēs uzskatam par vajadzīgo mācīties valsts valodu, bet ne tik radikāli. Bērniem vajadzētu laikā gaita apgūst valsts valodu un tāda veida kļūst par daļu no Latvijas sabiedrības. Bet piespied kārta bērniem var pazust jebkāda vēlme mācīties.
 
13.04.2022. 23:06
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
13.04.2022. 23:10
Fiziska persona
Atsaukt, apstādināt virzību, noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību, neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu.
13.04.2022. 23:12
Žanna Martova
Atsaukt likumprojektu!!!
Latvijā sen dzīvo netikai latvieši!
13.04.2022. 23:18
Fiziska persona
Neatbalstu!
Pret izstrādāto likumprojektu!
13.04.2022. 23:18
Curilovs Kirils
Atsaukt, apstādināt virzību, noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību, neatbalstu, esmu PRET izstrādāto likumprojektu 
13.04.2022. 23:24
Jeļena Laganovska
Neatbalstu!
13.04.2022. 23:31
Privātpersona
Atbalstu mācības latviešu valodā! 
Sāk nekavējoties.
13.04.2022. 23:39
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto likumprojektu 
13.04.2022. 23:41
Aleksandrs Ļebedevs
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
 
13.04.2022. 23:49
Fiziska persona
Mūsu kopīgās dzimtenes - Latvijas ekonomiskā uzplaukums nav iespējama bez vienotas sabiedrības.  Jums nav jāšķir cilvēki, lai apvienotos.  30 gadu ilgā sabiedrības dalīšanas metode pēc tautības ir novedusi valsti līdz demogrāfiskai katastrofai.  Mums Latvija ir mūsu mājas.  Pārtrauciet vajāšanu etniskās piederības dēļ.  Nevajag ņirgāties par bērniem, tie ir tādi paši mūsu kopējās latviešu ģimenes pārstāvji!  Etniskie krievu bērni līdz vidusskolai jāmāca viņu dzimtajā valodā.  Krievu valoda ir vajadzīga saziņai pat ar ukraiņu bēgļiem, biznesam un daudzām citām noderīgām lietām.  Nesadalīt sabiedrību pēc etniskām robežām, un mums būs labi demogrāfiskie un labklājības rādītāji.
13.04.2022. 23:52
Fiziska persona
Atsaukt!!! 
esmu pret izstrādāto likumprojektu!
13.04.2022. 23:54
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas.
Jāuzlabo latviešu valodas pasniegšanas kvalitātes līmenis un dot iespēju bērniem apgūt priekšmetus bilingvāli, lai arī pārējos priekšmetos iegūt kvalitatīvas zināšanas. 
13.04.2022. 23:55
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas.
Jāuzlabo latviešu valodas pasniegšanas kvalitātes līmenis un dot iespēju bērniem apgūt priekšmetus bilingvāli, lai arī pārējos priekšmetos iegūt kvalitatīvas zināšanas.
13.04.2022. 23:56
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto likumprojektu!!!
14.04.2022. 00:06
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto likumprojektu. Iedzīvotāju skaits tik un tā nav liels Latvijā, bet kļūs vēl mazāks, ja bērnam nevarēšot nodrošināt izglītību, saprotamā valodā. 
Es mācījos latviešu pirmsskolas iestādē, krievu skolā un tagad universitātē latviešu valodas grupā, jo man un manējiem vecākiem bija brīva izvēle un tagad es pārzinu abas valodas. Kāpēc tad jāatņem iedzīvotājiem izvēli un izglītību?
14.04.2022. 00:09
Fiziska persona
Noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību!!!
14.04.2022. 00:10
Fiziska persona
NEPIEKRITU , pietiek , ja mes dzivojam demokratiska valsti tad musu berniem jabut izveles iespejas 
14.04.2022. 00:25
Irina Moisejeva
Fiziska persona 
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
 
14.04.2022. 00:32
Fiziska persona
Piekrītu! Un ieviešams jau no šī mācību gada
14.04.2022. 00:37
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
14.04.2022. 00:38
Fiziska persona
Atstāt izglītību krievu valodā tikai krievu valodas un krievu literatūras stundās, bet arī lai butu iespēja izmantot krievu valodu sava lokā, ar skolotājiem un klasesbiedriem. Atbalstu, ka izglītība ir nepieciešama valsts valodā, ja cilvēks dzīvo šajā valstī. Bet ja viņu pamatvaloda ir krievu, ukraiņu, baltkrievu, angļu u.t.t., šīs tautas kultūra ir nepiecišama sabiedrībā. Lai krievu valodas un krievu literatūras stundās krievu skolotāji varētu stāstīt krievu skolēniem, kāpēc komunisms ir slikti, kāpēc krievu padomju dzejniekus ieslodzīja cietumā un lai Krievijas militārā agresija un propaganda netiek pārsūtītas talāk pa paaudzem.
14.04.2022. 00:57
Fiziska persona
Atsaukt.

Nepiekrītu likumprojektam.
14.04.2022. 01:04
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
14.04.2022. 05:58
Svetlana Stručajeva
Pāriešanai uz latv. valodas apnācību ir jābūt pakāpeniskai, caurspīdīgai un saprotamai. 
14.04.2022. 06:53
Vecāks
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas
14.04.2022. 06:56
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto likumaprojektu 
14.04.2022. 07:01
Fiziska persona
Nepiekrītu likumprojektam.
Vai tiešām bērni ir vainīgi?!
Vispirms dodiet kvalitatīvu latviešu valodas stundu apmacību. Pat mācību grāmatas pašmācībai nav domātas - tās ir rakstītas bērniem ,kas jau pārvalda valodu.
14.04.2022. 07:08
Anna Medvedeva
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesa (lieta Nr.56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.4120/2022).
14.04.2022. 07:17
David Pagava
Atsaukt, apstādināt virzību, noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību, neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu 


14.04.2022. 07:21
Viktorija Lazareva - Bērnu vecāki
Lugums noraidīt šo priekšlikumu. Iedzīvotājiem ir tiesības izvēlēties,kurā valodā mācīties. Neatņemiet bērniem to izvēli. Visa informācija un mācību priekšmeti labāk uztveras dzimtā valodā.Tik un tā visi iemācīs un māk runāt latviski.
14.04.2022. 07:38
Raimonds Kalniņš
Atbalstu pāreju uz mācībām latviešu valodā visos izglītības līmeņos. Sabiedrības integrāciju nav iespējams sasniegt, ja valodas lietojums tiek šķirts jau pirmsskolas vecumā. Mazākumtautību valodu lietošana Latvijā nav aizliegta, un tās ir katra vecāka tiesības iemācīt mazākumtautību valodu saviem bērniem privātā kārtā. No valstiska viedokļa Latvijas izglītības iestādēs ir jāstiprina izglītība latviešu valodā.
14.04.2022. 07:44
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
14.04.2022. 07:51
Latvijas pilsonis
 Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
14.04.2022. 07:52
Viktorija Korjanova
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
14.04.2022. 07:56
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
14.04.2022. 08:04
Fiziska persona
Esmu kategoriski pret izglītības tulkošanu tikai latviešu valodā.  Tas ir pretrunā ar Eiropas sabiedrības normām!
14.04.2022. 08:06
Fiziska persona
Atsaukt
14.04.2022. 08:07
Fiziska persona
Nepiekrītu likumprojektam. Bērniem jāmācās dzimtajā valodā.
14.04.2022. 08:09
Fiziska persona
Likumprojekta pamatojums nav balstīts uz pētījumiem, kad pierādītu, ka tas spēj sasniegt izvirzītos mērķus. Noraidīt turpmāko virzību!
14.04.2022. 08:11
Fiziska persona
Noraidīt likumprojektu. Šīs likumprojekts virzīts uz asimilācijas procesu, nevis uz integrāciju. Dzimtas valodas nozīme bērnu attīstībā ir milzīga. 
14.04.2022. 08:14
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto likumprojektu
14.04.2022. 08:19
Oksana Matvejeva
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
14.04.2022. 08:19
Oksana Ščegoļeva
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
14.04.2022. 08:20
Natalia Konik
Atsaukt!
14.04.2022. 08:20
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
14.04.2022. 08:23
Sergejs Ščegoļevs
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
14.04.2022. 08:23
Jekaterīna Stehnovska-Slavska
Noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību.
14.04.2022. 08:23
Privātpersona
Neatbalstu mazākumtautību cilvēku diskrimināciju.
14.04.2022. 08:24
Irina Cupere
Nav skaidrs, vai mazākumtautību skolās saglabāsies mazākumtautību valoda (visur ir rakstīts, ka interešu izglītības formātā, tas nozīmē, ka skolā nerealizēs solītus moduļus kultūras un valodas apguvei?).
Nav skaidrs kāds atbalsts tiks sniegts bērnam, ja viņam būs problēmas mācību programma apguvē.
Biedē punkts: kādā kārtībā pieņems bērnu izglītības iestādē un interešu izglītības iestādē? (tas, ka likumprojektu ievedīs pēc 2 gadiem - jau paredzu problēmas, jo nav skaidri nodifinētas prasības, kas tiks izvirzītas topošiem skolēniem, kas, protams nevar neuztraukt.

Neatbalstu
14.04.2022. 08:24
Vladislavs Jacenko
Iebildu. Pilnīgi. 22 gadus es maksāju Latvijas budžetā nodokļus par mana bērna izglītību, veselību un TT. Kāpēc manam bērnam ir piespiešanas kārtā ir jāmācās latviešu valodā pilnīgi? Kāpēc manam bērnam nav izvēles kurā valodā mācīties?
LAi Latvijas bērniem būtu laba izglītība un konkurētspējīgi ar citām valstīm mūsu bērniem ir jāmācās tajā valodā kurā bija iesākta mācība!!!
14.04.2022. 08:24
Fiziska persona
Uzskātu ka skolas un skolotāji ka arī bērni šim projektam nav gatavi. Tas ietekmes mācību kvalitātei ļoti negatīvi.
14.04.2022. 08:25
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
14.04.2022. 08:35
Nataļja Doņecka-Čerepa
Es balsoju preti, tapec ka Latvijā ir daudz( 30%) krievvalodigo un berniem butu jasaņem pamatpriekšmetu zinašanas dzimtaja valoda,lai viņi nakotne kļutu konkurentspejigi un ienest savas valsts attistibu noderigakas lietas.
14.04.2022. 08:39
Eduards Matjuševs
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
14.04.2022. 08:39
Zurabs Kaļičava
Дети должны учиться на родном языке. 
 
14.04.2022. 08:42
Natālija Krasanova
Общаться на латышском и получить образование большая разница.  Нужны образованные люди, а не прослушавшие курс средней школы. Против полного перехода на латв. образование. 
14.04.2022. 08:44
Leonīds Krivišs
Latviešu valoda ir latviešu tautas dārgums, ko nedrīkst atstāt novārtā. Latviešu valoda ir skaista un skanīga. Tā ir mūsu tautas valoda. Tā ir mūsu tautas dvēsele – latviešu tautas dvēsele. Latviešiem nav jākautrējas runāt latviski. Padomju laiki, kad Latvijas Republika bija okupēta un anektēta, ir aizgājuši vēstures mēslainē. Padomju vara ir kritusi, tā arī nespēdama uzcelt komunismu. Ilgais tumsības laiks nu jau ir labu laiku kā beidzies.  Mēs dzīvojam 21. gadsimtā – brīvības gadsimtā – kad latviešiem nav jābaidās runāt latviski. Izmantosim senču izcīnīto brīvību! Runāsim latviski. Būsim latvieši sirdī un dvēselē. Kopsim savu senču mantojumu un mācīsim savus bērnus latviešu valodā! Svētīgi! 
14.04.2022. 08:49
Leonīds Krivišs
Ja latvieši paši sevi necienīs un nemīlēs, tad neviena tauta tā arī mūs necienīs un nemīlēs. Latviešu valoda ir Latvijas valstiskuma stūrakmens. 1940. gada 17. jūnijā Padomju Krievija okupēja Latvijas Republiku ar tālāko Latvijas Republikas aneksiju un rusifikāciju. Tajā brīdī tika sagrauta latviešu kultūra un tika paverdzināta latviešu tautas dvēsele. Latviskā dzīvesziņa (dievturība) tapa aizliegta. Pāri Latvijas zemei vēlās represiju lavīna. Paldies Dieviem, latviešu valoda izdzīvoja. Un latvieši nepazuda nebūtībā starp zudušo tautu pūļiem. Mūsu bērni ir mūsu nākotne. Ikviens bērns Latvijai ir svarīgs. Ikviens bērns Latvijai ir dārgs. Nezagsim saviem bērniem nākotni, neliksim saviem bērniem runāt svešās mēlēs. Runāsim latviski. Un tad mūsu valstij būs Saules mūžs. Un mūsu sirdīs būs lepnums par to, ka mēs esam latvieši. Par to, ka mēs esam seno baltu mantinieki. Lai Dievi stāv mums klāt šajā grūtajā un trauksmainajā laikā! Lai Dievi svētī mūsu valsti, mūsu tautu un mūsu valodu! 
14.04.2022. 08:52
Pjotrs Kurtukovs
Atbalstāms jā būs nodrošināts pietiekams kvalificēto skolotāju daudzums visiem priekšmetiem. Tagad vispār trūkst skolotāju. Tieši tāpēc šis process nebija pabeigts 20 gadu laikā. 
14.04.2022. 08:52
Fiziska persona
esmu pret izstrādāto likumprojektu
14.04.2022. 08:54
Zurabs Kaļičava
Esmu pret izskatāmo likumprojektu, bērniem jāmācās dzimtajā valodā
 
14.04.2022. 08:58
Marina Andžāne
Ierosinu atstāt visās skolās(pamat,vudusskola)krievu valodu un literatūru,kā mācības priekšmetu! 
14.04.2022. 08:58
Fiziska persona
Urovenj obrazovanija itak upal, kuda ecshjo bez russkoj literaturi? Ostavitj russkie shkoli, Komu oni meshajut? Daite detjam pravo vibora!

 
14.04.2022. 09:06
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
14.04.2022. 09:09
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto likumprojektu. 
14.04.2022. 09:10
Jeļizaveta Ismailova - Vecāku grupa
Neatbalstam.
Tas ir noziegums pret mazākumtautību bērniem, kuriem ir liegts mācīties dzimtajā valodā. 
 
14.04.2022. 09:11
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesa (lieta Nr.56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.4120/2022).
14.04.2022. 09:15
Fiziska persona
Esmu PRET izstrādāto likumprojektu 
14.04.2022. 09:15
Fiziska persona
Atsaukt,apstādināt virzību, noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību, neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumproektu.
14.04.2022. 09:22
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas.
14.04.2022. 09:22
Fiziska persona
Es neatbalstu šo projektu.
14.04.2022. 09:22
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas. Skolu mērķis ir mācīt bērnus nevis piespiest viņiem mācīties sev nesaprotamā valodā. Neizpaudiet savu naidu pret krieviem uz bērniem, kad izaugs, tad zinās jūsu valodu, nekā cita viņiem neatliek ja grib palikt Latvijā bet nevajag bojāt viņiem bērnību un tieksmi uz zināšānām. Ar šādām piespiedu darbībām jūs rosināt tikai naidu pret Latviju dzenot bērnus prom no Latvijas līdz tikko tie izaugs lieli samazinot nodokļu maksātāju skaitu, bet Latvijai tik vajag nodokļi, vai nē? 
14.04.2022. 09:24
Fiziska persona
Atcelt šo projektu, atstāt Latvijā cilvēcisku iespēju bērnu attīstībai. 
14.04.2022. 09:32
Fiziska persona
Nepiekrītu likumprojektam.2018.g.reforma jau liecina par sliktiem mācību rezultātiem. Mācību materiālu grūti saprast, vecākiem nepārtraukti jāsēž un jātulko bērnam mācību grāmatas, jo bērns nespēj pārtulkot tādu apjomu un tādus sarežģitos teikumus. 
14.04.2022. 09:35
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)

Nav pamatojuma ticēt, ka jauna pieeja palielinās valsts valodas apguves/izglītības kvalitātes līmeni. 
Atstāt bilingvālo izglītību, saglabājot mazākumtautību intereses. 50% sākumskolā, 80% pamatskolā un 100% latviešu valodas vidusskolà ir pietiekoši, lai skolēni apgūtu latviešu valodu, bet tajā pašā laikà secīgi integrētos apmācībās latviešu valodā. 
14.04.2022. 09:35
Alexander Kamenev
Atsaukt likumprojektu no izskatisanas lidz lemumu pienemsanaj par sudzibam par ieorieksejo skoju reformas posmu Eiropas Cilvektiesibu tiesa (lieta Nr 56928/19) un ANO Cilvektiesibu komiteja (lieta Nr4120/2022)
14.04.2022. 09:40
Fiziska persona
Es esmu pret šo likumprojektu.
14.04.2022. 09:43
Fiziska persona
Neatbalstu šo likumprojektu!
14.04.2022. 09:44
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto likumprojektu
14.04.2022. 09:46
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāta likumprojekta. Mazakumtautību skolās daudz priekšmetu latviešu valodā, lai varētu apgūt valodu. Kāds būs nākamais likumprojekts? Aizliegt bērniem mazākumtautību skolās runāt dzimtajā valodā? Visiem taču ir skaidrs kāpēc tieši TAGAD tiek virzīts uz priekšu šis likumprojekts. 
14.04.2022. 09:49
Fiziska persona
Valodu iespējams apgūt un mīlēt bez spec likumiem un piespiešanas! 
Esmu pret izstrādāto likumprojektu!!!
14.04.2022. 09:56
Fiziska persona
Atsaukt, apstādināt virzību, noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību, neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu!
14.04.2022. 09:56
Fiziska persona
Atsaukt, apstādināt virzību, noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību, neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu
14.04.2022. 09:59
Jevgēnija Onacka
Iebildu un aicinu saglabāt līdzšinējo iespēju saņemt izglītību bilingvāli. Tikai šāda pieeja rada brīvus cilvēkus, kas ir pateicīgi un uzticīgi savai valstij. Piespiešana rada pretestību un sašķeltu sabiedrību. Tikai garīgi un intelektuāli ierobežoti pieaugušie var atbalstīt spiešanu attiecībā uz svešiem bērniem.
Ņemiet par piemēru Šveici, kur var mācīties 4 valodās. Un tas rada īsti brīvu eiropiešu sabiedrību. 
14.04.2022. 10:00
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)


Izvēles brīvība ir viena no galvenajām cilvēces vērtībām. Atņemt cilvēkam šo vērtību ir noziegums.
Kur nav mīlestības, nav patiesības.
14.04.2022. 10:03
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
14.04.2022. 10:03
Fiziska persona
Es pat krievu valoda izglidiba uz Latviju
14.04.2022. 10:03
Fiziska persona
Apstādināt virzību. 
Latvijā dzīvo ļoti daudz krievvalodīgo iedzīvotāju, arī es.  Mums ir vajadzīga krievu valoda. Ja man skolā nebūtu krievu valodas stundas, es nezinātu gramatiku un nemācētu rakstīt savā dzimtajā valodā.
14.04.2022. 10:04
Fiziska persona
Labdien! Lūgums noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību. Labāk mazākumtautību skolās organizētu kādus diskusijas klubus latviešu valodā, lai bērni varētu praktizēt latviešu valodu. Pie tam tēmas var būt dažādas saistītas ar Latvijas kultūru, dabu, tradīcijām utt.
14.04.2022. 10:05
Anna Baklanova
ATSAUKT! 
14.04.2022. 10:05
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas!!! Jau tagad izglītība nav kvalitatīva. Bērniem grūti mācīties un apgūt programmu valsts valodā. Un no tā cieš ne tikai bērni, bet arī skolotāji. 
14.04.2022. 10:06
Fiziska persona
esmu pret izstrādāto likumprojektu
14.04.2022. 10:11
Fiziska persona
 
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesa (lieta Nr.56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.4120/2022). Ir jāatrisina latviešu valodas skolotāju trūkums , latviešu valoda mazākumtautību skolās netiek pasniegta kvalitatīvi, ir jāmaina metodiskie materiāli un pasniegšanas metode. Tas ir noziegums pret mazākumtautību bērniem, kuriem ir liegts mācīties dzimtajā valodā. 
 
14.04.2022. 10:11
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
Mācību grāmatu saturs latviešu valodā ir šausmīgs un nav paredzēts krievu auditorijai!
14.04.2022. 10:15
Ļubova Surdalova
Esmu pret izstrādāto likumprojektu!
 
 
14.04.2022. 10:15
Tatiana Freze
У Русских детей, у многих задержка речи, из за того, что деток отдают в латышские группы детского сада, маленьким детям нужно в первую очередь запустить свой язык, на котором они говорят дома, на русском. У детей должно быть право обучаться на своём родном языке и в садиках и в школах. Детям русским необходима русская школа, пусть она будет частная. Во всех странах Европы, и других странах, есть частные русские школы и детские сады. В Германии, Эстонии, Литве, Кипре и в других странах. Где есть хотя бы 5 процентов русскоговорящих детей, везде есть русские школы и Детские сады. Дети должны учиться обязательно на своём родном языке. 
14.04.2022. 10:16
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas!!!
14.04.2022. 10:20
Fiziska persona
Es esmu pret izstrādāto likumprojektu.
14.04.2022. 10:22
Fiziska persona
Atsaukt.                                               Nepiekrītu likumprojektam,jo bērniem jāmācās dzimtajā valodā.
14.04.2022. 10:24
Ludmila Stefanova
esmu pret izstrādāto likumprojektu
14.04.2022. 10:25
Laura Veresaja
Noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību neatbalstu.
14.04.2022. 10:26
Margarita Nikolajeva
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022
14.04.2022. 10:27
Fiziska persona
 Es perēt! Atsaukt likumprojektu. Lai bērni mācās sava dzimta valoda. 
14.04.2022. 10:28
Gļebs Aboļins - Krasty Crab
Atsaukt.
14.04.2022. 10:29
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas!!
14.04.2022. 10:30
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto projektu 
14.04.2022. 10:30
Jeļena Kovaļevska-Poļegoško
Я считаю, что русскоязычные дети, родившиеся в Латвии, имеют права получать образование как на латышском, так и на русском языке. И изучать русский язык углублённо. 
14.04.2022. 10:36
Lyubov Kovrigina
Pret skolu pareju macibam tikai latviesu valoda. Ir jabut izvelei. Daudzas ES valstis ir skolas un macibu valodas izvele. Paldies!.
14.04.2022. 10:42
Nataļja Bražene
Дети должны учиться на родном языке.
14.04.2022. 10:46
Lyubov Kovrigina
Atsaukt
14.04.2022. 10:47
Volha Shtroms
Извините, что на русском, но дошкольное образование должно быть только на латышском языке. А если в школе запретить учителям разговаривать  на русском, то и школы автоматически станут латышские!
14.04.2022. 10:53
Fiziska persona
Latviešu valodai ir jābūt!!! Visiem vajadzētu zināt latviešu valodu!!! Obligati!Bet bērni nav mācīti visus šos gadus,kā vajadzētu !!! Mans bērns iet pie audzinātāja,lai labāk zinātu valodu latviešu! Mūsu bērni ir pilsoņi! Bērnam būs grūti uzreiz mācas tikai latviešu valoda skoka. Tas jādara pakāpeniski. Krievu valoda un krievu cilvēki nav vainīgi!!!PUTINS VAINIGS!!!
14.04.2022. 10:54
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto likumprojektu.
14.04.2022. 10:54
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto likumproektu
14.04.2022. 10:54
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto likumprojektu! Visiem iedzīvotājiem vienādas tiesības!
14.04.2022. 10:56
Larisa Tkačenko
Еs esmu pretī!
14.04.2022. 10:56
Fiziska persona
Neatbalstu. Noraidīt likumprojekta izskatīšanu un turpmāko virzību. Bērniem jāmācās dzimtajā valodā.
14.04.2022. 10:58
Larisa Tkačenko
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)

2022.g. 14.aprīlìs
14.04.2022. 10:59
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto likumprojektu! Pēc šāda likumprojekta pieņemšanas puse no mazākumtautības skolotājiem paliks bez darba, bet mums jau tagad trūkst skolotāju
14.04.2022. 11:01
Fiziska persona
Noraidit.

Jasak nevis ar skolam bet ar bernudarziem. Sakuma jaieliek labi valodas pamati. Jo paslaik no bernudarziem berni nak nesagatavoti bez jebkadam latviesu valodas zinasanam.

Ka jus planojat to visu organizet ar esoso pedagogu bazi? Jau tagad pedagogi trukst, pec tadas nepardomatas reformas to truks vel vairak.
14.04.2022. 11:02
Fiziska persona
Esmu pret likuma projektu, jo tas ir mazumtautības cilvēku tiesības pārkapums. Projekts ir diskriminējošs. 
14.04.2022. 11:04
Fiziska persona
Atsaukt, apstādināt virzību, noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību, neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu
14.04.2022. 11:07
Fiziska persona
Atsaukt likumproektu!  Nepiekrītu likum projektam,  jo bērniem jāmacās  dzimtajā valodā!!!
14.04.2022. 11:10
Fiziska persona
Neatbalstu! Esmu pret šo likumprojektu. Visi ļoti labi saprot, ka visvieglāk bērnam apgūt priekšmetus skolā būs dzimtajā valodā. Ja krievu skolās viss apmācības process un visi priekšmeti būs tikai un vienīgi latviešu valodā, krievu bērnu konkurētspēja salīdzinot ar latviešu bērniem kritīs, un tas jau izskatās pēc diskriminācijas. Izslēgt krievu valodu un krievu literatūru no skolas programmas un atstāt tikai fakultatīvu - tas izskatā pēc mēģinājuma iznīcintāt bērnos piederības sajūtu savai tautai. Kā rezultātā viņš nebūs ne krievs (gramatika, literatūra, kultūra būs apgūta ļoti zemā līmenī), bet viņš nebūs arī latvietis, jo viss, kas tiek uzspiests ar varu, zemapziņā tiek noraidīts. Teikšu vairāk - ja šis likumprojekts tiks apstiprināts, "grāvis" starp latviešiem un krieviem Latvijā paliks vēl platāks un nepatika pārtaps par naidu. Neprovocējiet šo situāciju!
14.04.2022. 11:14
Inesa Kirilova
Neatbalstu , jo krievvalodīgie arī maksā nodokļus un viņiem arī jābūt iespējai saņēmt izglitību dzimtā valodā. Uzskatu ka demokratiskā
valstī jādomā par visiem pilsoniem kuri dzīvo un strāda valsts labā. Kā piemēru var paņēmt Somiju. Es uzskatu ka šo likumu jāatsauc un jānoraida turpmāko virzīšanu.
14.04.2022. 11:17
Fiziska persona
Es nepiekrītu, jo ja pieņems tādu lēmumu radīsies vēl lielāks naids un tauta vispār nedraudzēsies.
14.04.2022. 11:17
Fiziska persona
Neatbalstu. Esmu pret. 
14.04.2022. 11:19
Fiziska persona
Neatbalstu likuprojektu. 


Esošā kārtība jau sniedz mazākumtautību bērniem iespēju apgūt latviešu valodu.
14.04.2022. 11:19
Fiziska persona
Pieņemt ar steigu! Par macībām tikai latviešu valodā!
14.04.2022. 11:23
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto likumprojektu 
14.04.2022. 11:23
Fiziska persona
Atbalstu. Ieviest pēc iespējas ātrāk.
14.04.2022. 11:24
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
14.04.2022. 11:24
Fiziska persona
Iebildu. Jādod bērniem iespēja mācīties arī dzimtā valodā. Bet mācities latviešu valodu obligāti. 
14.04.2022. 11:28
Fiziska persona
Esmu pret izglītības latviešu valodā maztautības skolās
14.04.2022. 11:28
Fiziska persona
Lūdzu noraidīt projekta izskatīšanu un turpmāko virzību, esmu pret!
14.04.2022. 11:30
Fiziska persona
Noraidīt un izskatīšanu un turpmāku virzību.
Bērniem ir tiesības mācīties savā dzimtajā valodā.
​​​​Svarīgāk būtu uzlabot valsts valodas pasniegšanas kvalitāti. 
14.04.2022. 11:32
Fiziska persona
Nepiekrītu likumprojektam. Bērniem jāmācās dzimtajā valodā,  krievu valoda ! 
14.04.2022. 11:33
Fiziska persona
Priekšlikums pilnībā atbalstāms.
Nav pieļaujams, ka no valsts budžeta līdzekļiem tiek finansētas skolas un pirmsskolas izglītības iestādes ne valsts valodā. Līdzīga situācija nav iedomājama nekur Eiropā. Uz valsts apmaksātu izglītību tikai valsts valodā vajadzēja pāriet jau pirms 30 gadiem. Iespējai izglītoties mazākumtautību valodā jābūt privātās izglītības iestādēs.
14.04.2022. 11:33
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas,jo tas ir noziegums pret mazākumtautību bērniem, kuriem ir liegts mācīties dzimtajā valodā.
14.04.2022. 11:34
Fiziska persona
Ieviest un ar steigu. Sen tas jau bija jāizdara, pirms 20gadiem. Esošā valodas politika nestrādā, ir nācies saskarties ar 7.klases bērnu, kurš vispār neko nesaprot latviski, pat ne pamatlietas. Un tad man likās, tiešām bērns var pabeigt pamatskolu vai pat vidusskolu vispār nezinot latviešu valodu? Un kāda gan te vēl integrācija, ja nav pat pamatu.
14.04.2022. 11:36
Fiziska persona
Neatbalstu likumprojektu. Atsaukt!
14.04.2022. 11:38
Fiziska persona
Neatbalstu!!!
14.04.2022. 11:39
Fiziska persona
Neatbalstu
14.04.2022. 11:40
Fiziska persona
ATBALSTU. Jaievieš mācības valsts valodās 100% visās valsts finansētās izglītības iestādēs, vēlams jau ar 2022/2023 mācību gadu.
Izglītošanos mazākumtautību valodās var veikt par pašu vecāku finansēm, ja jau ir tik lielas bailes, ka bērns integrēsies valstī, kurā dzīvo.
Minstināšanās ar mācībām latviski ir novedusi līdz tam, ka 30 gadus pēc neatkarības iegūšanas aug jau kura paaudze, kas izskolojusies Latvijas vidusskolā, nespēj/negrib brīvi runāt valsts valodā un dēļ tā jūtas diskriminēti.
14.04.2022. 11:42
Fiziska persona
Noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību!
14.04.2022. 11:43
Anna Gleizere - Fiziskā persona
Padomju Savienībā bija latviskās skolas. Mēs dzīvojam demokrātiskajā Eiropā. Vajag atsaukt likumprojektu. 
14.04.2022. 11:43
Jeļena Džurabajeva
esmu pret izstrādāto likumprojektu
14.04.2022. 11:46
Fiziska persona
Atsaukt, apstādināt virzību, noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību, neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu. 
  Tas ir ļoti nežēlīgi pret krieviski runājošiem bērniem. 
14.04.2022. 11:46
Andrejs Larionovs
Atsaukt likumprojektu.Līdz brīdim, kad tiks pieņemts lēmums par sūdzībām par reformas posmu- Eiropas Cilvēktiesību tiesā lieta  56928/19 un ANO Cilvēktiesību  lieta 4120/2022
14.04.2022. 11:47
Fiziska persona
Es esmu pret izstrādato likumprojektu.
14.04.2022. 11:47
Inna Šablinska - Inna Šablinska
Atsaukt, apstādināt virzību, noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību, neatbalstu, esmu pret likumprojektu
14.04.2022. 11:49
Fiziska persona

Atcelt šo projektu. Atstāt cilvēcisku iespēju bērnu attīstībai.
.tb_button {padding:1px;cursor:pointer;border-right: 1px solid #8b8b8b;border-left: 1px solid #FFF;border-bottom: 1px solid #fff;}.tb_button.hover {borer:2px outset #def; background-color: #f8f8f8 !important;}.ws_toolbar {z-index:100000} .ws_toolbar .ws_tb_btn {cursor:pointer;border:1px solid #555;padding:3px} .tb_highlight{background-color:yellow} .tb_hide {visibility:hidden} .ws_toolbar img {padding:2px;margin:0px}
14.04.2022. 11:50
Fiziska persona
Visās izglītības iestādēs, ko finansē no valsts budžeta, kā obligātu noteikt latviešu valodu. Jau nākošajā mācību gadā. Privātās izglītības iestādes, kas tiek uzturētas no vecāku "kabatas", lai mācās kādā valodā grib, bet pievērst uzmanību, lai arī šajās izglītības iestādēs tiktu veltīts konkrēts mācībstundu skaits latviešu valodas praktiskai apguvei. Svarīga ir izpratne nevis mācību plānā ielikts ķeksītis, ka to vai šo prot, bet patiesībā neprot. 
14.04.2022. 11:51
Fiziska persona
Atcelt šo projektu, atstāt Latvijā cilvēcisku iespēju bērnu attīstībai.
.tb_button {padding:1px;cursor:pointer;border-right: 1px solid #8b8b8b;border-left: 1px solid #FFF;border-bottom: 1px solid #fff;}.tb_button.hover {borer:2px outset #def; background-color: #f8f8f8 !important;}.ws_toolbar {z-index:100000} .ws_toolbar .ws_tb_btn {cursor:pointer;border:1px solid #555;padding:3px} .tb_highlight{background-color:yellow} .tb_hide {visibility:hidden} .ws_toolbar img {padding:2px;margin:0px}
14.04.2022. 11:52
Darja Hlimanova
Es esmu pret izstrādāto likumprojektu!!!
14.04.2022. 11:53
Fiziska persona
ES NEPIEKRĪTU! Es lūdzu neakceptēt šo likumprojektu, jo tas tieši pārkāpj Latvijas likumu "Par bērnu tiesību aizsardzību". Bērniem ir jābūt tiesībām mācīties skolā savā dzimtajā valodā, tas daudzējādā ziņā nodrošina izglītības kvalitāti. Lūdzu, atcerieties, ka arī padomju laikos latviešu bērni mācījās savā dzimtajā valodā, neviens viņiem to neliedza. Vecākiem pašiem jāizlemj, kādā valodā viņu bērns varēs mācīties skolā. Bērni visi ir dažādi, un ir nepieciešama individuāla pieeja. Ir jāvadās no bērna interesēm, lai viņš skolā varētu iegūt kvalitatīvu izglītību. Ak, tagad varas iestādes vadās tikai pēc politiskiem motīviem... Nedariet tā, lūdzu, nesodiet bērnus! Tas ir liels grēks!
14.04.2022. 11:54
Fiziska persona
Esmu pret likumprojektu,tāpēc kā apmācības tikai latviešu valodā pasliktīna bērnu apmācību! Likumprojektu jāatceļ. Jādod bērniem mācīties viņiem saprotāma valodā. Esmu pret!
14.04.2022. 11:55
Fiziska persona
Atbalstu likumprojektu! 
Pieredze rāda, ka patreizējā mazākumtautību izglītības sistēma nespēj nodrošināt pilnvērtīgu valsts valodas apguvi. Latviešu valodas zināšanu līmenis ir zems. 
14.04.2022. 11:56
Fiziska persona
Pilnībā atbalstu. Nedrīkst būt iespējama situācija, kad 30 gadus (!) pēc Latvijas kā neatkarīgas valsts atjaunošanas Latvijas lielākajās pilsētās ir mikrorajoni, kuru iedzīvotāji nespēj pateikt pat dažus teikumus valsts valodā.
14.04.2022. 11:57
Fiziska persona
Noraidīt likumprojektu.
Iebildumi:
1) Šis likumprojekts  ir kaitīgs  mazākumtautību bērniem gan no psiholoģiska, gan no zināšanu kvalitātes  viedokļa. Izskatās, ka tas ir tīri politisks  lēmums.
2) Nav drošu datu, kas apliecinātu, ka bērni no mazākumtautības skolām būtu sliktāk iekārtojušies darba tirgū. Ir otrādi - darbā netiek pieņemti cilvēki, kas neprot krievu valodu;
 3) Vel nav pieņemts  lēmums par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022);
4) Latvijai kā demokrātiskai valstij un ES dalībvalstij jāievēro mazākumtautības tiesības, t.sk. uz izglītību, tradīcijām, kultūras saglabāšanu;
5) Likumprojekta pamatojums nav balstīts uz pētījumiem, kad pierādītu, ka tas spēj sasniegt izvirzītos mērķus. Tieši pretēji, neatkarīgie pētījumi liecina, ka mācības dzimtajā valodā veicina labāku disciplīnu apguvi. Kamēr nav veikti kaut līdzšinējās Latvijas pieredzes pētījumi, šis likumprojekts ir noraidams. 
6) Šis likumprojekts neparedz izmaiņas pasniedzēju sagatavošanas sistēmā, kas atrisinātu pasniedzēju trūkuma problēmu. Tieši pretēji, likumprojekts novedīs pie tā, ka trūkums vien palielināsies. 
7) Vel nav atrisināta problēmā ar kvalificēto pasniedzējas trūkumu.
14.04.2022. 12:02
Fiziska persona
Lūdzu atsaukt šo likumprojekta izskatīšanu un dot mazakumvalodu bērniem veselīgu vidi mācībās. Lūdzu pārtraukt ikgadējas reformas izglītības jomā, kas negatīvi ietekmē izglītības sistemātiskumu un kvalitāti, bērnu attīstību un veselību. Lūdzu atstāt bilingvālu izglītību un nodrošināt valsts valodas kvalitātīvu apguvi.
14.04.2022. 12:02
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
14.04.2022. 12:08
Fiziska persona
Es neatbalstu izvirzītā likumprojekta virzību. 
14.04.2022. 12:11
Fiziska persona
Pieņemt likumprojektu, liekot vārda "secīgi" vietā "nekavējoties". T.i., pāriet uz mācībām valsts valodā nekavējoties. 30 gadi jau ir bijuši pietiekami, lai "secīgi" veiktu šo pāreju. 
Šis likumprojekts ir jāpieņem arī tāpēc, ka tiek veikta aktīva, acīmredzami organizēta reklamēšana valstij nelojālu cilvēku vidū, veicinot kopētu protestu publicēšanu, tādējādi radot maldīgu iespaidu par Latvijas iedzīvotāju kopējo attieksmi pret šo likumprojektu. 
14.04.2022. 12:13
Fiziska persona
 Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
 
Nepiekrītu! Janodrošīna latviešu valodas pasniedzeju ēsamību! Ka arī valodas kvalitatīvu pasniegšanu mazākumtautību skolās! 
Šis likumprojekts ir pret mazākumtautību bērnu interesēm, bremzē viņu attīstību un padara zināšanu iegūšanu neiespējamu. Izņemot no mācību programmas krievu literatūru un valodu, bērniem tiks atņemta viņu tautība un pašidentifikācija. 
14.04.2022. 12:14
Igors Rjaščenko
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesa (lieta Nr.56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā
14.04.2022. 12:15
Fiziska persona
NEATBALSTU
14.04.2022. 12:17
Andrejs Kadackis
Nepiekrītu likumprojektam.2018.g.reforma jau liecina par sliktiem mācību rezultātiem. Mācību materiālu grūti saprast, vecākiem nepārtraukti jāsēž un jātulko bērnam mācību grāmatas, jo bērns nespēj pārtulkot tādu apjomu un tādus sarežģitos teikumus. Beidziet spīdzināt un izvarot cilvēkus un šķelt mūsu sabiedrību!
14.04.2022. 12:19
Vecāks un nodokļu maksātājs
Likumprojekts ir noraidāms.
Likumprojekta anotācijā pati ministrija skaidri norādīja, ka mācību valodas pieeja mazākumtautību izglītības programmās nav pilnībā nodrošinājusi valsts valodas kvalitatīvu apguvi visos izglītības posmos. Līdzšinējā pieeja nozīmē pakāpenisku valsts valodas proporcijas palielināšanu visos izglītības līmeņos. Tas nozīmē, ka šī pieeja ir aplama, tā nav sasniegusi mērķi un tā nav turpināma pastāvošā variantā. Jāizstrādā piemēroti materiāli un metodikas, jānotestē tās, jāsaprot kā un cik ilgā laikā var iemācīt šo valodu bērniem, pieaugušajiem, jāsagādā šie materiāli un jāsagatavo kvalificēti pasniedzēji valsts valodas apguvei.
Vienkārši likt visiem lasīt un klausīties skolas programmu latviski (rezultatā bērniem nav ne valodas zināšanu, ne zināšanu priekšmetā)– tā nav 21.gadsimta civilizēta pieeja.
14.04.2022. 12:24
Fiziska persona
Esmu pret
14.04.2022. 12:25
Fiziska persona
ATBALSTU un uzskatu, ka nepieciešams sākt pāreju uz mācību apguvi valsts valodā jau 2022./2023. m.g.
14.04.2022. 12:30
Fiziska persona
neatbalstu. šobrīd Latvijā nav pietiekami daudz pedagogu, lai kvalitatīvi nodrošinātu izglītības pāreju latviešu valodā
14.04.2022. 12:33
Fiziska persona
Es nepiekrītum šim likumproektum !
14.04.2022. 12:36
Fiziska persona
Neatbalstu. 
14.04.2022. 12:38
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
14.04.2022. 12:44
Fiziska persona
Noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību
14.04.2022. 12:45
Fiz.Pers.
ATBALSTĀMS! Sen jau bija laiks.
14.04.2022. 12:45
Jevgenijs Meļņikovs
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
14.04.2022. 12:47
Pilsonis
Piekrītu likumprojektam, jo tas aizsargā mūsu latviešu valodu Latvijā no iznīcības. Pretējā gadījumā ir novērojams, ka visu iepriekšējo gadu laikā latviešu valoda joprojām tiek apspiesta.
14.04.2022. 12:50
Andris Stafeckis
atcelt likumu, jo tam ir diskriminējošs konteksts, kā rezultātā citu tautību bērni nesaņems nepieciešamās zināšanas, īpaši autisti, kuri valodu apgūst slikti
14.04.2022. 12:52
Fiziska persona, vecāks
Noteikti PAR! Atbalstu!
14.04.2022. 12:53
Fiziska persona
Kategoriski nepiekrītu un uzskatu piedāvātās normas par diskriminējošām un sabiedrības segregāciju veicinošam. Mazākumtautību iedzīvotājiem, kā nodokļu maksātājiem, ir visas tiesības prasīt no valsts nodrošināt bērnu izglītību savā dzimtā valodā. Nepiekritu tēzei par nepietiekamam valsts valodas zināšanām un ierobežotas integrācijas iespējām, kuras ir absolūti nepamatotas. Viss ir individuāli un tā ir katra konkrētā cilvēka brīvā izvēle, turpināt mācības augstskolā, vai nē. 
Lūdzu atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022). 
14.04.2022. 12:54
Fiziska persona
Likumprojekts ir atbalstāms, sen jau to vajadzēja, nokavēti ir vismaz 20 gadi!
14.04.2022. 12:54
Fiziska persona
Izhlitibas sitema ludzu neko nemainit. Atstatat visu ka
14.04.2022. 12:56
Aira Klibiķe
Viennozīmīgi atbalstu mācības tikai Valsts - Latviešu - valodā! Nav pieļaujama  Valsts apmaksāta izglītība svešvalodās. Diemžēl, par vēlu attapāmies, bet vēl var visu labot. Prieks, ka iztaisnojam muguras un kļūstam par īstiem saimniekiem savā zemē. Mums nevienam nav jāklanās, nevienam neesam neko parādā!
14.04.2022. 12:58
Fiziska persona
Neatbalstu
14.04.2022. 13:00
Fiziska persona
ATSAUKT!! Apstādināt un noraidīt turpmāko virzību!!! 
bērniem jāmācās sava valodā un to jāzin..un jāmācās arī latviešu valoda, bet tas nav jābūt piespiedu kārtā! Bērni priekšmetu,piem.matemātiku, nesaprot dzimtā valodā kā viņi var to mācīt latviešu valodā!!?? Bērniem būs sliktas zināšanas. It īpaši trūkst latv.val.skolotāji.
14.04.2022. 13:02
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
14.04.2022. 13:04
Jeļena Berdņikova
Esmu pret izstrādāto likumprojektu! 
14.04.2022. 13:04
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
14.04.2022. 13:07
Jeļena Požiļenkova
Я против!
14.04.2022. 13:17
Fiziska persona
Neatbalstu! Atsaukt likumprojektu!!
14.04.2022. 13:17
LR pilsonis, 21.gs Eiropas iedzīvotājs
Neatbalstu! Likumprojekts ir politiski motivēts, nepamatots un diskriminējošs!
14.04.2022. 13:23
Fiziska persona
Tikai un vienīgi valsts valodā - latviešu.
14.04.2022. 13:29
Fiziska persona
Esmu kategoriski pret izstrādāto likumprojektu!
14.04.2022. 13:31
Fiz. Persona
Atsaukt likumprojektu, jo tas nav adekvāts un nav saskaņā ar bērnu interesēm!
14.04.2022. 13:37
Fiziskā persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
14.04.2022. 13:39
Fiziska persona
Neatbalstu!
 
14.04.2022. 13:40
Fiziska persona
Esmu pret skolu pārcelšanu uz latviešu izglītību.  Krievu skolām jāpaliek!
14.04.2022. 14:16
Fiziska persona
Neatbalstu. 
14.04.2022. 14:17
Fiziska persona
Esmu pret krievu valodas un literatūras stundu noņemšanu skolās. Mazākumtautību diskriminācija nav jāapstiprina valdībai. Lai bērniem efektīvi apgūtu latviešu valodu, iesaku palielināt latviešu valodas stundu skaitu vai veidot vairāk latviešu bezmaksas kursu. 
14.04.2022. 14:17
Fiziska persona
Es runāju latviski, bet man grūti domāt.  Un, mācoties skolā, vajag daudz domāt un spriest
14.04.2022. 14:18
Fiziska persona
Atsaukt, apstādināt virzību, noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību, neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu.
14.04.2022. 14:25
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto likumprojektu
14.04.2022. 14:35
Fiziska persona
Atsaukt, apstādināt virzību, noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību, neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu.
14.04.2022. 14:44
Fiziska persona
дайте детям возможность понимать своих родителей и не быть дебилами . Дошкольное образование только на родном языке!
14.04.2022. 14:48
Fiziska persona
Labdien! Visi dzīvojošie Latvijā bērni, pusaudži, jaunieši tik un tā runā/runās latviski. Tagad sašķelt mūsu sabiedrību, pasniedzot visu zem "ukraiņu mērcītes", nav pieļaujami! Manuprāt, ir aplami steidzīgi pieņemt "patriotiskus" lēmumus un pēc tam atkal domāt, ko mēs izdarījām un kā tas tā varēja notikt!
14.04.2022. 14:53
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022). Pirmkārt jāmāca kvalitatīvi valsts valoda. Kad krievu skolotāji māca krievu bērnus latviešu valodā, tas ir absurds. Tam nav nekāda sakara ar kvalitatīvo izglītību.
14.04.2022. 14:56
Fiziska persona
Neatbalstu izstrādāto likumprojektu, esmu pret!!! 
14.04.2022. 14:59
Fiziska persona
Noraidīt likumprojektu. Bērnam jāmācās dzimtā valodā. Un arī nav tik daudz skolotāju,  lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītību. 
14.04.2022. 14:59
Fiziska persona
Необходимо дать возможность детям дошкольных учереждений получать знания на родном языке.Кого и чем не устраивает
билингвальное образование в школах.?Другое дело уровень его очень низок. Налоги то все платят одинаково,почему же часть общества этим законопроектом лишается возможности получить достойное образование?
14.04.2022. 15:04
Svetlana Beļinova
Kategoriski ne! Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
Nepiekrītu likumprojektam.2018.g.reforma jau liecina par sliktiem mācību rezultātiem. Mācību materiālu grūti saprast, vecākiem nepārtraukti jāsēž un jātulko bērnam mācību grāmatas, jo bērns nespēj pārtulkot tādu apjomu un tādus sarežģitos teikumus. 
14.04.2022. 15:11
Fiziska persona
Atsaukt, apstādināt virzību, noraidīt izskatīšanu un turpmāko vurzību, neatbalstu. Esmu pret izstrādāto likumprojektu.
14.04.2022. 15:14
Fiziska persona
Atsaukt,apstādināt virzību,noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību,neatbalstu,esmu pret izstrādāto likumprojektu.
14.04.2022. 15:17
Fiziska persona
Абсолютно не поддерживаю!!!!
Сначала организуйте необходимое количество учителей! Кто работать будет????

Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
14.04.2022. 15:17
Fiziska persona
Ne!
Atsaukt, apstrādināt virzību , noraidīt izskatiīšanu un turpmāko virzību, neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumproektu! 
 
14.04.2022. 15:20
Fiziska persona
Atbalstu likumprojektu! Ieviest bez vilcināšanās!
14.04.2022. 15:21
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
14.04.2022. 15:29
Fiziska persona
Atsaukt,apstādināt virzību,noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību,neatbalstu,esmu pret instrādāto likumprojektu
14.04.2022. 15:36
Fiziska persona
esmu pret izstrādāto likumprojektu
14.04.2022. 15:43
Fiziska persona
Neatbalstu
14.04.2022. 15:45
Dmitrijs Jakuškins
Atsaukt ts sausmas zakonoproekts, krievas cikvekas Latvija ir apmeram 40%  un tapec krievu bernam var macities uz sava dzimta valoda! 
14.04.2022. 15:46
Irina Bijelošonoka
Pret
14.04.2022. 15:48
LR pilsone
Nepiekrītu. Noraidīt.
Jautājums tiem, kas iesnieguši likumprojektu un tiem, kas to atbalsta: kā un kāpēc jums personīgi traucē tas fakts, ka mazākumtautību bērniem daļu no priekšmetiem skolotājs skaidros viņu dzimtajā valodā? Kāpēc jūs esat pret bērniem? Tik un tā bērni apgūs latv val skolas gaitā.
14.04.2022. 15:51
Fiziska persona
Ieviest nekavējoši. ATBALSTĀMS.
14.04.2022. 15:51
Fiziska persona
Atteikties un tālāk neizskatīt likumprojektu. Es neatbalstu šo likumprojektu. Es esmu pret.
14.04.2022. 15:52
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022
14.04.2022. 15:53
Skolēna vecāks
Es esmu pret šo likumu!!!
Mazakumtautību bērni no 7. klases mācās tikai latviešu valodā, izņemot krievu valodas stundas un krievu literatūru. No jaunā māc.gada krievu valodas un krievu literatūras studas paliks tikai 3 st./nedēļā uz diviem priekšmetiem. Tas ir ļoti maz, lai iemācīt valodu. Krievu bērniem ir tiesības mācīt savu dzimto valodu un literatūru!
14.04.2022. 15:54
Jekaterīna Lukjanova
atsaukt!!! Es pret izstradato likumptojektu!!!!
14.04.2022. 15:59
Fiziska persona
Neatbalstu, lūgums atsaukt 
14.04.2022. 16:00
Fiziska persona
Lūdzu atsaukt!
projekts ir pret bērnu un vecāku interesēm. Latvija ir pietiekami bagāta ar pasniedzējiem un skolotājiem kas var vadīt stundas un apmacibas processu  vairākas valodas, ne tikai valsts valodā. Par pieprasījumu pat nav jēgas krakstīt- pieprasījums ir.
14.04.2022. 16:01
Fiziska persona
Atsaukt apstādināt virzību noradīt izskatīšanu turpmāko virzību neatbalstu pret izstrādāto likumprojektu.
14.04.2022. 16:07
Fiziska persona
Atbalstu!

Pirms 30 gadiem šis jau bija jāizdara! Ir pēdējais brīdis saņemties un rīkoties. 
14.04.2022. 16:08
Marina Tretjaka
Esmu pret izstrādāto likumprojektu. 
14.04.2022. 16:10
Fiziska persona
Likumprojekts ir jāpieņem un jāievieš nekavējoties. Pirmais solis vienmēr ir grūts, bet tas ir jāsper, lai vispār virzītos uz priekšu, un visi Latvijas pilsoņi un iedzīvotāji patiešām prastu valsts, tas ir, latviešu valodu. Mazākumtautību skolas, kurās paralēli māca arī kādu citu valodu, taču nekur nepazudīs. Un par mācību kvalitāti - tā vienmēr ir uzlabojama un attīstāma, tā nekad nebūt tik laba, lai teiktu, ka darbs pilnībā padarīts! Kvalitāte vienmēr tiks attīstīta.
14.04.2022. 16:10
Fiziska persona
Atsaukt, esmu pret izstrādāto ligumprojektu.
14.04.2022. 16:11
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu, izskatīt iespējas draudzīgas vides uzbūvēšanai. Valsts valodas stundu skaits skolās ļauj iemācīties valsts valodu kā otru dzimto un veiksmīgi integrēties Latvijas sabiedrībā, bet mācību procesa īstenošana latviešu valodā mazākumtautību bērniem izraisa tikai grūtības mācību vielas apguvē un kāvē integrāciju. Tas attiecināms arī uz šī brīža situāciju. Bērniem jāmācās dzimtajā valodā, mūsu valstī ir visas iespējas to īstenot, ja neieviest mākslīgus šķēršļus.
14.04.2022. 16:17
Fiziska persona
Noraidīts! Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas.
14.04.2022. 16:18
Fiziska persona
Atsaukt, apstādināt virzību, noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību, neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu
14.04.2022. 16:19
Fiziska persona
Neatbalstu. Esmu pret izstrādāto likumprojektu. 
14.04.2022. 16:24
Fiziska persona
Pilnībā atbalstu, ieviest nekavējoties!
14.04.2022. 16:26
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas. Ir nepareizi uzskatīt, ka latviešu valodas kvalitatīva apguve ir iespējama tikai aizliedzot krievu (vai angļu, vai vācu u.t.t.) valodu skolās. Bērniem nedrīkst aizliegt zināt krievu valodu un literatūru (ne tikai fakultatīvi). Mūsdienās pietiek gan līdzekļu, gan motivācijas apgūt latviešu valodu.
14.04.2022. 16:29
Roberta Šteinberga
Noraidīt. 
14.04.2022. 16:38
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
14.04.2022. 16:43
Fiziska persona
Lūdzu noraidīt izskatīšanu un  turpmāko virzību
14.04.2022. 16:43
Fiziska persona
Nepiekrītu ! 
14.04.2022. 16:43
Latvijas Nākotnes Institūts
Neatbalstu. Šķeļ sabiedrību, noskaņo daļu iedzīvotāju pret valsts politiku - tādējādi mazina Latvijas drošību, palielina izdevumus represīvo struktūru uzturēšanai, turklāt pazemina izglītības kvalitāti.
14.04.2022. 16:51
Rita Kovaļova
Это нарушение прав человека , русский язык и литература должны быть как предмет ,а не по интересам. Дети должны знать русский язык и литературу. Assault,apatadinat virzibu,noraidit izskatisanu in turpmako virzibu , neatbalstu, esmu pret izstradato likum proektu.
14.04.2022. 16:55
Fiziska persona
Atstāt bez izmaiņām esošo likumu.
Noraidu jauninājumus. 
14.04.2022. 16:59
Fiziska persona
Neatbalstu
14.04.2022. 17:01
Nadežda Vjazmitinova-Petuško - Частное лицо majassaimniece
Русский язык и литература - обязательны в общеобразовательной школе... Не хочу никого обидеть, но современные программы евростандарта очень поверхностны и  без русской литературы и языка  у детей по простому будет сккдная и не развитая речь. Никакая война и никакие разборки не должны касаться обучения. Русский язык - это достояние Мирового общения, его знают миллиарды.  Если в школах будут только латышский + иностранный....Смешно. Тупое поколение дегенератов. Мало того, что сейчас акцентрируется воспитание (простите)педерастов и лесбиянок, так ещё и реальное ущемление нации, как таковой из-за американского каприза.... Я сама латышка, но стихи пишу на руском, училась в русской школе и горжусь теми знаниями , которые получила при СССР! Так что однозначно русским школам быть, как и обучению на русском, как и нормальному отношению к русскоговорящим Латвии.
14.04.2022. 17:13
Vlada Kostiļeva
Pret! Ir daziem berniem logopediskas problemas
14.04.2022. 17:17
Fiziska persona
Es neatbalstu un esmu pret likumprojektu. 
​​​​​​Tas ir prettiesiski aizliegt bērniem saņemt izglītību savā dzimtā valodā. Bērniem ir tiesības macīties sava dzimtās valodā. 
14.04.2022. 17:30
Fiziska persona
Atsaukt, apstādināt virzību, noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību, neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu
14.04.2022. 17:35
Fiziska persona
Atsaukt  ! Esmu  kategoriski  pret  !
14.04.2022. 17:36
Fiziska persona
Nepiekrītu likumprojektam.
Ir citas prioritātes, kur jūsu ministrijai ir jāpiestrādā:
latviešu valodas mācību metodikas uzlabošana,
izglītības saturs, 
un, pats galvenais, kvalificētu latviešu valodas skolotāju trūkums!
14.04.2022. 17:38
Fiziska persona
Apstādināt šī likuma virzību!
14.04.2022. 17:53
Oļesja Zuboka
Neatbalstu 
14.04.2022. 17:57
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
14.04.2022. 18:11
Fiz.persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
14.04.2022. 18:12
Fiziska persona
Atsaukt so projektu un dod iespeju macit savu dzimtu valodu. Esmu pret izstradato likumprojektu, jo piespiesana nenes neko labu attiecibam musu sabiedriba
14.04.2022. 18:16
Dana Balašova - Dana Balašova
Esmu pret izstrādāto likumprojektu! ☝️
14.04.2022. 18:20
Fiziska persona
Neatbalstu, esmu pret šo likumprojektu
14.04.2022. 18:27
Vadims Kohaņuks
Esmu pret izstrādāto likumprojektu
14.04.2022. 18:31
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu!
14.04.2022. 18:33
Mihails Koposovs
Neatbalstu,esmu pret izstrādāto likumprojektu
14.04.2022. 18:35
Fiziska persona
Nepiekrītu likumprojektam. Bērniem jāmācās dzimtajā valodā!
14.04.2022. 18:36
Fiziska persona
Visos bērnudārzos un visās skolās Latvijā izglītībai jābūt tikai valsts valodā, lai izbeigtu sabiedrības šķelšanos 32 gadus pēc Latvijas neatkarības atgūšanas. Visi cilvēki, kurus tas neapmierina, drīkst dibināt savas privātās skolas vai ceļot uz zemēm, kur var mācīties krieviski.

Francijā visi mācās franču valodā, Lielbritānijā - angļu valodā, Vācijā - vācu, Latvijā - latviešu. Jābeidz krievu diskriminācija pret latviešiem. Jāsaprot, ka termins mazākumtautības uz krieviem neattiecas. Krievu dominance Latvijā ir sekas genocīdam pret latviešiem, ko piekopa PSRS.

Latvijas nostājai jābūt stingrai. Jāsamazina agresorvalsts Krievijas valodas ietekme Latvijā visās sfērās - pakalpojumu sfērā, valsts iestādēs, privātās iestādēs, kino jābūt subtitriem tikai latviešu valodā. Tas veidos lielāku motivāciju jauniešiem apgūt valsts valodu, lai vēlāk viņi spētu pilnvērtīgi iekļauties darba tirgū un kultūras dzīvē. Jā beidz ar divkopienu sabiedrību, Ļoti striktai ir jābūt valsts valodas pozīcijai nākotnē.

Jāatceras, ka krievu valoda nav tikai valoda, bet Krievijas propaganadas un varas instruments. Neskaitāmas reizes Krievija ir draudējusi, ka uzbruks, lai aizstāvētu krievus - dažādās zemēs. Tāpēc tas ir valsts drošības jautājums samazināt krievu valodas ietekmi Latvijā. Tas jādara nekavējoties, sākot ar 2022. gada 1. septembri. 
14.04.2022. 18:39
Aļona Raščevska
Atsaukt, apstādināt virzību, noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību, neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu
14.04.2022. 18:42
Fiziska persona
Nepiekrītu likumprojektam. Bērniem noteikti jāmācās dzimtajā valodā!
14.04.2022. 18:42
Fiziska persona
Iebilstu.Bērniem jādod iespēja mācīties dzimtā valodā.Citādi aizbrauks:) 
14.04.2022. 18:49
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto likumprojektu. Gribu lai mans bērns mācās dzimtā valodā.
14.04.2022. 18:50
Fiziska persona
Neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu.
14.04.2022. 18:57
Fiziska persona
Lūdzu atsaukt likumprojektu. Līdzīga piespiešana tikai pastiprina mazākumtautu bērnos un vecākos pretošanos latviešu valodas un kultūras apgūvē. Kā arī šodienas pasaules situācijas skatienā, kad mums Latvijā tik svarīgi atbalstīt vienam otru un turēties kopā,  veicina dažādu tautu konfliktu saasināšanos. Mazākumtautu integrācijai Latvijā jānotiek uz savstarpējas cieņas pamata. 
14.04.2022. 19:01
Fiziska persona
Esmu pret! 
14.04.2022. 19:06
Fiziska persona
Esmu pret mācībam tikai latviešu valodā.
14.04.2022. 19:10
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
14.04.2022. 19:11
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
14.04.2022. 19:14
Sergejs Volčenkovs
Esmu pret izstrādāto likumprojektu.
14.04.2022. 19:17
Marina Špakovska
Esmu pilnigi pret, tas trauce pilnvertigi aptvert informaciju manam bernam! Projekts diskrimine citvalodigos bernus, rada lieko stresu. 
14.04.2022. 19:21
Fiziska persona
Не принимать. Отозвать. И заняться незамедлительно экономическими вопросами, а не отвлекать население на незначительные вопросы. 
14.04.2022. 19:25
Anatolijs Jermoļenko - Anatolijs Jermolenko
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
14.04.2022. 19:27
Fiziska persona
Es esmu pret izstrādāto likumproektu
14.04.2022. 19:27
Fiziska persona
Lūdzu atsaukt likumprojektu. Pašreizējā Latvijas teritorijā krievvalodīgie iedzīvotāji VĒSTURISKI bija vienmēr, 
jau kopš ļoti seniem laikiem. To skaits vienmēr bija liels. Latvijas teritorija - ir vieta, kuru vēsturiski vienmēr apdzīvoja slāvu ciltis. 
Nav loğiski, un nav likumiski tagad aizliegt krievvalodīgiem iedzīvotājiem mācīties krievu valodā.
14.04.2022. 19:28
Fiziska persona
Es neatbalstu.Esmu pret likumprojekta pieņemšanu un tālākām reformām,jo esošo reformu ieviešana ir tikai uz papīra un iekaisušās smadzenēs; nav skolotāju,nav normālu programmu,nav atbilstošu mācību grāmatu , neglīti krītas mācīšanas līmenis, bērniem nav motivācijas. Kurš ierosina ieviest tālākas reformas, lai iet strādāt skolās brīvprātīgi.  Daudz tiek runāts un ļoti maz tiek darīts plašai sabiedrības daļai.  Es godīgi uzskatu, ka Latvijai ir daudz ierēdņu un liels skolotāju trūkums.
14.04.2022. 19:42
Rolands Rozentāls
Pilnībā atbalstu mācības valsts skolās tikai valsts valodā.
14.04.2022. 19:43
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas, jo tas neatbilst visu Latvijas republikas pilsoņu tiesībām un interesēm un liedz Latvijas pilsoņiem mācīties dzimtajā (mazākumtautību) valodā. Mazākumtautības ir liela daļa no Latvijas sabiedrības, kuru tiesības jau sen nav uzskatāmas par svarīgajām. Šī sabiedrības daļa, kā arī citas valstis, uzskatīs šo likumprojektu par atriebību bērniem un visām mazākumtautībām. Jā Latvijas valstij ir svarīgs miers un labklājība, atsauciet projektu uz visiem laikiem. Mazākumtautības Latvijā dzīvo gadsimtiem ilgi, un visiem pilsoņiem jābūt vienādām tiesībām. 
14.04.2022. 19:52
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
14.04.2022. 19:54
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
 
14.04.2022. 19:58
Aleksejs Markins
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022
14.04.2022. 20:09
Fiziska persona
Apstādināt likumprojekta virzību un izskatīšanu.
14.04.2022. 20:10
Fiziska persona
Atsaukt! 
Latvijā valsts valoda ir latviešu valoda, tas ir fakts!  Bet ievest tādus grozījumus nav racionāli. Valoda ir jaāpgust no pašas bērnibas, sākot ar pirmskolas izglītības iestādem,bet pakāpeniski.(20 uz 80; 30/70; 50/50; 70/30 un 11. un 12.klašu audzēknem uz 100%). Diemžēl nav nodrošināti ne dārziņi, ne skolas ar kvalificētiem pāsniedzējiem, trūkst metodiskus līdzekļus un.t.t.
14.04.2022. 20:10
Roberts Kongs
Neatbalstu izstrādāto likumprojektu
14.04.2022. 20:16
Fiziska persona
Šveicē ir 4 oficiālās valodas, Apvienotajā Karalistē arī 4 oficiālās valodas.  Latvijā 40% ir krievvalodīgie.  Jākaunas par krievvalodīgo aizskārumu.  Paskatieties, kas Ukrainā ienesa nacionālismu.  Latvijā jābūt 2 valsts valodām un visiem nepilsoņiem jādod pilsonība.  Nav iespējams piespiest cilvēkus domāt svešvalodā.  Sabiedrības šķelšanu veic politiķi.  lielākā daļa cilvēku nevēlas kultivēt naidu.  Ir pienācis laiks pielikt punktu naidam, ko valdība izplata.  Un visi zina, kam ir pakļauta valdība.
14.04.2022. 20:16
Fiziska persona
Likumprojekts ir noraidāms. Ir jāveic rūpīga analīze.
14.04.2022. 20:20
Natalija Hromova
Esmu pret
14.04.2022. 20:28
Fiziska persona
Neatbalstu šo likumprojektu! 
14.04.2022. 20:28
Fiziska persona
Esmu kategoriski pret izstrādāto likumprojektu un tālākam reformām.
Правительство должно принимать мудрые и взвешенные решения,а не эмоциональные.Есть другие проблемы,которые необходимо решать,не хватает учителей физики,например.Создавать хорошие учебники,в них должны быть понятные задания,а не такие,когда вся семья не может первокласнику помочь.Детей в государстве надо любить, не надо эксперементировать над ними.Тогда они с радостью будут ходить в школу .
14.04.2022. 20:28
Viktorija Roskošnaja
Lūdzu atstāt krievu valodu lai bērni varat saņemt izglītība uz savu valodu.

 
14.04.2022. 20:30
Fiziska persona
Neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu. Bērnam vajag mācīt valodu pakāpeniski, bet nē uzreiz dot viņam visas priekšmetus latviešu valodā. Jau tagad ir problēmas ar mācību procesu. Jo bērnam pirmā klase visas mācību grāmatas ir latviešu valoda. Varbūt būtu loģiski no sākuma dot iespēju iemācīties  latviešu valodu, vismaz pamatus un pēc tam dot pārējos priekšmetus valsts valodā. 
14.04.2022. 20:42
Fiziska persona
Atbalstu mācības tikai valsts valodā. Ieviest jau no 2022./2023. mācību gada visās klasēs!
14.04.2022. 20:43
Fiziska persona
Atsaukt šo līkumprojektu no izskatīšanas vispār. Uzskatu, ka šis likumprojekts BŪTISKI diskriminē mazākumtautību bērnus, liedzot viņiem saņemt izglītību dzimtajā valodā. 
14.04.2022. 20:45
Fiziska persona
Kategoriski pret likumprojektu. Bērniem līdz 12.klasei ir jābūt tiesībām saņemt izglitību dzimtā valodā, pretējā gadījumā tās izraisīs papildus slodzi skolniekiem un intereses zūdumu mācības procesām. Rezultātā tās vedīs pie zēmā izglitības līmeņa starp ievērojamai skolnieku daļai, kas traucēs Latvijas ekonomiskās veiksmīgu attīstību.
14.04.2022. 20:49
Fiziska persona
Neatbalstu.
Esmu pilnīgi PRET šo izstrādāto likumprojektu!
Atsaukt un noraidīt tā izskatīšanu!
14.04.2022. 20:49
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
14.04.2022. 20:50
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
14.04.2022. 20:51
Aleksandrs Poļakovs
Šādu projektu ir jāatsauc un vajadzētu izstrādāt jauno, lai būtu izvēle visam minoritaram grupām un skolām piedāvāt apmācību tajā minoritara valodā bāzēs priekšmetiem no 1 līdz 9 klasēs. Bāzēs priekšmeti: matemātika, fizikā, ķīmija, ģeogrāfija, bioloģija.
14.04.2022. 20:54
Fiziska persona
Изначально я была против перевода русскоязычных школ на обучение на госязык, чем больше давление, тем больше, соответственно, противостояние! Оставьте уже детей в покое, они и так прекрасно знают и латышский, и английский, немецкий... и т. д по списку.... 
14.04.2022. 21:01
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto likumprojektu
14.04.2022. 21:02
Fiziska persona
Noraidīt.
Esošā kārtība jau sniedz mazākumtautību bērniem iespēju apgūt latviešu valodu.
14.04.2022. 21:03
Fiziska persona
Uzskatu, ka Latvijas izglītībā jau ekzistē un veiksmīgi stradā sistēma, kas ļauj mazakumtautību skolēniem apgūt valsts valodu un veiksmīgi apgūt profesionālo izglītību un augst izglītību. Izmaiņas varētu negatīvi ietekmēt zināšanu kvalitāti un apgrūtināt skolēniem mācīšanu procesu.   Esmu par iespējas saglabāt mazakumtautību valodas Latvijas skolās!!!
14.04.2022. 21:08
Fiziska persona
Ieviest nekavējoties.
LR Satversmē noteikts, ka valsts valoda Latvijā ir TIKAI UN VIENĪGI latviešu valoda. Attiecīgi ir loģiski, ka valsts apmaksāta un nodrošināta izglītība var būt tikai un vienīgi latviešu valodā, jau sākot ar pirmsskolas izglītības iestādēm. Šāds princis ir akceptēts un tiek īstenots gan visās ES valstīs, gan ārpus tās. 
Minoritāšu pārstāvjiem ir tiesības organizēt privātas mācību iestādes, kurās izglītības process norisinās attiecīgās minoritātes valodā, līdztekus obligātā kārtā apgūstot valst valodu. Šādas mācību iestādes pašsaprotami finansē nevis Latvijas valsts, bet gan attiecīgā minoritāte no privātiem finanšu līdzekļiem. 
Iedzīvotājiem, kam nav pieņemamas LR Satversmē un likumdošanā noteiktās likumiskās normas, ir tiesības atteikties no LR pilsonības, iegūt pilsonību valstīs, kuru likumdošana saskan ar viņu vajadzībām un principiem, un pārcelties uz tām. 
14.04.2022. 21:10
Eduards Zaharovs
Beigt histēriju! Tas ir nacionālisms. Kāpēc tad mums pastāv ukraiņu skolas, vācu skolas, ebreju?
Tas tikai vairāk sašķels sabiedrību! Nedrīkst neko mainīt, it īpaši steidzami! 
14.04.2022. 21:11
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
14.04.2022. 21:17
Fiziska persona
Uzskatu, ka šodien skolā izglītības sistēma strādā veiksmīgi! Svarīgi, lai skolēni apguva zināšanas dzimtajā valodā, lai būtu laba kvalitāte. Es esmu par dzimtas valodas saglabašanu!!!
14.04.2022. 21:18
Irina Stuse
Esmu par krievu skolām un  par krievu valodu. 
14.04.2022. 21:20
Biruta Pjalkovska
Noteikti un iespējami ātri jārealizē pāreja uz valsts apmaksātu izglītību tikai un vienīgi valsts valodā. 
14.04.2022. 21:25
Aleksejs Rassoha
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022
14.04.2022. 21:28
Fiziska persona
Es esmu kategoriski pret. Krievu skolas absolventi pārvalda valsts valodu brīvi.
14.04.2022. 21:30
Fiziska persona
Apstadīnāt virzību
14.04.2022. 21:32
Fiziska persona
Pāriet uz apmācību valsts valodā vajadzēja jau dažas desmitgades atpakaļ. Tas nepieciešams joprojām.
14.04.2022. 21:33
Fiziska persona
Neatbalstu mazākumtautību cilvēku diskrimināciju 
14.04.2022. 21:34
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
14.04.2022. 21:37
Vēcāks
Esmu pret izstrādāto likumprojektu!
14.04.2022. 21:38
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
14.04.2022. 21:41
Fiziska persona
Kategoriski esmu pret pāriešanu tikai uz latviešu valodu! Beidziet terorizēt bērnus, beidziet kurināt naidu un sašķelt mūsu sabiedrību! Mūsu sabiedrībā ir 40% krievvalodīgo cilvēku, kuri arī mīl šo valsti, maksā nodokļus un strādā valsts labā.  Atstājot izglītību krievu valodā, Jūs iegūsiet daudz lojālakus cilvēkus šai valstij, nevis cīnoties pret viņu bērniem un pret valodu. 
14.04.2022. 21:46
Georgijs Jakovļevs
Noraidīt.
Esošā kārtība jau sniedz mazākumtautību bērniem iespēju apgūt latviešu valodu pilnībā.
​​Šī bilbilingvālā izglītība bija izstrādāta ievērojot gan bērnu, gan skolotāju intereses. 
14.04.2022. 21:48
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto likumproektu.
14.04.2022. 21:48
Fiziska persona
Es esmu pret piedāvāto likumprojektu.
14.04.2022. 21:48
Jūlija Luškina
Noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību. Neatbalstu!!! 
14.04.2022. 21:52
Fiziska persona
Atsaukt, pietiek ar to izglītības reformu, kura bija iepriekš ieviesta. Tas ir pilnīgi pietiekams. 
14.04.2022. 21:58
Jekaterina Poikāne
Noraidīt likumprojekta izskatīšanu un talāko virzību.
Bērniem pasliktinājās macības vielas apgušanas kvalitāte. Ļaujiet bērniem mācīties dzimtaja valodā līdz 10.klasei ar padziļināto valsts valodas apgūšanu. 
 
14.04.2022. 22:01
Fiziska persona
Neatbalstu 
14.04.2022. 22:03
Valentīna Manuilova
Saglabat krievu valodu skolas un literaturu. Mans berns ir latvietis bet es gribu lai vina macitu vairakus valodus. 
14.04.2022. 22:05
Fiziska persona
Neatbalstu.
14.04.2022. 22:07
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesa (lieta Nr.56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.4120/2022). Ir jāatrisina latviešu valodas skolotāju trūkums , latviešu valoda mazākumtautību skolās netiek pasniegta kvalitatīvi, ir jāmaina metodiskie materiāli un pasniegšanas metode. Tas ir noziegums pret mazākumtautību bērniem, kuriem ir liegts mācīties dzimtajā valodā. 
14.04.2022. 22:07
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu!
Sākumā ņirgājās par bērniem attālinātās mācīšanās laikā - ir zaudēti 2 gadi izglītības!
Tagad jūs izmantojat bērnus kā ieročus pret viņu vecākiem.
Bērnudārzi un skolas ir izveidotas, lai bērni saņemtu ZINĀŠANAS.Skola nav pieaugušo smilškaste!
14.04.2022. 22:09
Darja Kairova
Iebilstu pret šādu likuma projektu. Ir jāatstāj iespēja mazākumtautību pārstāvju bērniem apgūt kādus priekšmetus arī dzimtā valodā (arī ukraiņu, specializētās izglītības iestādēs)
14.04.2022. 22:09
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu.
14.04.2022. 22:10
Fiziska persona
 Esmu pret izstrādāto likumprojektu!
14.04.2022. 22:15
Fiziska persona
neatbalstu
14.04.2022. 22:17
Fiziska persona
Pret.

Vairāk jādomā par izglītības kvalitāti, skolotāju algām un darba prestīžu neviss izdomāt brīnumus lai tauta strīdas 
Realizēt to nav iespējams 
 
14.04.2022. 22:17
Fiziska persona
Neatbalstu! Atsaukt likumprojektu!
14.04.2022. 22:19
Fiziska persona
Es esmu pret izstrādāto likumprojektu 
14.04.2022. 22:19
Fiziska persona
Nepiekrītu likumprojektam. Bērniem jāmācās dzimtajā valodā.
14.04.2022. 22:23
Ella Šahtarina
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
14.04.2022. 22:24
Fiziska persona
Esmu pret! 
14.04.2022. 22:24
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
14.04.2022. 22:26
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu, jo katram ir jāmācas dzimtajā valodā.
14.04.2022. 22:30
Fiziska persona
Pret izstrādāto likumprojektu!!!
14.04.2022. 22:31
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
14.04.2022. 22:32
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
14.04.2022. 22:34
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu 
14.04.2022. 22:34
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
14.04.2022. 22:35
Fiziska persona
Noraidīt! 

Esošā kārtība jau sniedz mazākumtautību bērniem iespēju apgūt latviešu valodu pilnībā. Daži varbūt to nezin, bet jau no pirmās klases bērniem grāmatas ir divās valodās, pakāpeniski mainot proporciju. Septītajā klasē bērni mazākumtautību skolas pilnīgi mācās latviešu valodā. Nekādu problēmu nav. 
​​Šī sistēma bija izstrādāta ievērojot gan bērnu, gan skolotāju intereses. 
Jaunais ierosinājums neatrisinās nevienu no izvirzītajiem mērķiem un sekmēs izglītības kvalitātes pasliktināšanai skolās, jo maziem bērniem būs jāizskaidro mācību materiāli ilgāk un rūpīgāk, bremzējot mācību procesu visai klasei, ka arī saasināsies savstarpējas attiecības sabiedrībā un ka rezultātā skolās. 
Visbeidzot, skolotāju izslēgšana politisko vai jebkādu citu iemeslu dēļ pasliktinās mācību procesu vēl vairāk - valstī nav tik daudz skolotāju, un izglītības sistēma nespēs tos saražot pietiekami daudz.
Secinājums: labāk pieturēties pie esošās sistēmas, uzlabojot latviešu valodas pasniegšanas kvalitāti. Piedāvājot bērniem papildu interesantu bezmaksas nodarbību latviešu valodā, tādejādi motivējot bērnus mācīt, cienīt un mīlēt latviešu valodu, nevis otrādi. 
14.04.2022. 22:36
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu
14.04.2022. 22:37
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu
14.04.2022. 22:38
Fiziska persona

Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
14.04.2022. 22:38
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
14.04.2022. 22:38
Fiziska persona

Nepiekrītu likumprojektam. Bērniem jāmācās dzimtajā valodā.
14.04.2022. 22:40
Fiziska persona
Pret izstrādāto likumprojektu!!!
14.04.2022. 22:40
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
14.04.2022. 22:41
Fiziska persona
Noraidīt.
Esošā kārtība jau sniedz mazākumtautību bērniem iespēju apgūt latviešu valodu pilnībā.
14.04.2022. 22:43
Fiziska persona
NEATBALSTU
14.04.2022. 22:45
Fiziska persona
Esmu pilnībā pret šo likumu!
Pat arī Padomju laikā bija iespēja izvēlēties izglītības valodas, bēt tagad it ka mēs dzīvojam demokrātiska valstī, bēt bērnus piespiedu kārtā jāmācās tikai latviešu valodā! Vai tas ir demokrātija? 
14.04.2022. 22:48
Fiziska persona
Neatbalstu un nepiekrītu! Izglītības kvalitāte tikai pasliktināsies.Tāpat skolās it pedagogu trukums,bērni pēc diviem gadiem attalinatas apmacības neapguva programmu.Tā ir diskriminācija!
14.04.2022. 22:52
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesa (lieta Nr.56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.4120/2022). Ir jāatrisina latviešu valodas skolotāju trūkums , latviešu valoda mazākumtautību skolās netiek pasniegta kvalitatīvi, ir jāmaina metodiskie materiāli un pasniegšanas metode. Tas ir noziegums pret mazākumtautību bērniem, kuriem ir liegts mācīties dzimtajā valodā. 
14.04.2022. 22:58
Fiziska persona
Мы уважительно относимся к нашей родной стране, как и учим государственный язык, потому что должны и живём в стране Латвия с гос. языком латышский. Русский язык, язык на котором мы говорим дома и забрать его будет не возможно, и не правильно. Это язык на кототом мы говорим с нашими родителями и имеем право на обучение на родном языке, с целью более качественного образования.
14.04.2022. 22:59
Fiziska persona
Nepiekrītu likumprojektam. Bērniem jāmācās dzimtajā valodā.
14.04.2022. 22:59
Marija Bambuļaka
Atsaukt, jo nav metodisko materiālu latviešu valodas apmacībai bērniem, krievierunājošiem bērniem parāk liels stress un visparējas apmacības gaitā bērniem nav  iespējas patstāvigam darbam. 
14.04.2022. 23:04
Laimdota Grīvāne
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas. Esmu pret izstrādāto likumprojektu.
14.04.2022. 23:06
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto likumprojektu. Bērniem jāmācās dzimtā valodā, bet ar padziļinātu valsts valodas apguvi.
14.04.2022. 23:06
Fiziska persona
Neatbalstu, jo cilvēkam jābut tiesības izvēlēties, īpaši izglītības jomā. Jābūt dažādas mācības iespējas gan latviski, gan angliski, gan krieviski vai vēl kādā valodā.

 
14.04.2022. 23:08
Jūlija Kuzmenko
Esmu pret izstrādāto likumprojektu.
14.04.2022. 23:11
Jevgēnijs Jurkivs - Ģimene
Neatbalstu
14.04.2022. 23:22
Tatjana Dolgošejeva
Русскоязычные жители Латвии , составляющие не менее 40 процентов населения страны должны иметь право на образование их детей на родном языке
14.04.2022. 23:23
Fiziska persona
Vai tiešām cienījamie cilvēki, kuri virza šo likumprojektu, domā par bērniem? Bet tā taču ir liekulība. Pretīgi.
14.04.2022. 23:24
Olga Abakumova
Nepiekritu! Atsaukt likumproektu!
14.04.2022. 23:27
Fiziska persona
Iebilstu pret tālāko likumprojekta virzību.
Pati mācījos mazakumtautību pamatskolā un veiksmīgi turpināju mācības vidusskolā kopā ar jauniešiem, kuriem latviešu valoda ir dzimta.  Pēc tam bez problēmām tiku uzņemta RTU budžeta vietā un absolvēju. Galvenais ir skolotāji un pārdomāta mācību programma. 
14.04.2022. 23:37
❗️Personas viedoklis!!!
Atsaukt, neatbalstu! Krieviem jabut iespeja macities krieviski, pretējā gadījumā tas pārkāpj cilvēktiesības.
14.04.2022. 23:55
Fiziska persona
Atsaukt.
14.04.2022. 23:57
Tatiana Ermolenko
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)

 
14.04.2022. 23:57
Jevgēnijs Arseņjevs
pilnīgi neatbalstu šo likumprojektu
14.04.2022. 23:57
Fiziska persona
Atsaukt
14.04.2022. 23:59
Fiziska persona
Uzskatu atstāt iespēju saņemt izglītību dzimtajā valodā pilnā apmērā līdz 12 klasei
15.04.2022. 00:03
Fiziska persona
Uzskatu atstāt iespēju saņemt izglītību dzimtajā valodā pilnā apmērā līdz 12 klasei.
15.04.2022. 00:28
Pilsonis
Iebilstu pret pāreju tikai uz valsts valodu, jo bērniem ir grūti saprast mācību vielu.
Ir kvalitatīvi jāmāca bērniem latviešu valoda, ar cieņu, mīlestību vienam pret otru, savu valsti un ar to pietiek, lai zinātu perfekti abas valodas.
15.04.2022. 00:45
Fiziska persona
Neatbalstu un esmu PRET izstrādāto likumprojektu. Lūdzu noraidīt turpmāko izskatīšanu. Bērniem jāmācās dzimtā valodā ar iespēju padziļināti apgūt valsts valodu.
15.04.2022. 03:15
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto likumproektu
15.04.2022. 05:50
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto likumprojekti!
15.04.2022. 06:37
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
Ģimenēm jābūt iespējai izvēlēties, kurā valodā mācīt savus bērnus. Protams, tas neatnem pienākumu pārzināt valsts valodu 
15.04.2022. 07:28
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
15.04.2022. 07:38
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
15.04.2022. 07:43
Anna Kirejeva
Neatbalstu! 
15.04.2022. 07:55
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
15.04.2022. 08:00
Fiziska persona
Neatbalstu priekšlikumu. 
15.04.2022. 08:05
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto likumprojektu!
15.04.2022. 08:07
Fiziska persona
Atsaukt
15.04.2022. 08:12
Fiziska persona
Piekrītu likumprojektam. Ieviest apmācību valsts valodā. Kurā valstī vēl ir mācības citā valodā, izņemot valsts valodu. Imigrantiem ir citas atbalsta programmas valsts valodas apguvei.
15.04.2022. 08:14
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
15.04.2022. 08:23
Vizma Jevļeva
Kategoriski ne! Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
Nepiekrītu likumprojektam.2018.g.reforma jau liecina par sliktiem mācību rezultātiem. Mācību materiālu grūti saprast, vecākiem nepārtraukti jāsēž un jātulko bērnam mācību grāmatas, jo bērns nespēj pārtulkot tādu apjomu un tādus sarežģitos teikumus.
15.04.2022. 08:36
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
15.04.2022. 08:41
Vasiļina Dmitrijeva-Dvila
Noraidīt! Bētniem un viņu ģimenēm ir tiesības mācīties savu dzimto valodu un kultūru kā citās Eiropas valstīs un pasaulē par saviem nodokļiem!
15.04.2022. 08:48
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
15.04.2022. 08:50
Fiziska persona
Atsaukt projekta virzību , iebilstu. 
15.04.2022. 08:54
Sņežana Navočenko
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr.56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.4120/2022).

 
15.04.2022. 08:54
Fiziska persona
Atsaukt likumprojekta virzīšanu
15.04.2022. 08:57
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
15.04.2022. 09:03
Olga Pirjalova
Atsaukt
15.04.2022. 09:03
Fiziska persona
Esmu PRET izsrādāto likumprojektu
15.04.2022. 09:13
Privatpersona
Nepiekrītu likumprojektam!
Bērniem jāmācās dzimtā valodā, bet ar padziļinātu valsts valodas apguvi! 
15.04.2022. 09:14
Marija Kokoreviča
Esmu pret izstrādāto likumprojektu
15.04.2022. 09:22
Marina Savina
speciālistiem jāattīstās Latvijā! Un izglītība jāsaņem jebkurā ērtā valodā. Latviešu valoda ir jāprot, bet latviešu valoda nedrīkst būt izglītības galvenais mērķis! Latvijai ir vajadzīgi inženieri, ārsti, skolotāji, arhitekti un tā tālāk. Labāk pašam izaudzēt labus speciālistus, nekā maksāt vairāk par palīdzību no citām valstīm! Esmu par izglītību dažādās valodās, ērti bērniem! Uzsvars jāliek uz zināšanām, nevis valodu!
15.04.2022. 09:24
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
15.04.2022. 09:32
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
15.04.2022. 09:36
Fiziska persona
Apstiprināt virzību 
15.04.2022. 09:40
Fiziska persona
Apstādināt virzību !!!!!!!!!!!!!!!
15.04.2022. 09:41
Skola
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr.56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2023)
15.04.2022. 09:48
Fiziska persona
  Не поддерживаю законопрект ! Каждый должен иметь право получать образование на родном языке при отличном преподавании государственного языка .
15.04.2022. 09:51
Fiziska persona
Noraidīt.
15.04.2022. 09:56
Fiziska persona
Pret izstrādāto likumprojektu.
Ar cieņu,
15.04.2022. 09:58
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
15.04.2022. 10:05
Fiziska persona
esmu pret izstrādāto likumprojektu
15.04.2022. 10:10
Fiziska persona
Noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību! Neatbastu!
15.04.2022. 10:11
Oļegs Popovs
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022
15.04.2022. 10:15
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto likumprojektu
15.04.2022. 10:16
Fiziska persona
Esmu pret.
15.04.2022. 10:17
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto likumprojektu.
15.04.2022. 10:18
Fiziska persona
Esmu kategoriski pret šo likumu, jo ne bērni, ne skolas, ne sabiedrība nav gatavi šīm pārmaiņām. Pēc skolas beigšanas skolēniem ir lieliskās latviešu valodas zināšanas. Bilingvālā izglitība pilnība nodrošina sabiedrības nepieciešamības un integrācijas prasības, savukārt atļauj saglabāt un uzturēt savu etniskumu un identitāti.
15.04.2022. 10:22
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
 
15.04.2022. 10:25
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
15.04.2022. 10:26
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesa (lieta Nr.56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.4120/2022). Ir jāatrisina latviešu valodas skolotāju trūkums, latviešu valoda mazākumtautību skolās netiek pasniegta kvalitatīvi, ir jāmaina metodiskie materiāli un pasniegšanas metode. Tas ir noziegums pret mazākumtautību bērniem, kuriem ir liegts mācīties dzimtajā valodā. 
15.04.2022. 10:26
Fiziska persona
Nepiekrītu likumprojektam! Bērniem jāmācās dzimtā valodā, bet ar padziļinātu valsts valodas apguvi!
15.04.2022. 10:27
Tatjana Pevcova
Es rsmu pret izstrādāto likumproekta.
15.04.2022. 10:28
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto likumprojektu. Jo katrs Latvijas iedzīvotājs ir tiesīgs izvēlēties kura valodā mācīties. 
15.04.2022. 10:34
Fiziska persona
Atsaukt, esmu pret izstrādāto likumprojektu
15.04.2022. 10:48
Gimene
В много национальной стране могут существовать много языков! И у 37%населения отнять родной язык! На это должна быть очень сильная прицина! Русский язык 2 в мире по популярности и задвигать его в рамки неразвития это отнять у граждан страны возможнасть личного роста в будущем! Я требую пректорить языковую теронию в стране которая имеет обизательство перед своими гражданами! 
15.04.2022. 10:48
Fiziska persona
Projekts ir noraidāms. Bērnu dārzā un pamatskolā mazākumtautību bērnu izglītošana latviešu valodā faktiski ir vardarbība pret bērniem, kas var novest pie nopietniem psihoemocionāliem traucējumiem. Tāpat jānodrošina iespēja mazākumtautību bērniem izkopt savu dzimto valodu.  Uzskatu, ka šībrīža sistēma latviešu valodas apguvei skolās ir pietiekama. Mans bērns šogad iet pirmajā klasē un ļoti veiksmīgi apgūst latviešu valodu. Viņš to dara ar prieku. Nevajag lauzt šo sistēmu, īstenojot vardarbīgu pieeju. Pie tam ir jārespektē, ka Latvijas tauta nav tikai etniskie latvieši, bet arī krievi, ukraiņi, baltkrievi, poļi un citas minoritātes, kas veido lielu iedzīvotāju grupu. Visiem iedzīvotājiem neatkarīgi no viņu tautības jābūt pasargātiem no vardarbības, īpaši bērniem.
15.04.2022. 10:53
Fiziska persona
Ar ko jūs cenšaties cīnīties, ar saviem bērniem? Uzkatu šo par provokāciju šinī situācijā.  Krievvalodīgie bērni nav ne pie kā vainīgi, lai viņus liktu tādos "rāmjos". Gribat atkartot sitūāciju, kā kaimiņiem?
Atsaukt, apstādināt virzību. Esmu PRET izstrādāto likumprojektu. 
 
15.04.2022. 10:53
Fiziska persona
Atsaukt, apstādināt virzību, noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību, neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu.
15.04.2022. 10:55
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu.
Nav pamatojuma ticēt, ka jauna pieeja palielinās valsts valodas apguves/izglītības kvalitātes līmeni. 
Šodien ir redzams, ka kopš 2019.gada izglītības kvalitāte nav palielinājusies. Vai tiešām problēma ir valodā, nevis skolotāju trūkumā? Par kādu kvalitāte iet runā?
Skolniekeim jāmācas dzimtā valodā!
15.04.2022. 10:56
Jevgeņijs Gončaruks
Esmu pret izstrādāto likumprojektu
15.04.2022. 11:00
Fiziska persona
Atsaukt, apstādināt virzību, noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību, neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu.
15.04.2022. 11:00
Fiziska persona
Esmu kategoriski pret šo limuprojektu. Jāļauj mazākumtautību bērniem mācīties bilingvāli, gan latviski, gan krieviski, lai viņi justos komfortabli. Tikai šādi var izaudzināt īstus Latvijas valsts patriotus. 
15.04.2022. 11:02
Fiziska persona
Likumprojekta pamatojums nav balstīts uz pētījumiem, kad pierādītu, ka tas spēj sasniegt izvirzītos mērķus. Tieši pretēji, neatkarīgie pētījumi liecina, ka mācības dzimtajā valodā veicina labāku disciplīnu apguvi. Kamēr nav veikti kaut līdzšinējās Latvijas pieredzes pētījumi, šis likumprojekts ir noraidams. 
Otrkārt, likumprojekts neparedz izmaiņas pasniedzēju sagatavošanas sistēmā, kas atrisinātu pasniedzēju trūkuma problēmu. Tieši pretēji, likumprojekts novedīs pie tā, ka trūkums vien palielināsies.
15.04.2022. 11:04
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai   par ieprekšējo skolu reformas postu : Eiropas Cilvēkttiesību tiesa ( lieta Nr. 56928/19 ) un ANO Cilvēktiesību komitejā ( lieta Nr.4120/2022)
15.04.2022. 11:05
Fiziska persona
Es esmu pret izstrādāto likumprojektu!!!
15.04.2022. 11:09
Natālija Minasjana
Es gribu, lai mēs būtu tieši demokrātiska valsts,соблюдающей Satversmi Latvijā. Lai cienītu tiem cilvēkiem ,kas dzīvo un strādā ,un maksā nodokļus,bet Latvijā ceturtā daļa iedzīvotāju - рксские! Ieskatieties savu sirdi - vai tiešām jūs tā mīlu cilvēkus,ir, vai jums ir sirdsapziņa ,un ko teiktu tava māte,redzot ,cik pazemota tauta šajā skaistajā ,vēl, valstī.
15.04.2022. 11:12
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto likumprojektu
15.04.2022. 11:12
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto likumprojektu
15.04.2022. 11:12
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu! Šobrīd jau ir nodrošināta iespēja visiem bērniem apgūt valsts valodu perfektā līmenī. Kāpēc ir jāmaina to, kas strādā? Kāpēc jāeksperimentē?
15.04.2022. 11:13
Fiziska persona
Ludzu neievest likumu pilnaa apmeeraa, bet palielinaat latvieshu valodas stundu skaitu pirmskolas izglitibas iestadees. 
Ludzu nodroshinat iespeju katram cilvekam kaa valsts pilsonim briivi izteikties ne tikai valsts valodaa, bet arii dzimtajaa valodaa.
Tas veidos valsti kaa multikulturas sabiedriibu.
 
15.04.2022. 11:17
Fiziska persona
Neatbalstu!!!
15.04.2022. 11:21
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto likumprojektu.
15.04.2022. 11:26
Jūlija Prokofjeva
Atsaukt likumprojejktu. Bērniem ir tiesības mācīties savā valodā. Lidzišinejas apmācības krievu skolas arī pilnīgi deskomforta un neinteresanta un grūta bērniem. Izdalīt bērniem mācību materiālus krievu valodā. Gràmatas.  kur bērns paralēli  var lasīt vēsturi krievu valodā. Ka tas ir izdarītos dabas zinībās (ir divas vienādas grāmatas) gan krievu gan latviešu valodā). Mācību  procesā , ne tulkot katru teikumu , bet dod materiālus bērniem krievu valodā. Lai izglītojamiem būtu  vieglāk apgūt tēmu. Tehniskas zināšanas bērniem obligāti jāapgūt savā valodā. 
15.04.2022. 11:26
Fiziska persona
 Atsaukt, jo esošo mazākumtautību skolu mācībspēku valodu zināšanas ir nepietiekošas, skolās strādā pensiju vecuma skolotāji. Reforma būtu iespējama pirms tam investējot kvalitatīvā mācibspēkā sagatavošanā. Nav skolotāju- nav iespēju uz kvalitatīvām pārmaiņām. Pati gribēju pārkvalificēties, bet esošie projekti neparedz iespējas iegūt zināšanas ārpus darba laikā. Zaudēt 2 gadus nesaņemot atalgojumu neesmu ieinteresēta. Nav iespējams panākt atbalstāmus pārmaiņus, ja nav ieguldīts kadros. 
15.04.2022. 11:33
Fiziska persona
Я против принятия закона об исключении русского языка из школ и детских садов. Это не демократично и лишает детей выбора.
15.04.2022. 11:36
Fiziska persona
Atbalstāms,ieviest nekavējoties!
 
15.04.2022. 11:36
Fiziska persona
Atsaukt,apstādināt virzību,noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību,neatbalstu,esmu pret izsrādāto likumprojektu

 
15.04.2022. 11:37
Fiziska persona
Atsaukt,apstādināt virzību,noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību,neatbalstu,esmu pret izstrādāto likumprojektu.
15.04.2022. 11:44
Fiziska persona
Atsaukt,apstādināt virzību,noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību, neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu.
15.04.2022. 11:50
Fiziska persona
Apstadinat virzibu
15.04.2022. 11:52
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
15.04.2022. 11:53
Fiziska persona
Esmu pret izstradāto likumprojektu
15.04.2022. 11:53
Fiziska persona
ATSAUKT. Uz svešas nelaimes savu laimi neuzbūvēsi. Lai bērni mācās dzimtā valodā.
15.04.2022. 11:54
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu!!!
Nepiekritu likumprojektam!!!

Uzskatu, ka šīs likums neļaus bērniem iegūt kvalitatīvas zināšanas un pasliktinās izglītības kvalitāti! Uzskatu, ka bērniem jābūt tiesībām apgūt programmu dzimtajā valodā, ar padziļinātu, kvalitatīvu valsts valodas pakāpenisku apgūšanu!
Šobrīd situācija ir tāda, ka nav kvalitatīvu latviešu valodas skolotāju, nodarbību bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs! Vispirms jārisina šie jautājumi! 
Bērniem ir jāmacās saprotāmā valodā!
Pieņēmot šo likumprojektu, notiks mazākumtautību bērnu diskriminācija un tiks liegta kvalitatīvas izglītības iegūšanas iespēja šai iedzīvotāju un valsts pilsoņu grupai!
15.04.2022. 11:56
Karīna Miņina
Neatbalstu
15.04.2022. 12:02
Fiziska persona
Atsaukt
Apstādināt virzību,noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību,neatbalstu, esmu pret izstrādāto līkimprojektu
15.04.2022. 12:02
Fiziska persona
Nepiekrītu likuma ieviešanai!
Šis likums padziļinās jau tā lielu tautas sašķeltību!
15.04.2022. 12:03
Laura Melkoņana
Atsaukt, apstādināt virzību, noraidīt izskaitīšanu un turpmāko virzību, neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu.
15.04.2022. 12:05
Fiziska persona
Nepiekrītu likumprojektam.2018.g.reforma jau liecina par sliktiem mācību rezultātiem. Mācību materiālu grūti saprast, vecākiem nepārtraukti jāsēž un jātulko bērnam mācību grāmatas, jo bērns nespēj pārtulkot tādu apjomu un tādus sarežģitos teikumus. 
15.04.2022. 12:05
Fiziska persona
Pret izstrādāto likumprojektu
15.04.2022. 12:06
Fiziska persona
Noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību. Latviešu valoda nav apdraudēta dēļ krievu valodas, tad jau arī angļu valoda apdraud valsts valodu, jo jau šobrīd bērni (latvieši) savā starpā sarunājas angļu valodā, nevis latviešu valodā.
15.04.2022. 12:08
Fiziska persona
Esmu PRET izstrādāto likumprojektu, jo esmu pret vardarbību un diskrimināciju.
15.04.2022. 12:09
Fiziska persona
Ne atbalstu! Atsaukt! 
15.04.2022. 12:11
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022).
15.04.2022. 12:11
Vitalijs Zogla
ATSAUKT . APSTĀDINĀT VIRZĪBU.
15.04.2022. 12:13
Fiziska persona
Noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību. Latviešu valoda nav apdraudēta dēļ krievu valodas, tad jau arī angļu valoda apdraud valsts valodu, jo jau šobrīd bērni (latvieši) savā starpā sarunājas angļu valodā, nevis latviešu valodā.
15.04.2022. 12:14
Fiziska persona
Labdien. Grozijums tika uzlasīts un vairāk vai mazāk saprasts. Priekšlikums. Atstāt mazākumtautības valodas mācību stundu skaitu nedēļā līdzvērtīgi angļu vai vācu valodas stundu skaitam nedēlā ka svešvalodu (2-3 mācību stundas nedēlā). Lai pilnvērtīgi apgūt mazākumtautības valodu (kas ir mazākumtautību kultūras neatņemama daļa) pievienot klāt vienu fakultatīvu nodarbību minētajā valodā. 
P.S. Nav vērts integrēt mazākumtautības pārstāvjus latviešu vidē caur viņu valodas iznīdēšanu. Valoda ir kultūras sastāvdaļa. Iznīcinot valodas (krievu, poļu vai ukraiņu) apguvi skolās pietiekošā līmenī valsts dabūs tikai tautas sadalīšanos. Ja visām tautām, kuras dzīvo LV būs valsts līmenī atļauts apgūt viņu valodu un saglabāt viņu identitāti, Latvija no tā tikai iegūs, jo Latvija ir ne tikai latvieši, bet arī poļi, krievi, baltkrievi, ēbreji un ukraiņi. 
15.04.2022. 12:17
Jevgēnijs Drevickis
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
15.04.2022. 12:19
Jūlija Berezņeva
Labdien! 
Vēlos ierosināt ieguldīt papildu laiku un spēkus skolotāju pienācīgai sagatavošanai. Bez tās nevar kvalitatīvi nodrošināt apmācību valsts valodā. Šobrīd no savas un man pazīstamu vecāku pieredzes varu secināt, ka mazākumtautību skolas vēl nav gatavas. Līdz ar to nepiekritu pilnīgajai pārejai uz apmācību tikai latviešu valodā. Cietīs sniegtās apmācības kvalitāte. It īpaši tas attiecas uz sākumskolas mācību procesu. 
15.04.2022. 12:23
Aleksandrs Kņazevs
Es esmu pret piedāvātājiem grozījumiem, jo grozījumi paredz pārāk ātras nepārdomātās izmaiņas, kuras nav nodrošinātās ar atbilstošo pedagogu sastāvu. Pie tām tik krāsas izmaiņas būtu pareizi ieviest, sākot ar pirmsskolas izglītības iestādēm, kad bērni tiek sagatavoti noteiktajai izglītības programmai, kura sagaida viņus pamatskolā un vidusskolā. Savukārt skolēniem, kuri ir uzsākuši mācības, pamatojoties uz citu izglītības sistēmu, ir tiesības pabeigt skolu, apgūstot zināšanas, pamatojoties uz tādu izglītības sistēmu, kurai viņi bija gatavojušies no paša sākuma.
Nevar ātri un nepārdomāt mainīt izglītības sistēmu un eksperimentēt ar bērnu izglītību.
 
15.04.2022. 12:23
Fiziska persona
Esmu pret izstradato likumprojektu. Bērniem jāmācās dzimtajā valodā.
15.04.2022. 12:33
Fiziska persona
Esmu pret izstradato likumprojektu
15.04.2022. 12:37
Fiziska persona
Noradit. Es neapstiprinu.
15.04.2022. 12:48
Fiziska persona
Neatbastu!
15.04.2022. 12:49
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
15.04.2022. 12:53
Fiziska persona
Esmu PRET likumprojektu! No sākuma jānodrošina un jāsagatavo skolotāji pietiekamā daudzumā, jāizstrādā kvalitatīva mācību programma un jāizdod normāla, kvalitatīva, mūsdienīga krievu-latviešu / latviešu krievu vārdnīca. Mācīt citu valodu un mācīties citā valodā tas ir pavisam dažādas lietas. Un jāsāk ar bērnudārzu, nevis no kaut-kādas klases... 
15.04.2022. 12:53
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
15.04.2022. 12:54
Fiziska persona
Noraidit! 
15.04.2022. 12:55
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto likumproektu, apstādināt virzību.
15.04.2022. 13:01
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesa (lieta Nr.56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.4120/2022).
 Ir jāatrisina latviešu valodas skolotāju trūkums, kā arī priekšmetu skolotājus , uzlt pasniegšanas kvalitāti, ir jāmaina metodiskie materiāli un pasniegšanas metode. 
1. Atrisināt pedagogu trūkumu. ( Īpašaī latviešu valodas runājošās pirmsskolas izglītības iestādes)
2 ievest valsts valodu vienlaicīgi taksi 1. Mazākās grupās pii. Tādā veidā pēc 5 gadiem visi bērnu kuri būs izlaisti no b/darziem vares sākt mācības 1 klase visas skolās valsts valodā.
3. Par šo laiku sagatavot pedagogus arī mazakumtautības skolās.
 
15.04.2022. 13:01
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto likumprojektu. 
15.04.2022. 13:03
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
15.04.2022. 13:06
Fiziska persona
Apstādināt turpmāko virzību.
15.04.2022. 13:09
Skolotāji
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
15.04.2022. 13:12
Fiziska persona
Neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu.
15.04.2022. 13:14
Jekaterina Rodionova - Privatpersona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
15.04.2022. 13:16
Fiziska persona
Noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību!
15.04.2022. 13:18
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto likumprojektu. 
15.04.2022. 13:19
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu. 
15.04.2022. 13:23
Fiziska persona
Nepiekrītu tam, ka līdzšinējā mācību valodas pieeja mazākumtautību izglītības programmās nav pilnībā nodrošinājusi valsts valodas kvalitatīvu apguvi visos izglītības posmos. Manuprāt, tieši otrādi, esošā izglītības sistēma pilnvertīgi nodrošina mazakumtautību skolēniem valsts valodas kvalitatīvu apgūvi, jo gan pirmsskolas līmenī, gan pamatskolās jau tiek mācīta valsts valoda. Tieši otrādi, šobrīd izglītības sistēma dod pa maz iespēju mazakumtautības skolēniem mācīties dzimtajā valoda. Manuprāt, ir jāpalielinā iespējas mācīties mazakumtautību valodās, lai uzlabotu kultūras daudzveidību un vienlīdzīgas iespējas sabiedrībā. Tādēļ pilnīgi nepiekrītu piedāvātajam projektam uz uzskatu ka tā mērķis neatbilst mazakumtautību bērnu interesēm un sabiedrības labklājībai.
15.04.2022. 13:25
Fiziska persona
Neatbalstu un esmu PRET izstrādāto likumprojektu. Lūdzu noraidīt turpmāko izskatīšanu. Bērniem jāmācās dzimtā valodā ar iespēju padziļināti apgūt valsts valodu.
 
15.04.2022. 13:27
Fiziska persona
Pret izstrādāto likumprojektu.
15.04.2022. 13:27
Fiziska persona
Mums tad nebus Demokratiju... Bernam vajag macities dzimta valodai, un tikai pec tam vini var izveles pati, kadu valodu runat... Mums nav diktatura, vai ne? Kapec civilizetajos valstis nav tadu problems? 
15.04.2022. 13:27
Olga Saļņikova
Pret izstrādāto likumprojektu.
Tas ir krievvalodīgo bērnu  plānveida genocīds.

Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesa (lieta Nr.56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.4120/2022).
Ir jāatrisina latviešu valodas skolotāju trūkums , latviešu valoda mazākumtautību skolās netiek pasniegta kvalitatīvi, ir jāmaina metodiskie materiāli un pasniegšanas metode, jo esošā latviešu valodas studiju programma nenodrošina pietiekamu mācību līmeni mazākumtautību skolās.Tas ir noziegums pret mazākumtautību bērniem, kuriem ir liegts mācīties dzimtajā valodā. Tas ir krievvalodīgo bērnu  plānveida diskriminācija.
 
15.04.2022. 13:27
Ilana Barmina
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas. Bērniem jāmācās dzimtā valodā, bēt ar padziļinatu valst valodas apguvi. 
15.04.2022. 13:30
Fiziska persona
Neatbalstu. Esmu pret izstrādāto likumprojektu.
15.04.2022. 13:31
Fiziska persona
Neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu. Krievvalodīgiem bērniem būs ļoti grūti mācīties tikai latviešu valodā, tas izraisīs tikai ļoti lielu stresu, un kā rezultātā bērniem būs ļoti vājas zināšanas.
15.04.2022. 13:32
Sergejs Antonovičs
Esmu pret izstrādāto likumprojektu. Lūdzu Atsaukt likumprojektu!
Šobrīd jau ir nodrošināta iespēja visiem bērniem apgūt valsts valodu perfektā līmenī. Uzskatu likumprojektu par nepamatotu, jo integrācijas un latviešu valodas zināšānas līmenis bērniem ir ļoti augsts jau tagad, pat sākot no pirmās klasses.

Šeit daži piemēri no manas dzīves:
Dēls mācās 1. klāsē mazākumtautību izglītības programmas un jau tagad prot lasīt, runāt un komunicēt ar draugu bērniem latviešu valodā.
Meita pagāšgad pabeidza 9. klasi mazākumtautību izglītības programmā un bez problēmām iestājās 3. rīgas ģimnāzījā, bez problēmām mācības, tur kur viss apmācības apjoms ir latviešu valodā.

Pie tam, tas nebūs lojāli pret Latvijas tautu, atcelt mazākumtautību izglitības programmas vai palielināt valsts valodas apjomu tajās. It īpaši ņemot vērā ka 25-37% Latvijās tautai dzimtā valoda nav valsts valoda.

Apakšā ir Pielikums -  41.panta teksta kopija, tiem kuri to nelasīja... Jau no 1. klases mācību apjoms ir ne mazāk par 50%, no 7.klases ne mazāk par 80% valsts valodā.
"41.pants. Mazākumtautību izglītības programmas

(1) Mazākumtautību izglītības programmas izstrādā izglītības iestāde, izvēloties kādu no valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās vai valsts pamatizglītības standartā ietvertajiem izglītības programmu paraugiem.

(1-1) Mazākumtautību izglītības programmās no 1. klases līdz 6. klasei mācību satura apguve valsts valodā tiek nodrošināta ne mazāk kā 50 procentu apjomā no kopējās mācību stundu slodzes mācību gadā, ieskaitot svešvalodas.

(1-2) Mazākumtautību izglītības programmās no 7. klases līdz 9. klasei mācību satura apguve valsts valodā tiek nodrošināta ne mazāk kā 80 procentu apjomā no kopējās mācību stundu slodzes mācību gadā, ieskaitot svešvalodas.

(2) Mazākumtautību izglītības programmās papildus iekļauj attiecīgās etniskās kultūras apguvei un mazākumtautību integrācijai Latvijā nepieciešamo saturu."
 
15.04.2022. 13:35
Fiziska persona
Neatbalstu. Pārejai jābūt pakāpeniskai.
15.04.2022. 13:42
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto likumprojektu. Demokratiskajā Valstī, jābut brīvai izvēlei, kada valoda vēlies mācities. 
15.04.2022. 13:43
Fiziska persona
Esmu pret likumprojektu
15.04.2022. 13:44
Fiziska persona
Pret šo likumu. Izglītībai jābūt krievu valodā ar kvalitatīvu latviešu valodas apguvi līdz 9. klasei ieskaitot. Lai bērns visu izglītojošo materiālu apgūtu dzimtajā valodā, lai turpmāk Latvijā būtu izglītoti cilvēki.
15.04.2022. 13:52
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesa (lieta Nr.56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.4120/2022).
15.04.2022. 14:07
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu! 
15.04.2022. 14:11
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto likumprojektu! Tas ir tiešais cilvēktiesību pārkāpums!
Pirms projekta pieņemšanas nav sniegta informācija pilsoniem, kuras bērni mācās skolās ar "bilingvainu" apmācības sistēmu! Ņemot vērā grozijumu saturu, nepieciešama plaša pilsoņu aptauja un aptaujas rezultātu publikācija!
 
15.04.2022. 14:12
Fiziska persona
Atsaukt un apstādināt virzību!!!
Es vēlos lai mans bērns māca krievu literatūru un valodu!!!
Es māksaju tik pat nodokļus un manam bērnam jābut tadai iespejaj.
15.04.2022. 14:15
Fiziska persona
Neatbalstu.Esmu pret.Uzskatu ka jābūt valodu dažādība un attīstība mācību procesā nav saistīta ar valodu,bet ar mācību priekšmeta informatīvo materiālu dažādību.
15.04.2022. 14:15
Fiziska persona
Esmu PRET! Vairākas skolas nevar tikt galā ar esošo situāciju. Latviešu valodas stundas šodien NAV KVALITATĪVAS! Esam spiesti maksāt privātiem skolotājiem! Ņemt papildstundas PAR NAUDU! 2 reizes nedēļā! Un pagaidām iet runa tikai par latviešu valodas stundām. Ja visi priekšmeti būs latviešu valodā, mums nebūs pietiekami līdzekļu maksāt par visām stundām! Bērnam nebūs zināšanas! 
15.04.2022. 14:16
Fiziska persona
Likumprojekts izstrādāts praktiski uz tās pašas bāzes un ar to pašu pamatojumu kā neveiksmīga un plaši kritizēta 2018. gada izglītības reforma, kuras tiesiskums un pamatojums, īpaši attiecībā uz privātskolām, joprojām tiek vērtēts starptautiskajā līmenī. Turklāt grozījumi sasteigti sagatavoti agresīvā kara aizsegā un Ukrainas traģēdijas laikā, nerespektējot Satversmes tiesas tiesnešu Jāņa Neimaņa un Artūra Kuča atsevišķās domas lietā Nr. 2018-22-01, Eiropas Padomes Venēcijas komisijas 2020. gada 18. jūnija viedokli Nr. CDL-AD(2020)012-e, Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību Konsultatīvās komitejas 2018. gada 23. februāra Trešo viedokli par Latviju Nr. ACFC/OP/III(2018)001, Eiropas Padomes Ministru vietnieku komitejas 2021. gada 3. marta rezolūciju Nr. CM/ResCMN(2021)9, kā arī ANO speciālo ziņotāju (2018. gada 26. janvāris, Nr. OL LVA 1/2018; 2018. gada 8. novembris, Nr. OL LVA 3/2018; 2019. gada 24. septembris, Nr. OL LVA 1/2019) un komiteju (2018. gada 31. augusts, Nr. CERD/C/LVA/CO/6-12; 2019. gada 10. maijs, CERD/EWUAP/ 98th session/Latvia/JP/ks; 2019. gada 29. augusts, Nr. CERD/EWUAP/99th session/Latvia/JP/ks, 2021. gada 8. marts, Nr. E/C/12/LVA/CO/2) viedokļus. Pēdējo jau tā apgriezto mazākumtautību izglītības programmu (pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pakāpē ar strīdīgām proporcijām) likvidācijas likumprojekta anotācijā ciniski iekļauta atsauce uz līdz šim negrozītu Bērnu tiesību aizsardzības likuma 11. panta trešo daļu, kas nosaka, ka pie Latvijas mazākumtautībām piederošiem bērniem ir tiesības iegūt izglītību dzimtajā valodā atbilstoši izglītības likumam, tomēr tālāk aprakstā secinot, ka nav citu alternatīvu risinājumu, kā sasniegt kvalitatīvas izglītības mērķi, kā tikai īstenojot mācības valsts valodā 100% apmērā. 
Eiropas Cilvēktiesību tiesa šobrīd izskata lietu Nr. 56928/19 Dina Valiullina un citi pret Latviju (papildus 7 sūdzības) ar likumprojektā aizskarto priekšmetu un pamatu, kura komunicēta 2021. gada 15. martā pēc būtības pilotprocedūrā, kas tika izstrādāta kā metode, lai identificētu strukturālās problēmas, kuru pamatā ir atkārtotas lietas pret konkrēto valstī, kas izriet no vispārējās disfunkcijas iekšējā līmenī, un noteiktu pienākumu rīkoties, lai tās risinātu. Tiesas uzdevums šajā pilotprocedūrā ir ne tikai pārbaudīt, vai konkrētajā lietā ir pārkāpta Eiropas Cilvēktiesību konvencija, bet arī identificēt sistēmiskās problēmas un sniegt valdībai skaidrus norādījumus par pasākumiem, kas jāveic to novēršanai. Jebkurā lietas izskatīšanas stadijā puses var slēgt mierizlīgumu, kas ir strīda risinājums savstarpēji vienojoties. Tomēr valsts ar šo likumprojektu attālinās no taisnīga iznākuma un procesuālās ekonomijas, vēl vairāk pastiprinot cilvēktiesību ierobežojumus mazākumtautību izglītībā, kas nav pieņemami un nav godprātīgi tiesas prāvas laikā, neatbilst Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 91. panta otrajam teikumam, 112. panta pirmajam teikumam un 114. pantam, mūsu starptautiskajām saistībām, piemēram, Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 1. protokola 2. pantam atsevišķi un kopsakarā ar konvencijas 14. pantu, 8. pantam atsevišķi un kopsakarā ar konvencijas 14. pantu, Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību 13. un 14. pantam, kā arī labas pārvaldības principam.
  Lūdzu likumprojektu neatbalstīt un nevirzīt uz Saeimu!
15.04.2022. 14:18
Fiziska persona
Atcelt likumprojekta virzību. Likumprojekts ir noraidams,
Mazākumtautības bēniem jābūt tiesības mācīties sava dzimtā valodā, un vienlaicīgi padziļināti mācīt valsts valodu. Pat padomju laikos (okupācijas laikos) latviešiem bija iespēja mācīties sava dzimtā valoda, latviešu skolās. Ja Latvija pieņems šo likumu, tad apliecinās, ka viņa nav demokratiskā valsts, nav toleranta pret tautībām, kas dzīvo Latvijas teritorijā vēsturiski, un deskriminē tos - krievus, poļus, lietuviešus, baltkrievus, ukraiņus, ebrejus u.c.
15.04.2022. 14:19
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
15.04.2022. 14:21
Fiziska persona
Iebilstu pret pāreju tikai uz valsts valodu - bērniem sākumskolā un pamatskolā ir grūti saprast mācību vielu, ja tā tiek pasniegta viņiem vēl labi nepārzināmā valodā. Protams, valsts valoda ir jāzina un to vajag iemācīt. Jo vairāk dažādu valodu bērni zinās, jo labāk.
15.04.2022. 14:21
Fiziska persona
Neatbalstu
15.04.2022. 14:22
Fiziska persona
Neatbalstu
15.04.2022. 14:24
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
15.04.2022. 14:25
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto likumprojektu. 
15.04.2022. 14:26
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
 
15.04.2022. 14:30
Fiziska persona
Pret likumprojektu!
15.04.2022. 14:31
Fiziska persona
Отзыв, остановить продвижение, отклонить рассмотрение и дальнейшее продвижение, не поддерживать, я против законопроекта
15.04.2022. 14:33
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
15.04.2022. 14:38
Fiziska persona

Atsaukt un atcelt!!!
Lieciet mierā bērnus!Valsts valodu bērni iemācīsies paši!rūpējieties par politiku un valsts problēmām,nevis mūžīgu savu pilsoņu tiesību aizskārumu,kuri grib mācīties dzimtajā valodā !!!!!
Obligāti! Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
 
15.04.2022. 14:38
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
15.04.2022. 14:39
Fiziska persona


Atsaukt un atcelt!!!
Lieciet mierā bērnus!
Obligāti! Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
15.04.2022. 14:41
Fiziska persona
Atsaukt,apstādināt virzību,norādīt izskatīšanu un tupmāko virzību,esmu pret izstrādāto likumproektu.Aizliegumi neko labi nenes.Tādu projektu nav neviena pasaules vastī.
15.04.2022. 14:43
Aļona Peretjatko - studente
 Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas. 
 
15.04.2022. 14:44
Ludmila Romanova
Neatbalatu.Pret izstrādāto likumprojektu.
15.04.2022. 14:52
Andrejs Ozols
Neatbalstu . Šis likumprojekts ir absolūti absurds un aizskar mazākumtautību tiesības. Cienījamā Latvijas Republikas valdība, jūs vēlaties aizliegt krievu valodu un tas nav pieņemami attiecībā pret mūsu valsts krievu iedzīvotājiem. Es īsti nesaprotu, kāpēc jus to darat? Jūs tikai saasināsiet nesaskaņas sabiedrībā stap krieviem and latviešiem iedzīvotājiem. “Rokas nost no krievu skolām”
15.04.2022. 14:54
Fiziska persona
Atsaukt
15.04.2022. 14:54
Fiziska persona
Nepiekrītu likumprojektam! Bērniem ir jānodrošina iespēja apgūt  pamatizglītību dzimtajā valodā, bet ar padziļinātu latviešu valodas apguvi. Bērni, kas nāk no mazākumtautību ģimenēm, izjūt lielu slodzi mācīties jaunus priekšmetus latviešu valodā, kas pēc būtības priekš viņiem ir svešvaloda. Bērni nepārzin latviešu valodu tāda līmenī, lai varētu pilnībā pāriet uz visu priekšmetu apguvi latviešu valodā. No sākuma ir jāiemācās tā latviešu valodā. Kāda jēga lasīt tekstu latviešu valodā, piemēram, dabaszinībās, sociālajās zinībās, vēsture, fizikā, un neko no tā nesaprast? Tā ir mazākumtautību bērnu diskriminācija un piespiešana! Bērnam ir jāsaprot viss mācību materiāls savā dzimtajā valodā, lai nākotnē Latvijā būtu izglītoti cilvēki.
15.04.2022. 14:55
Aleksandrs Kņazevs
Neatbalstu. Noraidīt izskatīšaanu.
15.04.2022. 14:56
Fiziska persona
Esmu PRET izsludināto likumprojektu.
15.04.2022. 14:57
Fiziska persona
Uzskatu, ka bērniem ir jāmācās savā dzimtajā valodā. 
Pirmkārt, bērns var labāk apgūt mācību priekšmetu, burtiski saprotot stundā vai mācību grāmatā teikto. Tā vietā, lai tulkotu daudzus vārdus ar vārdnīcu, un pat ne visi vārdi tajā ir iekļauti.
Otrkārt, es pati pabeidzu 12 klases krievu valodā un pēc tam pabeidzu LLU un Kosmetoloģijas koledžu latviešu valodā, kas man nebija grūti , kā arī iegūt sarkano diplomu.
 Treškārt, Latvija nevar nodrošināt bērnu izglītošanu ar skolotājiem, kuriem latviešu ir dzimta valoda. Un tas var ietekmēt izglītības kvalitāti.
15.04.2022. 15:00
Kristaps Zabarovskis
Piekrītu priekšlikumam
15.04.2022. 15:14
Fiziska persona
Noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību. Es esmu pret to, lai pārvest visas mācību iestādes uz latviešu valodu.
15.04.2022. 15:14
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
15.04.2022. 15:16
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto likumprojektu
15.04.2022. 15:19
Fiziska persona
Atsaukt likumproektu!
15.04.2022. 15:30
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu, jo bērniem jāmācās dzimtajā valodā.
15.04.2022. 15:31
Fiziska persona
Neatbalstu. Bērni no pirmsskolas izglītības iestādēm neesot gatavi saņemt pamatizglītību 100% valsts valodā. Izglītības ministrija nespēs nodrošināt skolas ar jquniem skolotājiem, jo pašlaik nevar nodrošināt un aizpildīt tukšās vietas skolās, kur skolotāju trūkst. Klases pārpildītas. Jānodrošina skolas ar pasniedzējiem un citu personālu. Jānodrošina pirmsskolas izglītības iestādes ar personālu lai bērni spētu apgūt valsts valodu pietiekošā līmenī. 
15.04.2022. 15:33
Fiziska persona
Atsaukt
15.04.2022. 15:35
Anželika Gončarova
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
Atstāt bilingvālo izglītību!!!!!!!!!
15.04.2022. 15:36
Fiziska persona
Par valsts valodu kā vienu valodu! Jau sen bija jābūt visās skolās valsts valodai!  Privātās skolas, lai dara ko vēlas!
15.04.2022. 15:41
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
15.04.2022. 15:46
Jeļena Osmolovska
Atsaukt,apstādināt virzību,noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību neatbalstu,esmu pret izstrādāto likumprojektu. 
15.04.2022. 15:47
Dmitrijs Nasačs
Обучение на русском языке для русскоязычных учеников 
15.04.2022. 15:48
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto likumprojektu 
15.04.2022. 15:49
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
15.04.2022. 15:50
Fiziska persona
Atsaukt projektu!!! Visam bērniem jabūt vienādas tiesības macīties savā dzimtā valodā, lai bērns varēja saprast priekšmetu, ne tikai valodu. Nav normālas pat grāmatas un programmas tiem bērniem, pat tagad pirmajā klassē. Grāmatas domāti tikai latviski runājošiem bērniem, lai saprast uzdevumu, vajag zināt latviešu valodu 100% 
15.04.2022. 15:53
Viktorija Stiškina - Fiziskā persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesa (lieta Nr.56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.4120/2022).
15.04.2022. 15:53
fiziska persona
Nepiekrītu likumprojektam!                  Bērniem jāmācās tikai dzimtā valodā, bet ar padziļinātu valsts valodas apguvi!
15.04.2022. 15:56
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto likumprojektu. 
15.04.2022. 16:03
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
15.04.2022. 16:12
Fiziska persona
Atsaukt, apstādināt virzību, noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību, neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu. 
15.04.2022. 16:18
Fiziska persona
Likumprojekts ir noraidāms. Likumprojekta anotācijā skaidri  norādīja pati ministrija: “LĪDZŠINĒJĀ mācību valodas pieeja mazākumtautību izglītības programmās NAV pilnībā NODROŠINĀJUSI valsts valodas kvalitatīvu apguvi visos izglītības posmos”. Līdzšinējā pieeja = pakāpeniska valsts valodas proporcijas palielināšana visos izglītības līmeņos. Tas nozīmē, ka šī pieeja ir kļūdaina un nedarbojās un to NEDRĪKST turpināt un kur nu vēl palielināt. Ir jāveic rūpīga analīze, jāsaprot beidzot, ka pirms mācīties kādā valodā, šo valodu ir jāiemācās, nevis jāgaida, kad tā pati iemācīsies.  Jāizstrādā tam piemērotus materiālus un metodikas, jānotestē tās, jāsaprot kā un cik ilgā laikā var iemācīt šo valodu bērniem, pieaugušajiem, jāsagādā šos materiālus un kvalitatīvus pasniedzējus un KVALITATĪVI JĀMĀCA valsts valoda. Bet vienkārši likt visiem lasīt un klausīties skolas programmu latviski (nemaz nedomājot, vai bērni saprot pasniedzamos priekšmetus)– tā nav 21.gadsimta civilizēta pieeja,  Diemžēl jāatzīst, ka tagadējā latviešu valodas pasniegšana programma  mazākumtautību skolās ir stipri vājāka nekā citu, piemēram  angļu valodas pasniegšana.  Bērnam NAV IESPĒJAMS  to mācīt bez vecāku palīdzības (vecāku, kuri labi pārzina latviešu valodu)
15.04.2022. 16:22
Fiziska persona
Atbalstu izstrādāto likumprojektu
15.04.2022. 16:23
Jeļena Ļendova
Atsaukt
15.04.2022. 16:31
Fiziska persona
Esmu PRET. Bērniem vispirms ideāli jāapgūst sava dzimtā valoda un tikai pēc tam var mācīt svešvalodu. 
15.04.2022. 16:36
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesa (lieta Nr.56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.4120/2022). Papildus ir jāatrisina latviešu valodas skolotāju trūkums, jo šobrīd konstatēts, ka priekšmeti latviešu valodā mazākumtautību skolās netiek pasniegti kvalitatīvi, vienlaikus jāmaina metodiskie materiāli un pasniegšanas metode. 
15.04.2022. 16:36
Fiziska persona
Neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu. 
15.04.2022. 16:47
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
15.04.2022. 16:49
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto likumprojektu. 
15.04.2022. 16:49
Olga Pohila
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
 
15.04.2022. 16:57
Fiziska persona
It japadomā arī par skolotajiem un audzinātajām. Kas mācīs ja visus atlaidīs
15.04.2022. 17:02
Fiziska persona
Kategoriski pret so projektu! Katram ir tiesibas macities sava dzimta valoda!!! 
15.04.2022. 17:05
Fiziska persona
Neatbalstu. Mazākumtautībām jādod iespēja apgūt dzimto valodu, kā tas ir Rietumeiropā (Šveicē, Somijā, Spānijā, Itālijā u.c.)
15.04.2022. 17:09
Fiziska persona
Pret tulkošanas skolu pilnībā uz latviešu valodu
15.04.2022. 17:15
Fiziska persona
Esmu pret! Izglītība mazākumtautību valodā ir brīvas Latvijas vērtība.
15.04.2022. 17:17
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
15.04.2022. 17:18
3 bērnu māte
Esmu pret izstrādāto likumprojektu.
15.04.2022. 17:20
Fiziska persona
Noraidīt.
Esošā kārtība jau sniedz mazākumtautību bērniem iespēju apgūt latviešu valodu pilnībā.
15.04.2022. 17:21
Fiziska persona
Stingri pret likumprojektu. Latviešiem nevajag asimilēt citus bērnus. Lai katra ģimene saviem bērniem izvēlas mācību valodu. Tas stiprinās Latvijas vienotību un demokrātijas principus.
15.04.2022. 17:25
Fiziska persona
ESMU PRET IZSTRĀDĀTO LIKUMPROJEKTU!
15.04.2022. 17:29
Fiziska persona
Neatbalstu,esmu pret izstrādāto likumprojektu.
15.04.2022. 17:30
Fiziska persona
Tādu likumu nevar pieņemt. Ir jāizturas pret dažādu tautību bērniem tā, kā latvieši izturas pret saviem bērniem. Latvieši vēlas mācīties dzimtajā valodā un citiem jādod iespēja mācīties dzimtajā valodā. Ne tauta pret tautu tad karos, bet visas kopā pret tumsu!
15.04.2022. 17:32
Dmitrijs Ļamins
Es esmu pret šo likumu, pēctece ir mēģinājums aizliegt krievu kultūru un vēl vairāk sadalīt sabiedrību rusofobijas un latviešu rases pārākuma augsnē virs krievu.
15.04.2022. 17:35
Fiziska persona
PRET! Nacionālās minoritātes nav ienaidnieki, tie ir mūsu cilvēki, un viņu kultūra ir jāciena.
15.04.2022. 17:38
Fiziska persona
nepiekritu likumprojektam, bērni jāmācies dzimtā valodā
15.04.2022. 17:40
Fiziska persona
Neatbalstu, pret izstradato likumproektu
15.04.2022. 17:46
Fiziska persona
Neatbalstu! Esmu pret izstrādāto likumprojektu. Noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību. 
15.04.2022. 17:46
Fiziska persona
Neatbalstu. Noraidīt izskatīšanu un turkmāko virzību. Esmu pret  izstrādāto likumprojektu. 
15.04.2022. 17:58
Fiziska persona
Neatbalstu šo likumprojektu, jo pirmskolas un pamatskolas izglītības pāriešana uz valsts valodu samazinās zināšanu kvalitāti un līmeni mazākumtautību ģimeņu bērniem. 
15.04.2022. 18:02
Fiziska persona
Atsaukt  apstādināt virzību noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību, neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu.
15.04.2022. 18:04
Andris Sizikovs
Atsaukt, apstādināt virzību, noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību, neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu. 
15.04.2022. 18:16
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto likumproektu
15.04.2022. 18:18
Fiziska persona
Atsaukt projektu no izkatīšanas.
Var mēģināt stāstīt, ka jebkurā Eiropas valstī tā ir. Bet ne jebkurā Eiropas valstī ~40% ir krievvalodīgie. Krievu skolās jau šobrīd izglītība ir zema un nekvalitatīva - skolotāju trūkst, krievu skolotājas, daudzas no viņām ir gados un slikti pārzin latviešu valodu, un viņām ir jāpasniedz priekšmeti latviešu valodā. No piektās klases visas mācību grāmatas ir latviešu valodā, visi kontroldarbi ir latviešu valodā, t.i., kontroldarbos reāli tiek pārbaudītas nevis priekšmeta zināšanas, bet valsts valodas zināšanas, kuras daudziem bērniem vēl nav labā līmenī. 4-5. klasē tik sarežģīti un lieli teksti, kurus bērni vēl nevar paši saprast, jo tik labi vēl nepārzin valodu. Es vēl paspēju pabeigt parasto krievu skolu, mācījos krievu valodā, tas man netraucēja iemācīties latviešu valodu, iestāties Latvijas Universitātē un mācities tālāk latviešu valodā.
Es nezinu, vai tā ir taisnība, bet cik es zinu, Lietuvā krievu skolās māca krievu valodā. Kāpēc mums ir savādāk?
15.04.2022. 18:18
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
15.04.2022. 18:29
Fiziska persona
Neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu. 
15.04.2022. 18:30
Nataļja Čekanova
Atsaukt, apstādināt virzību, noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību, neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu 
15.04.2022. 18:49
fiziska persona
Labdien!
Es esmu pret izstrādāto likumprojektu
15.04.2022. 18:50
Fiziska persona
Likumprojektu noraidīt, jo bērniem jāmācās dzimtajā valodā, lai varētu nodrošināt kvalitatīvu un dziļu mācību vielas apguvi. Taj pašā laikā nodrošināt  kvalitatīvu un pilnvērtīgu valsts valodas apgūšanu. 
15.04.2022. 18:57
Tatjana Ozola
Neatbalstu.
15.04.2022. 18:59
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesa (lieta Nr.56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.4120/2022). Ir jāatrisina latviešu valodas skolotāju trūkums, latviešu valoda mazākumtautību skolās netiek pasniegta kvalitatīvi, ir jāmaina metodiskie materiāli un pasniegšanas metode. Tas ir noziegums pret mazākumtautību bērniem, kuriem ir liegts mācīties dzimtajā valodā. 
Nepiekrītu likumprojektam!!!!! Bērniem jāmācās dzimtajā valodā!!!
15.04.2022. 19:02
Fiziska persona
Esmu pret!!!
15.04.2022. 19:03
Fiziska persona
Дайте детям учиться на их родном языке. В какой стране говорят на латышком?Займитесь лучше как финансова помочь детям .
15.04.2022. 19:07
Fiziska persona
Noraidīt izskatīšanu un turpmāku virzību.
15.04.2022. 19:09
Fiziska persona
Atsaukt. Uzskatu atstāt iespēju saņemt izglītību dzimtajā valodā pilnā apmērā.
15.04.2022. 19:10
Džuljeta Marija Rukmane
Neatbalstu
15.04.2022. 19:10
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu.
15.04.2022. 19:17
Fiziska persona
Nepiekrītu likumprojektam.2018.g.reforma jau liecina par sliktiem mācību rezultātiem. Mācību materiālu grūti saprast, vecākiem nepārtraukti jāsēž un jātulko bērnam mācību grāmatas, jo bērns nespēj pārtulkot tādu apjomu un tādus sarežģitos teikumus.
15.04.2022. 19:21
Fiziska persona
Esmu pret!
15.04.2022. 19:24
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas!!! 
15.04.2022. 19:25
Svetlana Kotova
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
15.04.2022. 19:25
Fiziska persona
Esmu pret izstradato likumprojektu!!
15.04.2022. 19:33
Jeļena Doļinova
Neatbalstu
15.04.2022. 19:37
Fiziska persona
Noraidīt.
Esošā kārtība jau sniedz mazākumtautību bērniem iespēju apgūt latviešu valodu pilnībā.
​​Šī sistēma bija izstrādāta ievērojot gan bērnu, gan skolotāju intereses. 
Jaunais ierosinājums neatrisinās nevienu no izvirzītajiem mērķiem un sekmēs izglītības kvalitātes pasliktināšanai latviešu skolās, jo krievu bērniem būs jāizskaidro mācību materiāli ilgāk un rūpīgāk, bremzējot mācību procesu visai klasei.
Visbeidzot, skolotāju izslēgšana politisko vai jebkādu citu iemeslu dēļ pasliktinās mācību procesu vēl vairāk - valstī nav tik daudz skolotāju, un izglītības sistēma nespēs tos saražot pietiekami daudz.
Secinājums: labāk pieturēties pie esošās sistēmas, jo tai jau nepietiek cilvēku resursu.
15.04.2022. 19:43
Fiziska persona
Atcelt. Izbeigt diskrimināciju. 
15.04.2022. 19:45
Fiziska persona
Es pret šo projekta.
15.04.2022. 19:47
Fiziska persona
Es pret šo priekšliekuma.
15.04.2022. 19:48
Fiziska persona
Atsaukt! Esoša izglītības sistēma nodrošina mazākumtautību bērniem iespēju apgūt latviešu valodu izcili, bet likumprojekts negatīvi ietekmēs sabiedrību kopumā, ierobežojot kultūras daudzveidību Latvijā
15.04.2022. 19:54
Fiziska persona
Es pret šo likumproekta
15.04.2022. 19:54
Vecāks
Pret likuma projektu, jo tas nenodrošina vispārējās izglītības kvalitāti pirmsskolas un sākumskolas bērniem, neveicina arī latviešu valodas kvalitatīvu un konsekventu apguvi attiecīgi bērnu spējām.
15.04.2022. 19:57
Ruslans Ļaļko
Atsaukt
 
15.04.2022. 19:58
Fiziska persona
Atsaukt, apstādināt virzību, noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību, neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu. 
15.04.2022. 19:58
Fiziska persona
Noraidīt. Cilvēkiem pašiem jāizvēlas. Uzskatu, ka šis līkumproekts - kārtējā naidu kurināšana. 
15.04.2022. 20:21
Fiziska persona
Esmu pret, latviešu valodas trūkums liecina par nespēju to labi realizēt! 
15.04.2022. 20:24
Fiziska persona
Оставить образование на русском языке.
Atsaukt.
15.04.2022. 20:25
Aleksandrs Žuravļovs
Esmu pret izstradato likumproektu
15.04.2022. 20:31
Fiziska persona
Esmu PRET šo likumprojektu. 
15.04.2022. 20:38
Fiziska persona
Esmu pret izstradato likumprojektu. 
15.04.2022. 20:38
Pedagogs
Nepiekrītu ar likumprojektu. Bērniem jāmācās dzimta valodā, ar padziļinātu valsts valodas apguvi.
15.04.2022. 20:45
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto likumprojektu
15.04.2022. 20:50
Fiziska persona
Demokrātiskā valstī pilsoņiem pašiem jāizlemj kādā valodā saņemt izglītību! Visa veida liegumi nevar saliedēt tautu bet otrādi! 
15.04.2022. 20:57
Artūrs Urbanovičs
Veicināt Latvijas Valsts kā ārejo tēlu, ka arī ņēmot vērā Valsts daudznacionalitāti, nepieļaut izslēgšanu apmacību krievu valodā Valsts finansējamās izglitībās iestadēs.
15.04.2022. 20:59
Privātpersona
Likumprojekts noraidāms, jo nav pilnībā veikts esošo reformu novērtējums. Pilna pāreja uz valsts valodu traucē integrēties mazākumtautību bērniem, jo viņi vienkārši nesaprot. Ir jāsniedz iespēja bērniem mācīties bilingvāli. Kā arī ir nepieciešami KVALITATĪVI metodiskie materiāli.
15.04.2022. 21:02
Fiziska persona
esmu pret izstrādāto likumprojektu
15.04.2022. 21:03
Mihails Gorbačovs-Fadejevs
Atsaukt, apstādināt virzību, noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību, neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu
15.04.2022. 21:11
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu
15.04.2022. 21:14
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
15.04.2022. 21:18
Fiziska persona
 Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
15.04.2022. 21:19
Fiziska persona
Kategoriski iebilstu pret likumprojektu!
15.04.2022. 21:22
Karina Mihailova
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
15.04.2022. 21:22
Fiziska persona
 Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
15.04.2022. 21:22
Fiziska persona
Esmu pret. Jau tagad izglītība ir ļoti zemā līmenī. Šī reforma vēl pasliktinās . 
15.04.2022. 21:23
Nataļja Kačanova
Es maksāju nodokļus un man ir tiesības izvelēties kurāvalodā jāmācas manam bērnam.
15.04.2022. 21:28
Fiziska persona
Es uzskatu, kā izglitība tikai latviešu valodā nav konkurentspējīga. Tads risinājums īpaši ilgtermiņā tikai novajinās gan ekonomiski, gan vedīs talākai sabiedrības sašķelšanas. Normalā eiropas valstī vienmēr ir izvele kurā valodā macīties. Jā rusofobija, vai politiskais spiediens no asv nedod iespēju nodrošināt krievu valodu izglitībai, tad vismaz jabūt skolā iespēja macīties angļu valodā, bet jums jasamierinās ar to, ka daļa no iedzivotājiem brauks prom no Latvijas kur vairāk naudas. Vislabākais risinājums atstāt miera jautājumus ar valodiem, vismaz tagad.
15.04.2022. 21:32
Lidija Maksimova
Atsaukt, apstādināt virzību, noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību, neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu.
15.04.2022. 21:39
Fiziska persona
Par izglitibu krievu valoda
15.04.2022. 21:39
Fiziska persona
esmu pret izstrādāto likumprojektu
15.04.2022. 21:44
Fiziska persona
Atsaukt. 
15.04.2022. 21:50
Fiziska persona
Свободные люди- живем, где хотим, говорим на том языке, на котором хотим! Платим поборы на этой территории, будем обучать своих детей на их родном языке!
15.04.2022. 21:55
Fiziska persona
Neatbalstu!  Noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību!
15.04.2022. 21:56
Jeļena Valuiko
Esmu pret izstradato likumprojektu! 
15.04.2022. 22:01
Fiziska persona
Noraidīt. Kamēr nebūs normālās cilvēciskas programmas. 30 gadus domāja, neko būtiski neizgudroja. Civilizētas valstīs ir iespēja katram iemācīt valsts valodu bez stresa, pie mums vienmēr kaut kas caur ne to vietu. Piedzimst bērns un viņam uzreiz visu ir jāzin valsts valodā, tā tas nestrādā kad no seniem laikiem tika atļauts visur izpausties citās valodas. 
15.04.2022. 22:06
Grigorijs Valuiko
Esmu pret izstradato likumprojektu 
15.04.2022. 22:10
Aleksejs Holostovs
Atsaukt, apstādināt virzību, noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību, neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu.
15.04.2022. 22:11
Fiziska persona
Esmu pret izstādāta likumprojekta
15.04.2022. 22:13
Fiziska persona
Atsaukt. Vispirms jabut skolotajas,tik daudz vinas nav.
15.04.2022. 22:16
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022
15.04.2022. 22:17
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām pariepriekšejo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr.56928/19) un ANO Cilveka komitejā (lietaNr. 4120/2022).
15.04.2022. 22:20
Irina Šmite
Atsaukt, apstādināt virzību, noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību, neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu
15.04.2022. 22:32
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)

​​​​
​​​​
15.04.2022. 22:34
Vecākais
Esmu pret izstrādāto likumprojektu, lūdzu apstādināt tālāko virzību.
15.04.2022. 22:40
Diāna Miņina
Atsaukt,apstādināt virzību! Noraidīt izskatīšanu!Esmu kategoriski pret izstrādāto likumprojektu!Mazākumtautības bērniem ļaut apmācības krievu valodā!Neierobežot bērnus mācīties tādā valodā,kurā bērniem ir vieglāk un saprotamāk!Neizveidot mazākumtautības bērniem tādas grūtības,emocionālu un psiholoģisku traumu!!! 
ESMU KATEGORISKI PRET IZSTRĀDĀTO LIKUMPROJEKTU!!! 
Es uzskatu,ka dotais likumprojekts nenesīs nekādus panākumus,rezultātus mazākumtautības bērniem,tieši pretēji,lielas grūtības un problēmas!!!! 
15.04.2022. 22:42
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)

Tas ir bērnu tiesību pārkāpums! 
15.04.2022. 22:42
Fiziska persona
Esmu pret. Noraidīt likumprojektu. Laujiet mazakumtautību bērniem apgūt skolas zināšanas dzimta valodā. 
15.04.2022. 22:42
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
15.04.2022. 22:54
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto likumprojektu.
15.04.2022. 22:58
Andrejeva Nataļja
NEATBALSTU.
NORAIDĪT izskatīšanu un turpmāko virzību.
ESMU PRET izstrādāto likumprojektu.


Ikvienam Latvijas bērnam ir jānodrošina vienlīdzīgas iespējas iegūt kvalitatīvu izglītību savā dzimtā valodā.
Šis likumprojekts ir negodīgs pret mazākumtautību skolēniem, skolotājiem un vecākiem.
Šis likumprojekts ir prettiesisks un nenodrošina ikvienam Latvijas bērnam vienlīdzīgas iespējas iegūt kvalitatīvu izglītību, jo tiks atņemta iespēja apgūt izglītību savā dzimtā valodā 37% Latvijas bērniem! Pēc statistiskajiem datiem tikai 63% no Latvijas iedzīvotājiem ir latvieši (2021.g.).

 
15.04.2022. 23:04
Fiziska persona
Noraidīt.
Esošā kārtība jau sniedz mazākumtautību bērniem iespēju apgūt latviešu valodu pilnībā.
​​Šī sistēma bija izstrādāta ievērojot gan bērnu, gan skolotāju intereses. 
Jaunais ierosinājums neatrisinās nevienu no izvirzītajiem mērķiem un sekmēs izglītības kvalitātes pasliktināšanai latviešu skolās, jo krievu bērniem būs jāizskaidro mācību materiāli ilgāk un rūpīgāk, bremzējot mācību procesu visai klasei.
Visbeidzot, skolotāju izslēgšana politisko vai jebkādu citu iemeslu dēļ pasliktinās mācību procesu vēl vairāk - valstī nav tik daudz skolotāju, un izglītības sistēma nespēs tos saražot pietiekami daudz.
Secinājums: labāk pieturēties pie esošās sistēmas, jo tai jau nepietiek cilvēku resursu.
15.04.2022. 23:05
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
15.04.2022. 23:05
Fiziska persona
Kā Latvijas pilsone, uzskatu, ka šads lēmums ir ptettiesisks. Esmu pret to. Uzskatu, ka katrai ētniskai grupai ir tiesības uz izglītību savā valodā.
15.04.2022. 23:11
Fiziska persona
Esmu pret šo likumprojektu. Mazakumtaitību bērniem ir jāmacās savā valodā.
15.04.2022. 23:15
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesa (lieta Nr.56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.4120/2022). Ir jāatrisina latviešu valodas skolotāju trūkums , latviešu valoda mazākumtautību skolās netiek pasniegta kvalitatīvi, ir jāmaina metodiskie materiāli un pasniegšanas metode. Tas ir noziegums pret mazākumtautību bērniem, kuriem ir liegts mācīties dzimtajā valodā. Reforma jau liecina par sliktiem mācību rezultātiem. Mācību materiālu grūti saprast, vecākiem nepārtraukti jāsēž un jātulko bērnam mācību grāmatas, jo bērns nespēj pārtulkot tādu apjomu un tādus sarežģitos teikumus.
15.04.2022. 23:15
Fiziska persona
Neatbalstu un esmu pret izstrādāto likumprojektu. 
Es redzu tikai un vienīgi mīnusus un nevienu pašu plusu un uzskatu, ka likumprojekta pieņemšana un realizēšana tikai padziļinās problēmas izglītībā. 

 
15.04.2022. 23:16
Ivars Lipskis
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
15.04.2022. 23:23
Vecāks
Noraidīt.
Esošā kārtība jau sniedz mazākumtautību bērniem iespēju apgūt latviešu valodu pilnībā.
Likumprojekts (esošajā redakcijā) ir vērsts nevis integrēt, bet asimilēt.
15.04.2022. 23:23
Elvira Lyalichkina
esmu pret
15.04.2022. 23:25
Fiziska persona
Ieviest, lai krievu kuģis, ar visiem valodas negribēt zinātājiem, iet na****j"!
15.04.2022. 23:44
Tatjana Kuzņecova
Atsaukt, apstādināt virzību, noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību, neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu .
15.04.2022. 23:48
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
15.04.2022. 23:59
Fiziskā persona
Apstadināt projekta virzību un noraidīt likumprojektu. Nevajag domāt, ka krievu valodas izspiešana no skolām, padaris krievu bērnus par latviešiem un veicinās integrāciju. Lai mazakumtautību cilvēki jūstos sevi par​​​​ Latvijas piederīgiem un vajadzīgiem cilvēkiem, viņas bērniem jābūt iespējai mācīties skolā dzimtajā valodā.
16.04.2022. 00:30
Fiziska persona
Nepiekritu   likumprojektu.
16.04.2022. 00:35
Inese
Nepiekrtu šim likumam, jo  diskriminē cilvekus, bērnus . 
Atcerēsimies , ka  likums 1995. g. 1. februārī Strasbūrā bija parakstīta Eiropas Padomes konvencija par mazākumtautību aizsardzību, pirmais saistošais starptautisko tiesību instruments, kas ir veltīts speciāli mazākumtautību tiesībām, kurā tieši ir atbalsts mazākumtautību izglītības programmām! 
Neaizmirstīsim arī bērna tiesības un brīvības, kuras valsts nodrošina visiem bērniem bez jebkādas diskriminācijas — neatkarīgi no bērna, viņa vecāku, aizbildņu, ģimenes locekļu rases, tautības, dzimuma, valodas, partijas piederības, politiskās un reliģiskās pārliecības, nacionālās, etniskās vai sociālās izcelsmes, dzīvesvietas valstī, mantiskā un veselības stāvokļa, dzimšanas vai citiem apstākļiem.
 
16.04.2022. 01:04
Fiziska persona
Neatbalstu, esmu kategoriski PRET izstrādāto likumprojektu !
16.04.2022. 01:55
Pilsonis
Noraidīt.
Esošā kārtība jau sniedz mazākumtautību bērniem iespēju apgūt latviešu valodu pilnībā.
​​Šī sistēma bija izstrādāta ievērojot gan bērnu, gan skolotāju intereses. 
Jaunais ierosinājums neatrisinās nevienu no izvirzītajiem mērķiem un sekmēs izglītības kvalitātes pasliktināšanai latviešu skolās, jo krievu bērniem būs jāizskaidro mācību materiāli ilgāk un rūpīgāk, bremzējot mācību procesu visai klasei.
Visbeidzot, skolotāju izslēgšana politisko vai jebkādu citu iemeslu dēļ pasliktinās mācību procesu vēl vairāk - valstī nav tik daudz skolotāju, un izglītības sistēma nespēs tos saražot pietiekami daudz.
Secinājums: labāk pieturēties pie esošās sistēmas, jo tai jau nepietiek cilvēku resursu.
16.04.2022. 01:56
Edvards Rimons
Esmu pret izstrādāto likumprojektu. Atsaukt šitu projektu
16.04.2022. 04:16
Fiziska persona
Nepiekrītu likumprojektam. Bērniem jāmācās dzimtajā valodā. 
16.04.2022. 05:37
Olga Rodičeva
Neatbalstu izstrādātu likumproektu.
16.04.2022. 05:39
Jānis Kuzins - Jaunā Saskaņa
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
16.04.2022. 05:59
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
16.04.2022. 07:21
Fiziska persona
Esmu pretī , grību lai mans bērns turpina mācīties valodā, kura ir viņam dzimta 
16.04.2022. 07:41
Natālija Siņicina
Русский язык-Великий язык! Это язык, на котором мы все понимаем друг друга.
 
16.04.2022. 07:49
Fiziska persona
Против отмены преподования русского языка в основной общеобразлвательной программе.
Против отмены обучения на русском языке.
16.04.2022. 07:53
Oļegs Mihailovs - Skolotājs
Mazākumtautības bērniem ir tiesības mācīties dzimtajā valodā. Esmu pret likumprojekta.
16.04.2022. 08:24
Fiziska persona
Nepiekrītu likumproektam.
Bērniem jāmācās dzimtā valodā.
16.04.2022. 08:41
Nataļja Daļecka - Fiziskā persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
16.04.2022. 08:41
Fiziska persona
Atsaukt, noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību. Neatbalstu. Esmu pret izstrādāto likumprojektu. 
16.04.2022. 08:50
Fiziska persona
Esmu pret izstrādāto likumprojektu. Atsaukt šitu projektu
16.04.2022. 08:54
Fiziska persona
Par priekšlikumu, jo ja gribi dzīvot valstī, tad ir jāmāk tās valoda. Ja tas nepatīk, tad Tev ir kas sajucis un iesaku pārvākties uz sev simpatizējošu valsti.
16.04.2022. 09:03
Fiziska persona
Atsaukt likumproektu no izskaitisanas .
16.04.2022. 09:08
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
 
16.04.2022. 09:09
Fiziska persona
Latvijā mācībām ir jānotiek valsts valodā.
16.04.2022. 09:27
Fiziska persona
Esmu pret izstradato likumprojektu!!!
16.04.2022. 09:28
Vecāks
Nepiekrītu likumprojektam:
1.Esošā kārtība jau sniedz mazākumtautību bērniem iespēju apgūt latviešu valodu pilnībā.
2.Valstī nav tik daudz skolotāju, t.sk.latviešu valodas skolotāju, lai nodrošinātu kvalitatīvu apmācības procesu.
3.Mācīšanās valodā, kas nav dzimtā valoda, izglītības kvalitāti tikai pasliktinās, īpaši pēc covida laikiem.
16.04.2022. 09:34
Jānis Šlosbergs
Likumsprojekts japienem nekavejoties. Vienotas macibas valsts valoda ir pamats integracijai un vienotai izpratnei.

Situacija kad liela dala valsts pilsonu neprot vai nelieto valsts valodu jo nav radusi ir tiess cels uz sabiedribas skelsanu.
16.04.2022. 09:40
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesa (lieta Nr.56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.4120/2022). Ir jāatrisina latviešu valodas skolotāju trūkums, latviešu valoda mazākumtautību skolās netiek pasniegta kvalitatīvi, ir jāmaina metodiskie materiāli un pasniegšanas metode. Tas ir noziegums pret mazākumtautību bērniem, kuriem ir liegts mācīties dzimtajā valodā. 
16.04.2022. 09:41
Fiziska persona
Stop!!! Pret izstrādāto likumprojektu!!!
16.04.2022. 09:48
Fiziska persona
Atsaukt
16.04.2022. 09:50
Fiziska persona
Esmu pret priekšlikumu
16.04.2022. 09:54
Skolotāja, mamma bērnam
Nepiekrītu likuma ieviešanai!
Šis likums padziļinās jau tā lielu tautas sašķeltību!
16.04.2022. 09:56
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
16.04.2022. 09:56
Sergejs Losevs
Neatbalstu, esmu pret izstrādāto projektu.
16.04.2022. 10:04
Gaļina Loseva
Neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu.
16.04.2022. 10:07
Fiziska persona
Atcelt, noraidīt!
Izglītības ministrija! Kauns par šādu likumprojektu, kas vērsts pret bērniem! Jums ir daudz citu lietu, kas jāatrisina, sākot ar skolotāju trūkumu un skolotāja profesijas prestīža celšanu un beidzot ar izglītības kvalitāti, kas tikai pazeminās.
Esiet cilvēciski pret visiem bērniem, neatkarīgi no viņu tautības!
Priekšlikums: atlaist no darba nekompetentus izglītības ministrijas darbiniekus, kas izdomā šādus likumprojektus un tikai kaitē bērniem.
16.04.2022. 10:09
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesa (lieta Nr.56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.4120/2022).
16.04.2022. 10:13
Svetlana Drozdova
Neatbalstu.
16.04.2022. 10:18
Fiziska persona
ATSAUKT!
16.04.2022. 10:19
Fiziska persona
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)
 
16.04.2022. 10:19
Fiziska persona
Esmu pret likumprojektu. Visas civilizētajās valstīs mazākumtautību bērniem tiek dota iespēja mācīties dzimtajā valodā. Latvija pārveršas pat totalitāro nevis demokratisko valsti!!!
16.04.2022. 10:20
Fiziska persona
Esmu pret krievu valodas un literaturas izslegsanas no skolas programmas. Ierosinu ieverot cilveka pamattiesibas attieciba uz dzimtas valodas izmantosanu. 
16.04.2022. 10:26
Fiziska persona
 Atsaukt, apstādināt virzību, noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību, neatbalstu, esmu pret izstrādāto likumprojektu
16.04.2022. 10:33
Aleksandrs Soboļevs
Оставьте в покое детей и школы !!!! 
дайте возможность детям всех национальностей жить в дружбе ! Руки прочь от русских школ и от детей.
16.04.2022. 10:36
Fiziska persona
Atsaukt, apstādināt virzību,noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību, neatbalstu,esmu pret izstrādāto likumprojektu
16.04.2022. 10:49
Fiziska persona
Neatbalstu šo likumprojektu. 
16.04.2022. 10:51
Cilveks
Atsaukt likumprojektu no izskatīšanas līdz lēmumu pieņemšanai par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr.  4120/2022)
16.04.2022. 10:52
Marija Makareviča
Lūdzu noraidīt.
Esošā kārtība jau sniedz mazākumtautību bērniem iespēju apgūt latviešu valodu pilnībā un esošajos apstākļos svarīgi nepalielināt spriedzi un šķelšanos sabiedrībā.
16.04.2022. 10:54
Fiziska persona
Atsaukt ,apstrādināt virzību,noraidīt izskatīšanu un turpmāko virzību,neatbalstu,esmu pret izstrādāto likumprojektu.
16.04.2022. 10:56
Jekaterina Fomina
Atsaukt! Bērniem jāmācās savā valodā, nevis jāiesaista politikā. Šādi likumprojekti nevis noved pie integrācijas, bet gan izraisa naidu sabiedrībā!