Rīkojuma projekts

PAZIŅOJUMS:
VRAA informē, ka saistībā ar tehniskiem darbiem 21.02.2024 laikā no plkst. 21:00 līdz plkst. 23:30 var būt traucēta vienotās pieteikšanās moduļa darbība. To laikā portālā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas un parakstīšanās pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
Ministru kabineta rīkojums Nr. 648
Rīgā 2023. gada 3. oktobrī (prot. Nr. 48 20. §)
23-TA-2320
Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2023. gadam
Saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" 30. panta otro daļu apstiprināt mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2023. gadam (1., 2., 3. un 4. pielikums).
Ministru prezidente E. Siliņa
Izglītības un zinātnes ministra pienākumu izpildītāja ‒ tieslietu ministre I. Lībiņa-Egnere
1.
pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 3. oktobra
rīkojumam Nr.
648
Mērķdotācijas pašvaldībām pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2023. gadam
2.
pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 3. oktobra
rīkojumam Nr.
648
Mērķdotācijas pašvaldībām interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2023. gadam
3.
pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 3. oktobra
rīkojumam Nr.
648
Mērķdotācijas pašvaldībām pašvaldību speciālo pirmsskolas izglītības grupu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, speciālajām izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus, 2023. gadam
4.
pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 3. oktobra
rīkojumam Nr.
648
Mērķdotācijas pašvaldībām pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2023. gadam