Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2019-UZD-63
Rīkojums
2019-MK.RIK-7, 09.01.2019., MK rīkojums, Par konceptuālo ziņojumu "Par valsts politiku ugunsdrošības jomā"
4.tabula 12.p
Iekšlietu ministrija
01.12.2021.
08.09.2021.
2019-UZD-59
Rīkojums
2019-MK.RIK-7, 09.01.2019., MK rīkojums, Par konceptuālo ziņojumu "Par valsts politiku ugunsdrošības jomā"
4.tabula 2.p.
Iekšlietu ministrija
30.11.2023.
08.09.2021.
2019-UZD-55
Protokols
2019-MK.PROT-1#28, 08.01.2019., MK sēdes protokollēmums, Konceptuāls ziņojums "Par valsts politiku ugunsdrošības jomā"
3.
Iekšlietu ministrija
01.05.2021.
20.12.2021.
2019-UZD-53
Protokols
2019-MK.PROT-1#4, 08.01.2019., MK sēdes protokollēmums, Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Pakistānas Islāma Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākuma nodokļiem, ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tās Protokolu"
4.
Finanšu ministrija
01.07.2022.
08.09.2021.
2018-UZD-2749
Likums
Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā
3.p. 7.1 d.
Valsts kanceleja
14.12.2026.
21.10.2021.
2018-UZD-2566
Likums
Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"
14.p. 6.d.
Labklājības ministrija
31.12.2023.
21.10.2021.
2018-UZD-2565
Likums
Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"
14.p. 5.d.
Labklājības ministrija
31.12.2023.
08.09.2021.
2018-UZD-2564
Likums
Grozījumi Kredītiestāžu likumā
131.1 p. 3.d.
Tieslietu ministrija
01.05.2019.
2018-UZD-2563
5.p. 4.punkts
Iekšlietu ministrija
20.04.2024.
08.09.2021.
2018-UZD-2539
Likums
Administratīvās atbildības likums
113.p. 5.d.
Veselības ministrija
01.07.2020.
08.09.2021.
2018-UZD-2533
Likums
Administratīvās atbildības likums
75.p. 2.d.
Iekšlietu ministrija
01.07.2020.
2018-UZD-2441
p.n.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.08.2019.
08.09.2021.
2018-UZD-2411
Protokols
2018-MK.PROT-51#46, 05.11.2018., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par jauno elektrovilcienu iegādi" un rīkojuma projekts "Par valsts budžeta ilgtermiņa saistībām Satiksmes ministrijai jaunu elektrovilcienu iegādei"
12.
Satiksmes ministrija
31.12.2023.
08.09.2021.
2018-UZD-2397
Protokols
2018-MK.PROT-50#52, 30.10.2018., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par mācību KRISTAPS 2018 secinājumiem"
8.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.11.2019.
08.09.2021.
2018-UZD-2394
Protokols
2018-MK.PROT-50#52, 30.10.2018., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par mācību KRISTAPS 2018 secinājumiem"
5.
Ekonomikas ministrija
01.11.2019.
08.09.2021.
2018-UZD-2393
Protokols
2018-MK.PROT-50#52, 30.10.2018., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par mācību KRISTAPS 2018 secinājumiem"
4.
Zemkopības ministrija
01.11.2019.
08.09.2021.
2018-UZD-2389
Protokols
2018-MK.PROT-50#45, 30.10.2018., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums par konceptuālu risinājumu informācijas par bērna dzimšanu apmaiņai starp ārstniecības iestādi un dzimtsarakstu nodaļu
3.
Veselības ministrija
01.03.2021.
08.09.2021.
2018-UZD-2348
Likums
Grozījumi Informācijas tehnoloģiju drošības likumā
11.p. 2.d.
Aizsardzības ministrija
01.01.2027.
20.10.2021.
2018-UZD-2281
Protokols
2018-MK.PROT-48#28, 16.10.2018., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2018.gada 2.oktobra sēdes protokola (Nr.45 44.§) 2.un 3.punkta izpildi"
2.
Ekonomikas ministrija
30.06.2020.
08.09.2021.
2018-UZD-2270
Protokols
2018-MK.PROT-48#16, 16.10.2018., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.453 "Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām""
2.
Satiksmes ministrija
30.12.2020.
08.09.2021.
2018-UZD-2230
Institūcijas vēstule
Par normatīvo regulējumu koku ciršanai gar autoceļu malām un ceļu kopšanai
Migrēts
Zemkopības ministrija
22.01.2019.
08.09.2021.
2018-UZD-2224
Likums
Rīgas Latviešu biedrības nama likums
4.p. 2.d.
Kultūras ministrija
31.12.2019.
08.09.2021.
2018-UZD-2223
Likums
Grozījumi Izglītības likumā
19.1 p. 1.d.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.09.2022.
08.09.2021.
2018-UZD-2222
Likums
Grozījumi Izglītības likumā
14.p. 24.1 punkts
Izglītības un zinātnes ministrija
01.09.2022.
08.09.2021.
2018-UZD-2073
Rīkojums
2018-MK.RIK-448-IP, 19.09.2018., MK rīkojums, Par nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 2, Ventspilī, pielāgošanu valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei un valsts institūciju vajadzībām un nepieciešamo finansējumu nomas maksas, papildu maksājumu, komunālo pakalpojumu, aprīkojuma iegādes un pārcelšanas izdevumu segšanai
7.
Finanšu ministrija
01.05.2023.