Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2018-UZD-2072
Rīkojums
2018-MK.RIK-448-IP, 19.09.2018., MK rīkojums, Par nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 2, Ventspilī, pielāgošanu valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei un valsts institūciju vajadzībām un nepieciešamo finansējumu nomas maksas, papildu maksājumu, komunālo pakalpojumu, aprīkojuma iegādes un pārcelšanas izdevumu segšanai
6.2.
Finanšu ministrija
31.12.2022.
08.09.2021.
2018-UZD-2071
Rīkojums
2018-MK.RIK-448-IP, 19.09.2018., MK rīkojums, Par nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 2, Ventspilī, pielāgošanu valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei un valsts institūciju vajadzībām un nepieciešamo finansējumu nomas maksas, papildu maksājumu, komunālo pakalpojumu, aprīkojuma iegādes un pārcelšanas izdevumu segšanai
6.1.
Finanšu ministrija
01.01.2023.
08.09.2021.
2018-UZD-2058
Rīkojums
2018-MK.RIK-447, 19.09.2018., MK rīkojums, Par Rīcības plānu Latgales reģiona ekonomiskajai izaugsmei 2018.–2021.gadam
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.07.2022.
08.09.2021.
2018-UZD-2056
Protokols
2018-MK.PROT-42#52, 11.09.2018., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par vidējās klases helikopteru nomaiņu"
4.
Aizsardzības ministrija
01.07.2022.
08.09.2021.
2018-UZD-2051
Protokols
2018-MK.PROT-42#36, 11.09.2018., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Kritēriji un kārtība, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē"
4.p. 4.2.apakšp.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.10.2019.
08.09.2021.
2018-UZD-2007
Protokols
2018-MK.PROT-41#33, 04.09.2018., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par komersantu juridisko adrešu regulējumu"
6.
Tieslietu ministrija
01.03.2024.
08.09.2021.
2018-UZD-2005
Protokols
2018-MK.PROT-41#33, 04.09.2018., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par komersantu juridisko adrešu regulējumu"
4.
Tieslietu ministrija
01.04.2019.
08.09.2021.
2018-UZD-2001
Protokols
2018-MK.PROT-41#28, 04.09.2018., MK sēdes protokollēmums, Likumprojekts "Ieroču aprites likums"
6.
Iekšlietu ministrija
31.12.2019.
08.09.2021.
2018-UZD-1988
Protokols
2018-MK.PROT-40#25, 28.08.2018., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi""
2.
Tieslietu ministrija
31.12.2019.
08.09.2021.
2018-UZD-1987
Protokols
2018-MK.PROT-40#21, 28.08.2018., MK sēdes protokollēmums, Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai"""
7.
Iekšlietu ministrija
01.05.2022.
08.09.2021.
2018-UZD-1986
Protokols
2018-MK.PROT-40#21, 28.08.2018., MK sēdes protokollēmums, Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai"""
6.
Satiksmes ministrija
01.03.2022.
08.09.2021.
2018-UZD-1733
Protokols
2018-MK.PROT-33#52, 17.07.2018., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par veicamajām darbībām, lai nodrošinātu projekta ieceres "Loģistikas centra attīstība Krāslavas novada Pāterniekos" īstenošanu"
2.
Iekšlietu ministrija
30.12.2021.
08.09.2021.
2018-UZD-1643
Likums
Fizisko personu datu apstrādes likums
p.n. 5.punkts
Tieslietu ministrija
01.06.2024.
08.09.2021.
2018-UZD-1642
Likums
Fizisko personu datu apstrādes likums
13.p.
Tieslietu ministrija
01.03.2023.
08.09.2021.
2018-UZD-1641
Likums
Fizisko personu datu apstrādes likums
22.p. 3.d.
Tieslietu ministrija
01.11.2019.
08.09.2021.
2018-UZD-1640
Likums
Fizisko personu datu apstrādes likums
22.p. 2.d.
Tieslietu ministrija
01.11.2019.
08.09.2021.
2018-UZD-1622
Protokols
2018-MK.PROT-31#28, 03.07.2018., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par radona gāzes mērījumu rezultātiem un turpmāko rīcību radona gāzes monitoringa nodrošināšanai Latvijā"
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.12.2029.
08.09.2021.
2018-UZD-1535
Likums
Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā
12.p. 2.d.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
11.07.2018.
08.09.2021.
2018-UZD-1499
Protokols
2018-MK.PROT-29#19, 19.06.2018., MK sēdes protokollēmums, (2017.) Noteikumu projekts "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi"
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.04.2019.
08.09.2021.
2018-UZD-1487
Protokols
2018-MK.PROT-28#11, 12.06.2018., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Būvju klasifikācijas noteikumi"
3.
Tieslietu ministrija
01.11.2019.
08.09.2021.
2018-UZD-1443
Rīkojums
2018-MK.RIK-267, 12.06.2018., MK rīkojums, Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai
6.
Kultūras ministrija
30.11.2023.
08.09.2021.
2018-UZD-1442
Rīkojums
2018-MK.RIK-267, 12.06.2018., MK rīkojums, Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai
9.
Kultūras ministrija
12.06.2019.
08.09.2021.
2018-UZD-1434
Protokols
2018-MK.PROT-27#33, 05.06.2018., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par atbalstāmajiem risinājumiem prakses uzlabošanai darbā ar dzimumnoziegumos un vardarbībā cietušajiem bērniem kriminālprocesā"
7.
Labklājības ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2018-UZD-1433
Protokols
2018-MK.PROT-27#33, 05.06.2018., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par atbalstāmajiem risinājumiem prakses uzlabošanai darbā ar dzimumnoziegumos un vardarbībā cietušajiem bērniem kriminālprocesā"
6.
Tieslietu ministrija
31.12.2019.
08.09.2021.
2018-UZD-1401
Rīkojums
2018-MK.RIK-259, 06.06.2018., MK rīkojums, Par Mātes un bērna veselības uzlabošanas plānu 2018.–2020.gadam
6.
Veselības ministrija
01.06.2021.