Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2020-UZD-294
Likums
Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā
31.2 p. 1.d.
Ekonomikas ministrija
28.02.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-293
Likums
Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā
9.p. 2.3 d.
Ekonomikas ministrija
28.02.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-259
Protokols
2020-MK.PROT-6#36, 11.02.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par apbedīšanas nozares regulējuma pilnveidošanu"
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.03.2023.
08.09.2021.
2020-UZD-258
Protokols
2020-MK.PROT-6#36, 11.02.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par apbedīšanas nozares regulējuma pilnveidošanu"
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.03.2023.
08.09.2021.
2020-UZD-257
Rīkojums
2020-MK.RIK-54, 11.02.2020., MK rīkojums, Par Latvijas Ceturtais nacionālais atvērtās pārvaldības rīcības plānu 2020.-2021.gadam
3.2.
Veselības ministrija
01.02.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-256
Rīkojums
2020-MK.RIK-54, 11.02.2020., MK rīkojums, Par Latvijas Ceturtais nacionālais atvērtās pārvaldības rīcības plānu 2020.-2021.gadam
3.2.
Tieslietu ministrija
01.02.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-255
Rīkojums
2020-MK.RIK-54, 11.02.2020., MK rīkojums, Par Latvijas Ceturtais nacionālais atvērtās pārvaldības rīcības plānu 2020.-2021.gadam
3.2.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.02.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-254
Rīkojums
2020-MK.RIK-54, 11.02.2020., MK rīkojums, Par Latvijas Ceturtais nacionālais atvērtās pārvaldības rīcības plānu 2020.-2021.gadam
3.2.
Iekšlietu ministrija
01.02.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-253
Rīkojums
2020-MK.RIK-54, 11.02.2020., MK rīkojums, Par Latvijas Ceturtais nacionālais atvērtās pārvaldības rīcības plānu 2020.-2021.gadam
3.2.
Finanšu ministrija
01.02.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-252
Rīkojums
2020-MK.RIK-54, 11.02.2020., MK rīkojums, Par Latvijas Ceturtais nacionālais atvērtās pārvaldības rīcības plānu 2020.-2021.gadam
3.2.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
01.02.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-251
Rīkojums
2020-MK.RIK-54, 11.02.2020., MK rīkojums, Par Latvijas Ceturtais nacionālais atvērtās pārvaldības rīcības plānu 2020.-2021.gadam
3.2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.02.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-243
Rīkojums
2020-MK.RIK-49, 11.02.2020., MK rīkojums, Par rīcības plānu publisko iepirkumu sistēmas uzlabošanai
10.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
01.09.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-242
Rīkojums
2020-MK.RIK-49, 11.02.2020., MK rīkojums, Par rīcības plānu publisko iepirkumu sistēmas uzlabošanai
2.2.
Finanšu ministrija
30.12.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-232
Protokols
2020-MK.PROT-5#33, 04.02.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par mākslīgā intelekta risinājumu attīstību"
8.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.06.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-199
Rīkojums
2020-MK.RIK-39, 04.02.2020., MK rīkojums, Par pakalpojumu vides pilnveides plānu 2020.-2023.gadam
8.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.06.2024.
08.09.2021.
2020-UZD-183
Protokols
2020-MK.PROT-4#39, 28.01.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par mācību KRISTAPS 2019 secinājumiem"
9.
Ekonomikas ministrija
01.11.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-175
Protokols
2020-MK.PROT-4#39, 28.01.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par mācību KRISTAPS 2019 secinājumiem"
2.3.
Aizsardzības ministrija
01.11.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-174
Protokols
2020-MK.PROT-4#39, 28.01.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par mācību KRISTAPS 2019 secinājumiem"
2.2.
Aizsardzības ministrija
01.11.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-168
Protokols
2020-MK.PROT-4#29, 28.01.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Latvijas stratēģija klimatneitralitātes sasniegšanai līdz 2050.gadam"
5.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.01.2029.
08.09.2021.
2020-UZD-167
Protokols
2020-MK.PROT-4#28, 28.01.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par centralizētā elektroenerģijas iepirkuma organizēšanu"
7.
Finanšu ministrija
01.09.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-165
Protokols
2020-MK.PROT-4#19, 28.01.2020., MK sēdes protokollēmums, Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā"
4.
Ekonomikas ministrija
01.07.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-162
Protokols
2020-MK.PROT-4#2, 28.01.2020., MK sēdes protokollēmums, Likumprojekts "Grozījumi Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā"
3.
Ekonomikas ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-130
Protokols
2020-MK.PROT-3#53, 21.01.2020., MK sēdes protokollēmums, Ierobežotas pieejamības informācija
5.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
20.12.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-129
Protokols
2020-MK.PROT-3#45, 21.01.2020., MK sēdes protokollēmums, Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2019.gada 7.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/2304
4.2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.09.2021.