Ministrijām dotie uzdevumi

17.09.2021.
21-UZ-7
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 61
55. § 3.
Finanšu ministrija
31.03.2022.
17.09.2021.
21-UZ-6
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 61
46. § 4.
Klimata un enerģētikas ministrija
01.07.2023.
17.09.2021.
21-UZ-5
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 61
42. § 3.
Veselības ministrija
17.11.2021.
17.09.2021.
21-UZ-4
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 61
34. § 2.2.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.09.2022.
17.09.2021.
21-UZ-3
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 61
34. § 2.1.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.09.2022.
17.09.2021.
21-UZ-2
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 61
16. § 2.
Satiksmes ministrija
01.07.2022.
13.09.2021.
21-UZ-1
Institūcijas vēstule
Par atbalstu speciālās pārtikas iegādei
Veselības ministrija
01.12.2021.
21-TM-1
Tieslietu ministrija
30.11.2021.
23.12.2021.
21-MPI-9
MP iniciatīva
Par finansējumu Saeimas vēlēšanām
Valsts kanceleja
23.02.2022.
09.12.2021.
21-MPI-8
MP iniciatīva
Satversmes tiesas spriedums
Labklājības ministrija
09.03.2022.
01.11.2021.
21-MPI-6
MP iniciatīva
Valsts pārvaldes iekārtas likums
Pārresoru koordinācijas centrs
01.01.2022.
14.10.2021.
21-MPI-5
MP iniciatīva
Veselības ministrija
18.10.2021.
14.10.2021.
21-MPI-4
MP iniciatīva
Veselības ministrija
18.10.2021.
21-MPI-2
Veselības ministrija
29.09.2021.
17.09.2021.
21-MPI-1
MP iniciatīva
Izglītības un zinātnes ministrija
13.10.2021.
05.01.2022.
21-MP-67
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)
Valsts kanceleja
19.01.2022.
23.12.2021.
21-MP-66
Tiesību akta lieta
Kārtība, kādā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un Veselības inspekcija ierobežo piekļuvi tiešsaistes saskarnei elektronisko sakaru tīklā, domēna vārda lietošanas tiesības, un piekļuvi tiešsaistes saskarnei vai saturam informācijas sabiedrības pakalpojumā
 
Ekonomikas ministrija
10.01.2022.
23.12.2021.
21-MP-65
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums “Par Vides politikas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam izpildi 2017., 2018., 2019. un 2020. gadā”
 
Valsts kanceleja
29.12.2021.
21.12.2021.
21-MP-63
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums
“Par akvakultūras daudzgadu stratēģisko pamatnostādņu īstenošanas gala ietekmes novērtējumu”

 
Valsts kanceleja
06.01.2022.
15.12.2021.
21-MP-62
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums
Valsts kanceleja
30.12.2021.
09.12.2021.
21-MP-61
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums Par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” dāvināšanai (ziedošanai) paredzēto finanšu apmēru un dāvināšanas (ziedošanas) kārtību 2021. gadā
Finanšu ministrija
14.12.2021.
18.01.2022.
21-MP-60
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums "Par pašvaldības lomu valsts apdraudējumu pārvarēšanā"
Valsts kanceleja
01.02.2022.
09.12.2021.
21-MP-59
Atzinums
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumos Nr.254 "Noteikumi par līgumu, kas noslēgts ārpus pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas"
Ekonomikas ministrija
23.12.2021.
09.12.2021.
21-MP-58
Atzinums
Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumos Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu"
Ekonomikas ministrija
23.12.2021.
07.12.2021.
21-MP-57
Atzinums
Par vēja parka laukuma "E5O" un elektropārvades kabeļu koridora laukumu "K5O" un "K5O-1" noteikšanu Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņos, teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā
Ekonomikas ministrija
21.12.2021.