Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2018-UZD-354
Protokols
2018-MK.PROT-7#24, 06.02.2018., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Elektrotransportlīdzekļu uzlādes, dabasgāzes uzpildes, ūdeņraža uzpildes un krasta elektropadeves iekārtu prasības"
2.
Satiksmes ministrija
01.07.2019.
08.09.2021.
2018-UZD-353
Protokols
2018-MK.PROT-7#14, 06.02.2018., MK sēdes protokollēmums, Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"
5.
Tieslietu ministrija
01.04.2018.
08.09.2021.
2018-UZD-242
Protokols
2018-MK.PROT-5#1, 23.01.2018., MK sēdes protokollēmums, Par Ministru kabineta 2018.gada 4.janvāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.1 22.§) "Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos""
2.
Zemkopības ministrija
01.12.2018.
08.09.2021.
2018-UZD-124
Likums
Grozījumi Dziesmu un deju svētku likumā
p.n. 8.p.
Kultūras ministrija
30.10.2024.
08.09.2021.
2018-UZD-54
Protokols
2018-MK.PROT-1#40, 04.01.2018., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja kompetenci attiecībā uz tiesībām izmeklēt koruptīvos noziedzīgos nodarījumus privātajā sektorā"
2.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
31.12.2020.
08.09.2021.
2017-UZD-3425
Rīkojums
2017-MK.RIK-701, 24.11.2017., MK rīkojums, Par Valsts pārvaldes reformu plānu 2020
8.
Valsts kanceleja
01.07.2020.
08.09.2021.
2017-UZD-3416
Rīkojums
2017-MK.RIK-701, 24.11.2017., MK rīkojums, Par Valsts pārvaldes reformu plānu 2020
1.3.
Valsts kanceleja
01.09.2019.
08.09.2021.
2017-UZD-3415
Rīkojums
2017-MK.RIK-701, 24.11.2017., MK rīkojums, Par Valsts pārvaldes reformu plānu 2020
1.
Valsts kanceleja
01.07.2018.
08.09.2021.
2017-UZD-3413
Protokols
2017-MK.PROT-61#85, 12.12.2017., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Zemessardzes attīstību 2018.-2027.gadā un Zemessardzes paaugstinātas gatavības apakšvienību ieviešanas gaitu"
5.
Aizsardzības ministrija
01.10.2022.
08.09.2021.
2017-UZD-3347
Likums
Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību
16.p.2.d.
Finanšu ministrija
01.03.2023.
08.09.2021.
2017-UZD-3251
Protokols
2015-MK.PROT-62#17, 24.11.2015., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
2.
Satiksmes ministrija
30.06.2019.
08.09.2021.
2017-UZD-3136
Rīkojums
2017-MK.RIK-701, 24.11.2017., MK rīkojums, Par Valsts pārvaldes reformu plānu 2020
5.
Valsts kanceleja
01.10.2021.
08.09.2021.
2017-UZD-3095
Protokols
2017-MK.PROT-57#49, 14.11.2017., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā, paredzēto pasākumu izpildi"
4.
Labklājības ministrija
01.03.2019.
08.09.2021.
2017-UZD-2934
Rīkojums
2017-MK.RIK-630, 31.10.2017., MK rīkojums, Par HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plānu 2018.-2020.gadam
6.
Veselības ministrija
01.06.2021.
08.09.2021.
2017-UZD-2926
Likums
Sociālā uzņēmuma likums
4.p.2.d.
Labklājības ministrija
01.04.2024.
08.09.2021.
2017-UZD-2863
Rīkojums
2017-MK.RIK-602, 23.10.2017., MK rīkojums, Par Plānu reto slimību jomā 2017.-2020.gadam
5.
Veselības ministrija
01.06.2021.
08.09.2021.
2017-UZD-2820
Protokols
2017-MK.PROT-51#46, 17.10.2017., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Paralimpiskā sporta centra izveidi Latvijā"
2.
Labklājības ministrija
31.12.2019.
08.09.2021.
2017-UZD-2816
Protokols
2017-MK.PROT-51#11, 17.10.2017., MK sēdes protokollēmums, Rīkojuma projekts "Par dāvinājuma pieņemšanu"
2.
Izglītības un zinātnes ministrija
30.03.2018.
08.09.2021.
2017-UZD-2626
Protokols
2017-MK.PROT-48#56, 26.09.2017., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2018.gada 31.augustam un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpumu procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2017.gada 31.augustam"
8.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
06.02.2018.