Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2018-UZD-1487
Protokols
2018-MK.PROT-28#11, 12.06.2018., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Būvju klasifikācijas noteikumi"
3.
Tieslietu ministrija
01.11.2019.
08.09.2021.
2018-UZD-1443
Rīkojums
2018-MK.RIK-267, 12.06.2018., MK rīkojums, Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai
6.
Kultūras ministrija
30.11.2023.
08.09.2021.
2018-UZD-1442
Rīkojums
2018-MK.RIK-267, 12.06.2018., MK rīkojums, Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai
9.
Kultūras ministrija
12.06.2019.
08.09.2021.
2018-UZD-1434
Protokols
2018-MK.PROT-27#33, 05.06.2018., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par atbalstāmajiem risinājumiem prakses uzlabošanai darbā ar dzimumnoziegumos un vardarbībā cietušajiem bērniem kriminālprocesā"
7.
Labklājības ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2018-UZD-1433
Protokols
2018-MK.PROT-27#33, 05.06.2018., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par atbalstāmajiem risinājumiem prakses uzlabošanai darbā ar dzimumnoziegumos un vardarbībā cietušajiem bērniem kriminālprocesā"
6.
Tieslietu ministrija
31.12.2019.
08.09.2021.
2018-UZD-1401
Rīkojums
2018-MK.RIK-259, 06.06.2018., MK rīkojums, Par Mātes un bērna veselības uzlabošanas plānu 2018.–2020.gadam
6.
Veselības ministrija
01.06.2021.
08.09.2021.
2018-UZD-1382
Rīkojums
2018-MK.RIK-239, 31.05.2018., MK rīkojums, Par Tautsaimniecības mobilizācijas plānu
4.
Ekonomikas ministrija
01.12.2020.
08.09.2021.
2018-UZD-1171
Rīkojums
2018-MK.RIK-210, 14.05.2018., MK rīkojums, Par konceptuālo ziņojumu "Problēmjautājumi saistībā ar atbalsta mehānismu pieejamību pašvaldībām uzņēmējdarbības sekmēšanai savā teritorijā un kooperācijas intensificēšanai, to iespējamie risinājumi"
4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.04.2019.
08.09.2021.
2018-UZD-1164
Rīkojums
2018-MK.RIK-210, 14.05.2018., MK rīkojums, Par konceptuālo ziņojumu "Problēmjautājumi saistībā ar atbalsta mehānismu pieejamību pašvaldībām uzņēmējdarbības sekmēšanai savā teritorijā un kooperācijas intensificēšanai, to iespējamie risinājumi"
1.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.04.2019.
08.09.2021.
2018-UZD-968
Protokols
2018-MK.PROT-20#44, 17.04.2018., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par veselības aprūpes organizāciju un finansējumu ieslodzījuma vietās"
2.
Tieslietu ministrija
01.11.2019.
08.09.2021.
2018-UZD-804
Protokols
2018-MK.PROT-17#44, 27.03.2018., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Atvieglojumu uzskaites koplietošanas risinājuma ieviešanu valsts un pašvaldību atvieglojumu administrēšanai"
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.03.2022.
08.09.2021.
2018-UZD-802
Protokols
2018-MK.PROT-17#5, 27.03.2018., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Noteikumi par interaktīvās azartspēles vai interaktīvās izlozes organizēšanā izmantojamās spēles programmas atbilstības pārskatā iekļaujamo informāciju"
2.
Finanšu ministrija
31.12.2019.
08.09.2021.
2018-UZD-735
Protokols
2018-MK.PROT-16#26, 20.03.2018., MK sēdes protokollēmums, Likumprojekts "Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā"
5.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.06.2019.
08.09.2021.
2018-UZD-725
Protokols
2018-MK.PROT-15#31, 13.03.2018., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par pārrobežu sadarbības stiprināšanu Latvijas–Lietuvas Starpvaldību komisijā"
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
28.02.2022.
08.09.2021.
2018-UZD-553
Likums
Grozījumi likumā "Par piesārņojumu"
32.1 p. 5.1 d.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.09.2024.
08.09.2021.
2018-UZD-508
Rīkojums
2018-MK.RIK-90, 28.02.2018., MK rīkojums, Par Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plānu 2018.–2020.gadam
6.
Iekšlietu ministrija
31.05.2021.
08.09.2021.
2018-UZD-492
Likums
Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"
p.n. 199.1 p.
Finanšu ministrija
30.09.2022.
08.09.2021.
2018-UZD-354
Protokols
2018-MK.PROT-7#24, 06.02.2018., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Elektrotransportlīdzekļu uzlādes, dabasgāzes uzpildes, ūdeņraža uzpildes un krasta elektropadeves iekārtu prasības"
2.
Satiksmes ministrija
01.07.2019.
08.09.2021.
2018-UZD-353
Protokols
2018-MK.PROT-7#14, 06.02.2018., MK sēdes protokollēmums, Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"
5.
Tieslietu ministrija
01.04.2018.
08.09.2021.
2018-UZD-242
Protokols
2018-MK.PROT-5#1, 23.01.2018., MK sēdes protokollēmums, Par Ministru kabineta 2018.gada 4.janvāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.1 22.§) "Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos""
2.
Zemkopības ministrija
01.12.2018.