Ministrijām dotie uzdevumi

PAZIŅOJUMS: LVRTC informē, ka 2023. gada 26. martā laika posmā no plkst. 19.00 līdz plkst. 21.00 var nebūt pieejami LVRTC autentifikācijas rīki. LVRTC būs uzturēšanas darbi, kuru laikā portālos var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
08.09.2021.
2021-UZD-189
Likums
Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā
p.n. 33.p.
Labklājības ministrija
30.11.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-183
Protokols
2021-MK.PROT-10#57, 28.01.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par vakcīnām pret Covid-19"
4.
Veselības ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-181
Protokols
2021-MK.PROT-10#31, 28.01.2021., MK sēdes protokollēmums, Rīkojuma projekts "Par zemes vienību Liepājas pilsētā piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"
4.
Tieslietu ministrija
29.03.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-179
Protokols
2021-MK.PROT-10#19, 28.01.2021., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Atbrīvojuma no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm piemērošanas kārtība"
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.12.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-153
Rīkojums
2021-MK.RIK-52, 26.01.2021., MK rīkojums, Par Zivju resursu mākslīgās atražošanas plānu 2021.–2024.gadam
3.
Zemkopības ministrija
01.07.2025.
08.09.2021.
2021-UZD-152
Rīkojums
2021-MK.RIK-45, 22.01.2021., MK rīkojums, Par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2021.-2028.gadam
4.4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.10.2029.
08.09.2021.
2021-UZD-151
Rīkojums
2021-MK.RIK-45, 22.01.2021., MK rīkojums, Par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2021.-2028.gadam
4.3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.10.2027.
08.09.2021.
2021-UZD-150
Rīkojums
2021-MK.RIK-45, 22.01.2021., MK rīkojums, Par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2021.-2028.gadam
4.2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.10.2024.
08.09.2021.
2021-UZD-149
Rīkojums
2021-MK.RIK-45, 22.01.2021., MK rīkojums, Par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2021.-2028.gadam
4.1.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.12.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-148
Protokols
2021-MK.PROT-8#45, 21.01.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par CureVac ražoto vakcīnu pret Covid-19 devu iegādi"
5.
Veselības ministrija
22.06.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-145
Protokols
2021-MK.PROT-8#32, 21.01.2021., MK sēdes protokollēmums, Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2020.gada 20.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/0543
4.
Ekonomikas ministrija
30.06.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-107
Rīkojums
2021-MK.RIK-33, 19.01.2021., MK rīkojums, Par Plānu darbam ar diasporu 2021.–2023.gadam
4.
Ārlietu ministrija
01.07.2024.
08.09.2021.
2021-UZD-103
Protokols
2021-MK.PROT-5#25, 14.01.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Modernizācijas fonda ieviešanu"
4.
Klimata un enerģētikas ministrija
01.07.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-102
Protokols
2021-MK.PROT-5#24, 14.01.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par nolietotu riepu apsaimniekošanu"
4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.12.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-101
Protokols
2021-MK.PROT-5#24, 14.01.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par nolietotu riepu apsaimniekošanu"
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.12.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-99
Protokols
2021-MK.PROT-5#24, 14.01.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par nolietotu riepu apsaimniekošanu"
5.1.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.12.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-98
Protokols
2021-MK.PROT-5#24, 14.01.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par nolietotu riepu apsaimniekošanu"
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.07.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-57
Protokols
2021-MK.PROT-3#1, 08.01.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Covid-19 vakcīnu iepirkšanu"
4.
Veselības ministrija
08.03.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-56
Likums
Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā
p.n. 34.p.
Satiksmes ministrija
30.10.2021.