Ministrijām dotie uzdevumi

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
08.09.2021.
2021-UZD-1483
Likums
Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā
13.p. 6.d.
Iekšlietu ministrija
01.01.2026.
08.09.2021.
2021-UZD-1482
Likums
Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā
21.p.
Iekšlietu ministrija
30.06.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1481
Likums
Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā
13.p. 8.d.
Iekšlietu ministrija
30.06.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1480
Likums
Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā
13.p. 1.d.
Iekšlietu ministrija
30.06.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1479
Tiesību akta lieta
Likumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"
Migrēts
Ekonomikas ministrija
08.09.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1476
Likums
Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā
88.p. 3.d.
Pārresoru koordinācijas centrs
22.10.2021.
2021-UZD-1474
3.
Ekonomikas ministrija
01.08.2023.
08.09.2021.
2021-UZD-1436
Protokols
2021-MK.PROT-56#55, 17.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021.gada 11.janvāra rīkojumā Nr.11 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
3.
Labklājības ministrija
20.09.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1435
Protokols
2021-MK.PROT-56#37, 17.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā"
4.1.
Iekšlietu ministrija
20.09.2021.
2021-UZD-1434
3.
Izglītības un zinātnes ministrija
20.09.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1432
Protokols
2021-MK.PROT-56#46, 17.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2021.gada 5.maija sēdes protokollēmumā (prot. Nr.38 2.§ 4.punkts) dotā uzdevuma izpildi"
2.
Valsts kanceleja
31.12.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1430
Rīkojums
2021-MK.RIK-579, 17.08.2021., MK rīkojums, Par Darba aizsardzības jomas attīstības plānu 2021.-2023.gadam
3.
Labklājības ministrija
01.06.2024.
08.09.2021.
2021-UZD-1429
Rīkojums
2021-MK.RIK-578, 17.08.2021., MK rīkojums, Par Plānu sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai 2021.-2023.gadam
4.
Labklājības ministrija
01.07.2024.
08.09.2021.
2021-UZD-1428
Rīkojums
2021-MK.RIK-577, 17.08.2021., MK rīkojums, Par Plānu personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju veicināšanai 2021.-2023.gadam
5.
Labklājības ministrija
01.09.2024.
08.09.2021.
2021-UZD-1427
Rīkojums
2021-MK.RIK-577, 17.08.2021., MK rīkojums, Par Plānu personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju veicināšanai 2021.-2023.gadam
4.
Labklājības ministrija
31.12.2023.
08.09.2021.
2021-UZD-1422
Protokols
2021-MK.PROT-55#118, 10.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi līdz 2021.gada 31.oktobrim un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2021.gada 30.aprīlim"
6.
Ārlietu ministrija
16.10.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1421
Protokols
2021-MK.PROT-55#118, 10.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi līdz 2021.gada 31.oktobrim un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2021.gada 30.aprīlim"
5.
Ekonomikas ministrija
16.10.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1420
Protokols
2021-MK.PROT-55#118, 10.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi līdz 2021.gada 31.oktobrim un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2021.gada 30.aprīlim"
4.
Satiksmes ministrija
16.10.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1419
Protokols
2021-MK.PROT-55#2, 10.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par aktuālo situāciju saistībā ar nelegālās imigrācijas draudiem uz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežas un infrastruktūras izbūvi uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas un Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežu"
15.
Aizsardzības ministrija
15.09.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1418
Protokols
2021-MK.PROT-55#2, 10.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par aktuālo situāciju saistībā ar nelegālās imigrācijas draudiem uz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežas un infrastruktūras izbūvi uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas un Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežu"
3.
Iekšlietu ministrija
23.11.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1417
Protokols
2021-MK.PROT-55#2, 10.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par aktuālo situāciju saistībā ar nelegālās imigrācijas draudiem uz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežas un infrastruktūras izbūvi uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas un Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežu"
14.
Iekšlietu ministrija
31.08.2023.
08.09.2021.
2021-UZD-1416
Protokols
2021-MK.PROT-55#2, 10.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par aktuālo situāciju saistībā ar nelegālās imigrācijas draudiem uz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežas un infrastruktūras izbūvi uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas un Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežu"
10.
Iekšlietu ministrija
16.10.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1415
Protokols
2021-MK.PROT-55#2, 10.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par aktuālo situāciju saistībā ar nelegālās imigrācijas draudiem uz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežas un infrastruktūras izbūvi uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas un Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežu"
7. (7.2.1.)
Iekšlietu ministrija
16.10.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1414
Protokols
2021-MK.PROT-55#77, 10.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo finansējumu Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes izveidei"
2.
Kultūras ministrija
16.10.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1413
Protokols
2021-MK.PROT-55#92, 10.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
3.
Veselības ministrija
31.08.2021.