Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2021-UZD-1532
Protokols
2021-MK.PROT-58#24, 31.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumos Nr.509 "Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru""
3.
Aizsardzības ministrija
04.10.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1531
Protokols
2021-MK.PROT-58#20, 31.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 11, Rīgā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un finansējumu nekustamā īpašuma būvniecības projekta izdevumu segšanai"
2.
Finanšu ministrija
31.01.2028.
08.09.2021.
2021-UZD-1530
Protokols
2021-MK.PROT-57#52, 24.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2022.gadam" izstrādes procesā"
60.
Pārresoru koordinācijas centrs
31.12.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1529
Protokols
2021-MK.PROT-57#52, 24.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2022.gadam" izstrādes procesā"
52.
Kultūras ministrija
29.10.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1528
Protokols
2021-MK.PROT-57#52, 24.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2022.gadam" izstrādes procesā"
45.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
29.10.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1527
Protokols
2021-MK.PROT-57#52, 24.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2022.gadam" izstrādes procesā"
42.
Tieslietu ministrija
29.10.2021.
2021-UZD-1526
35.
Satiksmes ministrija
31.08.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1525
Protokols
2021-MK.PROT-57#58, 24.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par vakcīnu pieejamību un krājumiem, un atteikšanos no Janssen vakcīnu piegādes 2022. gada II ceturksnī"
3.
Ārlietu ministrija
27.10.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1492
Rīkojums
2021-MK.RIK-601, 25.08.2021., MK rīkojums, Par Valsts valodas politikas pamatnostādnēm 2021.– 2027.gadam
5.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.07.2025.
08.09.2021.
2021-UZD-1491
Rīkojums
2021-MK.RIK-601, 25.08.2021., MK rīkojums, Par Valsts valodas politikas pamatnostādnēm 2021.– 2027.gadam
4.2.
Izglītības un zinātnes ministrija
02.10.2023.
08.09.2021.
2021-UZD-1490
Rīkojums
2021-MK.RIK-601, 25.08.2021., MK rīkojums, Par Valsts valodas politikas pamatnostādnēm 2021.– 2027.gadam
4.1.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.10.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1489
Protokols
2021-MK.PROT-57#36, 24.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Baltijas mazo un vidējo uzņēmumu sākotnējā publiskā piedāvājuma fonda izveidi"
3.4.
Ekonomikas ministrija
31.03.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1487
Protokols
2021-MK.PROT-57#39, 24.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajām Veselības ministrijas un tās padotības iestāžu darbībām administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai"
3.
Veselības ministrija
26.10.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1486
Protokols
2021-MK.PROT-57#58, 24.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par vakcīnu pieejamību un krājumiem, un atteikšanos no Janssen vakcīnu piegādes 2022. gada II ceturksnī"
4.
Veselības ministrija
27.10.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1485
Protokols
2021-MK.PROT-57#3, 24.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Ierobežotas pieejamības informācija
4.
Iekšlietu ministrija
27.10.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1484
Likums
Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā
p.n. 10.p.
Iekšlietu ministrija
01.12.2024.
08.09.2021.
2021-UZD-1483
Likums
Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā
13.p. 6.d.
Iekšlietu ministrija
01.01.2026.
08.09.2021.
2021-UZD-1482
Likums
Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā
21.p.
Iekšlietu ministrija
30.06.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1481
Likums
Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā
13.p. 8.d.
Iekšlietu ministrija
30.06.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1480
Likums
Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā
13.p. 1.d.
Iekšlietu ministrija
30.06.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1479
Tiesību akta lieta
Likumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"
Migrēts
Ekonomikas ministrija
08.09.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1476
Likums
Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā
88.p. 3.d.
Pārresoru koordinācijas centrs
22.10.2021.
2021-UZD-1474
3.
Ekonomikas ministrija
01.08.2023.
08.09.2021.
2021-UZD-1436
Protokols
2021-MK.PROT-56#55, 17.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021.gada 11.janvāra rīkojumā Nr.11 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
3.
Labklājības ministrija
20.09.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1435
Protokols
2021-MK.PROT-56#37, 17.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā"
4.1.
Iekšlietu ministrija
20.09.2021.