Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2020-UZD-1579
Protokols
2020-MK.PROT-51#29, 02.09.2020., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību"
4.
Ekonomikas ministrija
01.03.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-1577
Rīkojums
2020-MK.RIK-489, 04.09.2020., MK rīkojums, Par Rīcības plānu pārejai uz aprites ekonomiku 2020.–2027.gadam
4. (4.2.)
Valsts kanceleja
31.12.2027.
08.09.2021.
2020-UZD-1576
Rīkojums
2020-MK.RIK-489, 04.09.2020., MK rīkojums, Par Rīcības plānu pārejai uz aprites ekonomiku 2020.–2027.gadam
4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.01.2029.
08.09.2021.
2020-UZD-1555
Protokols
2020-MK.PROT-50#25, 25.08.2020., MK sēdes protokollēmums, Plāna projekts "Valsts civilās aizsardzības plāns"
2.
Iekšlietu ministrija
01.05.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-1552
Protokols
2020-MK.PROT-50#31, 25.08.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par aktualitātēm VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" A 2 korpusa attīstībā"
5.
Veselības ministrija
31.07.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-1551
Protokols
2020-MK.PROT-50#29, 25.08.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts nekustamā īpašuma Dubultu prospektā 59, Jūrmalā, sakārtošanu un zemes piespiedu nomas attiecību izbeigšanu"
3.
Labklājības ministrija
25.08.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-1546
Rīkojums
2020-MK.RIK-478, 27.08.2020., MK rīkojums, Par konceptuālo ziņojumu "Par Rail Baltica publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību"
2. (2.2.)
Satiksmes ministrija
01.04.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-1519
Protokols
2020-MK.PROT-49#46, 18.08.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" izstrādes procesā"
17.
Tieslietu ministrija
01.06.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-1517
Protokols
2020-MK.PROT-49#46, 18.08.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" izstrādes procesā"
14.
Finanšu ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-1516
Protokols
2020-MK.PROT-49#46, 18.08.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" izstrādes procesā"
8.9.
Kultūras ministrija
02.09.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-1515
Protokols
2020-MK.PROT-49#46, 18.08.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" izstrādes procesā"
8.6.
Labklājības ministrija
01.12.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-1514
Protokols
2020-MK.PROT-49#46, 18.08.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" izstrādes procesā"
8.5.
Labklājības ministrija
01.06.2021.
2020-UZD-1513
8.4.
Zemkopības ministrija
01.06.2021.
2020-UZD-1512
8.3.
Zemkopības ministrija
01.06.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-1506
Protokols
2020-MK.PROT-49#50, 18.08.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajām izmaiņām ārvalstu studentu piesaistē un studijām Latvijas augstākās izglītības iestādēs"
7.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.11.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-1504
Protokols
2020-MK.PROT-49#50, 18.08.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajām izmaiņām ārvalstu studentu piesaistē un studijām Latvijas augstākās izglītības iestādēs"
5.
Izglītības un zinātnes ministrija
20.10.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-1503
Protokols
2020-MK.PROT-49#50, 18.08.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajām izmaiņām ārvalstu studentu piesaistē un studijām Latvijas augstākās izglītības iestādēs"
4.
Izglītības un zinātnes ministrija
30.06.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-1502
Protokols
2020-MK.PROT-49#50, 18.08.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajām izmaiņām ārvalstu studentu piesaistē un studijām Latvijas augstākās izglītības iestādēs"
3.
Izglītības un zinātnes ministrija
30.06.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-1501
Protokols
2020-MK.PROT-49#50, 18.08.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajām izmaiņām ārvalstu studentu piesaistē un studijām Latvijas augstākās izglītības iestādēs"
2.
Izglītības un zinātnes ministrija
30.06.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-1494
Protokols
2020-MK.PROT-49#25, 18.08.2020., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.323 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi""
2.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.10.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-1470
Protokols
2020-MK.PROT-47#98, 11.08.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts galvenā autoceļa "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" publiskās un privātās partnerības projektu un tā īstenošanai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu"
7.
Satiksmes ministrija
31.05.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-1469
Protokols
2020-MK.PROT-47#90, 11.08.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Ainavu politikas pamatnostādņu 2013.–2019.gadam īstenošanas ex-post novērtējums"
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.06.2023.
08.09.2021.
2020-UZD-1467
Protokols
2020-MK.PROT-47#83, 11.08.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2019.gada 15.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.2 62.§) "Informatīvais ziņojums "Par Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts darba inspekcijas pārbaudēs saistībā ar elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas ieviešanu būvniecībā konstatēto"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi"
3.
Ekonomikas ministrija
01.07.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-1466
Protokols
2020-MK.PROT-47#82, 11.08.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzfinansētā individuālā projekta Nr.CH08 "Mikrokreditēšanas programma" rezultātiem, finansējuma līdzšinējo izmantošanu, sagaidāmo atmaksu apmēru un priekšlikumiem to turpmākai izmantošanai"
2.
Ekonomikas ministrija
31.01.2025.
08.09.2021.
2020-UZD-1400
Rīkojums
2020-MK.RIK-412, 30.07.2020., MK rīkojums, Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības plāna 2020.–2022.gadam
1.
Veselības ministrija
01.11.2023.