Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2012-UZD-4245
Rīkojums
2012-MK.RIK-589, 07.12.2012., MK rīkojums, Par Nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības koncepciju 2013.–2020.gadam
3. 3.5.
Satiksmes ministrija
30.12.2020.
08.09.2021.
2012-UZD-2410
Likums
Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā
75.p.
Finanšu ministrija
15.01.2024.
08.09.2021.
2012-UZD-101
Noteikumi
2011-MK.NOT-815, 19.10.2011., MK noteikumi, Pārresoru koordinācijas centra nolikums
17.
Pārresoru koordinācijas centrs
01.08.2022.
08.09.2021.
2012-UZD-69
Likums
Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību
31.p. 1.d.
Finanšu ministrija
01.10.2023.
08.09.2021.
2011-UZD-3888
Likums
Grozījumi Meža likumā
4.p. 4d.
Zemkopības ministrija
01.10.2021.
08.09.2021.
2011-UZD-3787
Likums
Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums
7.p.
Finanšu ministrija
31.12.2023.
08.09.2021.
2011-UZD-3026
Likums
Grozījumi likumā "Par piesārņojumu"
32.2 p. 4.7 d.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.04.2023.
08.09.2021.
2011-UZD-2900
Likums
Grozījumi Dziesmu un deju svētku likumā
7.p. 1d. 8.p.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.01.2023.
08.09.2021.
2011-UZD-2898
Likums
Grozījumi Dziesmu un deju svētku likumā
7.p. 1d. 8.p.
Kultūras ministrija
01.07.2027.
08.09.2021.
2011-UZD-2897
Likums
Grozījumi Dziesmu un deju svētku likumā
7.p. 1d. 1.p.
Kultūras ministrija
31.12.2026.
08.09.2021.
2011-UZD-2896
Likums
Grozījumi Dziesmu un deju svētku likumā
7.p. 1d. 4.p.
Kultūras ministrija
01.12.2023.
08.09.2021.
2011-UZD-2894
Likums
Grozījumi Dziesmu un deju svētku likumā
7.p. 1d. 5.p.
Kultūras ministrija
15.09.2022.
08.09.2021.
2011-UZD-2893
Likums
Grozījumi Dziesmu un deju svētku likumā
8.p. 2d.
Kultūras ministrija
25.04.2022.
08.09.2021.
2011-UZD-2701
Noteikumi
2011-MK.NOT-550, 12.07.2011., MK noteikumi, Noteikumi par institūciju sadarbību Līguma par Eiropas Savienības darbību pārkāpuma procedūras ietvaros un pirms pārkāpuma procedūras ierosināšanas
6.
Tieslietu ministrija
15.03.2023.
08.09.2021.
2011-UZD-909
Protokols
2011-MK.PROT-13#17, 01.03.2011., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts nekustamā īpašuma ieguldīšanu kapitālsabiedrību pamatkapitālā"
3.
Veselības ministrija
31.12.2019.
08.09.2021.
2011-UZD-37
Likums
Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"
p.n. 49.p.
Labklājības ministrija
01.10.2024.
08.09.2021.
2010-UZD-3829
Likums
Grozījumi Izglītības likumā
14.p.34.p.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.12.2022.
08.09.2021.
2010-UZD-3826
Likums
Grozījumi Izglītības likumā
14.p.31.p.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.12.2022.
08.09.2021.
2010-UZD-2546
Protokols
2010-MK.PROT-31#23, 15.06.2010., MK sēdes protokollēmums, Par Ministru kabineta 2009.gada 15.janvāra rīkojuma Nr.14 "Par Politisko partiju finansēšanas koncepciju" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi
4.p.
Valsts kanceleja
01.07.2017.
08.09.2021.
2010-UZD-2124
Likums
Grozījumi Imigrācijas likumā
38.p.2.d.
Iekšlietu ministrija
01.03.2023.
08.09.2021.
2010-UZD-1519
Likums
Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā
20.p.3.d.
Aizsardzības ministrija
01.12.2024.
08.09.2021.
2010-UZD-1494
Likums
Grozījumi Darba likumā
133.p.4.d.
Labklājības ministrija
01.06.2023.
08.09.2021.
2010-UZD-94
MP rīkojums
2010-MP.RIK-13, 11.01.2010., MP rīkojums, Par darba grupu sadarbības uzlabošanai ar starptautiskajām kredītreitinga aģentūrām
3.
Finanšu ministrija
01.11.2022.
08.09.2021.
2009-UZD-5862
Noteikumi
2009-MK.NOT-1216, 20.10.2009., MK noteikumi, Noteikumi par uzraudzības institūcijas darbību un publiskā partnera vai tā pārstāvja pieteikuma un līguma izpildes pārskata sniegšanu
3.6.
Finanšu ministrija
15.02.2023.