Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2021-UZD-1264
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
p.n. 78.p.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1263
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
p.n. 77.p.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1262
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
p.n. 79.p.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.08.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1261
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
p.n. 76.p.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.07.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1260
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
p.n. 74.p.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.12.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1259
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
80.1 p.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1258
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
14.1 p. 9.d.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.08.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1257
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
9.p. 1.d.
Izglītības un zinātnes ministrija
30.11.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1256
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
3.p. 1.2 d.
Izglītības un zinātnes ministrija
16.08.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1255
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
p.n. 75.p.
Aizsardzības ministrija
30.11.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1254
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
14.2 p. 2.d.
Aizsardzības ministrija
31.10.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1253
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
14.1 p. 17.d.
Aizsardzības ministrija
16.08.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1252
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
p.n. 64.p.
Aizsardzības ministrija
31.03.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1251
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
10.p. 10.d.
Aizsardzības ministrija
31.03.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1249
Likums
Grozījumi Sporta likumā
11.3 p. 2.3 d.
Veselības ministrija
27.07.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1242
Protokols
2021-MK.PROT-51#103, 06.07.2021., MK sēdes protokollēmums, Atbildes projekts tiesībsargam (par kārtību, kādā bērni tiek atskaitīti no pirmsskolas izglītības iestādēm)
2.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1241
Protokols
2021-MK.PROT-51#101, 06.07.2021., MK sēdes protokollēmums, Atbildes projekts Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai (par atbalstu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai uzlabot ārvalstu investīciju piesaisti)
3.
Ekonomikas ministrija
15.09.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1240
Protokols
2021-MK.PROT-51#101, 06.07.2021., MK sēdes protokollēmums, Atbildes projekts Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai (par atbalstu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai uzlabot ārvalstu investīciju piesaisti)
2.
Ekonomikas ministrija
30.11.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1239
Protokols
2021-MK.PROT-51#99, 06.07.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Rīgas pilsētas teritorijā veselības aizsardzības vajadzībām"
3.
Veselības ministrija
13.09.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1238
Protokols
2021-MK.PROT-51#97, 06.07.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" infrastruktūras sakārtošanu"
3.
Veselības ministrija
13.09.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1237
Protokols
2021-MK.PROT-51#96, 06.07.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Valsts policijas funkciju nodrošināšanai nepieciešamo transportlīdzekļu nomu 2022.gadam un turpmākajiem gadiem"
3.
Iekšlietu ministrija
13.09.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1236
Protokols
2021-MK.PROT-51#95, 06.07.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par starpinstitūciju darba grupas izveidi Latvijas pieteikuma Arktikas padomes novērotājvalsts statusam gatavošanai un iesniegšanai"
4.
Ārlietu ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1235
Protokols
2021-MK.PROT-51#93, 06.07.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības programmas "Radošā Eiropa" (2021-2027) informatīvā biroja darbības īstenošanu"
4.
Kultūras ministrija
01.06.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1234
Protokols
2021-MK.PROT-51#84, 06.07.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par 2021.gadā papildus nepieciešamo valsts budžeta līdzfinansējumu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā"
3.
Kultūras ministrija
13.03.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1232
Protokols
2021-MK.PROT-51#83, 06.07.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Rīcības programmu zivsaimniecības attīstībai 2021.-2027.gadam"
2.
Zemkopības ministrija
13.09.2021.