Deklasificētie dokumenti

12.04.2023.
Rīkojuma projekts “Par finansējumu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveides izdevumu segšanai” (2018-TA-1104)
Finanšu ministrija
12.04.2023.
Likumprojekts "Par Sadarbības līgumu starp Eiropas Savienību un iesaistītajām Eiropas Savienības dalībvalstīm un British-American Tobacco (Holdings) Limited" (MK 21.05.2013. sēde; prot. Nr.30 7.§; 2010-TA-1848)
Finanšu ministrija
12.04.2023.
Informatīvais ziņojums „Par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2017.-2019.gadā” (MK 02.08.2016. sēde; prot. Nr.38 47.§; 2016-TA-1591)
Finanšu ministrija
12.04.2023.
Informatīvais ziņojums “Par Ministru kabineta 2016.gada 4.oktobra sēdes protokollēmuma Nr.50 9.§ “Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”” 6.punktā un 10.§ “Likumprojekts “Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā”” 6.punktā dotā uzdevuma izpildi” (MK 03.10.2017. sēde; prot. Nr.49 55.§; 2017-TA-2038)
Finanšu ministrija
11.04.2023.
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija rīkojumā Nr.266 "Par finansējumu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveides izdevumu segšanai"" (MK 16.10.2018. sēde; prot. Nr.48 44.§; 2018-TA-2036)
Finanšu ministrija
11.04.2023.
Rīkojuma projekts "Par finansējumu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveides izdevumu segšanai" (MK 12.06.2018. sēde; prot. Nr.28 41.§; 2018-TA-1104)
Finanšu ministrija
11.04.2023.
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 31.jūlija rīkojumā Nr.391 "Par finansējuma piešķiršanu Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves darbu veikšanai Pils laukumā 2, Rīgā, telpu nomas maksas, labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai"" (MK 16.10.2018. sēde; prot. Nr.48 47.§; 2018-TA-2039)
Finanšu ministrija
11.04.2023.
Rīkojuma projekts "Par finansējumu Rakstniecības un mūzikas muzejam nekustamā īpašuma Mārstaļu ielā 6, Rīgā, daļas nomas maksas, papildu maksājumu, pārcelšanās, labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai" (MK 16.10.2018. sēde; prot. Nr.48 46.§; 2018-TA-2038)
Finanšu ministrija
11.04.2023.
Rīkojuma projekts “Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija rīkojumā Nr.266 “Par finansējumu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveides izdevumu segšanai”” (2018-TA-2036)
Finanšu ministrija
06.04.2023.
Rīkojuma projekts "Par finansējumu ēku Slokas ielā 52A un Slokas ielā 52B, Rīgā, pārbūves darbu izdevumu segšanai, lai pielāgotu ēkas profesionālās izglītības kompetences centra "Nacionālā Mākslu vidusskola" vajadzībām" (MK 16.10.2018. sēde; prot. Nr.48 42.§; 2018-TA-2034)
Finanšu ministrija
04.04.2023.
Informatīvais ziņojums „Par Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada plānošanas perioda saprašanās memorandu sarunām” (MK 22.02.2011. sēde; prot. Nr.11 77.§; 2011-TA-439)
Finanšu ministrija
04.04.2023.
Par ES Kohēzijas politikas regulu priekšlikumiem 2014.-2020.gada plānošanas periodam (MK 23.04.2012. sēde; prot. Nr.21 1.§; 2012-TA-912)
Finanšu ministrija
04.04.2023.
Par informatīvo ziņojumu „Par Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada plānošanas perioda saprašanās memorandu sarunām” (2011-TA-439)
Finanšu ministrija
04.04.2023.
Latvijas nacionālā pozīcija Nr.2 par ES Kohēzijas politikas regulu priekšlikumiem 2014.-2020.gada plānošanas periodam (MK 07.02.2012. sēde; prot. Nr.7 37.§; 2012-TA-220)
Finanšu ministrija
04.04.2023.
Par ES Kohēzijas politikas regulu priekšlikumiem 2014.-2020.gada plānošanas periodam (MK 15.10.2012. sēde; prot. Nr.57 1.§; 2012-TA-2370)
Finanšu ministrija
04.04.2023.
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.7 "Par ES Kohēzijas politikas regulu priekšlikumiem 2014.–2020.gada plānošanas periodam" (MK 24.09.2013. sēde; prot. Nr.50 146.§; 2013-TA-2830)
Finanšu ministrija
04.04.2023.
Informatīvais ziņojums par 2011.gada 20.maija neformālajā ministru sanāksmē par Kohēzijas politikas nākotni izskatāmajiem jautājumiem (MK 17.05.2011. sēde; prot. Nr.31 52.§; 2011-TA-1200)
Finanšu ministrija
04.04.2023.
Latvijas nacionālā pozīcija Nr.6 "Par ES Kohēzijas politikas regulu priekšlikumiem 2014.-2020.gada plānošanas periodam" (MK 13.11.2012. sēde; prot. Nr.64 51.§; 2012-TA-2586)
Finanšu ministrija
04.04.2023.
Latvijas nacionālā pozīcija Nr.4 par ES Kohēzijas politikas regulu priekšlikumiem 2014.-2010.gada plānošanas periodam (MK 25.06.2012. sēde; prot. Nr.35 1.§; 2012-TA-1459)
Finanšu ministrija
04.04.2023.
21-TA-1445
“Par pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūvi uz valsts sauszemes ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku”
Iekšlietu ministrija
04.04.2023.
Latvijas nacionālā pozīcija par ES Kohēzijas politikas regulu priekšlikumiem 2014. – 2020.gada plānošanas periodam (MK 15.11.2011. sēde; prot. Nr.67 53.§; 2011-TA-2843/14967)
Finanšu ministrija
01.03.2023.
Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2013 gada 25.jūnija sēdes protokollēmuma (prot.Nr.36 56.§) "Informatīvais ziņojums "Par Rīgas pils ugunsgrēka seku likvidēšanu"" 5.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņa pagarināšanu" (MK 05.11.2013.sēde; prot. Nr.58 57.§; 2013-3129)
Finanšu ministrija
01.03.2023.
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Priekšlikumu Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 92/83/EEK par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem" (21.11.2018. sēde; prot. Nr. 53 53.§; 2018-TA-2380)
Finanšu ministrija
01.03.2023.
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par galīgās pievienotās vērtības nodokļa sistēmas dokumentu pakotni (MK 12.06.2018. sēde; prot. Nr. 28 35.§;2018-TA-1081)
Finanšu ministrija
01.03.2023.
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kultūras preču importu" (MK 19.09.2017. sēde; prot. Nr.47 4.§; 2017-TA-2026)
Finanšu ministrija