Deklasificētie dokumenti

04.04.2023.
Par ES Kohēzijas politikas regulu priekšlikumiem 2014.-2020.gada plānošanas periodam (MK 15.10.2012. sēde; prot. Nr.57 1.§; 2012-TA-2370)
Finanšu ministrija
04.04.2023.
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.7 "Par ES Kohēzijas politikas regulu priekšlikumiem 2014.–2020.gada plānošanas periodam" (MK 24.09.2013. sēde; prot. Nr.50 146.§; 2013-TA-2830)
Finanšu ministrija
04.04.2023.
Informatīvais ziņojums par 2011.gada 20.maija neformālajā ministru sanāksmē par Kohēzijas politikas nākotni izskatāmajiem jautājumiem (MK 17.05.2011. sēde; prot. Nr.31 52.§; 2011-TA-1200)
Finanšu ministrija
04.04.2023.
Latvijas nacionālā pozīcija Nr.6 "Par ES Kohēzijas politikas regulu priekšlikumiem 2014.-2020.gada plānošanas periodam" (MK 13.11.2012. sēde; prot. Nr.64 51.§; 2012-TA-2586)
Finanšu ministrija
04.04.2023.
Latvijas nacionālā pozīcija Nr.4 par ES Kohēzijas politikas regulu priekšlikumiem 2014.-2010.gada plānošanas periodam (MK 25.06.2012. sēde; prot. Nr.35 1.§; 2012-TA-1459)
Finanšu ministrija
04.04.2023.
21-TA-1445
“Par pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūvi uz valsts sauszemes ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku”
Iekšlietu ministrija
04.04.2023.
Latvijas nacionālā pozīcija par ES Kohēzijas politikas regulu priekšlikumiem 2014. – 2020.gada plānošanas periodam (MK 15.11.2011. sēde; prot. Nr.67 53.§; 2011-TA-2843/14967)
Finanšu ministrija
01.03.2023.
Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2013 gada 25.jūnija sēdes protokollēmuma (prot.Nr.36 56.§) "Informatīvais ziņojums "Par Rīgas pils ugunsgrēka seku likvidēšanu"" 5.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņa pagarināšanu" (MK 05.11.2013.sēde; prot. Nr.58 57.§; 2013-3129)
Finanšu ministrija
01.03.2023.
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Priekšlikumu Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 92/83/EEK par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem" (21.11.2018. sēde; prot. Nr. 53 53.§; 2018-TA-2380)
Finanšu ministrija
01.03.2023.
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par galīgās pievienotās vērtības nodokļa sistēmas dokumentu pakotni (MK 12.06.2018. sēde; prot. Nr. 28 35.§;2018-TA-1081)
Finanšu ministrija
01.03.2023.
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kultūras preču importu" (MK 19.09.2017. sēde; prot. Nr.47 4.§; 2017-TA-2026)
Finanšu ministrija
01.03.2023.
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Komisijas priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2006/112/EK groza attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa likmēm (MK 07.08.2018. sēde; prot. Nr.37 84.§; 2018-TA-1524)
Finanšu ministrija
01.03.2023.
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Eiropas Savienības tiesisko regulējumu attiecībā uz muitas noteikumu pārkāpumiem un sankcijām" (MK 29.04.2014. sēde; prot. Nr.25 53.§; 2014-TA-841)
Finanšu ministrija
27.02.2023.
Par Grozījumu līgumu starp Eiropas Savienību un iesaistītajām dalībvalstīm ar JT International SA un JT International Holding BV (MK 17.08.2010. sēde; prot. Nr. 42 41. §; 2010-TA-2207)
Finanšu ministrija
27.02.2023.
Informatīvais ziņojums "Par Finanšu ministrijas prasību pret biedrību "Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs"" (MK 12.07.2016. sēde; prot. Nr. 35 44.§; 2016-TA-1381)
Finanšu ministrija
27.02.2023.
Likumprojekts "Par Sadarbības līgumu starp Eiropas Savienību un iesaistītajām Eiropas Savienības dalībvalstīm un British-American Tobacco (Holdings) Limited un Publicitātes līgumu saistībā ar Sadarbības līgumu starp Eiropas Savienību un iesaistītajām Eiropas Savienības dalībvalstīm un British-American Tobacco (Holdings) Limited" (MK 06.07.2010. sēde; prot. Nr. 34 39. §; 2010-TA-1848/13970)
Finanšu ministrija
27.02.2023.
Informatīvais ziņojums „Par Finanšu ministrijas prasību pret biedrību „Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs”” (MK 12.07.2016. sēde; prot. Nr. 35 44.§; 2016-TA-1381)
Finanšu ministrija
27.02.2023.
Likumprojekts "Par Grozījumu līgumu starp Eiropas Savienību un iesaistītajām dalībvalstīm ar JT International SA un JT International Holding BV" (MK 17.08.2010. sēde; prot. Nr. 42 41. §; 2010-TA-2207)
Finanšu ministrija
27.02.2023.
Par Grozījumu līgumu starp Eiropas Savienību un iesaistītajām dalībvalstīm ar Philip Morris International Inc., Philip Morris Products Inc. LLC., Philip Morris Duty Free Inc. un Philip Morris World Trade Sarl. (MK 17.08.2010. sēde; prot. Nr. 42 40. §; 2010-TA-2206)
Finanšu ministrija
27.02.2023.
Likumprojekts "Par Grozījumu līgumu starp Eiropas Savienību un iesaistītajām dalībvalstīm ar Philip Morris International Inc., Philip Morris Products Inc. LLC., Philip Morris Duty Free Inc. un Philip Morris World Trade Sarl." (MK 17.08.2010. sēde; prot. Nr. 42 40. §; 2010-TA-2206)
Finanšu ministrija
23.02.2023.
Likumprojekts "Par Sadarbības līgumu starp Eiropas Savienību un iesaistītajām Eiropas Savienības dalībvalstīm ar Imperial Tobacco Limited un Savstarpējo pārtraukšanas līgumu starp Eiropas Savienību un iesaistītajām Eiropas Savienības dalībvalstīm ar Imperial Tobacco Limited" (MK 24.08.2010. sēde; prot. Nr.43 51.§; 2010-2234)
Finanšu ministrija
21.02.2023.
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali (MK 19.09.2017. rīk. Nr. 511 - vispārpieejams; 2015-TA-1976)
Finanšu ministrija
21.02.2023.
Informatīvais ziņojums "Par Finanšu ministrijas prasību pret biedrību "Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs"" (MK 24.03.2015. sēde; prot. Nr.16 54.§; 2015-TA-514)
Finanšu ministrija
21.02.2023.
Informatīvais ziņojums "Par Finanšu ministrijas prasību pret biedrību "Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs"" (MK 24.03.2015. sēde; prot. Nr.16 54.§; 2015-TA-514)
Finanšu ministrija
21.02.2023.
Latvijas nacionālā pozīcija "ASV likums par prasībām attiecībā uz ārvalstu kontiem nodokļu uzlikšanas vajadzībām" (MK 29.05.2012. sēde; prot. Nr.30 51.§; 2012-TA-1211)
Finanšu ministrija