Deklasificētie dokumenti

21.02.2023.
-
Informatīvais ziņojums "Par Finanšu ministrijas prasību pret biedrību "Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs"" (MK 24.03.2015. sēde; prot. Nr.16 54.§; 2015-TA-514)
Finanšu ministrija
21.02.2023.
-
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali (MK 19.09.2017. rīk. Nr. 511 - vispārpieejams; 2015-TA-1976)
Finanšu ministrija
21.02.2023.
-
Latvijas nacionālā pozīcija "ASV likums par prasībām attiecībā uz ārvalstu kontiem nodokļu uzlikšanas vajadzībām" (MK 29.05.2012. sēde; prot. Nr.30 51.§; 2012-TA-1211)
Finanšu ministrija
20.02.2023.
-
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas lauksaimniecības nozares konkurētspēju starp Baltijas valstīm un situāciju piena nozarē" (MK 01.09.2015. sēde; prot. Nr. 44 45.§; 2015-TA-1772)
Zemkopības ministrija
20.02.2023.
-
Informatīvais ziņojums "Par zaudējumiem piena nozarē" (MK 26.08.2014. sēde; prot. Nr.45 55.§; 2014-TA-1924)
Zemkopības ministrija
20.02.2023.
-
Informatīvais ziņojums "Par zaudējumiem piena nozarē" (MK 03.11.2014. sēde; prot. Nr. 59 43.§; 2014-TA-2469)
Zemkopības ministrija
20.02.2023.
-
Latvijas Republikas nostāja uz Eiropas Komisijas 2019.gada 10.oktobra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/2270 ( MK 26.11.2019. sēde; prot. Nr. 55 52.§; 2019-TA-2295)
Zemkopības ministrija
20.02.2023.
-
Latvijas Republikas nostāja uz Eiropas Komisijas 2019.gada 29.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/0066 (MK 12.02.2019. sēde; prot. Nr.7 42.§; 2019-TA-239)
Zemkopības ministrija
20.02.2023.
-
Informatīvais ziņojums par Āfrikas cūku mēra uzraudzības un apkarošanas programmas īstenošanu un Pārtikas un veterinārā dienesta kapacitāti Āfrikas cūku mēra uzraudzības un izplatības ierobežošanas nodrošināšanai (MK 18.12.2018. sēde; prot. Nr.60 104.§; 2018-TA-2633)
Zemkopības ministrija
20.02.2023.
-
Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem saistībā ar Krievijas aizliegumu sagatavotu un konservētu zivju produktu importam no Latvijas" (MK 16.06.2015. sēde; prot. Nr. 29 87.§; 2015-TA-1198)
Zemkopības ministrija
20.02.2023.
-
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2013.gada 20.jūnija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/2062 (MK 13.08.2013. sēde; prot. Nr. 44 170.§) (2013-TA-2237)
Zemkopības ministrija
20.02.2023.
-
Informatīvais ziņojums par dzīvnieku izcelsmes pārtikas kravu veterināro robežkontroli,augu un augu produktu izcelsmes fitosanitāro kontroli VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” (MK 05.06.2012. sēde; prot. Nr.32 24.§) (2012-TA-1181)
Zemkopības ministrija
20.02.2023.
-
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Komisijas Īstenošanas Regulu, ar ko groza Īstenošanas Regulu (EK) Nr.540/2011 attiecībā uz apstiprināšanas nosacījumiem darbīgajām vielām klotianidīnam, tiametoksmam un imidakloprīdam, un aizliedz lietošanu un apstrādātu sēklu izplatīšanu, kas apstrādātas ar augu aizsardzības līdzekļiem, kuri satur šīs darbīgās vielas" (12.03.2013; prot. Nr. 14 40.§; 2013-TA-508))
Zemkopības ministrija
16.02.2023.
-
Latvijas nacionālā pozīcija Nr.1 par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (MK 17.01.2012. sēde; prot. Nr.3 31.§) (2012-TA-96)
Zemkopības ministrija
16.02.2023.
-
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" (MK 25.10.2017. rīkojums Nr.617 - vispārpieejams) (2017-TA-2310)
Zemkopības ministrija
15.02.2023.
-
Informatīvais ziņojums "Par pārtikas un veterinārās robežkontroles nodrošināšanu VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" un Latvijas Republikas robežkontroles punktos ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku" (MK 09.06.2014. sēde; prot. Nr. 32 44.§)
Zemkopības ministrija
13.02.2023.
-
Informatīvais ziņojums "Par Pārtikas un veterinārā dienesta kapacitāti atsevišķu dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības, apkarošanas un izplatības ierobežošanas nodrošināšanai"
Zemkopības ministrija
13.02.2023.
-
Informatīvais ziņojums par Pārtikas un veterinārā dienesta kapacitāti atsevišķu dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības, apkarošanas un izplatības ierobežošanas nodrošināšanai (MK 03.05.2017. sēde; prot. Nr.22 43.§) (2014-TA-1198)
Zemkopības ministrija
10.02.2023.
22-TA-3453
Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā
Aizsardzības ministrija
30.01.2023.
22-TA-2891
Konceptuālais ziņojums par valsts stratēģisko komunikāciju un informatīvās telpas drošību 2023.–2027. gadam
Valsts kanceleja
13.01.2023.
-
Informatīvais ziņojums “Par 2019.gada 5.aprīļa Euro grupas un neformālajā 2019.gada 5. -6.aprīļa Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”
Finanšu ministrija
13.01.2023.
-
Informatīvais ziņojums “Par 2019.gada 16.maija Euro grupas un 2019.gada 17.maija Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem”
Finanšu ministrija